Meghívó a Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár Közgyűlésére

A közgyűlés időpontja: 2017. május 8. délelőtt 09:00 óra
Helyszíne: Budapest Bank székháza, 1138 Budapest, Váci út 193.
A részvétel feltétele a szabályos regisztráció, melyre 2017. május 8-án délelőtt 08:00 és 09:00 óra között kerül sor.


Napirend:

 • A vagyonkezelő beszámolója a 2016. évi üzleti évről
 • Az Igazgatótanács beszámolója a 2016. évi üzleti évről
 • Határozathozatal az Igazgatótanács 2016. évi üzleti évről szóló beszámolójának elfogadásáról
 • Az Ellenőrző Bizottság beszámolója az előző beszámoló óta végzett vizsgálatokról
 • Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2016. évi éves pénztári beszámoló vizsgálatáról
 • A könyvvizsgáló jelentése a 2016. évi éves pénztári beszámoló vizsgálatáról
 • Határozathozatal a 2016. évi éves pénztári beszámoló, a mérleg, az eredménykimutatás, kiegészítő mellékletek és az üzleti jelentés elfogadásáról
 • Határozathozatal a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
 • Tájékoztatás a Választható Portfoliós Szabályzat és a Befektetési Politika Igazgatótanács általi módosításáról
 • Az Ellenőrző Bizottság jelentése a pénzügyi tervekről
 • A könyvvizsgáló jelentése a pénzügyi tervekről
 • Határozathozatal a rövid távú (2017.07.01-2018.06.30) pénzügyi terv elfogadásáról
 • Határozathozatal a hosszú távú (2018-2020) pénzügyi terv elfogadásáról
 • Egyebek


Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2017. május 8. napján délelőtt 09:15h-kor kerül megtartásra, mely a meghirdetett napirendi pontok tekintetében határozatképes, függetlenül a megjelent, illetve képviselt Pénztártagok számától. Az írásos előterjesztések 2017. május 3-ától tekinthetők meg munkanapokon 14 és 16 óra között a Pénztár telephelyén (1138 Budapest, Váci út 168/A. szám alatt).

Budapest, 2017. április 20.
Budapest Magánnyugdíjpénztár Igazgatótanácsa

Kapcsolódó Dokumentumok