Budapest Magánnyugdíjpénztár

Internetbank Befektetés

Meghívó a Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár Közgyűlésére

A közgyűlés időpontja: 2016. május 6. délelőtt 09.00 óra
Helyszíne: Budapest Bank székháza, 1138 Budapest, Váci út 193.
A részvétel feltétele a szabályos regisztráció, melyre 2016. május 6-án délelőtt 08.00 és 09.00 óra között kerül sor.


Napirend:

 • Igazgatótanácsi tag lemondásának tudomásul vétele
 • Új Igazgatótanácsi tag választása
 • A vagyonkezelő beszámolója a 2015. évi üzleti évről
 • Az Igazgatótanács beszámolója a 2015. évi üzleti évről
 • Határozathozatal az Igazgatótanács 2015. évi üzleti évről szóló beszámolójának elfogadásáról
 • Az Ellenőrző Bizottság beszámolója az előző beszámoló óta végzett vizsgálatokról
 • Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2015. évi éves pénztári beszámoló vizsgálatáról
 • A könyvvizsgáló jelentése a 2015. évi éves pénztári beszámoló vizsgálatáról
 • Határozathozatal a 2015. évi éves pénztári beszámoló, a mérleg, az eredménykimutatás, kiegészítő mellékletek és az üzleti jelentés elfogadásáról
 • Határozathozatal a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
 • Tájékoztatás a Választható Portfoliós Szabályzat és a Befektetési Politika Igazgatótanács általi módosításáról
 • Az Ellenőrző Bizottság jelentése a pénzügyi tervekről
 • A könyvvizsgáló jelentése a pénzügyi tervekről
 • Határozathozatal a rövid távú (2016. 07. 01 - 2017. 06. 30.) pénzügyi terv elfogadásáról
 • Határozathozatal a hosszú távú (2017-2019.) pénzügyi terv elfogadásáról
 • Egyebek


Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2016. május 6. napján délelőtt 09.15 órakor kerül megtartásra, mely a meghirdetett napirendi pontok tekintetében határozatképes, függetlenül a megjelent, illetve képviselt Pénztártagok számától. Az írásos előterjesztések 2016. május 3-ától tekinthetők meg munkanapokon 14 és 16 óra között a Pénztár telephelyén (1138 Budapest, Váci út 168/A. szám alatt)..

Megjelenésére feltétlen számítunk.

Budapest, 2016. április 19.
Budapest Magánnyugdíjpénztár Igazgatótanácsa

Kapcsolódó Dokumentumok