TÁJÉKOZTATÁS JÁRADÉKSZOLGÁLTATÁSRÓL

Tájékoztatjuk kedves Pénztártagjainkat, hogy a hatályos jogszabály, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (továbbiakban Mpt.) 32.§-a alapján a Pénztár kizárólag a Felügyelet által jóváhagyott Szolgáltatási Szabályzat birtokában kezdheti meg járadékszolgáltatási tevékenységét, tehát csak ezen dokumentum birtokában tud a nyugdíjszolgáltatás mértékről az Mpt. 30/A § (4) bekezdése szerinti jogszerű tájékoztatást adni a pénztári szolgáltatásra jogosult tagjai számára.

Tekintettel azonban arra, hogy a 2014. december 30-i Mpt. módosítást követően a pénztári járadékszolgáltatás számításával kapcsolatban számos kérdés nyitott maradt, továbbá az Mpt. és a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra s a tartalékok kezelésére vonatkozó előírásokról szóló 170/1997. (X.6) Kormányrendelet harmonizálása sem történt még meg, ezért, bár a Pénztár mindent megtesz a mihamarabbi járadékszolgáltatás feltételeinek megteremtéséhez, azonban nélkülözhetetlen a számos nyitott és alapvető kérdésben a Felügyelet állásfoglalása, jogértelmezése.
A Pénztár tehát mindezek birtokában tudja megalapozottan és jogszerűen - az új járadékszolgáltatás számítására is kiterjedően - módosítani, és azután az MNB-vel engedélyeztetni a Szolgáltatási Szabályzatát.

A Pénztár állásfoglalás kérést nyújtott be az illetékes felügyeleti szervekhez a járadékszolgáltatás megkezdéséhez szükséges jogértelmezéssel kapcsolatban.

A saját járadékszolgáltatás nyújtásán kívül a Magánnyugdíjpénztáraknak lehetőségük van arra, hogy valamely biztosítótól vásárolják meg tagjaik számára az előírt járadékszolgáltatást. Sajnálatos módon ugyanakkor jelen pillanatban nincs tudomásunk a biztosítási piacon olyan járadékszolgáltatóról, melytől az Mpt. szerinti járadékot lehetne vásárolni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön pénztári szolgáltatásra jogosult, és nem áll módjában kivárni a Szolgáltatási Szabályzat tekintetében az MNB felügyeleti engedélyezési eljárását, valamint azt követően a Pénztár tájékoztatását a kapható nyugdíjszolgáltatás mértékéről, úgy bármikor lehetősége van a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépésre teljes összegű tb nyugdíj folyósítása mellett.