A Budapest Magánnyugdíjpénztárra számíthat!

ÖNNEK MOST 2 FONTOS TEENDŐJE VAN!
1. TAGDÍJBEFIZETÉS
2018 9 1.
2018
SZEPTEMBER
1.
Minimum éves tagdíj:
2.400 Ft
Bankszámlaszám:
10101511-57845001-10000003
Számlatulajdonos:
BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR
A közlemény rovatba:
a pénztártag TAJ SZÁMA és
„2018 ÉVI TAGDÍJ” megnevezés
Kérjük, 2018-ra vonatkozó tagdíjbefizetésével már most biztosítsa a minimum 70%-os fizető tagság elérését, különben Pénztárunk végelszámolásra kerül.1
A tagdíj mértéke 2018-ra is 2.400 Ft/év, melynek 97,5%-a az Ön személyes megtakarítását képezi, és csupán 60 Ft fordítható a Pénztár működési költségeinek fedezésére.
 
2. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS
2018 9 1.
2018
SZEPTEMBER
1.
Ajánlott éves adomány:
6.000 Ft
Bankszámlaszám:
10101511-57845001-80000000
Számlatulajdonos:
BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR
A közlemény rovatba:
a pénztártag TAJ SZÁMA és
„működési támogatás”
A tagdíjak összegéből levonható 2,5% nem elegendő a Pénztár hosszú távú fennmaradásához2. Ezért kérjük, anyagi helyzetétől függően legalább évi 6.000 Ft-os összeggel támogassa a Pénztár működését.
MIÉRT?
Ha minden tag befizet 6.000 Ft-ot, úgy biztosított a pénztár működése
(jelen körülmények közt).
Évi 6000 Ft, azaz havi 500 Ft adomány befizetése lényegesen kedvezőbb, mint egy átlagos bankszámla havi fenntartási díja.
Piaci összehasonlításban a Budapest Magánnyugdíjpénztár tagjaitól elvárt befizetések összege a legalacsonyabb.
(lásd: lenti táblázat)
KÉRJÜK, UTALÁSOKNÁL FIGYELJEN
A KÖZLEMÉNYEK PONTOS FELTÜNTETÉSÉRE!

Köszönjük, mihamarabbi befizetésével megkíméli a Pénztárat további kommunikációs (posta, telefon, sms) költségektől!
Tagdíját és adományát már bankkártyával is befizetheti
online rendszerünkben!
www.bpnyugdij.hu/magan/online
Magánnyugdíjpénztári tagoktól elvárt befizetések:3
Díjak/év
3. ADATFRISSÍTÉS
Továbbra is fontos, hogy a Pénztár számára aktuális elérhetőségek álljanak rendelkezésre a tagokról. Adatainak frissítésével lehetővé teszi, hogy az aktuális hírekről és változásokról azonnal értesíthessük.
Az online rendszerünkbe, honlapunkon keresztül (www.bpnyugdij.hu) egyszerűen tud regisztrálni.
Online rendszerünk szolgáltatásai:
• egyenleg / befizetések lekérdezése
• tagsági okirat nyomtatása
• kapcsolattartási adatainak módosítása
• törzsadatainak lekérdezése
• bankkártyás fizetés
MIÉRT ÉRDEMES 2017-BEN IS KITARTANI A BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR MELLETT?
NINCS OK AZ AZONNALI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI RENDSZERBE (TOVÁBBIAKBAN TB) VALÓ VISSZALÉPÉSRE - KÉSŐBB AZONOS FELTÉTELEKKEL MEGTEHETI.4
JELENTŐS MŰKÖDÉSI TARTALÉK
LOJÁLIS TAGDÍJFIZETŐ TAGSÁG, ÉS MAGAS TAGDÍJFIZETÉSI HAJLANDÓSÁG
KIEMELKEDŐ HOZAMOK
2017-ES HOZAMEREDMÉNYEK
Budapest Magánnyugdíjpénztár hozamai 2017 5
graf
table
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
ÉRDEMES-E MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGNAK MARADNI?
A jelenlegi jogszabályok alapján magánnyugdíjpénztári tagnak maradni egy ingyenes opció, azaz nem indokolt az azonnali TB-visszalépés, később azonos feltételekkel (egy esetleges tör-vényi változásig) is megtehető ugyanez. Sőt, ez a döntés még az állami nyugdíj összegének ismeretében is meghozható.
MIÉRT KELL TAGDÍJAT FIZETNI?
A magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Mpt.) szerint a tagok legalább 70%-ának rendszeres tagdíjat kell fizetniük egyéni számlájukra. Amennyiben ez nem teljesül, úgy a Pénztár végelszámolásra kerül. (Mpt. 83. §: (1a) A pénztár jogutód nélkül végelszámolással megszűnik, ha a tagdíjfizető tagok száma a megelőző hat hó-nap átlagában legalább kettő hónapon keresztül a taglétszám hetven százaléka alá csökken.)
MIÉRT KELL ADOMÁNYT FIZETNI?
A fentiekben említett jogszabály (Mpt.) 62/A § (1) bekezdése értelmében: A fedezeti tartalék javára a pénztár a tagdíj, tagdíjcélú támogatás legalább 97,5 százalékát köteles jóváírni. Ez azt jelenti, hogy a működésre csak a befizetések 2,5%-a fordítható, ami az éves tagdíjra vetítve mindösszesen 60 Ft. Ezért kérjük tagjainkat, hogy anyagi helyzetüktől függően legalább évi 6.000 Ft-os működési adománnyal támogassák a Pénztár működését.
MIT JELENT AZ MPT. 74.§ (4) BEKEZDÉSE SZERINTI KÖLTSÉGLEVONÁS?
2016. július 1-től hatályos jogszabály szerint (Mpt. 74.§ (4) bekezdése), valamint a Pénztár Szer-vezeti és Működési Szabályzatának 11.5. pontja alapján a Pénztárnak lehetősége van a tagokkal szembeni tárgyévi költségként elszámolni a tagok egyéni számlája tárgyévet megelőző év utol-só napján fennálló egyenlegének 0,3 százalékát, mely költségbe a vagyonkezelési tevékenység ellenértékét beszámítja. A Pénztár első alkalommal 2016. december 31-ével alkalmazta ezt a költséglevonást, mely összeget a Pénztár működésére fordíthatja. A költséglevonás jelentősen javította a Pénztár pénzügyi helyzetét, de önmagában még nem elégséges a hosszú távú mű-ködtetés fenntartásához, ezért van szükség mind a tagok által fizetett évi 6.000 Ft adomány befizetésére, illetve a költséglevonás alkalmazására is.
MI TÖRTÉNIK A BEFIZETETT TAGDÍJAKKAL, HA A TAG VISSZAKERÜL A TB-BE AKÁR SAJÁT DÖNTÉSE ALAPJÁN, AKÁR A PÉNZTÁR VÉGELSZÁMOLÁSA MIATT?
A TB-be történő visszalépés során a tagok a visszalépő tagi kifizetés részeként, a reálhozammal együtt visszakapják a korábban önkéntesen befizetett tagdíjaikat.
MI TÖRTÉNIK A BEFIZETETT ADOMÁNNYAL, HA A TAG VISSZAKERÜL A TB-BE AKÁR SAJÁT DÖNTÉSE ALAPJÁN, AKÁR A PÉNZTÁR VÉGELSZÁMOLÁSA MIATT?
Az adomány 100%-ban a működési költségekre fordítható összeg, így az nem kerül visszafize-tésre a TB-be történő visszalépés esetén.
MIT KELL TUDNIA A NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSRÓL ANNAK, AKI MÁR ELÉRTE A NYUGDÍJKORHATÁRT, VAGY MÁR NYUGDÍJAS?
Kérjük, olvassa el a járadékszolgáltatásról szóló tájékoztatónkat!
ELOLVASOM A TÁJÉKOZTATÓT
Üdvözlettel:
Budapest Magánnyugdíjpénztár
1440 - www.bpnyugdij.hu
1 Jogszabályi előírás alapján Pénztárunknak a 2018-as évben is havi szinten kell teljesítenie a 70%-os tagdíjfizetési arányt. Tapasztalataink alapján azonban a tagság mozgósítása időigényes feladat, ezért a Pénztár Szervezeti és Működési Szabályzata alapján előteljesítést elfogadva, éves előre történő tag-díjfizetésre kéri a tagságot. Természetesen azon tagok, akik havi rendszerességgel kívánnak tagdíjat fizetni, továbbra is választhatják ezt a megoldást is.
2 2016. július 1-től hatályos jogszabály szerint (Mpt. 74.§ (4) bekezdése), valamint a Pénztár Szervezeti és Működési Szabályzatának 11.5. pontja alapján a Pénztárnak lehetősége van a tagokkal szembeni tárgyévi költségként elszámolni a tagok egyéni számlája tárgyévet megelőző év utolsó napján fennálló egyenlegének 0,3 százalékát, mely költségbe a vagyonkezelési tevékenység ellenértékét beszámítja. A Pénztár első alkalommal 2016. december 31-ével alkalmazta ezt a költséglevonást, mely összeget a Pénztár működésére fordíthatja. A költséglevonás jelentősen javította a Pénztár pénzügyi helyzetét, de önmagában még nem elégséges a hosszú távú működtetés fenntartásához, ezért van szükség mind a tagok által fizetett évi 6.000 Ft adomány befizetésére, illetve a költséglevonás alkalmazására is.
3 Forrás: a nyugdíjpénztárak honlapja: www.bpnyugdij.hu, www.mkbnyp.hu, www.horizontmagannyug-dijpenztar.hu, www.szovetsegnyp.hu
4 Jelenlegi jogszabályi körülmények között.
5 A 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 21. § (3). bekezdésekben foglalt jogszabályi előírások szerint közzétett nyugdíjpénztári 2016. évre és 2007-2016. közötti időszakra vonatkozó teljesítmény adatai. A tíz éves átlagos hozamráta a vagyonkezelői teljesítményt, a vagyonnövekedési mutató pedig a pénztártagok egyéni számlájának átlagos hozamát jellemzi. A Budapest Magánnyugdíjpénztár vagyona 2016. 12. 31. fordulónapi záró piaci értékének portfóliók közötti megoszlási aránya a következő: Növe-kedési portfólió 68,88%, Kiegyensúlyozott portfólió 26,70%, Klasszikus portfólió 4,42%.
A piaci eredmények forrása: www.mnb.hu: A nyugdíjpénztárak 2016. és 2015. évekre közzétett befek-tetési teljesítményei.
Amennyiben a jövőben nem kíván a Pénztártól hasonló témájú elektronikus, vagy postai úton történő megkeresést kapni, kérjük jelezze Telefonon a Budapest TeleBank 1440-es számán (2.1.5.2. menüpont), vagy személyesen a Budapest Bank bármely fiókjában.