Adóbevallás

Az éves személyi jövedelemadó bevallás kitöltéséhez szüksége lesz az önkéntes nyugdíjpénztár által küldött adóigazolásra, amely az összes szükséges információt tartalmazza. Az adóigazolás a tárgyévet követő év február 15-ig kerül kiküldésre.

Az önkéntes nyugdíjpénztári befizetés után járó adótámogatás igénylését a személyi jövedelemadó bevallás „Rendelkező nyilatkozatok az adóról” című oldalán, a „Rendelkezés az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárhoz utalandó összegről” szóló részben kell megtenni.

Itt az önkéntes nyugdíjpénztártól kapott adóigazoláson szereplő összegeket kell beírni a megadott cellákba. Amennyiben több önkéntes pénztár tagja és több helyről kapott adóigazolást, úgy az összegeket össze kell adni.

A rendelkező rész végén meg kell adni annak a pénztárnak az adatait, amelynél vezetett egyéni számlájára az adótámogatás összegét kéri:

Az összeget kérem a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár elnevezésű, 18087664-1-41 adószámú önkéntes pénztár 10101511-57844901-05000003 banszámlaszámára átutalni!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti bankszámlaszám kizárólag az igénybe vehető kedvezmény NAV általi visszautalására szolgál, ide mást utalni nem szabad!

A bevallás kitöltési útmutatójában további részletes információt talál a „Rendelkező nyilatkozat az adóról” című részben.