Belépőknek és tagoknak

Belépés és átlépés

Most már online is kezdeményezheti a belépést
 • Belépés

  Önnek nem kell mást tennie, mint kitölteni Belépési Nyilatkozatunkat, melyet a Budapest Bank bármely fiókjában leadhatja, vagy elküldheti postán a Pénztár 1245 Budapest, Pf.: 1052. címére.

  A belépési nyilatkozat feldolgozását követően tagsági okirattal értesítjük a tagsági jogviszonyának létrejöttéről. Ezen található meg majd az Ön önkéntes nyugdíjpénztári ügyfélazonosító száma, a továbbiakban erre az ügyfél-azonosítóra kell hivatkoznia a nyugdíjpénztári ügyek intézésénél.

  Első fizetésével nem kell megvárnia a tagsági okiratot, már a belépési nyilatkozat kitöltésével egy időben is utalhat pénztári számlájára az adószámának feltüntetésével a közlemény rovatban.
 • Átlépés

  Ön beléphet akár több önkéntes nyugdíjpénztárba is, de lehetősége van arra is, hogy átlépéssel megtakarítását másik önkéntes nyugdíjpénztárból áthozza a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárba.
  • Amennyiben Ön a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárnak még nem tagja, és át kíván lépni hozzánk, úgy a Belépési nyilatkozatot kell kitöltenie.
  • Amennyiben Ön már tagja a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárnak és egy másik önkéntes nyugdíjpénztárból kívánja megtakarítását áthozni, úgy az Átlépési nyilatkozatot kell kitöltenie.
  Kérjük, figyelmesen olvassa el a nyomtatványokon található kitöltési útmutatót is! A kitöltött nyilatkozatot bármelyik Budapest Bank fiókban leadhatja, vagy elküldheti postán a Pénztár 1245 Budapest, Pf.: 1052. címére.

  Fontos, hogy átlépési szándékáról a jelenlegi nyugdíjpénztárát is értesítse!

  Ezután már a két érintett Pénztár intézi a szükséges minden egyéb elszámolási- és adminisztratív teendőt.

A munkáltató értesítése

Amennyiben az Ön munkáltatója önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást fizet a dolgozóinak, vagy cafetéria rendszerében választható elemként szerepel az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás is, a belépést követően a tagsági okiratának másolatával értesítse a munkáltatóját arról, hogy Ön a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja lett, annak érdekében, hogy munkáltatója az Ön nyugdíjpénztári számlájára az átutalást megkezdhesse.

Amennyiben Ön lenne az első olyan munkavállaló cégüknél, aki a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárt választotta, kérje meg munkáltatóját, hogy szerződéskötés céljából vegye fel a kapcsolatot pénztárunkkal az alábbi elérhetőségeken.

Munkáltatói kapcsolatfelvétel:

Ügyfélszolgálat
A munkáltatói partnereinkkel történő kapcsolattarást közvetlenül a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár adminisztrációs szolgáltatója, az Első Hazai Pénztárszervező és Működtető Zrt. biztosítja.

Az adatszolgáltatás zökkenőmentessége érdekében kérjük, hogy a jövőben a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárral történő munkáltatói kapcsolattartás során az alábbi elérhetőségeket szíveskedjenek használni:

levélcím: 1245 Budapest Pf.: 1052
telefon:   (06-1) 888 - 4250
e-mail cím: budapestonkentes@ehprt.hu

Kérdés esetén kollégáink készséggel állnak szíves rendelkezésére a fenti elérhetőségeken! 

Befizetés és felhalmozás

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítását egyéni és munkáltatói (pl. cafetéria) befizetésekkel egyaránt gyarapíthatja, sőt egyéni befizetései után 20%-os adókedvezményt is igénybe vehet. Így akár évi 150.000 forintos adójóváírással is növelheti egyéni számlájának egyenlegét. Részleteket oldalunkon olvashat! A megtakarításának befektetéséről professzionális vagyonkezelő, a Budapest Alapkezelő Zrt. gondoskodik.

Befizetés

A minimális megtakarítási összeg (egységes tagdíj) havi 4.000 Ft, éves szinten 48.000 forint.
A pénztártagjaink a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárba az alábbi módon teljesíthetnek egyéni tagdíj befizetést.
 • csoportos beszedési megbízással. Kérjük, ne felejtse el, hogy a bankjánál megadott csoportos beszedési megbízás mellett Pénztárunknál is nyilatkoznia kell, melyhez a nyomtatványt itt töltheti le.

  Bankjánál megadott felhatalmazáshoz szüksége lesz:
  - a pénztár azonosítójára, ami az „A18087664”, és
  - egyéni (fogyasztói) azonosítójára, ami az Ön adó azonosító jele.
 • banki utalással,
  Bankszámlaszám: 10101511-57844901-01000001
  Számlatulajdonos: Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár
  A közlemény rovatba: a tagi azonosító szám, vagy adóazonosító jel
 • betéti vagy hitelkártyával történő befizetéssel az online ügyfélszolgálati rendszer bankkártyás fizetés menüpontjában (www.bpnyugdij.hu/onkentes/online),
 • személyesen a Budapest Bank bármely fiókjában készpénzbefizetéssel.
Amennyiben munkáltatói hozzájárulásban részesül (ideértve a cafetériát is), úgy munkáltatója számára meg kell adnia az önkéntes nyugdíjpénztár nevét, valamint be kell mutatnia a tagság igazolására szolgáló dokumentumot.

20% adójóváírás
Jelentős adókedvezményt is igénybe vehet, amennyiben Ön is úgy dönt, hogy ezt a nyugdíjcélú megtakarítást választja.
Önkéntes nyugdíjpénztári tagként a Pénztárba teljesített egyéni tagdíjbefizetései, valamint az Ön egyéni számlájára támogatói adományként befizetett összegek után jár az évi 20%-os adójóváírás. Így összesen évi 150.000 Ft*-ot igényelhet vissza a tárgyévben befizetett személyi jövedelemadójából nyugdíjpénztári egyéni számlájára, melyet a Pénztár 100%-ban ír jóvá.

*Az évi 150.000 Ft-os összegnél, kérjük, vegye figyelembe más önkéntes pénztárba (nyugdíj-, egészség-, önsegélyező) teljesített egyéni tagdíjbefizetéseit, illetve a kapott támogatói adományokat is. Amennyiben önkéntes pénztári tagsággal, nyugdíjbiztosítással és nyugdíj-előtakarékossági számlával (NYESZ) is rendelkezik, arra is figyelnie kell, hogy az együttesen visszaigényelhető személyi jövedelemadó maximuma évi 280.000 Ft. (1995.évi CXVII. (Szja) tv. 44/A; 44/D §-ok)

Hozam
A nyugdíjcélú megtakarítások esetében a hosszú távon keletkező hozam az egyik legfontosabb sikertényező. Éppen ezért a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár Magyarországon az elsők között, 2003-ban vezette be a Választható Portfóliós Rendszerét, annak érdekében, hogy különböző életkorú, ill. különböző kockázati hajlandóságú tagjai számára választási lehetőséget biztosítson. A választható portfóliók eltérő befektetési irányultságúak, és markánsan különböző időhorizonttal és kockázati tartalommal rendelkeznek annak érdekében, hogy minden tag megtalálhassa a számára legmegfelelőbb portfóliót. További részleteket itt találja!

Költségek
A beérkező befizetések az alábbiak szerint kerülnek felosztásra a Pénztár tartalékai között.

Valamennyi jogcímen befizetett tagdíj (naptári évenként) Fedezeti tartalék (egyéni számla) Működési tartalék Likviditási tartalék
évi 10.000 Ft-ig 91% 9% 0%
10.001 – 200.000 Ft-ig 95% 5% 0%
200.001 – 500.000 Ft-ig 96% 4% 0%
500.001 Ft-tól 98% 2% 0%


A Pénztárba belépő tagok első havi egységes tagdíja (2.500 Ft) a működési alapba kerül.

Adójóváírás és adóbevallás

20% adójóváírás

Jelentős adókedvezményt is igénybe vehet, amennyiben Ön is úgy dönt, hogy ezt a nyugdíjcélú megtakarítást választja.


Önkéntes nyugdíjpénztári tagként a Pénztárba teljesített egyéni tagdíjbefizetései, valamint az Ön egyéni számlájára támogatói adományként befizetett összegek után jár az évi 20%-os adójóváírás. Így összesen évi 150.000 Ft*-ot igényelhet vissza a tárgyévben befizetett személyi jövedelemadójából nyugdíjpénztári egyéni számlájára, melyet a Pénztár 100%-ban ír jóvá.

*Az évi 150.000 Ft-os összegnél, kérjük, vegye figyelembe más önkéntes pénztárba (nyugdíj-, egészség-, önsegélyező) teljesített egyéni tagdíjbefizetéseit, illetve a kapott támogatói adományokat is. Amennyiben önkéntes pénztári tagsággal, nyugdíjbiztosítással és nyugdíj-előtakarékossági számlával (NYESZ) is rendelkezik, arra is figyelnie kell, hogy az együttesen visszaigényelhető személyi jövedelemadó maximuma évi 280.000 Ft. (1995.évi CXVII. (Szja) tv. 44/A; 44/D §-ok)

Adóbevallás

Ne feledje az adóbevallás kitöltésekor figyelembe venni az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni befizetései után járó 20%-os adójóváírást!


Az éves személyi jövedelemadó bevallás kitöltéséhez szüksége lesz az önkéntes nyugdíjpénztár által küldött adóigazolásra is, amely az összes szükséges információt tartalmazza. Az adóigazolás a tárgyévet követő év február 15-ig kerül kiküldésre, illetve az online ügyfélszolgálati rendszerben elektronikus formában is elérhető.

Az önkéntes nyugdíjpénztári befizetés után járó adójóváírás igénylését a személyi jövedelemadó bevallás „Rendelkező nyilatkozatok az adóról” című oldalán, a „Rendelkezés az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárhoz utalandó összegről” szóló részben kell megtenni.

Itt az önkéntes nyugdíjpénztártól kapott adóigazoláson szereplő összegeket kell beírni a megadott cellákba. Amennyiben több önkéntes pénztár tagja és több helyről kapott adóigazolást, úgy az összegeket össze kell adni.

A rendelkező rész végén meg kell adni annak a pénztárnak az adatait, amelynél vezetett egyéni számlájára az adótámogatás összegét kéri:

„Az összeget kérem a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár elnevezésű, 18087664-1-41 adószámú önkéntes pénztár 10101511-57844901-05000003 bankszámlaszámára átutalni!”

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti bankszámlaszám kizárólag az igénybe vehető kedvezmény NAV általi visszautalására szolgál, ide mást utalni nem szabad!

A bevallás kitöltési útmutatójában további részletes információt talál a „Rendelkező nyilatkozat az adóról” című részben.

Hozzáférés

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 10 évben állapítja meg azt a várakozási időt, amelynek elteltét követően a pénztártag legkorábban hozzáférhet számlaegyenlegéhez. Ez alól kivételt csak a nyugdíjszolgáltatás igénybevétele jelent, mely szolgáltatás a várakozási időtartamtól függetlenül igényelhető.

HA ELTELT A 10 ÉV...

Ön az alábbi lehetőségek közül választhat, ha úgy dönt, hogy részben vagy teljes egészében kifizetést igényel Pénztárunktól:
 • Nyugdíjpénztári megtakarításának a hozamrészének felvételére 3 évente van lehetőség, így
  • a felvett hozam után ugyan nincs SZJA- és SZOCHO fizetési kötelezettség,
  • de megtakarításának csak a tőkerészét őrzi meg, így lemond a felvett hozamrész további kamatadó- és SZOCHO mentes gyarapításáról.
 • A hozamrésznél nagyobb összeget, vagy az egész megtakarítást felveszi, így
  • jelenbeli fogyasztással gyakorlatilag feléli hosszú távú anyagi biztonságának fedezetét.
  • emiatt megtakarításának jelentős részét az adófizetési kötelezettség miatt ELVESZÍTHETI,
  • a kifizetés tőkerésze miatt személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás (SZOCHO) fizetési kötelezettsége keletkezhet,
Az adófizetési kötelezettség szabályait a nem nyugdíjszolgáltatásnak minősülő, tőkét is érintő kifizetések esetében:
 • a 2007. december 31-ig jóváírt tőkeösszegek felvétele esetében a kifizetéskor fennálló pénztártagsági jogviszony hosszától függően a kifizetett összeg egyre csökkenő hányada után kell jövedelemadót fizetni. Azaz ha az adott tőkeösszeg kifizetése a pénztárba történő belépéstől számított 10. és 11. évben történik, akkor a felvett tőkeösszeg 100%-át kell egyéb jövedelemként leadózni, a 12. évben 90%-a, a 13. évben 80%-a, és így tovább. A 20. év után a teljes összeg adómentessé válik.
 • a 2008. január 1-jét követően jóváírt tőkeösszegek felvétele esetében az adott összeg jóváírási dátumára nézve kell ugyanezen szabályokat alkalmazni a kifizetett összeg egyre csökkenő hányada után kell jövedelemadót fizetni. Azaz ha az adott tőkeösszeg kifizetése a jóváírását követő 11. év végéig történik meg, akkor a 100%-át kell egyéb jövedelemként leadózni, a jóváírás évét követő 12. évben 90%-a, a 13. évben 80%-a, és így tovább. A 20. év után a teljes összeg adómentessé válik.
Fontos, hogy az adóelőleg levonását a Pénztár a kifizetéskor érvényesíti a kifizetés által eredményezett SZOCHO bevallási és befizetési kötelezettség az igénybevevő pénztártagot terheli.

Igénybejelentő nyomtatvány

Tagsági jogviszonyát megtarthatja a teljes megtakarítása felvétele után is, így az újrakezdett nyugdíjcélú megtakarítása után ugyan úgy igénybe vehető az adójóváírás is.

VAN MÁS MEGOLDÁS!
Ne élje fel jelenbeli fogyasztással a hosszú távú anyagi biztonságának fedezetét, amikor van más megoldás is!
A nyugdíjpénztári megtakarításának akár 50%-át felhasználhatja fedezetként a Budapest Bank által éppen erre a célra kialakított Tagi lekötés fedezetű személyi kölcsönéhez, melynek kamatozása úgy lett kialakítva, hogy az esetek döntő többségében jobban megéri ezt a megoldást választani, így
 • a megtakarítását teljes egészében megőrzi, továbbra is él a kedvező nyugdíjpénztári befektetés lehetőségével, növeli nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát. Ugyanakkor hitel formájában szabadon felhasználhatja egyéni számláján nyilvántartott megtakarítási összegének a felét is, és
 • nem merül fel SZJA- és SZOCHO fizetési kötelezettség, ugyanakkor a hitelként felvett összeget vissza kell fizetni a kamatokkal együtt.

Részletekért kattintson ide!

NYUGDÍJASKÉNT…

Amennyiben Ön betöltötte az irányadó nyugdíjkorhatárt, vagy nyugdíjhatározat alapján nyugdíjba vonult, úgy a következő nyugdíjszolgáltatások közül választhat:

 • EGYÖSSZEGŰ SZOLGÁLTATÁST IGÉNYEL:
  • A teljes számlaegyenleg kifizetését kéri egyéni számlájának megtartásával.
  • A teljes számlaegyenleg kifizetését kéri egyéni számlájának lezárásával.
  • A számlaegyenlegének egy részösszege alapján kéri a kifizetést az egyéni számlájának megtartásával. Ekkor dönthet arról is, hogy a tagdíjat tovább fizeti vagy sem.
  Igénybejelentő nyomtatvány

 • JÁRADÉKSZOLGÁLTATÁST IGÉNYEL:
  • A számlaegyenlegének egy részét egyösszegben, a fennmaradó részt pedig járadékként kéri kifizetni.
  • A teljes számlaegyenlege alapján járadékszolgáltatást igényel.
  • A számlaegyenlegének egy részösszege alapján járadékot kér és a tagdíjat tovább fizeti.
  • A számlaegyenlegének egy részösszege alapján járadékot kér és a tagdíjat tovább nem fizeti.
Ön két járadéktípusból választhat:

 • a futamidőt határozza meg (minimum 5 évben)
 • a járadék összegét határozza meg, de itt is figyelnie kell arra, hogy minimum 5 évre teljesíthető járadékot igényeljen.
Igénybejelentő nyomtatvány