Meghívó a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére

A küldöttközgyűlés időpontja: 2016. december 21. délelőtt 9:00 óra
Helyszíne: Budapest Bank székháza, 1138 Budapest, Váci út 193.


Napirend:

  • Ellenőrző Bizottsági tag lemondásának tudomásul vétele
  • Új Ellenőrző Bizottsági tag választása
  • Határozathozatal az Alapszabály módosításáról
  • Egyebek


Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2016. december 21. napján délelőtt 9:15h-kor kerül megtartásra, mely a meghirdetett napirendi pontok tekintetében határozatképes, függetlenül a képviselt tagok számától.

Az írásos előterjesztések 2016. december 14-étól tekinthetők meg munkanapokon14 és 16 óra között a Pénztár telephelyén (1138 Budapest, Váci út 168/A. szám alatt).

Budapest, 2016. december 5.
Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa