Önkéntes Nyugdíjpénztár

Internetbank Befektetés

Meghívó a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére

A küldöttközgyűlés időpontja: 2016. május 6. délután 13.00 óra
Helyszíne: Budapest Bank székháza, 1138 Budapest, Váci út 193.


Napirend:

 • Az MNB H-JÉ-IV-23/2015. számú határozatának ismertetése
 • A vagyonkezelő beszámolója a 2015. évi üzleti évről
 • Az Igazgatótanács beszámolója a 2015. évi üzleti évről
 • Határozathozatal az Igazgatótanács 2015. évi üzleti évről szóló beszámolójának elfogadásáról
 • Az Ellenőrző Bizottság beszámolója az előző beszámoló óta végzett vizsgálatokról
 • Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2015. évi éves pénztári beszámoló vizsgálatáról
 • A könyvvizsgáló jelentése a 2015. évi éves pénztári beszámoló vizsgálatáról
 • Határozathozatal a 2015. évi éves pénztári beszámoló, a mérleg, az eredménykimutatás, kiegészítő mellékletek és az üzleti jelentés elfogadásáról
 • Az Ellenőrző Bizottság jelentése a pénzügyi tervről
 • A könyvvizsgáló jelentése a pénzügyi tervről
 • Határozathozatal a 2017-2019 pénzügyi terv elfogadásáról
 • Határozathozatal az Alapszabály módosításáról
 • Határozathozatal a Választható Portfoliós Szabályzat és a Befektetési Politika módosításáról
 • Egyebek


Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2016. május 6. napján délután 13.15 órakor kerül megtartásra, mely a meghirdetett napirendi pontok tekintetében határozatképes, függetlenül a képviselt tagok számától.

Az írásos előterjesztések 2016. május 3-ától tekinthetők meg munkanapokon14 és 16 óra között a Pénztár telephelyén (1138 Budapest, Váci út 168/A. számalatt).

Budapest, 2016. április 19.
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa