Meghívó a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére

A küldöttközgyűlés időpontja: 2017. május 8. délután 13:00 óra
Helyszíne: Budapest Bank székháza, 1138 Budapest, Váci út 193.


Napirend:

 • A vagyonkezelő beszámolója a 2016. évi üzleti évről
 • Az Igazgatótanács beszámolója a 2016. évi üzleti évről
 • Határozathozatal az Igazgatótanács 2016. évi üzleti évről szóló beszámolójának elfogadásáról
 • Az Ellenőrző Bizottság beszámolója az előző beszámoló óta végzett vizsgálatokról
 • Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2016. évi éves pénztári beszámoló vizsgálatáról
 • A könyvvizsgáló jelentése a 2016. évi éves pénztári beszámoló vizsgálatáról
 • Határozathozatal a 2016. évi éves pénztári beszámoló, a mérleg, az eredménykimutatás, kiegészítő mellékletek és az üzleti jelentés elfogadásáról
 • Az Ellenőrző Bizottság jelentése a pénzügyi tervről
 • A könyvvizsgáló jelentése a pénzügyi tervről
 • Határozathozatal a 2018-2020 pénzügyi terv elfogadásáról
 • Határozathozatal az Alapszabály módosításáról
 • Egyebek


Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2017. május 8. napján délután 13:15 órakor kerül megtartásra, mely a meghirdetett napirendi pontok tekintetében határozatképes, függetlenül a képviselt tagok számától.

Az írásos előterjesztések 2017. április 21-étól tekinthetők meg munkanapokon 14 és 16 óra között a Pénztár telephelyén (1138 Budapest, Váci út 168/A. szám alatt).

Budapest, 2017. április 13.
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa