Munkáltatóknak

A munkáltató is jelentős szerepet vállalhat munkavállalói jövőbeni nyugdíjának megteremtésében!

RENDSZERES MUNKÁLTATÓI TAGDÍJ-HOZZÁJÁRULÁS, ESETI MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁS

A pénztártag befizetéseit a tag munkáltatója rendszeresen vagy eseti jelleggel kiegészítheti, illetve részben vagy egészben átvállalhatja. Jogi és adó szempontból két lényegesen különböző támogatási forma a rendszeres munkáltatói tagdíj-hozzájárulás, és az eseti, vagy rendszeres támogatás (támogatói adomány).

A rendszeres munkáltatói tagdíj-hozzájárulást a munkáltató minden munkavállalóra egységesen megállapított hozzájárulási mérték (pl. egységes összeg, a jövedelmek egységes százaléka, vagy ún. cafetéria keret) meghirdetésével kezdeményezi, majd a munkáltató és a pénztár a tagdíj-hozzájárulás módjáról és lebonyolításáról szerződést köt (Munkáltatói szerződés/Cafetéria szerződés). A munkáltatói tagdíj-hozzájárulást a szerződésben foglaltak szerint kell a pénztár felé teljesíteni. Azon dolgozók számára, akik 15 éven belül elérik a nyugdíjkorhatárt, az általánostól eltérő mértéket is megállapíthat a munkáltató.

A támogatói adomány alkalomszerű jutalmazásra, vagy a dolgozók egy szűkebb körének eseti, vagy rendszeres premizálására alkalmazható. A támogató cég és a pénztár ebben az esetben is szerződést köt a támogatás lebonyolításáról és az átutalt összeg felosztásáról. Ebben az esetben a munkáltató Támogatási Szerződést köt a pénztárral, amelyben rögzíteni kell a támogatott dolgozók körét és a felosztás módját. A támogatás mértékét és a támogatott dolgozók körét egységes szabályok szerint kell megállapítani, a lehetséges megkülönböztetéseket dolgozók között az Alapszabály tartalmazza. A munkáltatói támogatást a szerződésben foglaltak szerint kell a pénztár felé teljesíteni.

Tisztelt Munkáltató!

Önnek az alábbi teendői vannak:
  • Amennyiben munkáltatói hozzájárulást kíván adni pénztártag munkavállalói részére, úgy munkáltatói szerződést, vagy cafetéria szerződést kell kötnie a pénztárral. A szerződést 2 példányban kell kitöltenie, és a pénztár részére aláírva megküldenie. A pénztár aláírás után 1 példányt visszajuttat az Ön részére.
  • Amennyiben támogatói adományt kíván adni, támogatói szerződést kell kötnie a pénztárral. A támogatói szerződést is 2 példányban kell kitöltenie és a pénztár részére aláírva megküldenie. A pénztár aláírás után 1 példányt visszajuttat az Ön részére.
  • A munkáltatói hozzájárulás és támogatói adomány utalásakor egy összesítő listát kell küldenie a pénztár részére, melyben fel kell tüntetnie a jogosult pénztártag(ok) nevét, pénztári azonosítóját, vagy adószámát és a jogosult(ak) részére jóváírandó összeget. A mellékelt összesítő lista alapján (melyet a szerződések mellékletben tartalmaznak) tudja jóváírni a pénztár a pénztártagok egyéni számláin az őket megillető befizetéseket. Az utaláshoz szükséges listát kiállíthatja a szerződések mellékletében szereplő adatlapokon is, de küldheti más formátumban is. Ami fontos, hogy a kért adatok hiánytalanul megadásra kerüljenek.

PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEAZONOSÍTÁS

A Pénzmosási törvény munkáltatók számára is előír azonosítási kötelezettséget, így kérjük, szíveskedjen a személyes átvilágítás céljából mielőbb bármely Budapest Bank fiókot felkeresni!

A beazonosításhoz szükséges nyomtatványok (természetes személyeknek és cégeknek) kitöltésével és Bankfiókban való személyes leadásával tehet eleget a Pénzmosási törvénynek való megfelelésnek. További tájékoztatónkat megtalálja a nyomtatványaink mellékletében!

Köszönjük, hogy Ön is hozzájárul adatainak pontos nyilvántartásához!

KEDVEZŐ ADÓZÁSI FELTÉTELEK A MUNKÁLTATÓ SZÁMÁRA IS

Rendszeres munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

2016-ban a tagdíj-hozzájárulás (és – kiegészítés) a havi minimálbér 50%-áig a foglalkoztatók számára az évi 200.000 Ft-os keretösszegbe tartozó kedvezményes adózású juttatási forma. A juttatás után a dolgozónak nem keletkezik adó-és járulékfizetési kötelezettsége, a munkáltató által fizetendő kedvezményes közteher mértéke pedig 34,51%. A munkáltató havonta a minimálbér 50%-ánál magasabb összegben is nyújthat hozzájárulást, vagy évente a 200.000 Ft-ot meghaladó mértékben is, ekkor a többlet-juttatásra a munkáltató közteher-fizetési kötelezettsége 49,98%.

Érdemes megjegyezni, hogy mind a 34.51%, mind a 49.98% lényegesen alacsonyabb, mint a munkabért terhelő teljes költség: 62% (28.5% munkáltatót terhelő, 33.5% dolgozót terhelő költség)!

2017-ben a munkabérhez képest továbbra is kedvező marad a juttatás helyzete. 2017-ben a juttatás összegétől függetlenül 49.98%-os közteher fizetési kötelezettség mellett adhatja a munkáltató (a munkabér közterhe összesen: 62%!), a dolgozónak továbbra is adó-és járulékmentes juttatási lehetőség.

Támogatói adomány


A támogatói adományként nyújtott juttatás összegtől függetlenül a munkáltató részére adó-és járulékmentes, az adófizetési (15% Szja) és a járulékfizetési (27% EHO) kötelezettség a munkavállalónál jelentkezik.

VÁLLALATI/MUNKÁLTATÓI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfélszolgálat

A munkáltatói partnereinkkel történő kapcsolattarást közvetlenül a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár adminisztrációs szolgáltatója, az Első Hazai Pénztárszervező és Működtető Zrt. biztosítja.

Az adatszolgáltatás zökkenőmentessége érdekében kérjük, hogy a jövőben a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárral történő munkáltatói kapcsolattartás során az alábbi elérhetőségeket szíveskedjenek használni:

levélcím: 1245 Budapest Pf.: 1052
telefon:   (06-1) 888 - 4250
fax: (06-1) 888 - 4227
e-mail cím: budapestonkentes@ehprt.hu

Kérdés esetén kollégáink készséggel állnak szíves rendelkezésére a fenti elérhetőségeken!