Fontos tájékoztatás

Pénzmosás azonosítás

Tisztelt Pénztártagunk!

Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás megelőzéséről szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) megváltoztatta az Ügyfél és a Szolgáltató kötelezettségeit, ezért a törvény alapján minden pénztártag köteles 2019. október 31-ig a Pénztár részére az azonosítást elvégeznie.

2019. október 31-ét követően Pénztárunk köteles megtagadni minden kifizetésre irányuló szolgáltatás teljesítését abban az esetben, ha a pénztártag Pmt. szerinti átvilágítása, azonosítása nem áll teljes körűen a Pénztár rendelkezésére.

Amennyiben Ön 2017. október 29-e után lépett be Pénztárunkba, vagy ezt követően szolgáltatás kifizetésben részesült, az Ön személyes azonosítása a belépés vagy a kifizetés keretében már megtörtént, így Önnek ezzel további teendője nincs.


Azonosítását személyesen tudja elvégezni a Budapest Bank bármelyik bankfiókjában.


Az ügyintézés során szüksége lesz

  • személyes okmányaira (személyi igazolvány, útlevél vagy 2001. után kiállított kártyaformátumú vezetői engedély, illetve lakcímkártya) és
  • az adóazonosító jelét tartalmazó ADÓ-igazolványára.

Az azonosítási adatlap kitöltése során az azonosítás mellett önnek tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplői nyilatkozatot is kell tennie.


Tényleges tulajdonosi nyilatkozat során önnek arról kell nyilatkoznia, hogy

  • saját maga nevében és érdekében jár el vagy
  • egy másik természetes személy nevében jár el. Ilyen eset általában gyámság, gondnokság esetén fordulhat el. Ebben az esetben annak a személynek az adataira is szüksége lesz, akinek megbízásából az ügyleti megbízást végrehajtja.

Kiemelt közszereplőnek minősül az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója, vagy akivel közeli kapcsolatban áll.
Ügyfél-azonosítás esetén minden természetes személy köteles a szolgáltató részére személyes megjelenéssel nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan is, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e. Amennyiben kiemelt közszereplőnek minősül, akkor nyilatkoznia kell a pénzeszközeinek forrásáról valamint, hogy a Pmt. mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek.

Az azonosítás során a Pénztár személyes okmányairól másolatot készít!


    Ilyenkor is szükséges az azonosítás mellett a tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplői nyilatkozat tétele. Ebben az esetben az azonosítás az alábbiak szerint fogadható el:

    • Közjegyző, vagy - külföldi tartózkodás esetén – magyar konzuli tisztviselő általi hitelesített, teljeskörűen kitöltött azonosítási adatlap és
    • a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok, a pénztártag jelenlétében hitelesített másolatának a Pénztárhoz történő megküldésével van lehetőség.

Töltse le a nyilatkozatot!

Azonosítási adatlap

Töltse le a nyilatkozatot szerkeszthető pdf formátumban!*

Javasoljuk, hogy a sorbanállás és az esetleges hiánypótlásból adódó kellemetlenségek elkerülése érdekében a nyilatkozatot mihamarabb tegye meg!

Foglaljon időpontot!

*A szerkeszthető pdf használatához Adobe Acrobat Reader szoftver szükséges. Töltse le innen.