KEZDEMÉNYEZZE
ONLINE
Gondoskodjon már most nyugdíjas éveiről, kezdjen minél hamarabb nyugdíjcélú megtakarításba! Bízza a befektetési döntéseket szakértőinkre, indítsa el belépését online, akár már meglévő másik önkéntes nyugdíjpénztári tagságának megtartásával!

Kiváló hozamok
Nyugdíjcélú megtakarítások esetén az egyik legfontosabb sikertényező a hosszú távon keletkezett hozam!

Online intézheti ügyeit otthonról.
Legyen szó bankkártyás befizetésről, egyéni számlája nyomon követéséről.

Gyors és kényelmes ügyintézés
A Budapest Bank fiókhálózatában vagy telefonon a 1440-es zöld számán
Belépési nyilatkozat
kérjük töltse ki végig
SZEMÉLYES ADATOK
1./7 lépés
Belépés jogcíme
 
?
Pénztár intézi az átlépést:
Mint átlépő felhatalmazom a Pénztárat, hogy az átlépésemmel kapcsolatos minden ügyintézést helyettem és nevemben az átadó pénztárnál ellássa. Továbbá hozzájárulok, hogy az átadó Pénztár az átlépési folyamattal kapcsolatban minden adatot kiadjon a Budapest Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztárnak.
Belépő személyes adatai
+36
+36
A levelezési címem megegyezik az állandó lakcímemmel
?
Adatkezelés

Kérjük, valós e-mail címet adjon meg, mert erre küldünk visszajelzést a belépési igényével kapcsolatban, mely az Ön által megadott személyes adatokat is tartalmazza.
Kérjük, olvassa el Adatkezelési tájékoztatónkat!

OKMÁNYADATOK
2./7 lépés
Okmányadatok
TAGDÍJVÁLLALÁS
3./7 lépés
Tagdíjvállalás módja
?
PORTFÓLIÓ VÁLASZTÁSA
4./7 lépés
Portfólió választása
?

Az Aktív portfólió választása akkor lehet az Ön számára előnyös, ha

  • életkora alapján várhatóan 5 éven belül nem éri el a nyugdíjkorhatárt és így vagyona hosszú távon kerül befektetésre, és/vagy
  • igényei között a hozamelvárás az elsődleges és ezen cél elérése érdekében vállalja az átlagosnál magasabb befektetési kockázatot.

Az Aktív portfólió összességében az átlagosnál magasabb kockázati szinttel rendelkezik, azonban a magasabb kockázati szinttel összhangban hosszú időtávon az átlagosnál magasabb hozampotenciállal is bír.

Bebiztosító portfólió választása akkor lehet az Ön számára előnyös, ha

  • rövidebb (néhány éves) távon is inkább a kockázatok csökkentését tartja fontosnak, és/vagy
  • ha közel áll a nyugdíjkorhatárhoz és szeretné enyhíteni annak kockázatát, hogy éppen egy átmeneti tőzsdei mélypont közelében venné igénybe a nyugdíjszolgáltatást.

A Bebiztosító portfólió elsősorban az átlagosnál alacsonyabb kockázatú, jellemzően rövidebb átlagos futamidővel rendelkező kamatozó eszközöket, értékpapírokat és állampapírokat tartalmaz, befektetéseinek általános jellemzője a biztonságra törekvés.

A portfóliókról a részletes tájékoztatást a Befektetési politika tartalmazza. Hozamainkat erre a linkre kattintva tekintheti meg.

KEDVEZMÉNYEZETT(EK) megjelölése (nem kötelező kitölteni)

5./7 lépés
Amennyiben nem jelöl meg kedvezményezettet, egyéni számlája egyenlegére a törvényes örökös válhat jogosulttá.
?
NYILATKOZATOK
6./7 lépés
TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT - Pmt. 8. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárba történő belépésem során

KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT - Pmt. 19.§ (1)-(2)-ben előírt kötelezettség végrehajtásához

Kiemelt közszereplőnek minősül, aki fontos közfeladatot ellátó személy vagy a nyilatkozatot megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. Illetve a kiemelt közszereplőnek közeli hozzátartozója vagy közeli kapcsolatban álló személy.

ÖSSZESÍTÉS, ADATELLENŐRZÉS, KÖVETKEZŐ LÉPÉS KIVÁLASZTÁSA
7./7 lépés
Összesítés, adatellenőrzés
Ellenőrzés
Hozzájáruló nyilatkozat
Marketing célú adatmegadás
Marketing célú adatkezelési nyilatkozat
Telefon
SMS
E-mailben és egyéb elektronikus csatornán:
Következő lépés
Kérjük válassza ki az Önnek kényelmes folytatást:
(Belépési nyilatkozatát e-mailben is elküldjük Önnek a részletes információkkal együtt.)

A kitöltött belépési nyilatkozatott aláírását követően eljutatom a Pénztár 1245 Budapest PF. 1052 levelezési címére.
Belépési nyilatkozatát az Ön által megjelölt Budapest Bank fiókban, várakozás nélkül, az Önnek megfelelő időpontban írhatja alá. Válassza ki, hogy milyen módon kér megerősítő visszajelzést az időpont foglalásáról és kollégánk keresni fogja Önt.
Pénztárunk kiküldi a kitöltött belépési nyilatkozatát a megadott levelezési címére. Önnek csak annyi dolga lesz, hogy az aláírt nyilatkozatot a válaszborítékban visszaküldje címünkre.
Sikeresen kitöltötte az űrlapot!
A PDF dokumentumot az alábbi gombra kattintva töltheti le:
Nyilatkozat letöltése