Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: „Pmt.”) alapján az ügyfél köteles a Bank, mint szolgáltató részére írásbeli nyilatkozatot tenni a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosairól. (2017.évi LIII. törvény 9.§ (1))

Bár a korábbi Pmt. értelmében számlanyitáskor a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot minden ügyfelünk kitöltötte, a 2017.06.27-én hatályba lépett – módosított - törvény rendelkezései megváltoztak, ezért szükséges a nyilatkozattétel megismétlése.

Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy a Pmt. (3. § 38. pont) értelmében tényleges tulajdonos alapítványok esetében az a természetes személy:

  • Aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
  • akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
  • aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.
  • (Tehát az alapítvány kezelő szervének összes tagja, azaz az összes Kuratóriumi tag adatainak szerepelni kell a Tényleges Tulajdonosi nyilatkozaton.)

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Pmt. 79.§ alapján a Bank, mint szolgáltató köteles az ügyletek teljesítését megtagadni, amennyiben nem áll rendelkezésre a fentebbi nyilatkozat 2018. december 31-én.

Fontos tudnivalók:
Amennyiben az alapítvány jegyzése együttesen történik, akkor a két személy együttes megjelenése szükséges

Nyilatkozat tételhez a következő iratok szükségesek:
  • Amennyiben a számlanyitás óta történt változás az alapítvány elnökségi tagjaiban, akkor az alapítvány legfrissebb alapító okirata.
  • Nyilatkozat tevő személyi igazolványa és lakcímkártya.
  • Tényleges tulajdonosokról a következő adatok megadása szükséges: neve, születési adatai, anyja neve, lakhelye, azonosító okmány száma, érdekeltség jellege és mértéke, adóilletőség, külföldi adószám.
  • Letölthető tényleges tulajdonosi nyilatkozat:
  • Tényleges tulajdonosi nyilatkozat


Kérjük, a nyilatkozattétel időpontjával kapcsolatban vegye figyelembe, hogy a Budapest Bank Zrt.-nél 2018. október 25-26. bankszünnap, a bankfiókok zárva tartanak.Budapest, 2018.10.19.Budapest Bank Zrt.