Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

Budapest Bank Zrt. tulajdonosi köre

2015 . január 15, 09:46 , A Budapest Bank Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123.§ (1) b. pontjában foglaltaknak eleget téve ezúton közzéteszi részvényesei nevét, illetve tulajdoni és szavazati hányadukat a 2014. december 31.-i állapot szerint. .

Kapcsolódó dokumentumok:

Budapest Bank Zrt. részvényeseinek, tulajdoni hányaduk