Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

Budapest Bank Zrt. tulajdonosi köre

2017 . január 16, 16:18 , A Budapest Bank Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) a befektetési vállalkozásokról
és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól
szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123.§ (1) b. pontjában foglaltaknak eleget téve ezúton
közzéteszi részvényesei nevét, illetve tulajdoni és szavazati hányadukat a 2016. december
31-i állapot szerint:

Részvényes neve: Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.)

Tulajdoni hányad: 100%

Szavazati hányad: 100%

Budapest, 2017. január 15.

Kapcsolódó dokumentumok: