Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

Pénzügyek felsőfokon

2019 . február 04, 11:24 , Hazánkban a felsőoktatási hallgatók fele már 17 éves korára rendelkezik saját bankszámlával – derül ki a Budapest Bank fiatalokat célzó reprezentatív kutatásából * . A többség használ digitális banki szolgáltatásokat, és nyitott az újításokra. Pénzügyeiket aktívan kézbe veszik: 91%-uk vállal munkát valamilyen rendszerességgel, és 56%-uk minden hónapban félre tud tenni 10 és 25 ezer forint közötti összeget. Az első munkahelyen átlag 211 ezer forintos nettó kereset az elvárás.


A bankszámlanyitásnál még a szülők szava a döntő
Saját bankszámlával a megkérdezett felsőoktatási hallgatók 84%-a rendelkezik; 52%-uk már 17 éves korára megnyitotta, 47%-uk pedig 18-21 éves kora között tette ezt. Az első bankszámla kiválasztásában egyértelműen a szülők véleménye számít, más tényezők, mint a kívánt szolgáltatás elérhetősége, a bankfiók közelsége, illetve a hirdetések vonzereje csak elenyésző szerepet játszanak a döntésben.

A felmérésben megkérdezett nappali tagozatos hallgatók 93%-a igénybe vesz valamilyen banki szolgáltatást: a bankszámla és bankkártya után a legjellemzőbb a netbank es mobilbanki alkalmazás, és nyitottak az újításokra, így a mobilfizetésre is. A válaszok alapján elmondható, hogy a digitális banki szolgáltatásokat nagyobb arányban veszik igénybe a férfi hallgatók: 63%-uk használja az internetbankot, 51%-uk a bank mobilalkalmazását is, míg ez az arány nőknél 53 és 31%. A mobilfizetés lehetősége is inkább a férfiakat vonzza, 24%-uk használja telefonkészülékét a pénztárnál, míg a nők mindössze 10%-a fizet így. A felmérés eredményéből az is kiderült, hogy diákhitellel a megkérdezett hallgatók 12%-a rendelkezik.


„Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok minél korábban, legkésőbb középiskolás korban elkezdjenek ismerkedni a pénzügyekkel. A technológia fejlődésével párhuzamosan ugrásszerűen nő a nem banki, alternatív fizetési megoldások száma is, amelyek érdekesek lehetnek az újdonságokra fogékony fiatalok számára, azonban az egyre komplexebb lehetőségekkel járó kockázatokat elsősorban a megfelelő ismeretek és tudatos döntések segítségével lehet csökkenteni. A Budapest Bank számos olyan szolgáltatást kínál, amelyek megbízhatóak és egyben vonzóak a fiatalok számára: ilyen például az egyre elterjedtebb Budapest Bank Mobilfizetés **lehetősége, valamint a kedvező diákszámlánk, a HelloBB*** ” mondta Zsoldics Arthur, a Budapest Bank lakossági számlavezetési szolgáltatásokért felelős termékcsoport vezetője.


Bevételek és kiadások – a többség inkább a nyári szünetben vállal munkát
A kutatásban megkérdezett nappali tagozatos hallgatók kétharmada állami ösztöndíjjal támogatott képzésben vesz részt, míg egyharmaduk saját maga finanszírozza tanulmányait, ami bevallásuk szerint átlagosan 272 ezer forintos tandíjat jelent szemeszterenként. A megkérdezett nappali tagozatos egyetemisták havonta átlagosan nettó 91 ezer forint összbevétellel rendelkeznek, amely tipikusan a szülőktől, nagyszülőktől kapott támogatásból, saját keresetből, illetve ösztöndíjból tevődik össze. Átlag feletti bevétellel rendelkeznek a 25 éven felüliek, a saját lakásban vagy albérletben élő fiatalok, valamint a szorgalmi időszakban is rendszeresen munkát vállaló hallgatók.

A kutatásban részt vevő hallgatók összkiadása átlagosan havi 80 ezer forintot tesz ki. A legmagasabb kiadás a lakhatás (átlag 33 ezer forint), ezzel a költséggel a hallgatók 58%-ának kell számolnia. A többség (38%) a szemeszter idején is otthon él családjával, az albérletet (27%) és a kollégiumot (25%) közel ugyanannyian választják, míg saját lakással az egyetemistáknak csak 8%-a rendelkezik.

A hallgatók 91%-a szokott valamilyen rendszerességgel munkát vállalni. A tanulmányok melletti munkavállalás elsődleges oka (68%) egyértelműen a bevételszerzés, a szakmai tapasztalatszerzés a dolgozó hallgatók 13%-át, az elhelyezkedési esélyek megteremtése 10%-át motiválja ebben első helyen. A megkérdezettek harmada a szorgalmi időszak alatt is rendszeresen dolgozik, ők jellemzően szellemi, irodai munkát vállalnak. A nyári szünetben a tanulók 59%-a dolgozik rendszeresen, 28% alkalmanként, és jelentős többségük könnyű fizikai munkát végez.

Minden második egyetemista már a tanulmányai alatt is félretesz
A megkérdezett diákok háromnegyede gyűjt pénzt valamilyen célra, havi rendszerességgel az összes válaszadó 56%-a spórol, ők jellemzően 10 és 25 ezer forint közötti összeget tesznek félre. A takarékoskodás két fő célja a felkészülés váratlan kiadásokra (43%), valamint a különböző fogyasztási cikkek megvásárlása (41%), de sokan gyűjtenek lakásra és utazásra is (38-38%). Ha a megtakarítók nemét nézzük, elmondható, hogy a nők jóval magasabb arányban gyűjtenek a váratlan kiadásokra (48% a férfiak 38%-ához képest), valamint saját lakásra is (47% a férfiak 29%-ával szemben). A fogyasztási cikkek esetében azonban fordított a helyzet, erre a férfiak 47%-a gyűjt, míg a nőknek mindössze 35%-a.Az átlagbérre vágynak pályakezdőként is az egyetemisták


A felmérésben megkérdezett hallgatók fizetési elvárása a tanulmányaik befejezése utáni első állandó munkahelyükön átlagosan nettó 211 ezer forint, ami lényegében a jelenlegi nettó átlagkeresetnek **** felel meg. Az átlagosnál magasabb a fizetési igényük a mesterképzésben résztvevőknek, a szemeszterek során is rendszeresen munkát vállalóknak, valamint a műszaki és informatikai képzéseken tanulóknak. Az elhelyezkedési esélyeket tekintve optimistának mondhatók a hallgatók, háromnegyedük arra számít, hogy a tanulmányainak megfelelő területen találnak munkát. A magyar egyetemisták több mint fele szeretne valamilyen időtávban külföldön is dolgozni, elsősorban tapasztalatszerzés céljából.

 

 

További információ:

Budapest Bank

CS. TÓTH Marianna, kommunikációs vezető

Tel.: 06 1 450 6097

Mobil: 06 30 922 6226

Email: marianna.cs.toth@budapestbank.hu

 

KISS Alexandra Ivette, kommunikációs menedzser

Mobil: 06 20 746 0332        

Email: alexandraivette.kiss@budapestbank.hu

 

A szerkesztők figyelmébe:

Budapest Bank

A Budapest Bank az egyik legelső hazai kereskedelmi bankként több mint 30 éve, 1987-ben jött létre. A bank teljes körű pénzügyi szolgáltatásokat kínál mind a lakosság, mind a vállalkozások számára. Országos hálózata csaknem 100 bankfiókot foglal magában, a nyolc hazai nagybank egyike. A Budapest Bank Zrt. főbb leányvállalatai a Budapest Alapkezelő Zrt. és a Budapest Lízing Zrt. További információk elérhetők a www.budapestbank.hu/sajtoszoba weboldalon.

 


[*] A kutatást a Budapest Bank megbízásából az NRC végezte 2018 szeptemberében, magyarországi felsőfokú intézményben, nappali tagozaton (alap-. mester-, osztatlan képzésben) tanuló internetező lakosság körében, 400 fős mintán. A kutatás módszere: online kérdőíves felmérés többszörösen rétegzett, véletlen mintavétellel az NRC NetPanel kutatási panelje segítségével.

[**]. Ez a hirdetés nem minősül a Ptk. 6:64. §. szerinti ajánlattételnek.

A Budapest Bank Mobilfizetés szolgáltatás igénybevételének feltétele a Budapest Bank által kibocsátott Mastercard vagy Maestro típusú lakossági bankkártya, NFC képes Androidos készülék legalább 4.4 (KitKat) operációs rendszerrel, valamint a Budapest Mobil Internetbank alkalmazás (melynek feltétele a Budapest Internetbank szolgáltatás) megléte. Az alkalmazásban létrehozott digitálizált bankkártyával ATM készpénzfelvétel és online vásárlási tranzakció nem hajtható végre. Kérjük, tájékozódjon a szolgáltatásra vonatkozó feltételekről és felelősségi szabályokról! Részletek: www.budapestbank.hu/mobilfizetés A kondíciók módosításának jogát a Bank fenntartja.

[***]  Hello BB számlacsomag EBKM: 0,00%. Hello BB számlacsomag számlanyitás feltétele tanulói jogviszony megléte legfeljebb 25 éves korig. A számlanyitás 14-18 éves kor között a törvényes képviselő jóváhagyásával vagy 18 éves kor fölött lehetséges. A számlacsomagra és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó díjakról és egyéb költségekről részletes tájékoztatást a mindenkori Lakossági számlavezetés hirdetmény és a „LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE” nevű dokumentum; továbbá az Üzletszabályzat tartalmazza, és a jelen tájékoztatóban nem szabályozott egyéb esetekben ezek rendelkezései az irányadóak.

[****] Az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete, 2018. I. félév: 215.735 Ft.

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli030b.html?down=418