Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

A Budapest Bank segíti az ügyfeleket az agrárdigitalizációs fejlődés terén

2019 . november 28, 12:57 , Budapest, 2019. november 28. – A hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások napjainkban hasonló technológiai ugrás előtt állnak, mint a 70-es években. A Budapest Bank felkarolja az agrárszektor számára fontos témákat, mivel vállalati hitel- és lízingportfóliójának egyharmada az agrárágazatot szolgálja. A pénzintézet szervezett rendezvények keretében segíti az ismeretterjesztést, ahol a digitalizáció és precíziós gazdálkodás stratégiai és vállalati szintű kérdéseire adnak választ szakértők és érintett vállalatvezetők. A bank agrárdigitalizációs rendezvényének ezúttal Pécs adott otthont.

 

A magyar agráriumban is zajlik a technológiai forradalom, amelynek lényege a digitalizáció, az informatika kínálta lehetőségek egyre szélesebb körű alkalmazása. A digitalizáció nemcsak elemi kényszer, hanem egyben lehetőség is a fejlődésre. Térnyerése jelentős változást hoz az agrártermelők mindennapjaiba, míg a változásokkal lépést nem tartók helyzete nehezebb lesz. A versenyképesség javításához elengedhetetlen a digitalizáció adta lehetőségek lehető legszélesebb körű felhasználása.

Az eszközök, szenzorok, IT megoldások ugyanakkor önmagukban keveset érnek. A kulcs maga az ember, a gazdálkodók, a termelők – nekik kell jól használni őket. Ezeket az eszközöket akkor lehet hatékonyan üzemeltetni, ha a felhasználóik az ehhez megfelelő tudással rendelkeznek.

Úgy gondoljuk, hogy a Budapest Banknak mint az agráriumot jelentős mértékben finanszírozó pénzintézetnek, érdemes finanszíroznia az agrárgazdaságban lezajló digitalizációs és technológiai fejlődést. Ez által ugyanis fejlődik a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások jövőbeni alkalmazkodási potenciálja, jobban meg tudnak felelni a 21. század nyújtotta kihívásoknak, és az agrártermelők fenn tudják tartani vagy növelni tudják versenyképességüket. Ehhez minél több a maihoz hasonló rendezvényre van szükség, annak érdekében, hogy ezek az üzenetek eljussanak az agrárgazdaság szereplőihez” – mondta el Bognár Róbert, a Budapest Bank agrárszakértője a bank pécsi agrárdigitalizációs rendezvényén.

A magyar termelők megértik a technológiaváltás hasznosságát, amit a Budapest Bank augusztusban publikált Agrár Gazdasági Index kutatása is alátámasztott. A kutatás eredményei szerint a megkérdezett gazdálkodók 56%-a már most is használ valamilyen precíziós eszközt, 28%-uk még az idén tervezi a jelenleg használt precíziós technológiájának a bővítését, 5 %-uk pedig valamilyen új technológia bevezetését tűzte ki céljául, úgy, hogy korábban még nem használtak ilyet.

A bank agrárszakértője úgy véli, vannak még tartalékok a magyar mezőgazdaságban és élelmiszeriparban, főleg a hatékonyság terén. Az automatizálással és a robotizációval olyan kézimunkaigényes munkafolyamatok cserélhetők le, amelyek emberi erőforrással már nem, vagy csak jelentős nehézségekkel végezhetők el. A digitális átállás még nem teljes, a kisebb vállalkozások elmaradása jelentős.

Nem szabad elfelejtkezni a technológia által képződő adatmennyiség elemzéséről és felhasználásáról sem. A digitális eszközök adta adatbőségben felértékelődik az emberi felkészültség, a szintetizáló tudás. Az eszközök kezelése, üzemeltetése magas elvárást támaszt a humán erőforrással szemben, a digitális eszközök dinamikus fejlődése az agráriumban is folyamatos tanulást igényel.

További információ:
Budapest Bank Kommunikációs osztály:
TÖLGYES Orsolya, kommunikációs vezető

A szerkesztők figyelmébe:

Budapest Bank
A Budapest Bank az egyik legelső hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre, a bank teljes körű pénzügyi szolgáltatásokat kínál mind a lakosság, mind a vállalkozások számára. Országos hálózata csaknem 100 bankfiókot foglal magában, a nyolc hazai nagybank egyike. A Budapest Bank Zrt. főbb leányvállalatai: a Budapest Autófinanszírozási Zrt., a Budapest Alapkezelő Zrt. és a Budapest Lízing Zrt. További információk elérhetők a www.budapestbank.hu/sajtoszoba weboldalon.


Kapcsolódó dokumentumok:

Teljes sajtóközlemény