Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

Stabil működés, konzervatív céltartalékolás a Budapest Banknál

2014 . szeptember 15, 10:29 , Továbbra is kiegyensúlyozott működés és a kulcs területeken elért dinamikus növekedés jellemezték a Budapest Bank csoportot 2014 első félévében. A pénzintézet a külső környezeti kihívások ellenére is megőrizte likviditását és erős tőkehelyzetét: a bankcsoport ügyfelekkel szembeni követelésállománya 1%-kal, ezen belül a vállalati hitelállománya 8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A bankcsoport eredményét radikálisan rontotta a fogyasztói kölcsönökkel kapcsolatos új jogszabály miatt konzervatívan képzett kockázati tartalék (34,3 milliárd forint), amelytől eltekintve a Budapest Bank szinten tartotta volna adózás előtti nyereségét (13,5 milliárd forint). Ezen egyszeri céltartalék-képzés következtében a bankcsoport adózás előtt -20,8 milliárd forint veszteséget jegyzett félévkor, a Magyar Számviteli Szabályok szerint készült konszolidált, nem auditált beszámolója szerint.

Az elmúlt év során a szektor, így a bankcsoport működése és eredményessége szempontjából is kedvezőtlenül alakult a külső környezet, amelynek fő tényezői a csökkenő alapkamat, az alapvetően stagnáló hitelfelvételi kedv, valamint a szektort érintő szabályozások – elsősorban a devizahiteles csomag, a tranzakciós illeték, illetve a kétszeri ingyenes készpénzfelvétel – voltak.

A Budapest Bank csoport 2014 első félévében is stabilan működött, tőkehelyzete erős maradt.
A bankcsoport ügyfelekkel és hitelintézetekkel szembeni követelésállománya 5%-kal nőtt (632,3 milliárd forint), ügyfelekkel és hitelintézetekkel szembeni kötelezettségállománya 4%-kal csökkent (683,9 milliárd forint), mérlegfőösszege pedig szinten maradt (880,9 milliárd forint).
A kulcs szegmensekben, így a vállalati hitelezés, valamint a megtakarítási és befektetési szolgáltatások területén a bank dinamikusan növekedett. Eltekintve a fogyasztói kölcsönökkel kapcsolatos új jogszabály hatásától, a bank 13,5 milliárd forint adózás előtti nyereséget ért volna el. Ez elsősorban a javuló portfoliónak, néhány egyszeri céltartalék-felszabadításnak, valamint az IT és fiókhálózati beruházások mellett is szinten tartott működési költségeknek (17,5 milliárd forint) tulajdonítható.

A devizahiteles csomag miatt a pénzintézet konzervatív módon 34,3 milliárd forint kockázati céltartalékot képzett a második negyedévben, ily módon felkészülve az árfolyamrés és az egyoldalú szerződésmódosítások miatt keletkező esetleges visszatérítési kötelezettségre.Ezen egyszeri tétellel együtt a bank -20,8 milliárd forintos konszolidált adózás előtti eredménnyel zárta a félévet a Magyar Számviteli Szabályok szerint készült konszolidált (nem auditált) beszámolója szerint. A Budapest Bank fenntartja véleményét, hogy a bankcsoport mindenkor a hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően működött, az egyoldalú szerződésmódosításokat is megalapozottan és felelősen hajtotta végre. Ezt az álláspontot minden lehetséges fórumon képviselni fogja.

„A külső körülmények továbbra is kedvezőtlenül hatottak a Budapest Bank csoport nyereségtermelő képességére. Negatív trendet vetítenek előre az eddigi szabályozások (pl. a kétszeres ingyenes készpénzfelvétel, illetve a tranzakciós illeték) elhúzódó hatásai, valamint a várható további törvénykezések, beleértve a devizahitelek kilátásba helyezett forintosítását, illetve az MNB adósságfék-szabályozását. Az árfolyamrés és az egyoldalú szerződésmódosítások korrekciójának potenciális hatásaira bankunk konzervatív módon jelentős céltartalékot képzett. Fontos hangsúlyozni, hogy a Budapest Bank tőkehelyzete kiemelkedően erős, így a devizahiteles csomag hatása nyomán sincs szüksége tőkepótlásra. Bankunk továbbra is a szektor meghatározó szereplője, és tovább szeretnénk erősíteni pozícióinkat a legfontosabb szegmensekben” – mondta Zolnai György, a bank elnök-vezérigazgatója.

A bankcsoport lakossági hitelállománya az előző év azonos időszakához képest 4,2%-kal csökkent (381,9 milliárd forintra). Ezen belül a jelzáloghitelek állománya 3%-kal nőtt, miközben mind az autóhitelek, mind a fedezetlen hitelek állománya 10%-kal zsugorodott. A befektetési szolgáltatások terén a bankcsoport továbbra is növekszik: a tavalyi év azonos időszakához képest a Budapest Alapkezelő – jóval a piaci átlag felett teljesítve – 46,4%-os növekedést ért el (399,3 milliárd forint).

A Budapest Bank Business, a bank kis- és középvállalatokra szakosodott üzletága folytatta az elmúlt évek pozitív trendjét, 8%-kal, 446,5 milliárd forintra növelve hitelállományát (a kihelyezett hiteleket, a hitelgaranciákat és a ki nem használt hitelkereteket egyaránt figyelembe véve), miközben a lízingállomány 17%-kal, 44 milliárd forintra növekedett. Az eredményekben az évtizedes kkv-fókusz és a stabil ügyfélkör mellett jelentős szerepet játszott az, hogy a bank aktív részt vállalt az MNB Növekedési Hitelprogramjában. A program második szakaszában június végéig több mint 38 milliárd forintra szerződött a Budapest Bank, ami 17%-os piaci részesedést jelent.

A teljes sajtóközlemény az alábbi linken érhető el:

Kapcsolódó dokumentumok:

TELJES SAJTÓKÖZLEMÉNY