Ugrás az oldal tartalmáhozUgrás az elsődleges navigációhoz

Tisztelt Ügyfelünk! Természetesen bankunk is tudomást szerzett arról, hogy a Kormány meg kívánja hosszabbítani a moratóriumot. Mindamellett a jelenleg hatályos jogszabály alapján a Magyarország Kormánya által a 2020. évi LVIII. törvényben biztosított fizetési moratórium 2020. március 19-től 2020. december 31-ig tart. 2021-ben az érvényben lévő jogszabálynak megfelelően válnak esedékessé a törlesztések. Bármilyen a jelenlegi szabályozást érintő  jogszabály módosítást a Budapest Bank jogkövető, prudensen működő pénzintézetként alkalmazni fog.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tervezett rendszerkarbantartási munkálatok miatt 2020. szeptember 15. 22:45 és 23:45 között szünetel az internetes vásárláshoz kapcsolódó jóváhagyó SMS kódok kiküldése. Kérjük, internetes vásárlásait időzítse a karbantartási időszakon kívülre.
Megértését és türelmét köszönjük! Budapest Bank Zrt.

Tisztelt Ügyfeleink!
Weboldalaink folyamatos fejlesztés alatt állnak. Újabb fejlesztéseink eredményeképpen megújult weboldalunk további funkciókkal segíti fogyatékkal élő ügyfeleink honlapon történő tájékozódását. Jelenlegi új honlapunk már alkalmas a billentyűzettel történő bejárásra, felolvasó szoftverre optimalizált. Hamarosan az akadálymentes szolgáltatási térképünket is elérhetővé tesszük fogyatékkal élő Ügyfeleink részére, melyben magaskontrasztos nézetben jelenítjük majd meg igényeknek megfelelően fiókjainkat. Honlapunkon további akadálymentesítési fejlesztések is folyamatban vannak, melyek későbbi időszakban fognak elérhetővé válni Ügyfeleink számára. Ezek megvalósulásáról további tájékoztató üzenetet fogunk megjeleníteni Ügyfeleink részére.

Megértését és együttműködését köszönjük! Üdvözlettel: Budapest Bank

Tisztelt Ügyfeleink! Weboldalunkon a mai napon (2020.10.20.) 19:00 és 23:59 között karbantartási munkákat végzünk, amely bizonyos funkciók elérésében fennakadást okozhat. Az okozott kellemetlenségért elnézésüket kérjük!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy augusztus 29-én (szombaton) a fiókok egységesen15:00 óráig tartanak nyitva.

Tisztelt Ügyfelünk! 2020. október 20-án az Országgyűlés a hiteltörlesztési moratórium meghosszabbításáról döntött, így a meghatározott társadalmi csoportoknak és a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozásoknak 2021. január 1-től 2021. június 30-ig továbbra sem szükséges hiteleiket törleszteniük. A részletszabályokat egyelőre nem ismerjük, azok megjelenéséig ügyfeleink szíves türelmét kérjük! Az új moratóriummal kapcsolatos információkkal honlapunk folyamatosan frissülni fog!

Fióki időpont kérés Telebank 1440
+36 1 477-7777
Írjon nekünk! Fiókok és ATM-ek Árfolyamok

Jelzálog Hitelfedezeti Biztosítás

A jelzálogkölcsön szerződéshez igényelhető Hitelfedezeti Biztosítás bizonyos váratlan élethelyzetek esetén nyújt segítséget: a Biztosító a biztosítási feltételekben foglaltak szerint megfizeti a törlesztőrészleteket, illetve egyes kockázatok esetében megtéríti a biztosítási esemény időpontjában fennálló, nem hátralékos tőketartozást. Ezáltal Ön vagy családja egy bizonyos időre, vagy akár teljesen mentesülhet a fizetési kötelezettség alól, ami a kölcsönszerződés alapján egyébként ilyen esetekben is terhelné.

Milyen esetekben nyújt védelmet a biztosítás?

 • Munkanélküliség
  A Biztosító megfizeti a havi törlesztőrészlet összegét legfeljebb 8 hónapon keresztül, amennyiben az a Biztosított regisztrált álláskeresőként történő nyilvántartásának 60. napját követően vált esedékessé, és a Biztosított igazolja, hogy álláskeresőként tartják nyilván.
 • Keresőképtelenség
  A Biztosító megfizeti a havi törlesztőrészlet összegét legfeljebb 8 hónapon keresztül, amennyiben az a Biztosított igazolt keresőképtelen állományának 60. napját követően vált esedékessé, és a Biztosított igazolja a keresőképtelenség fennállását.
 • Baleseti rokkantság
  Ha az illetékes magyar szakigazgatási szerv jogerős határozatban megállapítja a Biztosított baleseti eredetű, legalább 50%-os egészségkárosodását (rokkantságát), a Biztosító megfizeti a jogerős határozat meghozatalának napján fennálló teljes fennálló, nem hátralékos hiteltartozást.

  Ha a Biztosított rendszeres pénzellátásban (pl. nyugdíj) részesül és emiatt az illetékes magyar szakigazgatási szerv jogerős határozatban nem állapítaná meg a rokkantságát, a Biztosított 50%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodását a Biztosító orvosa állapítja meg a biztosítási feltételekben szereplő rokkantsági tábla alkalmazásával. Ilyen esetben – ha a Biztosító orvosa a biztosítási esemény bekövetkezését megállapítja - a Biztosító a baleset napján fennálló – nem hátralékos - hiteltartozást téríti meg.
 • Bármely okú halál
  A Biztosító a Biztosított halála esetén a halál napján fennálló teljes fennálló nem hátralékos hiteltartozást megtéríti.

Hogyan lehet igényelni a biztosítást?

A jelzálogkölcsönéhez kapcsolódó hitelfedezeti biztosítás ún. csoportos biztosítás, melyre vonatkozóan a biztosítási szerződést a Bank Szerződőként kötötte meg a Biztosítóval. Ahhoz, hogy a csoportos biztosítási szerződés hatálya Önre kiterjedjen, Önnek ún. csatlakozási nyilatkozatot kell tennie, melyet a jelzálogkölcsön igényléssel egyidejűleg, vagy a hitel folyósítását követően, időkorlát nélkül tehet meg a Budapest Bank bármelyik bankfiókjában. A biztosítást A vagy C szolgáltatási csomag esetében a BNP Paribas Cardif Biztosító Zrt. és a BNP Paribas Cardif Életbiztosító Zrt., a B szolgáltatási csomag esetében kizárólag a BNP Paribas Cardif Biztosító Zrt. nyújtja. A csatlakozás során a Bank a Biztosító(k) függő biztosításközvetítőjeként jár el. A vagy C biztosítási csomag választása esetén a csatlakozási nyilatkozat aláírásán felül az alábbiakra van még szükség:

 • 50 év alatt: 15 millió forint vagy azt meghaladó összegű tartozás esetén egészségi kérdőívet kell kitölteni;
 • 50 év felett:

                - ha a fennálló tartozás 15,000-24,999 millió forint, úgy egészségi kérdőívet kell kitölteni.

                - ha a fennálló tartozás 25-60 millió forint, úgy a biztosítás igényléséhez orvosi vizsgálat szükséges.

A vagy C szolgáltatási csomag igénylése esetén a Biztosítók a csatlakozási nyilatkozat aláírásától számított 60 napon belül jogosultak indokolás nélkül megtagadni a csoportos biztosítási szerződéshez való csatlakozást:

 • egészségi kérdőíven alapuló kockázat-elbírálás esetén az egészségi kérdőíven adott válaszok alapján,
 • orvosi vizsgálat alapján elvégzendő kockázat-elbírálás esetén az orvosi vizsgálat eredményei alapján, valamint abban az esetben, ha a Biztosított az előírt orvosi vizsgálato(ko)n nem vett részt, vagy a Biztosítók a vizsgálati eredményeket a csatlakozási nyilatkozat aláírásától számított 45. napig nem kapták meg.

MIKORTÓL ÉRVÉNYES A BIZTOSÍTÁS?

A Biztosító kockázatviselésének kezdete:

 • 15 M Ft fennálló tartozás alatt bármely szolgáltatási csomag választása esetén, 15 M Ft vagy azt meghaladó fennálló tőketartozás esetében pedig B szolgáltatási csomag esetén a kölcsönösszeg folyósítását megelőzően tett írásbeli csatlakozási és egészségi nyilatkozat esetében a kölcsönösszeg folyósításának napján 0 órától kezdődik.
 • a kölcsönszerződés aláírását követően tett csatlakozás esetében (csak 15 millió Ft-ot el nem érő fennálló tartozás esetén lehetséges) a csatlakozási nyilatkozat megtételének időpontját követő naptári nap 0 óra.
 • 15 millió Ft vagy azt meghaladó összegű tartozás mellé igényelt A vagy C szolgáltatási csomag esetén a Biztosítók kizárólag akkor viselik a kockázatot, ha az egészségi kockázat elbírálás alapján a Biztosított csatlakozását elfogadják. Ebben az esetben a kockázatviselés azon a napon 0 órától kezdődik, amelyet a Biztosítók a Biztosítottnak küldött, a kockázat elbírálás eredményéről szóló írásbeli tájékoztatásában megjelölnek.
 • A munkanélküliség kockázat tekintetében a Biztosító a kockázatviselés kezdetétől számítandó 90 napos várakozási időt köt ki.

MILYEN SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK IGÉNYELHETŐK, ÉS MENNYIBE KERÜL A BIZTOSÍTÁS?

Igény szerint három szolgáltatási csomagból választhatja ki az Önnek leginkább megfelelő biztosítási konstrukciót. A biztosítás egyszerre akár két kölcsönfelvevőre is igényelhető, azonban két biztosított esetén a másodikként csatlakozó biztosítottra csak az elsőként csatlakozó biztosított által választott biztosítási csomag vonatkozhat. A biztosítás díja havonta, a kölcsön törlesztőrészletének megfizetésével egyidejűleg, de attól függetlenül kerül felszámításra. A biztosítási díj a választott csomagtól és a biztosítottak számától függően a havi törlesztőrészlet 4,9-11,9%-a.

A VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK

A VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK

A) csomag B) csomag C) csomag
Haláleset Keresőképtelenség Haláleset
Baleseti rokkantság Munkanélküliség/Balesetből eredő kórházi kezelés* Baleseti rokkantság
Keresőképtelenség
Munkanélküliség/Balesetből eredő kórházi kezelés*
A) csomag
Haláleset
B) csomag
Keresőképtelenség
C) csomag
Haláleset
A) csomag
Baleseti rokkantság
B) csomag
Munkanélküliség/Balesetből eredő kórházi kezelés*
C) csomag
Baleseti rokkantság
A) csomag
B) csomag
C) csomag
Keresőképtelenség
A) csomag
B) csomag
C) csomag
Munkanélküliség/Balesetből eredő kórházi kezelés*

*Balesetből eredő, 5 napot meghaladó kórházi kezelésre azok jogosultak, akik nem jogosultak a munkanélküliségi szolgáltatásra (pl. vállalkozók, nyugdíjasok, GYES/GYED ellátásban részesülők) A biztosítási fedezet alkalmazkodik az Ön adott élethelyzetéhez, amely a törlesztés futamideje alatt változhat. Amennyiben Ön balesetből eredően kórházi kezelésre szorul 5 napot meghaladóan, úgy a Biztosító legfeljebb 2 havi törlesztőrészletet térít meg.

BIZTOSÍTÁSI DÍJAK (A JELZÁLOG TÖRLESZTŐRÉSZLET %-ÁBAN)

BIZTOSÍTÁSI DÍJAK (A JELZÁLOG TÖRLESZTŐRÉSZLET %-ÁBAN)

A) csomag B) csomag C) csomag
1 főre 4,9% 4,9% 7,9%
2 főre 7,4% 7,4% 11,9%
1 főre
A) csomag
4,9%
B) csomag
4,9%
C) csomag
7,9%
2 főre
A) csomag
7,4%
B) csomag
7,4%
C) csomag
11,9%

MILYEN ESETEKBEN NEM NYÚJT SZOLGÁLTATÁST A BIZTOSÍTÓ?

A biztosító - többek között - nem nyújt szolgáltatást:

 • ha a káresemény összefüggésben áll a kockázatviselés kezdetét megelőzően már fennálló betegséggel, kóros állapottal vagy veleszületett rendellenességekkel (együttesen: meglévő betegség) és azok következményeivel abban az esetben, ha a kockázatviselés kezdetekor a meglévő betegségről a Biztosított tudomással bírt. Ezen kizárás csak a biztosító kockázatviselésének kezdetétől számított első öt évben alkalmazandó,
 • a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén, amennyiben azt a munkavállaló kezdeményezte, vagy a munkaviszony munkáltató általi azonnali hatályú felmondással történő megszüntetése esetén, illetve ha a munkáltató a Biztosított magatartása miatt felmondással él,ha a munkaviszony a biztosító kockázatviselésének kezdetétől számított első 90 nap során szűnt meg (várakozási idő),
 • ha a munkaviszony a biztosító kockázatviselésének kezdetétől számított első 90 nap során szűnt meg (várakozási idő),
 • munkaviszony próbaidő alatti megszűnésére (munkanélküliség), határozott idejű munkaszerződésre, heti 30 óránál rövidebb munkaviszony megszűnésére vagy nem regisztrált munkanélküli állapotra,
 • pszichiátriai vagy pszichológiai kezeléssel kapcsolatos keresőképtelenségre (kivéve, ha erre baleset következményeként kerül sor),
 • szüléssel és anyasággal összefüggő keresőképtelenségre – kivéve, ha GYES vagy GYED alatt Ön a vonatkozó jogszabályok által megengedett kereső tevékenységet folytat, és az anyaságtól függetlenül lesz keresőképtelen.

A szolgáltatási igényt a biztosítási esemény bekövetkeztétől számított lehető legrövidebb időn belül - de legkésőbb 2 éven belül – be kell jelenteni az érintett Biztosítónál az alábbi címen:

BNP Paribas Cardif Életbiztosító Zrt. (haláleset esetén)
BNP Paribas Cardif Biztosító Zrt. (egyéb esetekben)
A kárrendezésről további információkat az alábbi oldalon találhat: https://bnpparibascardif.hu/karrendezes
Kárrendezési osztály – 1062 Budapest, Teréz krt. 55-57.
Telefon: (1) 501-2374

A biztosítási esemény bejelentésére vonatkozó részletes rendelkezéseket az Általános Biztosítási Feltételek 15.§-a, valamint a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek 4.§-a (munkanélküliségi kockázat esetében 5.§-a) tartalmazza.

A Biztosító mindig írásban értesíti Önt az elbírálás eredményéről. Ön köteles a kölcsöntartozását mindaddig a Bank felé törleszteni, amíg a Biztosító a szolgáltatási igényről döntést nem hoz.

Biztosítás felmondása

A biztosítotti jogviszonyt a csatlakozástól számított 30 napon belül írásban, a Bankhoz címzett nyilatkozattal indokolási és fizetési kötelezettség nélkül felmondhatja. Későbbiekben a biztosítotti jogviszonyt bármikor, a Bankhoz címzett írásbeli nyilatkozattal a következő törlesztőrészlet esedékességére 15 napos felmondási idővel mondhatja fel.

Kérdés esetén kihez fordulhat?

Ha a hitelfedezeti biztosítással kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kollégáink a Budapest Bank Ügyfélszolgálatán a 1440 telefonszámon készséggel állnak rendelkezésére.
Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül a biztosítás ajánlásának, ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást az Általános Biztosítási Feltételekben talál.