Tisztelt Ügyfelünk!  Rendszerfrissítés miatt 2020. május 16. estétől több szolgáltatásunkban is kiesések várhatók.
Május 16. 22:45 és május 17. 01:00 között nem lesz elérhető a Budapest Business Terminál.
Május 16. 22:55 és 24:00 között szünetel a Budapest Internetbank, a Budapest Bank Mobil App, illetve a tranzakciós SMS-ek, valamint az internetes vásárláshoz kapcsolódó jóváhagyó SMS kód kiküldése.
Május 16. 23:00 és 23:30 között a bank ATM-jei nem üzemelnek.
A karbantartás teljes ideje alatt (2020. május 16. este 22:45 és 2020. május 17. hajnali 01:00 között) egyes szolgáltatásokban további rövid, néhány percen át tartó kiesések fordulhatnak elő.  Kérjük, utalásait és internetes vásárlásait időzítse a karbantartási időszakon kívülre. Megértését és türelmét köszönjük! Budapest Bank

Jelzálog Hitelfedezeti Biztosítás

A jelzálogkölcsön szerződéshez igényelhető Hitelfedezeti Biztosítás bizonyos váratlan élethelyzetek esetén nyújt segítséget: a Biztosító a biztosítási feltételekben foglaltak szerint megfizeti a törlesztőrészleteket, illetve egyes kockázatok esetében megtéríti a biztosítási esemény időpontjában fennálló, nem hátralékos tőketartozást. Ezáltal Ön vagy családja egy bizonyos időre, vagy akár teljesen mentesülhet a fizetési kötelezettség alól, ami a kölcsönszerződés alapján egyébként ilyen esetekben is terhelné.

Milyen esetekben nyújt védelmet a biztosítás?

 • Munkanélküliség
  A Biztosító megfizeti a havi törlesztőrészlet összegét legfeljebb 8 hónapon keresztül, amennyiben az a Biztosított regisztrált álláskeresőként történő nyilvántartásának 60. napját követően vált esedékessé, és a Biztosított igazolja, hogy álláskeresőként tartják nyilván.
 • Keresőképtelenség
  A Biztosító megfizeti a havi törlesztőrészlet összegét legfeljebb 8 hónapon keresztül, amennyiben az a Biztosított igazolt keresőképtelen állományának 60. napját követően vált esedékessé, és a Biztosított igazolja a keresőképtelenség fennállását.
 • Baleseti rokkantság
  Ha az illetékes magyar szakigazgatási szerv jogerős határozatban megállapítja a Biztosított baleseti eredetű, legalább 50%-os egészségkárosodását (rokkantságát), a Biztosító megfizeti a jogerős határozat meghozatalának napján fennálló teljes fennálló, nem hátralékos hiteltartozást.

  Ha a Biztosított rendszeres pénzellátásban (pl. nyugdíj) részesül és emiatt az illetékes magyar szakigazgatási szerv jogerős határozatban nem állapítaná meg a rokkantságát, a Biztosított 50%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodását a Biztosító orvosa állapítja meg a biztosítási feltételekben szereplő rokkantsági tábla alkalmazásával. Ilyen esetben – ha a Biztosító orvosa a biztosítási esemény bekövetkezését megállapítja - a Biztosító a baleset napján fennálló – nem hátralékos - hiteltartozást téríti meg.
 • Bármely okú halál
  A Biztosító a Biztosított halála esetén a halál napján fennálló teljes fennálló nem hátralékos hiteltartozást megtéríti.

Hogyan lehet igényelni a biztosítást?

A jelzálogkölcsönéhez kapcsolódó hitelfedezeti biztosítás ún. csoportos biztosítás, melyre vonatkozóan a biztosítási szerződést a Bank Szerződőként kötötte meg a Biztosítóval. Ahhoz, hogy a csoportos biztosítási szerződés hatálya Önre kiterjedjen, Önnek ún. csatlakozási nyilatkozatot kell tennie, melyet a jelzálogkölcsön igényléssel egyidejűleg, vagy a hitel folyósítását követően, időkorlát nélkül tehet meg a Budapest Bank bármelyik bankfiókjában. A biztosítást A vagy C szolgáltatási csomag esetében a CARDIF Biztosító Zrt. és a CARDIF Életbiztosító Zrt., a B szolgáltatási csomag esetében kizárólag a CARDIF Biztosító Zrt. nyújtja. A csatlakozás során a Bank a Biztosító(k) függő biztosításközvetítőjeként jár el. A vagy C biztosítási csomag választása esetén a csatlakozási nyilatkozat aláírásán felül az alábbiakra van még szükség:

 • 50 év alatt: 15 millió forint vagy azt meghaladó összegű tartozás esetén egészségi kérdőívet kell kitölteni;
 • 50 év felett:

                - ha a fennálló tartozás 15,000-24,999 millió forint, úgy egészségi kérdőívet kell kitölteni.

                - ha a fennálló tartozás 25-60 millió forint, úgy a biztosítás igényléséhez orvosi vizsgálat szükséges.

A vagy C szolgáltatási csomag igénylése esetén a Biztosítók a csatlakozási nyilatkozat aláírásától számított 60 napon belül jogosultak indokolás nélkül megtagadni a csoportos biztosítási szerződéshez való csatlakozást:

 • egészségi kérdőíven alapuló kockázat-elbírálás esetén az egészségi kérdőíven adott válaszok alapján,
 • orvosi vizsgálat alapján elvégzendő kockázat-elbírálás esetén az orvosi vizsgálat eredményei alapján, valamint abban az esetben, ha a Biztosított az előírt orvosi vizsgálato(ko)n nem vett részt, vagy a Biztosítók a vizsgálati eredményeket a csatlakozási nyilatkozat aláírásától számított 45. napig nem kapták meg.

MIKORTÓL ÉRVÉNYES A BIZTOSÍTÁS?

A Biztosító kockázatviselésének kezdete:

 • 15 M Ft fennálló tartozás alatt bármely szolgáltatási csomag választása esetén, 15 M Ft vagy azt meghaladó fennálló tőketartozás esetében pedig B szolgáltatási csomag esetén a kölcsönösszeg folyósítását megelőzően tett írásbeli csatlakozási és egészségi nyilatkozat esetében a kölcsönösszeg folyósításának napján 0 órától kezdődik.
 • a kölcsönszerződés aláírását követően tett csatlakozás esetében (csak 15 millió Ft-ot el nem érő fennálló tartozás esetén lehetséges) a csatlakozási nyilatkozat megtételének időpontját követő naptári nap 0 óra.
 • 15 millió Ft vagy azt meghaladó összegű tartozás mellé igényelt A vagy C szolgáltatási csomag esetén a Biztosítók kizárólag akkor viselik a kockázatot, ha az egészségi kockázat elbírálás alapján a Biztosított csatlakozását elfogadják. Ebben az esetben a kockázatviselés azon a napon 0 órától kezdődik, amelyet a Biztosítók a Biztosítottnak küldött, a kockázat elbírálás eredményéről szóló írásbeli tájékoztatásában megjelölnek.
 • A munkanélküliség kockázat tekintetében a Biztosító a kockázatviselés kezdetétől számítandó 90 napos várakozási időt köt ki.

MILYEN SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK IGÉNYELHETŐK, ÉS MENNYIBE KERÜL A BIZTOSÍTÁS?

Igény szerint három szolgáltatási csomagból választhatja ki az Önnek leginkább megfelelő biztosítási konstrukciót. A biztosítás egyszerre akár két kölcsönfelvevőre is igényelhető, azonban két biztosított esetén a másodikként csatlakozó biztosítottra csak az elsőként csatlakozó biztosított által választott biztosítási csomag vonatkozhat. A biztosítás díja havonta, a kölcsön törlesztőrészletének megfizetésével egyidejűleg, de attól függetlenül kerül felszámításra. A biztosítási díj a választott csomagtól és a biztosítottak számától függően a havi törlesztőrészlet 4,9-11,9%-a.

A VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK

A) csomag B) csomag C) csomag
Haláleset Keresőképtelenség Haláleset
Baleseti rokkantság Munkanélküliség/Balesetből eredő kórházi kezelés* Baleseti rokkantság
Keresőképtelenség
Munkanélküliség/Balesetből eredő kórházi kezelés*
A) csomag
Haláleset
B) csomag
Keresőképtelenség
C) csomag
Haláleset
A) csomag
Baleseti rokkantság
B) csomag
Munkanélküliség/Balesetből eredő kórházi kezelés*
C) csomag
Baleseti rokkantság
A) csomag
B) csomag
C) csomag
Keresőképtelenség
A) csomag
B) csomag
C) csomag
Munkanélküliség/Balesetből eredő kórházi kezelés*

*Balesetből eredő, 5 napot meghaladó kórházi kezelésre azok jogosultak, akik nem jogosultak a munkanélküliségi szolgáltatásra (pl. vállalkozók, nyugdíjasok, GYES/GYED ellátásban részesülők) A biztosítási fedezet alkalmazkodik az Ön adott élethelyzetéhez, amely a törlesztés futamideje alatt változhat. Amennyiben Ön balesetből eredően kórházi kezelésre szorul 5 napot meghaladóan, úgy a Biztosító legfeljebb 2 havi törlesztőrészletet térít meg.

BIZTOSÍTÁSI DÍJAK (A JELZÁLOG TÖRLESZTŐRÉSZLET %-ÁBAN)

A) csomag B) csomag C) csomag
1 főre 4,9% 4,9% 7,9%
2 főre 7,4% 7,4% 11,9%
1 főre
A) csomag
4,9%
B) csomag
4,9%
C) csomag
7,9%
2 főre
A) csomag
7,4%
B) csomag
7,4%
C) csomag
11,9%

MILYEN ESETEKBEN NEM NYÚJT SZOLGÁLTATÁST A BIZTOSÍTÓ?

A biztosító - többek között - nem nyújt szolgáltatást:

 • ha a káresemény összefüggésben áll a kockázatviselés kezdetét megelőzően már fennálló betegséggel, kóros állapottal vagy veleszületett rendellenességekkel (együttesen: meglévő betegség) és azok következményeivel abban az esetben, ha a kockázatviselés kezdetekor a meglévő betegségről a Biztosított tudomással bírt. Ezen kizárás csak a biztosító kockázatviselésének kezdetétől számított első öt évben alkalmazandó,
 • a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén, amennyiben azt a munkavállaló kezdeményezte, vagy a munkaviszony munkáltató általi azonnali hatályú felmondással történő megszüntetése esetén, illetve ha a munkáltató a Biztosított magatartása miatt felmondással él,ha a munkaviszony a biztosító kockázatviselésének kezdetétől számított első 90 nap során szűnt meg (várakozási idő),
 • ha a munkaviszony a biztosító kockázatviselésének kezdetétől számított első 90 nap során szűnt meg (várakozási idő),
 • munkaviszony próbaidő alatti megszűnésére (munkanélküliség), határozott idejű munkaszerződésre, heti 30 óránál rövidebb munkaviszony megszűnésére vagy nem regisztrált munkanélküli állapotra,
 • pszichiátriai vagy pszichológiai kezeléssel kapcsolatos keresőképtelenségre (kivéve, ha erre baleset következményeként kerül sor),
 • szüléssel és anyasággal összefüggő keresőképtelenségre – kivéve, ha GYES vagy GYED alatt Ön a vonatkozó jogszabályok által megengedett kereső tevékenységet folytat, és az anyaságtól függetlenül lesz keresőképtelen.

A szolgáltatási igényt a biztosítási esemény bekövetkeztétől számított lehető legrövidebb időn belül - de legkésőbb 2 éven belül – be kell jelenteni az érintett Biztosítónál az alábbi címen:

CARDIF Életbiztosító Zrt. (haláleset esetén)
CARDIF Biztosító Zrt. (egyéb esetekben)
Kárrendezési osztály – 1033 Budapest, Kórház u. 6-12.
Telefon: (1) 501-2374

A biztosítási esemény bejelentésére vonatkozó részletes rendelkezéseket az Általános Biztosítási Feltételek 15.§-a, valamint a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek 4.§-a (munkanélküliségi kockázat esetében 5.§-a) tartalmazza.

A Biztosító mindig írásban értesíti Önt az elbírálás eredményéről. Ön köteles a kölcsöntartozását mindaddig a Bank felé törleszteni, amíg a Biztosító a szolgáltatási igényről döntést nem hoz.

Biztosítás felmondása

A biztosítotti jogviszonyt a csatlakozástól számított 30 napon belül írásban, a Bankhoz címzett nyilatkozattal indokolási és fizetési kötelezettség nélkül felmondhatja. Későbbiekben a biztosítotti jogviszonyt bármikor, a Bankhoz címzett írásbeli nyilatkozattal a következő törlesztőrészlet esedékességére 15 napos felmondási idővel mondhatja fel.

Kérdés esetén kihez fordulhat?

Ha a hitelfedezeti biztosítással kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kollégáink a Budapest Bank Ügyfélszolgálatán a 1440 telefonszámon készséggel állnak rendelkezésére.
Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül a biztosítás ajánlásának, ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást az Általános Biztosítási Feltételekben talál.