Tisztelt Ügyfelünk!  Rendszerfrissítés miatt 2020. május 16. estétől több szolgáltatásunkban is kiesések várhatók.
Május 16. 22:45 és május 17. 01:00 között nem lesz elérhető a Budapest Business Terminál.
Május 16. 22:55 és 24:00 között szünetel a Budapest Internetbank, a Budapest Bank Mobil App, illetve a tranzakciós SMS-ek, valamint az internetes vásárláshoz kapcsolódó jóváhagyó SMS kód kiküldése.
Május 16. 23:00 és 23:30 között a bank ATM-jei nem üzemelnek.
A karbantartás teljes ideje alatt (2020. május 16. este 22:45 és 2020. május 17. hajnali 01:00 között) egyes szolgáltatásokban további rövid, néhány percen át tartó kiesések fordulhatnak elő.  Kérjük, utalásait és internetes vásárlásait időzítse a karbantartási időszakon kívülre. Megértését és türelmét köszönjük! Budapest Bank

Személyi Kölcsönhöz Kapcsolódó Hitelfedezeti Biztosítás

Szabadon felhasználható készpénzzel segíti Önt a Biztosító kritikus, előre nem látható helyzetekben, és emellett kölcsöne visszafizetésében is segítséget nyújt.

Mely fedezetek vonatkoznak Önre?

A fedezetek az Ön aktuális élethelyzetéhez igazodnak, melyet az alábbi táblázatban foglaltunk össze:

„A" csomag „A" csomag „B" csomag „B" csomag
Csatlakozási életkor 18-65 év 18-65 év 18-78 év 66-78 év
Élethelyzet Alkalmazotti munkaviszonnyal rendelkező Alkalmazott munkaviszonnyal NEM rendelkező Bárki Nyugdíjas
Haláleset igen igen igen igen
Baleseti Rokkantság igen igen igen igen
Munkanélküliség (ha a biztosított rendelkezik a munkanélküliségi KBF 6.3 pontja szerinti munkaviszonnyal) igen nem nem nem
Keresőképtelenség igen igen nem nem
Baleseti kórházi napidíj (ha a biztosított nem rendelkezik a munkanélküliségi KBF 6.3 pontja szerinti munkaviszonnyal) nem igen igen igen
Csatlakozási életkor
„A" csomag
18-65 év
„A" csomag
18-65 év
„B" csomag
18-78 év
„B" csomag
66-78 év
Élethelyzet
„A" csomag
Alkalmazotti munkaviszonnyal rendelkező
„A" csomag
Alkalmazott munkaviszonnyal NEM rendelkező
„B" csomag
Bárki
„B" csomag
Nyugdíjas
Haláleset
„A" csomag
igen
„A" csomag
igen
„B" csomag
igen
„B" csomag
igen
Baleseti Rokkantság
„A" csomag
igen
„A" csomag
igen
„B" csomag
igen
„B" csomag
igen
Munkanélküliség (ha a biztosított rendelkezik a munkanélküliségi KBF 6.3 pontja szerinti munkaviszonnyal)
„A" csomag
igen
„A" csomag
nem
„B" csomag
nem
„B" csomag
nem
Keresőképtelenség
„A" csomag
igen
„A" csomag
igen
„B" csomag
nem
„B" csomag
nem
Baleseti kórházi napidíj (ha a biztosított nem rendelkezik a munkanélküliségi KBF 6.3 pontja szerinti munkaviszonnyal)
„A" csomag
nem
„A" csomag
igen
„B" csomag
igen
„B" csomag
igen

A Biztosító szolgáltatása

Keresőképtelenség vagy munkanélküliség esetén a Biztosító havonta az Ön törlesztő részletének KÉTSZERESÉT téríti, így Ön SZABADON FELHASZNÁLHATÓ KÉSZPÉNZhez is jut! A Biztosító a szolgáltatást a keresőképtelenség vagy regisztrált munkanélküliség ideje alatt nyújtja, annak 61. napját követően, legfeljebb 6 hónapon keresztül.

Halál vagy baleseti rokkantság esetén a Biztosító az eredetileg felvett kölcsön TELJES ÖSSZEGÉT fizeti meg, azaz az Ön által a Bank felé már megfizetett tőke összegét Ön, illetve örökösei részére megtéríti, míg a Bank felé megfizeti a fennálló tőketartozást.

Balesetből eredő, 3 napot meghaladó kórházi tartózkodás esetén a Biztosító NAPI 10 000 FT-OT TÉRÍT ÖNNEK a kórházi tartózkodás időtartamára, annak 4. napjától kezdődően, legfeljebb 30 napon keresztül.

Fontosabb mentesülések és kizárások

  • Meglévő betegség következményei a csatlakozást követő első 2 évben
  • Amennyiben a Biztosított munkaviszonyának megszüntetését nem a munkáltató kezdeményezte, vagy a munkaviszony a próbaidő alatt szűnt meg
  • Munkanélküliség esetén a heti 30 órát el nem érő munkaidőre vonatkozó munkaviszony, vagy határozott idejű munkaviszony megszűnése

A biztosítás részleteit, köztük a mentesüléseket és kizárásokat megtalálja a Biztosítási feltételekben.

Hogyan lehet igényelni a biztosítást?

A hitelszerződés kitöltésekor kérjük, szíveskedjen hiteltanácsadónknál jelezni, hogy igénybe kívánja venni a szolgáltatást, és a "választható hitelfedezeti biztosítás" résznél az "igen" mezőt megjelölni! Ezen kívül semmilyen más teendője nincs, mint aláírni a biztosítotti nyilatkozatot.

Mennyibe kerül a szolgáltatás, és hogyan történik a fizetés?

„A” csomag esetén:

Amennyiben Ön a biztosítotti nyilatkozat megtételekor még nem töltötte be a 66. életévét, úgy a jóváhagyott hitelösszeg 0,35%/hó

„B” csomag esetén:

Amennyiben Ön a biztosítotti nyilatkozat megtételekor már betöltötte a 66. életévét, úgy a jóváhagyott hitelösszeg 0,55%/hó.
Amennyiben Ön a biztosítotti nyilatkozat megtételekor még nem töltötte be a 66. életévét, úgy a jóváhagyott hitelösszeg 0,2%/hó

A szolgáltatás díját a kölcsön törlesztésével együtt tudja a Budapest Bank felé megfizetni, ugyanolyan módon, ahogyan a törlesztést is fizeti.

Kárbejelentés

A biztosítást a Cardif Biztosító Zrt. és Cardif Életbiztosító Zrt. nyújtja.
CARDIF Életbiztosító Zrt. (haláleset esetén), vagy CARDIF Biztosító Zrt. (egyéb esetekben).
Kárrendezési osztály; 1033 Budapest, Kórház u. 6-12.
Tel: (1) 501-2352

A fenti szolgáltatás a 2018.január 1-től jóváhagyott kölcsönök esetén érvényes. Ha Ön ezt megelőzően csatlakozott a hitelfedezeti biztosításhoz, a DOKUMENTUMOK alatt találhatja meg az Önre vonatkozó, hatályos Biztosítási Feltételeket.

Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül a biztosítás ajánlásának, ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a vonatkozó Biztosítási Feltételekben talál. A Budapest Bank a Cardif Biztosító Zrt. és a Cardif Életbiztosító Zrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el, mely tevékenységéért javadalmazásban részesül, amit a biztosítás díja magában foglal. 

Hasznos dokumentumok