Ugrás az oldal tartalmáhozUgrás az elsődleges navigációhoz

Tisztelt Ügyfeleink! Weboldalaink folyamatos fejlesztés alatt állnak. Újabb fejlesztéseink eredményeképpen megújult weboldalunk további funkciókkal segíti fogyatékkal élő ügyfeleink honlapon történő tájékozódását. Jelenlegi új honlapunk már alkalmas a billentyűzettel történő bejárásra, felolvasó szoftverre optimalizált. Hamarosan az akadálymentes szolgáltatási térképünket is elérhetővé tesszük fogyatékkal élő Ügyfeleink részére, melyben magaskontrasztos nézetben jelenítjük majd meg igényeknek megfelelően fiókjainkat. Honlapunkon további akadálymentesítési fejlesztések is folyamatban vannak, melyek későbbi időszakban fognak elérhetővé válni Ügyfeleink számára. Ezek megvalósulásáról további tájékoztató üzenetet fogunk megjeleníteni Ügyfeleink részére.

A koronavírus-járványhoz kapcsolódó fertőzésveszély visszaszorítása érdekében bankfiókjainkban kötelező a szájmaszk, vagy szájat eltakaró kendő, illetve sál viselése, így a fiókokba kizárólag az arc eltakarása mellett léphetnek be az ügyfeleink. Megértését és együttműködését köszönjük! Üdvözlettel: Budapest Bank   

Fióki időpont kérés Telebank 1440
+36 1 477-7777
Írjon nekünk! Fiókok és ATM-ek Árfolyamok

Ügyfélmegtartó hitelkártya használatösztönző promóció

Az alábbi oldalon összefoglalásra kerül valamennyi információ a hitelkártya ügyfélmegtartó promócióival kapcsolatosan. Amennyiben mégis kérdése merülne fel, kérjük hívja a 1440-es telefonszámot.


A promóció valamennyi pontjára vonatkozóan egységesen értelmezendő szabályok:

  • Amennyiben a kedvezmény elfogadását követően, a kedvezmény bank általi rendelkezésre bocsátás dátuma előtt, bármilyen okból megszűnik a promócióban részt vevő hitelkártya számla, ez esetben Ön nem jogosult a visszatérítésre, függetlenül attól, hogy teljesítette-e a visszatérítésre vonatkozó feltételeket.
  • Nem kaphat visszatérítést az a kártyabirtokos, akinek a hitelkártya számláján a promóciós időszak alatt bármikor 30 napot meghaladó fizetési késedelem mutatkozik; illetve akinek a hitelkártyáján csalás gyanúja merült fel, vagy a hitelkártya számlája felmondás alatt van.
  • Amennyiben a lenti kedvezmények feltételeit teljesíti és a bank a vállalt határidőn belül a kedvezményt az Ön rendelkezésére bocsátja, úgy nincs lehetőség a promócióban történő újabb részvételre.

A kártyák kedvezményeinek feltételeit a Kedvezmény szabályzat illetve Hitelkártya Pontgyűjtő Szabályzat tartalmazza, amely a Budapest Bank fiókjaiban, valamint a Bank honlapján (www.budapestbank.hu) található meg.


A promóció egyes pontjaira vonatkozóan értelmezhető szabályok:

1. Éves kártyadíj kedvezmény

Hitelkártya megszűntetés kezdeményezése esetén, ha a főkártya birtokos a szerződést mégsem szünteti meg a következő egy évben és erről nyilatkozatban kötelezettséget vállal a kedvezmény Bank általi felajánlásakor, valamint a nyilatkozat megtételét követő 30 napon belül összesen legalább 10.000 Ft értékben tranzakciót hajt végre (személyes vásárlás, online vásárlás, készpénzfelvét vagy csoportos beszedési megbízás), vagy igénybe veszi a Bank Telehitel vagy Részletformáló szolgáltatását, akkor az éves kártyadíj összegét visszatérítjük a főkártya birtokos hitelkártya számlájára. 

Kivételt képez az az eset, amennyiben a már adott naptári évben beterhelt éves kártyadíj összege bármely okból már a promóció igénybevétele előtt visszatérítésre került.

A kedvezmény nyújtója a Budapest Bank, amelyet a Bank a Hitelkártya birtokosoknak a hitelkártya számlán utólag bocsát rendelkezésre, az ajánlat elfogadásától számított második teljes naptári hónap végéig.

Amennyiben a főkártya birtokos az előzőekben ismertetett vállalásának nem tesz eleget, vagyis Hitelkártyáját az adott időn belül megszünteti, úgy a Bank jogosult a visszatérített éves kártyadíj összegét – a szerződésmegszüntetési szándék Ügyfél általi bejelentésével egyidejűleg - felszámítani a Hitelkártya-szerződéshez tartozó hitelszámla terhére, Ön pedig a visszatérített éves kártyadíj összegének Bank általi felszámítása esetén köteles azt legkésőbb a Hitelkártya-szerződés megszűnésével egyidejűleg megfizetni a Bank részére.

Nem jogosultak az éves kártyadíj visszatérítésére a Budapest Bank és/vagy annak leányvállalatainak alkalmazásában álló személyek.

A kedvezmény kizárólag a Főkártya éves díjára vonatkozik, a Társhitelkártya éves díjára nem.


2. 3 havi pénz visszatérítési akció

Hitelkártya számláján az ajánlat elfogadásától számított 3 teljes naptári hónapon keresztül az érintett hónaponként 5% kedvezmény kerül visszatérítésre a hitelkártyával végrehajtott vásárlási tranzakciók (személyes vásárlás, online vásárlás) összértékéből, a megtartást követő második teljes naptári hónap végétől, havi rendszerességgel, 3 naptári hónapon keresztül, így a visszatérítések a második, harmadik, illetve negyedik teljes naptári hónap utolsó napjáig történik meg. A főkártya birtokos vállalja, hogy a szerződést mégsem szűnteti meg az ajánlat elfogadásától számított negyedik teljes naptári hónap végéig.

A kedvezmény nyújtója a Budapest Bank, amelyet a Bank a Hitelkártya birtokosoknak a hitelkártya számlán utólag bocsát rendelkezésre. Az akció ideje alatt a kedvezményként visszatéríthető összeg maximális értéke 3.000 Ft/hó, azaz összesen 9.000 Ft a 3 hónap során.

A Magyar Államkincstári tranzakciók után (MCC 9399) nem jár a kedvezmény!

Nem jogosultak a háromhavi pénzvisszatérítésre a Budapest Bank és/vagy annak leányvállalatainak alkalmazásában álló személyek.


3. 3 havi Clubcard pont visszatérítési akció – kizárólag Tesco Vásárlókártya és Tesco Családi Vásárlókártya esetén igénybe vehető kedvezmény.

Az akció 2016.04.01.-től – 2018.07.13.-ig között igényelhető, ezt követően nincs lehetőség ezen kedvezmény igénybevételére

Hitelkártya számláján az ajánlat elfogadásától számított 3 teljes naptári hónapon keresztül az érintett hónaponként a hitelkártyával Tescoban végrehajtott vásárlási tranzakciók (személyes vásárlás) összértékéből 20.000 Ft-onként 1.000 Clubcard pont kerül visszatérítésre, a megtartást követő második teljes naptári hónap végétől, havi rendszerességgel, 3 naptári hónapon keresztül, így a visszatérítések a második, harmadik, illetve negyedik teljes naptári hónap utolsó napjáig történik meg A főkártya birtokos vállalja, hogy a szerződést mégsem szűnteti meg az ajánlat elfogadásától számított negyedik teljes naptári hónap végéig. 

A Clubcard pontokat a TESCO-GLOBÁL Áruházak Zrt. biztosítja. A Budapest Bank kizárja a felelősségét a Clubcard pont nyújtója és az Ügyfél közötti jogvitából. Az akció ideje alatt a kedvezményként visszatéríthető pontok maximális értéke 3.000 Clubcard pont/hó, azaz összesen 9.000 Clubcard pont a 3 hónap során, melyhez havonta minimum 60.000 Ft Tesco Vásárlókártyával végrehajtott vásárlási tranzakció szükséges.  A kedvezmény személyes vásárlás esetén érvényes. 

A Magyar Államkincstári tranzakciók után (MCC 9399) nem jár a kedvezmény!


4. Részletformáló szolgáltatás

A „Részletformáló” a Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó, kiegészítő szolgáltatás, amely alapján fizetési hátralékkal nem rendelkező Főkártya-birtokosnak lehetősége van arra, hogy az élő hitelkártya szerződése alapján fennálló hitelkártya tartozását vagy annak egy részét több egyenlő részletben, fix futamidő alatt fizesse vissza. A Részletformáló szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályozást a mindenkor hatályos Hitelkártya Általános Szerződés Feltételek elválaszthatatlan részét képező ’Kiegészítő feltételek a Budapest Bank hitelkártyáin elérhető részletformáló szolgáltatáshoz’ elnevezésű dokumentum tartalmazza, amely elérhető a Budapest Bank fiókjaiban, valamint a http://www.budapestbank.hu honlapon.

A Hirdetmény hatályba lépésétől kezdődően a Bank kizárólag telefonos ajánlat alapján a Főkártyabirtokosnak nyújt lehetőséget arra, hogy az ajánlattételt követő második hónap utolsó napjáig, minimum 50.000 Ft összértékben végzett vásárlás, készpénz-felvétel vagy csoportos beszedési megbízás esetén, a Főkártyabirtokos, az általa meghatározott, fix futamidő alatt, az alábbiakban meghatározott konstrukció szerint havi fix törlesztőrészlettel fizetheti vissza 50.000 – 1.000.000 Ft közötti kintlévőségét, maximum a hitelkeret mértékéig.

A Részletformáló iránti igényét az erre jogosult ügyfél kizárólag telefonon keresztül jelezheti.

A hitelkártya megtartási folyamatban felajánlott Részletformáló szolgáltatás bank általi együttes ajánlata esetén, éves kamata:

Folyósított Hitelösszeg Éves kamat THM
50.000 Ft – 1 000 000 Ft 14,9% 16,20%
Folyósított Hitelösszeg
50.000 Ft – 1 000 000 Ft
Éves kamat
14,9%
THM
16,20%

Futamidő: 12-60 hónap; Részletformáló felvételi díj: 0 Ft

A promóció ideje alatt végzett vásárlási és készpénzfelvételi tranzakciókból, illetve csoportos beszedési megbízásból származó tartozás a terhelés napjától a Részletformáló szolgáltatás igénybevételének napjáig a hitelkártya szerződés feltételei szerint kamatozik, illetve a hitelkártya szerződés szabályai szerint minimum fizetendő összeg kerül meghatározásra.


5. Késedelmi díj visszatérítés

Hitelkártya megszűntetés kezdeményezése esetén, ha a főkártya birtokos a szerződést mégsem szűnteti meg a következő egy évben és erről nyilatkozatban kötelezettséget vállal a kedvezmény Bank általi felajánlásakor, valamint a nyilatkozat megtételét követő 30 napon belül összesen legalább 10.000 Ft értékben tranzakciót hajt végre (személyes vásárlás, online vásárlás, készpénzfelvét vagy csoportos beszedési megbízás), vagy igénybe veszi a Bank Telehitel vagy Részletformáló szolgáltatását, akkor egyszeri alkalommal, egy havi - a kedvezmény felajánlását megelőzően Bank által felszámított - késedelmi díj összegét visszatérítjük a főkártya birtokos hitelkártya számlájára, az ajánlat elfogadásától számított második teljes naptári hónap végéig.

Amennyiben a főkártya birtokos az előzőekben ismertetett vállalásának nem tesz eleget, vagyis Hitelkártyáját az adott időn belül megszünteti, úgy a Bank jogosult a késedelmi díj összegével – a szerződésmegszüntetési szándék Ügyfél általi bejelentésével egyidejűleg - megterhelni a Hitelkártya-szerződéshez tartozó hitelszámlát, az ügyfél pedig a visszatérített késedelmi díj összegének Bank általi beterhelése esetén köteles azt legkésőbb a Hitelkártya-szerződés megszűnésével egyidejűleg megfizetni a Bank részére.


6. 10 000 Ft Clubcard pont visszatérítési akció - – kizárólag a Tesco Vásárlókártyákra és Tesco Családi Vásárlókártyára érvényes 2018.07.13.-tól

Hitelkártya számláján az ajánlat elfogadásától számított 3 teljes naptári hónapon keresztül az érintett hónaponként, amennyiben az ügyfél legalább 1 db POS tranzakciót (a tranzakció értékétől függetlenül) végrehajt minden teljes naptári hónapban, a 4. naptári hónap végéig 10 000 Clubcard pontban részesül. A kedvezményre történő jogosultság vizsgálatakor a tranzakció időpontja kerül figyelembevételre és csak a sikeres tranzakciók kerülnek figyelembevételre. A Clubcard pontokat a TESCO-GLOBÁL Áruházak Zrt. biztosítja. A Budapest Bank kizárja a felelősségét a Clubcard pont nyújtója és az Ügyfél közötti jogvitából. A Bank által kezdeményezett felmondás esetén nem válik jogosulttá a visszatérítésére.  A Magyar Államkincstári tranzakciók után (MCC 9399) nem jár a kedvezmény!

THM: 28,2%-63,8%


Az itt közétett THM 375 000 forintra és 1 éves futamidőre vonatkozik, meghatározása az aktuális - nem kedvezményes - díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget), illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. 2012.12.31-ig: A THM a szerződés alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát, - a hitel a legkorábbi időpontban történő lehívását, - a futamidő alatt a minimum törlesztő részletek és a futamidő végén a fennmaradó teljes tartozás megfizetését feltételezi. 2013.01.01-től: A THM a szerződés alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát, - a hitel a legkorábbi időpontban történő lehívását, - a futamidő alatt 12 egyenlő törlesztő részlet és a futamidő végére a teljes tartozás megfizetését feltételezi. A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem. A készpénzfelvét aktuális kamatát a Bank az adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. Az egyedi THM mértéke az Ön jóváhagyott hitelkeret összegének, és a hitelkártya konstrukció díjainak függvénye.

A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez. 

A hitelkártyára vonatkozó éves kártyadíjak mértékét a hatályos hitelkártya hirdetmény tartalmazza.

Reprezentatív példa: Hitelkamat mértéke: évi 34,08%, hitelkamat típusa: A kamat típusa rögzített (a bank jogosult az Üzletszabályzatban részletezett esetekben egyoldalúan módosítani), hitel teljes összege: 500 000 Ft, hitel futamideje: 1 év, teljes hiteldíj mutató: 53,04%, hitel teljes díja: 126 697 Ft, fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 626 697 Ft, törlesztőrészletek összege: 52 225 Ft.

Hasznos dokumentumok