Tisztelt Ügyfelünk!  Rendszerfrissítés miatt 2020. május 16. estétől több szolgáltatásunkban is kiesések várhatók.
Május 16. 22:45 és május 17. 01:00 között nem lesz elérhető a Budapest Business Terminál.
Május 16. 22:55 és 24:00 között szünetel a Budapest Internetbank, a Budapest Bank Mobil App, illetve a tranzakciós SMS-ek, valamint az internetes vásárláshoz kapcsolódó jóváhagyó SMS kód kiküldése.
Május 16. 23:00 és 23:30 között a bank ATM-jei nem üzemelnek.
A karbantartás teljes ideje alatt (2020. május 16. este 22:45 és 2020. május 17. hajnali 01:00 között) egyes szolgáltatásokban további rövid, néhány percen át tartó kiesések fordulhatnak elő.  Kérjük, utalásait és internetes vásárlásait időzítse a karbantartási időszakon kívülre. Megértését és türelmét köszönjük! Budapest Bank

Tájékoztatás a fizetési moratóriumról

A Magyarország Kormánya által 2020. március 18-án meghozott 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet értelmében az adósok hitel- és kölcsönszerződéséből, illetve pénzügyi lízingszerződéséből (a továbbiakban: szerződés) eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségeik teljesítésére fizetési haladékot kaptak (a továbbiakban: fizetési moratórium), továbbá a fogyasztási hitelek THM-jét – a fizetési moratórium fennállásának időszakára vonatkozóan – maximalizálták.


Mit kell tudni a 2020. március 18-án kihirdetett 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletről?

 • A rendelet értelmében fizetési moratórium lépett életbe a 2020. március 18-án huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított lakossági és vállalati kölcsönökre 2020. december 31-ig.
 • A moratórium valamennyi hitel- és kölcsönszerződésre, illetve a pénzügyi lízingszerződésekre vonatkozik.
 • A fizetési moratórium ideje  alatt sem a lakossági, sem a vállalati ügyfeleknek nincs tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége a moratóriummal érintett kölcsönszerződések kapcsán.
 • A rendelet hatálybalépését követően kötött szerződés alapján felvett, zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetében a teljes hiteldíj mutató – a fizetési moratórium időszakára eső futamidő alatt – nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét. Ugyanakkor a fizetési moratórium időszakának lejártát követően ezen fogyasztói hitelekre is a bank szerződéskötéskor érvényben lévő hirdetményben meghatározott teljes hiteldíj mutató válik irányadóvá.
 • Bankunk a Korm. rendelet hatályba lépését követően leállította a fizetési moratórium által érintett –kölcsönök beszedését ügyfeleitől.
 • Tájékoztatjuk, hogy a fizetési moratórium értelmében a fizetési kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama meghosszabbodik.


Fontos kiemelni, hogy a fizetési moratórium automatikus, azonban nem kötelező érvényű. A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.A moratórium csak fizetési halasztást eredményez, így a moratórium időszaka alatt a fennálló kölcsöntartozása tovább kamatozik.

Rendszeres esedékességű törlesztéssel rendelkező kölcsönszerződések esetében a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot (és díjat, amennyiben a szerződés alapján az ügyfelet díjfizetési kötelezettség is terheli) a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni. A fizetési moratórium és az arra vonatkozó részletszabályok folytán a kölcsön eredeti futamideje meghosszabbításra fog kerülni, azaz később kerül visszafizetésre a kölcsön! A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező, részletekben megfizetendő kamat (és díj) összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

Hiteltörlesztés a moratórium ideje alatt

A fentieket figyelembe véve minden ügyfelünknek azt javasoljuk, hogy az anyagi lehetőségeit mérlegelve döntse el, továbbra is fizetni tudja-e hitelei törlesztőrészleteit. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a szerződési feltételeknek megfelelően továbbra is törleszti hitelét, arról az alábbi módokon nyilatkozhat:

Lakossági és kisvállalkozói ügyfelek esetében:

 • Telebankon keresztül a 1440-es számon,
 • visszahívást kérhet a linken található űrlap kitöltésével,
 • Budapest Internetbankon keresztül,
 • bankfiókban.

Vállalatiügyfelek esetében:

Az innen letölthető nyilatkozatot kérjük, kitöltve juttassa el kapcsolattartójának. Amennyiben nem tudja, kihez kell fordulnia, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatunkat a 1440-es számon!

Statement on the performance of a credit/ loan contract in compliance with the original conditions

A Budapest Lízing ügyfelei esetében:

A honlapunkról letölthető nyilatkozatot kell kitöltve eljuttatniuk részünkre postai úton (Budapest Lízing Zrt., 1138 Budapest, Váci út 193.) és e-mailben (lizinginfo@budapestbank.hu). A részleteket az alábbi oldalon olvashatják.

Autófinanszírozásügyfelek esetében:

 • az Autófinanszírozás Ügyfélkapu „Postaláda” menüpontjából egy új üzenetet küldve, kiválasztva a „nem kérem a moratóriumot” kategóriát,
 • e-mailben az autófinanszírozási szerződéséhez elektronikus kapcsolattartásra regisztrált e-mail címről az Autófinanszírozás ügyfélszolgálat részére (ugyfelszolgalat.budapestauto@budapestbank.hu) küldött üzenetben,
 • az autófinanszírozás telefonos ügyfélszolgálatán – +36 1 450 8000 / 1-es menüpont (tájékoztatjuk, hogy a megszokott várakozási idő növekedhet, javasoljuk, hogy a fenti online csatornáinkat vegye igénybe).

Az autófinanszírozási szerződésekről az alábbi oldalon tájékozódhatnak.

 • Tudnivalók az egyes hiteltermékek moratórium alatti törlesztéséről

  Személyi kölcsön és áruhitel esetén:

  A nyilatkozatot követően a moratórium alatt, valamint a moratórium időszaka előtt esetlegesen felhalmozott tartozása egyöszegben esedékessé válik, amit egyösszegben vagy akár részletekben fizethet meg, Amennyiben nyilatkozata ellenére nem áll rendelkezésre a szükséges összeg, úgy a fizetési moratórium végéig a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be, hanem automatikusan a fizetési moratórium szabályai lépnek hatályba az adott az érintett szerződés tekintetében.

  Amennyiben Ön a moratórium hatálya alatt kíván maradni, azonban módjában áll ez idő alatt is kölcsönét törleszteni, Önnek továbbra is lehetősége lesz (csekken, átutalásban) megfizetnie bármennyit a felhalmozott tartozásából a moratórium lejárata előtt is.

  Jelzáloghitel esetén:

  Moratóriumból való kilépéskor, azaz az eredeti szerződési feltételek szerinti teljesítés választásakor a moratórium ideje alatt esedékessé vált törlesztőrészletek megfizetésének módjáról is nyilatkozatot kell tenni az alábbiak szerint:

  • Egy összegben való megfizetésekor a meg nem fizetett törlesztőrészletek a nyilatkozattételt követő 3 munkanapon belül esedékessé válnak és a kilépést követően a Ptk. 6:46. §-ával összhangban kerülnek elszámolásra a folyószámlára történő befizetések.

  A szerződés szerinti eredeti futamidő ebben az esetben nem hosszabbodik meg.

  vagy

  • A moratórium alatt meg nem fizetett díjak a moratórium jogszabályi határidejét követően (jelenleg 2020.12.31.) havi egyenlő részletekben kerülnek megfizetésre a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt.

  Utóbbi esetén a szerződés szerinti eredeti futamidő meghosszabbodik, olyan mértékben mely biztosítja a jogszabálynak való megfelelést: nem lehet magasabb a törlesztés mértéke, mint a moratórium előtti (eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összege).

  Bababáró kölcsönesetén:

  Az alábbi linken találhatóÜgyféltájékoztató a Babaváró kölcsönről, és a veszélyhelyzet ideje alatt bekövetkezett változásokról dokumentumban tájékozódhat.

  Lakossági és kisvállalkozói folyószámlahitelek esetén:

  A fizetési moratórium hatálya alatt továbbra is minden, a fizetési számlára történő jóváírást a folyószámlahitel tőkerészének törlesztéseként kezelünk, így az Ön kamatterhe csökken, azonban ezen összeg bármikor újra szabadon igénybe vehető.

  Kisvállalkozói ügyfelek esetén:

  Az önkéntes teljesítésről szóló nyilatkozat megtételét követően a moratórium alatt felhalmozódott tartozás egyöszegben esedékessé válik és megfizetendő. Amennyiben nem áll rendelkezésre a szükséges összeg, úgy a fizetési moratórium végéig a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be.

  Amennyiben Ön a moratórium hatálya alatt kíván maradni, azonban módjában áll ez idő alatt is bizonyos összeggel kölcsönét törleszteni, úgy a Bank által alkalmazott Rendelkezési lap kitöltésével befizetést tehet amely a vonatkozó kölcsönszerződés rendelkezései szerint csökkenti az Ön  tartozását.

  Hitelkártya esetén:

  Ha az eredeti szerződési feltételeknek megfelelően továbbra is szeretné fizetni kintlévőségét, akkor az eddig megszokott módon tudja rendezni. Bankunknál a hitelkártya esetében nem kell külön nyilatkoznia. Vásárlási tranzakcióra a kamatmentes periódus továbbra is csak abban az esetben érvényes, ha az aktuális kivonaton megjelölt záróegyenlege a feltüntetett fizetési határidőig beérkezik hitelszámlájára. A részletes hitelkártya tájékoztatót itt találja. Ha Ön rendelkezik 2020.03.19 előtt igényelt keretfeltöltő szolgáltatással, annak érdekében, hogy Bankunk a moratórium időszaka alatt is teljesíteni tudja az Ön által igénybe vett Keretfelöltő szolgáltatást, a beszedés újraindításához Önnek tájékoztatnia kell Bankunkat a fizetési szándékáról. Ezért áprilisban telefonon felvesszük Önnel a kapcsolatot, emellett nyilatkozattételét megteheti a többi hiteltermékhez hasonlóan, a honlapon megjelölt csatornákon. Felhívjuk figyelmét, hogy szolgáltatása a nyilatkozattételt követő első teljes naptári hónapra lesz először érvényes.

  Adatai a szerződésére vonatkozó, az Ön által korábban már elfogadott Adatkezelési tájékoztató szerint kerülnek kezelésre.

  Bankunk mindent elkövet annak érdekében, hogy a Kormány szándékaival is összhangban segítse ügyfeleit.

  A nyilatkozat feldolgozását követően Bankunk visszajelez Önnek a befogadásáról.

  Amennyiben Ön nyilatkozott, majd később mégis élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, úgy Önnek ehhez a fizetési moratórium időtartama alatt bármikor joga van.

  Kisvállalkozói kölcsönnel rendelkező ügyfeleink esetében a kölcsönök törlesztésének módja miatt (beszedés) ez esetben külön nyilatkozatra van szükség ahhoz, hogy a korábban tett nyilatkozata alapján elindított beszedést a Bank leállítsa.

  Felhívjuk figyelmüket, hogy jelen tájékoztatónkat a rendelkezésre álló jogszabályi rendelkezések értelmezése alapján készítettük! Folyamatosak a szakmai egyeztetések a jogalkotóval a vonatkozó rendeletek kapcsán, így az eljárásrend és folyamat, ezen egyeztetések mentén, változhat.

 • Tudnivalók a moratórium időszakára járó kamatok és díjak felszámításáról

  Autófinanszírozás tájékoztató:

  Ügyfeleinket e-mailen ill. postai levélben tájékoztatjuk a módosult futamidőről és szerződés lejáratról, a tájékoztató része a teljes futamidőre szóló törlesztőterv, amely a felhalmozódott kamatot tartalmazza. A moratórium alatt nem küldünk fizetési értesítőt. Változó kamatozású szerződés esetén az összeg a kamatváltozás függvényében változhat.

  Személyi kölcsön és áruhitel tájékoztató:

  A Magyar Nemzet Bank (a továbbiakban: MNB) által – a fizetési moratórium időszaka alatti hitelezési tevékenység folyamatossága biztosítása és a moratórium lejártával keletkező fizetési nehézségek kezelésére való felkészülés kapcsán kibocsátott – vezetői körlevél alapján, a fizetési moratóriumot követő időszakra való felkészülés jegyében az MNB elvárja, hogy a pénzügyi intézmények havi rendszerességgel tájékoztassák az Ügyfeleiket (az adósokat) a fizetési moratórium időszaka alatt keletkező, az időszak alatt megfizetésre nem kerülő tőke-, kamat- és díjfizetés mértékéről (a továbbiakban: Vezetői Körlevél).

  A Vezetői Körlevél kibocsátását követően a Bank haladéktalanul megkezdte a Vezetői Körlevélben rögzített felügyeleti elvárásoknak való megfeleléshez szükséges folyamat-, és rendszerfejlesztési feladatok elvégzését. Azonban a hivatkozott fejlesztések elvégzéséig is a Budapest Bank ezúton kíván általános tájékoztatást nyújtani az Ön részére a fizetési moratórium időszaka alatt - az Ön döntésétől függően – estelegesen felhalmozódó tartozásról.

  1. Amennyiben Ön él a fizetési moratórium lehetőségével, úgy a kamatok és díjak (eredetileg a fizetési moratórium időszakára eső futamidőrészre ütemezett és esetlegesen /fizetési moratórium által biztosított fizetési halasztás igénybevétele folytán/ meg nem fizetett tőketartozás) összegének kiszámítása a fizetési moratórium végén (jelenleg 2020.12.31.) fog megtörténni, és 2021. januárját követően kerül érvényesítésre, ami a futamidő meghosszabbodását eredményez(het)i. A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.
  2. Amennyiben Ön havi rendszerességgel, az esedékességi időpontokat betartva fizeti a fizetési moratórium időszaka alatt is törlesztőrészleteit, úgy ezesetben a Bank nem jogosult a fizetési moratórium időszakára többlet kamatot felszámítani, így hitelét a folyósításkor megkötött szerződésben rögzített ütemezés és a futamidő szerint fizetheti vissza, addicionális költségek nélkül.

  Ügyfeleinknek küldött személyre szólótájékoztatásunkkal döntését szeretnénk segíteni és tájékoztatást adni arra az esetre vonatkozóan, ha Ön a fizetési moratórium teljes időszaka alatt igénybe veszi a fizetési könnyítés lehetőségét.

  A részletezésre kerülő kimutatással kapcsolatban felhívjuk figyelmét a következőkre:

  • a kimutatásban nem szerepel a fizetési moratórium hatálybalépésekor (2020. március 19.) esetlegesen már fennállt lejárt esedékességű, meg nem fizetett  tartozásának összege
  • a kimutatás azt felételezi, hogy fizetési moratórium időszaka alatt nem történik befizetés a szerződéséhez kapcsolódó hitelszámlára. Erre tekintettel, amennyiben Ön a fizetési moratórium alatt már teljesített vagy a jövőben teljesíteni fog befizetést a szerződéséhez kapcsolódó hitelszámlára, úgy a lentebb részletezett tartozás összege kevesebb (illetve kevesebb lesz)
  • a kimutatásban teljes törlesztési hónapokra eső kamatok és díjak szereplenek, így a kimutatásban a 2021. januárt 10. napjáig felmerülő kamat és díjtartozás szerepel,

  Az előzőekben részletezettek figyelembevétel mellett 2021. januárját követően az alábbi alap szerződéses adatokra vonatkozóan X Ft Többletkamat és Y Ft díj fog felhalmozódni, amit a futamidő - fentebb hivatkozottak szerint végrehajtásra kerülő -meghosszabbításával fog a Bank érvényesíteni.

  Felhívjuk figyelmét, hogy jelen tájékoztatásunk csak általános és tájékoztató jellegű információkat tartalmaz, és a fentebb hivatkozott fejlesztések lezárását követően naprakész tájékoztatást fogunk küldeni a fizetési moratórium alatt esetlegesen felhalmozott tartozásának összegéről.

  (Hamarosan a többi hiteltermékre vonatkozó információk elérhetővé válnak.)

 • Moratórium – KHR tájékoztatás

  Magyarország Kormánya 2020. március 18-án a 47/2020. (III. 18.) számú Kormányrendeletében (Rendelet) fizetési moratórium bevezetéséről döntött a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében. A Rendelet alapján a veszélyhelyzet fennállása alatt az adósoknak a hitelezők által üzletszerűen nyújtott, 2020. március 18. napján fennálló hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adósok a szerződésből eredő tőke, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére fizetési haladékot kapnak (fizetési moratórium) 2020. december 31-ig.

  Az MNB elvárása szerint a fizetési késedelembe esett ügyfelek részére továbbra is biztosítani szükséges a megfelelő tájékoztatást fizetési késedelmük fennálltáról és annak lehetséges következményeiről.

  • A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő adattovábbítás jogszabályi feltételei,
   • fogyasztók esetében a bank köteles a 90 napot meghaladó minimálbér feletti  tartozókra vonatkozó tartozást mulasztásként feladni a KHR felé a bekövetkezést követő 5 napon belül
  • A késedelmes tartozás adatátadásának általánosságban vett következményei az ügyfelek vonatkozásában,
   • a KHR nyilvántartásából a teljes tartozás megfizetésével van lehetőség lekerülni
   • a teljes tartozás megfizetését követően a törvény által meghatározott ideig – jelenleg 1 év – még fennmarad a lezárt mulasztás
  • A fizetési moratórium kapcsán a késedelmes tartozást a Bank az alábbiak szerint kezeli, és a KHR felé történő adatátadás, a jogszabályi előírások figyelembevételével – a fizetési moratóriumra tekintettel – az alábbiak szerint módosul
   • a fizetési moratórium hatálya alá tartozó ügyfelek esetében nem keletkeznek új késedelmek nem fizetés esetén a fizetési moratórium ideje alatt (a késedelmes tartozás összege nem változik)
   • a fizetési moratóriumot követően a késedelmes tartozás összegének számítása folytatódik, amennyiben a fentiek szerint számolt késedelmes összeg nem került rendezésre
   • a minimálbért meghaladó késedelmes tartozások napjainak számítását megállítottuk a 2021. januári esedékességig (a jelzett időpontig a késedelmes napok száma nem változik)
   • a késedelmes tartozások a késedelmes összeg fizetési moratórium ideje alatt történő visszafizetése esetén megszűnnek
   • fentebb rögzítettek új mulasztás (törvényi előírásoknak megfelelő késedelem) nem kerül átadásra a KHR-nek
   • a KHR nyilvántartásban szereplő (már meglévő) mulasztások a teljes fennálló késedelmes tartozás fizetési moratórium alatt történő rendezését követően megszűnnek
 • Tudnivalók a hitelfedezeti biztosításokról

  A biztosítási védelem minden hitelfedezeti biztosítással rendelkező ügyfelünkre kiterjed a moratórium teljes ideje alatt, függetlenül attól, hogy él-e a fizetési moratórium lehetőségével, valamint a bank terheli-e a biztosítás díját vagy sem. Ennek oka, hogy a bank a moratórium ideje alatt is megfizeti a biztosító részére a hitelfedezeti biztosítás díját.

  A hitelfedezeti biztosítás esetében a koronavírus nem számít kizárásnak sem haláleset, sem keresőképtelenség, sem bármely okú kórházi kezelés esetén, amennyiben az a kockázatviselés kezdete előtt még nem volt diagnosztizálva.

  Mivel minden káresemény körülményei eltérőek, ezért konkrét káresemény esetén kérjük, forduljon az illetékes Biztosítóhoz.

  • BNP Paribas Cardif Biztosító; Tel.: (1) 501-2352; Székhely: 1033 Budapest, Kórház u. 6-12.;
  • 2014. november 4.-ig jóváhagyott Személyi Kölcsön vagy 2016.december 31-ig jóváhagyott Áruhitel mellé kötött hitelfedezeti biztosítások esetén: Generali Biztosító Zrt.; Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888; Telefonos ügyfélszolgálat +36 1 452 3333

  Az, hogy a fizetési moratóriummal élő ügyfeleinknek a moratórium ideje alatt szükséges-e fizetniük a hitelfedezeti biztosítás díját, hiteltermékenként eltér:

  • Jelzáloghitel: A hitelfedezeti biztosítás díjának beszedése a fizetési moratórium ideje alatt is folytatódik, a díj számításának alapja a moratórium előtti utolsó ismert törlesztőrészlet. A moratórium alatt bekövetkező, 60 napot meghaladó munkanélküliség vagy keresőképtelenség esetén a biztosító a hitelfedezeti biztosítási díj alapját képező törlesztőrészletet fizeti meg (akkor is, ha a moratórium miatt az esedékes havi törlesztőrészlet 0 Ft).  Haláleset vagy rokkantság esetén a biztosító a teljes fennálló tartozást kifizeti. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a hitelfedezeti díj beszedéséhez szükséges összeg rendelkezésre álljon a törlesztéshez használt számlán.
  • Hitelkártya: A hitelfedezeti biztosítás díjának beszedése a fizetési moratórium ideje alatt is folytatódik, a díj alapja pedig a hóvégi kinnlevőség. A moratórium alatt bekövetkező, 30 napot meghaladó munkanélküliség vagy keresőképtelenség, haláleset vagy rokkantság esetén a biztosító akár a teljes fennálló tartozást megfizeti.
  • Személyi kölcsön: A hitelfedezeti biztosítás díjának beszedése a fizetési moratórium ideje alatt szünetel, a felhalmozódott összeget a moratórium lejárta után, részletekben szedi be a bank. A moratórium alatt bekövetkező, 60 napot meghaladó munkanélküliség vagy keresőképtelenség esetén a biztosító megfizeti a moratórium előtti utolsó törlesztőrészlet kétszeresét (a Generali Biztosítónál lévő biztosítás esetén az egyszeresét), maximum 6 hónapon keresztül. Halál vagy baleseti rokkantság esetén a biztosító megfizeti a felvett kölcsön összegét (a Generali Biztosítónál lévő biztosítás esetén a fennálló tőketartozást).
  • Áruhitel: A hitelfedezeti biztosítás díjának beszedése a fizetési moratórium ideje alatt szünetel, a felhalmozódott összeget a moratórium lejárta után, részletekben szedi be a bank. A moratórium alatt bekövetkező, 30 napot meghaladó munkanélküliség vagy keresőképtelenség, továbbá halál vagy rokkantság esetén a biztosító megfizeti a fennálló tartozást, de legfeljebb 500.000 Ft-ot.
  • Autólízing: A hitelfedezeti biztosítás díjának beszedése a fizetési moratórium ideje alatt szünetel, a felhalmozódott összeget a moratórium lejárta után, részletekben szedi be a bank. A moratórium alatt bekövetkező, 60 napot meghaladó munkanélküliség vagy keresőképtelenség esetén a biztosító megfizeti a moratórium előtti utolsó törlesztőrészletet, maximum 6 hónapon keresztül. Halál vagy baleseti rokkantság esetén a biztosító megfizeti a fennálló tartozást.


  Jelen tájékoztatás a fedezetekről, biztosítási eseményekről nem teljes körű! További információért látogasson el az
   alábbi oldalra.