A Magyarország Kormánya által 2020. március 18-án bejelentett 47/2020. (III. 18.) kormányrendelet értelmében megkezdtük az egyeztetéseket, és dolgozunk a részleteken, tekintettel arra, hogy ez üzletpolitikai, kockázatkezelési és rendszerbeállítási szempontból számos döntést igényel a bank részéről. Bankunk mindent elkövet annak érdekében, hogy a kormány szándékaival összhangban segítsünk ügyfeleinken, addig is kérjük ügyfeleink türelmét, időben tájékoztatni fogjuk Önöket a konkrétumokról.

Tájékoztatás a hiteltörlesztési moratóriumról

A Magyarország Kormánya által 2020. március 18-án bejelentett 47/2020. (III. 18.) kormányrendelet értelmében az adósok szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségek teljesítésére fizetési haladékot kapnak, a rövid lejáratú vállalati hitelek meghosszabbításra kerülnek, emellett a fogyasztási hitelek THM-jét maximalizálják.


Mit kell tudni a 2020. március 18-án bejelentett 47/2020. (III. 18.) kormányrendeletről?

  • A rendelet értelmében fizetési moratórium lépett életbe a 2020. március 18-án huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján egyes már folyósított lakossági és vállalati kölcsönökre 2020. december 31-ig.
  • A moratórium valamennyi hitel- és kölcsönszerződésre, illetve pénzügyi lízingszerződésre vonatkozik.
  • Ez idő alatt sem a lakossági, sem a vállalati ügyfeleknek nincs tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége.
  • A rendelet hatálybalépését követően kötött szerződés alapján felvett, zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetében a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét.
  • Bankunk március 18-i hatállyal leállította a fizetési moratórium által érintett hitelek beszedését ügyfeleinktől.
  • A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama meghosszabbodik.


Fontos kiemelni, hogy a fizetési moratórium automatikus, azonban nem kötelező érvényű, a felek külön megegyezhetnek a moratórium alóli felmentésről, illetve, hogy a moratórium csak fizetési halasztást eredményez, így a moratórium időszak alatt a fennálló kölcsöntartozása tovább kamatozik. A  fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a  hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni. A fizetési moratórium és az arra vonatkozó részletszabályok folytán a kölcsön eredeti futamideje meghosszabbításra fog kerülni, azaz később kerül visszafizetésre a kölcsön!

Mindezeket figyelembe véve minden ügyfelünknek azt javasoljuk, hogy az anyagi lehetőségeit mérlegelve döntse el, továbbra is fizetni tudja-e hitelei törlesztőrészleteit. Amennyiben úgy dönt, hogy a szerződési feltételeknek megfelelően továbbra is törleszti hitelét, arról a Budapest Internetbankon, valamint Telebankon keresztül is tud majd nyilatkozni.

Jelzálog- és folyószámlahitelek esetén arra kérjük ügyfeleinket, hogy mindenképpen nyilatkozzanak a fizetési szándékukról, mivel ezen hiteleket ügyfeleink fizetési számlájáról vonjuk le, a bank pedig nem fogja tudni eldönteni, hogy ügyfelünk törlesztési szándékkal helyezett-e ott el összeget.

Ha az eredeti szerződési feltételeknek megfelelően továbbra is szeretné fizetni hitelkártya kintlévőségét, akkor az eddig megszokott módon tudja rendezni. Bankunknál a hitelkártya esetében nem kell külön nyilatkoznia. Vásárlási tranzakcióra a kamatmentes periódus továbbra is csak abban az esetben érvényes, ha az aktuális kivonaton megjelölt záróegyenlege a feltüntetett fizetési határidőig beérkezik hitelszámlájára. Azonban ha a moratórium időszaka alatt a későbbiekben úgy érzi, hogy az eredeti szerződéses feltételek teljesítése mégis nehézségekbe ütközik, és megterhelő az Ön számára, dönthet akkor is úgy, hogy élni kíván a moratórium által biztosított fizetési haladék lehetőségével.

Vállalati banki termékekkel kapcsolatban ügyfeleink továbbra is kereshetik kapcsolattartójukat telefonon vagy e-mailen, amennyiben pedig nem tudják, kihez kell fordulniuk, kérjük, hívják az ügyfélszolgálatunkat a 1440-es számon! A vállalati ügyfeleknek szóló nyilatkozat az alábbi linkről letölthető:

Nyilatkozat a törlesztés folytatásáról – vállalati ügyfelek

Bankunk mindent elkövet annak érdekében, hogy a kormány szándékaival összhangban segítsük ügyfeleinket.

Az egyes banki termékekre vonatkozó konkrét változásokról kérjük, egyelőre ne érdeklődjenek bankfiókjainkban és telefonos ügyfélszolgálatunkon, munkatársaink ugyanis jelenleg nem tudnak ezzel kapcsolatban tájékoztatást nyújtani Önnek. Amint kialakítjuk a pontos részleteket, tájékoztatni fogjuk ezekről Önöket.


Felhívjuk figyelmüket, hogy a jelenlegi tájékoztatót a jelenleg rendelkezésre álló jogszabályi rendelkezések alapján állítottuk össze, és a későbbiekben változhat. A vonatkozó jogszabály értelmezése és egyeztetése a jogalkotóval folyamatban van.