Kedves Ügyfeleink!

2020. január 17-től a Budapest Bank telefonos ügyfélszolgálatának menürendszere megváltozik, így könnyebbé és gyorsabbá válik a megfelelő menüpont kiválasztása.

Üdvözlettel:Budapest Bank

Befektetés

A nyugdíjcélú megtakarítások esetében a hosszú távon keletkező hozam az egyik legfontosabb sikertényező. Éppen ezért a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár Magyarországon az elsők között, 2003-ban vezette be a Választható Portfóliós Rendszerét, annak érdekében, hogy különböző életkorú, ill. különböző kockázati hajlandóságú tagjai számára választási lehetőséget biztosítson. A választható portfóliók eltérő befektetési irányultságúak, és markánsan különböző időhorizonttal és kockázati tartalommal rendelkeznek annak érdekében, hogy minden tag megtalálhassa a számára legmegfelelőbb portfóliót.


Portfólióink

AKTÍV PORTFÓLIÓ vagy BEBIZTOSÍTÓ PORTFÓLIÓ

Aktív portfólió választása akkor lehet előnyös az Ön számára, ha életkora alapján várhatóan 5 éven belül nem éri el a nyugdíjkorhatárt és így vagyona hosszú távon kerül befektetésre, és/vagy igényei között a hozamelvárás az elsődleges és e cél elérésének érdekében vállalja a viszonylag magasabb befektetési kockázatot. Mivel a portfólió a befektetési politika által meghatározott célérték szerint jelentős mértékben tartalmaz részvényeket, emellett számottevő, a részvényekhez többé-kevésbé hasonló mértékben tartalmaz kamatozó eszközöket, állampapírokat is. Kötvénytartalma az átlagosnál magasabb futamidejű, tehát a portfóliónak ezt az elemét is jellemezheti árfolyam-változékonyság. Összességében az Aktív portfólió magasabb kockázati szintű, így nagyobb hozampotenciállal rendelkező portfólió.

Bebiztosító portfólió választása akkor lehet előnyös az Ön számára, ha Ön rövidebb (néhány éves) távon is inkább a kockázatok csökkentését tartja fontosnak, és/vagy ha közel áll a nyugdíjkorhatárhoz és szeretné enyhíteni annak kockázatát, hogy Ön éppen egy átmeneti tőzsdei mélypont közelében venné igénybe a nyugdíjszolgáltatását.

A Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár választható portfólióinak a megadott napon érvényes, egy elszámolási egységre jutó árfolyamai a következők:

Portfólió árfolyamai


Portfólió váltás

A tagok belépésükkor a Pénztár által felkínált portfóliók közül a belépési nyilatkozat portfólióválasztásra szolgáló részének kitöltésével és Pénztárhoz való eljuttatásával választhatnak. Amennyiben valamely tag a belépésekor nem nyilatkozik, akkor őt a Pénztár az Alapportfólióba, vagyis a Bebiztosító portfólióba sorolja be. A pénztártag korábbi megtakarítása, illetve újonnan érkezett befizetései az általa választott (besorolt) portfólióban kerülnek elhelyezésre mindaddig, amíg másik portfóliót nem választ.

A tag a Pénztárnak benyújtott Portfólióváltási nyilatkozattal a korábban választott (besorolt) portfólió helyett másik portfóliót is választhat. Két portfólióváltás fordulónapjai között egy hónap időtartamnak el kell telnie, ellenkező esetben a portfólióváltás nem teljesíthető.

A portfólió váltás menete

  • a Pénztár a portfólióváltás fordulónapjaként az Ön által megjelölt napot (T nap) veszi figyelembe, amennyiben a portfólióváltási kérelem legalább 10 munkanappal a fordulónap előtt a Pénztárhoz benyújtásra került.
  • Amennyiben a kérelemben Ön fordulónapot nem jelöl meg, vagy a kérelem Pénztárhoz történő benyújtása késedelmesen történt, akkor fordulónapként a benyújtást követő 10. munkanapot kell figyelembe venni.
  • A Pénztár a Portfólióváltó nyilatkozatban megjelölt fordulónapot követő 8 munkanapon belül a portfólióváltást végrehajtja. Az egyedi portfólióváltást a T napra vonatkozóan kell elszámolni, azaz T nappal kerülnek az elszámolóegységek megszüntetésre a korábbi portfólióban, illetve T nappal keletkeztetésre az újonnan választott portfólióban.
  • A Pénztár a portfólióváltást olyan módon számolja el, hogy a tag a korábbi portfóliója utáni hozamot egészen a fordulónapig megkapja, ugyanakkor az újonnan választott portfólióban a fordulónapot követő naptól kezdődően jár részére hozam.
  • Ezt követően a Pénztár írásban visszaigazolja az Ön részére a portfólióváltást, melyen ellenőrizheti, hogy a rendelkezés az Ön döntésének megfelelően került-e rögzítésre a Pénztár nyilvántartási rendszerében.

A portfólió váltás költsége

A Pénztár a Választható Portfóliós Szabályzatnak megfelelően a portfólióváltás során felmerülő vagyonarányos költséggel terheli meg az Ön számláját, melynek összege a váltás fordulónapján érvényes egyéni számlakövetelés 1 ezreléke, de nem haladhatja meg a 2.000 Ft-ot. A portfólióváltáshoz kapcsolódó pontos költségről a Pénztár a legközelebbi egyéni számlaegyenleg értesítőben ad tájékoztatást.


Hozamok

A Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár befektetési eredményei

2018. évi nettó hozamráta -2,07% -0,35% 2,7%
2017. évi nettó hozamráta 11,17% 2,61% 2,1%
2016. évi nettó hozamráta 8,47% 3,13% 1,8%
2015. évi nettó hozamráta 5,50% 3,06% 0,9%
2014. évi nettó hozamráta 12,22% 6,17% -0,9%
2013. évi nettó hozamráta 12,50% 6,55% 0,4%
2012. évi nettó hozamráta 10,82% 10,72% 5,0%
2011. évi nettó hozamráta -0,99% 5,99% 4,1%
2010. évi nettó hozamráta 17,00% 6,24% 4,7%
2009. évi nettó hozamráta 17,85% 10,82% 5,6%
2008. évi nettó hozamráta -18,45% 4,08% 3,5%
2007. évi nettó hozamráta 6,62% 6,33% 7,4%
2006. évi nettó hozamráta 7,32% 5,57% 6,5%
2005. évi nettó hozamráta 14,48% 8,60% 3,3%
2004. évi nettó hozamráta 19,13% 13,16% 5,5%
2003. évi nettó hozamráta 6,93% -0,63% 5,7%
2002. évi nettó hozamráta 5,32% 5,32% 4,8%
2001. évi nettó hozamráta 2,35% 2,35% 6,8%
2000. évi nettó hozamráta 2,70% 2,70% 10,1%
1999. évi nettó hozamráta 23,34% 23,34% 11,2%
1998. évi nettó hozamráta 24,79% 24,79% 10,3%
Átlagos hozamráta Átlagos hozamráta Átlagos infláció
AKTÍV PORTFÓLIÓ BEBIZTOSÍTÓ PORTFÓLIÓ Átlagos infláció
10 éves (2009-2018) 9,06% 5,44% 2,62%
15 éves (2004-2018) 7,67% 6,12% 3,48%
Átlagos hozamráta
AKTÍV PORTFÓLIÓ
Átlagos hozamráta
BEBIZTOSÍTÓ PORTFÓLIÓ
Átlagos infláció
Átlagos infláció
10 éves (2009-2018)
Átlagos hozamráta
9,06%
Átlagos hozamráta
5,44%
Átlagos infláció
2,62%
15 éves (2004-2018)
Átlagos hozamráta
7,67%
Átlagos hozamráta
6,12%
Átlagos infláció
3,48%

Nettó hozamráta

Az adott évben a befektetetéseken elért hozam a vagyon százalékában, a vagyonkezeléssel összefüggő költségek levonása után. 2002. 12. 31-ig a pénztár egészére, 2003. 01. 01-től a választható portfóliós rendszer indulását követően a portfólió egészére vonatkozik, az egyes pénztártagok egyéni számlájának hozama ettől eltér, mivel minden tagnak más időpontban eltérő összeg érkezik egyéni számlájára.

Átlagos 10-éves hozamráta

Mivel a nyugdíjpénztári befektetések időtávja jellemzően több évtized, ezért a befektetési teljesítményt is hosszabb távon kell értékelni. Ezt a célt szolgálja a 10-éves hozamráta, amit az elmúlt 10 év nettó hozamaiból mértani átlagolással számítanak a pénztárak. Mivel átlagos mutató, értékét úgy értelmezhetjük, mintha az elmúlt 10 év mindegyikében ez lett volna a pénzár nettó hozama. A hozamráták ebben az időszakban természetesen változtak, de az átlagolás ezt a hullámzást „kisimítja”, és végeredmény szempontjából ugyanazt adja.

Átlagos 15-éves hozamráta

Mivel a nyugdíjpénztári befektetések időtávja jellemzően több évtized, ezért a befektetési teljesítményt is hosszabb távon kell értékelni. Ezt a célt szolgálja a 15-éves hozamráta, amit az elmúlt 15 év nettó hozamaiból mértani átlagolással számítanak a pénztárak. Mivel átlagos mutató, értékét úgy értelmezhetjük, mintha az elmúlt 15 év mindegyikében ez lett volna a pénzár nettó hozama. A hozamráták ebben az időszakban természetesen változtak, de az átlagolás ezt a hullámzást „kisimítja”, és végeredmény szempontjából ugyanazt adja.

A Nyugdíjpénztár múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Az átlagos hozamok a 281/2001. évi Kormányrendelet előírásai alapján számolt értékek.

A Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár vagyona 2018. 12. 31. fordulónapi záró piaci értékének portfóliók közötti megoszlási aránya a következő: Aktív portfólió 78,43%, Bebiztosító portfólió 21,29%, Járadékos portfólió: 0,28%.


Budapest aktív portfólió

Budapest Aktív Portfólió - összhangban a portfólió átlagosnál magasabb kockázati szintjével - elsősorban az átlagosnál magasabb kockázatú eszközöket tartalmaz. A portfólió jelentős részét részvények és a részvénypiachoz kapcsolódó befektetési eszközök teszik ki, emellett szintén jelentős mértékben az átlagosnál magasabb kockázatú, hosszú futamidővel rendelkező kamatozó eszközöket, állampapírokat és egyéb hitelpapírokat is tartalmaz a portfólió.

A részvények és egyéb kockázatos befektetési eszközök árfolyama a makrogazdasági, vállalati és egyéb tőkepiaci hírek és várakozások hatására folyamatosan változik, így a legkörültekintőbb elemzésekkel sem lehet biztonsággal megjósolni ezen eszközök rövidtávú árfolyam-alakulását. Az Aktív portfólió kamatozó eszközei is az átlagosnál magasabb kockázatú eszközök, tehát a portfóliónak ezt az elemét is jellemezheti árfolyam-változékonyság. A portfólióban jelentős részt képviselhetnek a külföldi devizában kibocsátott eszközök, melyek árfolyam kockázatát a vagyonkezelő származtatott eszközök felhasználásával csökkentheti.

Összességében az Aktív portfólió azt átlagosnál magasabb kockázati szinttel rendelkezik, azonban a magasabb kockázati szinttel összhangban hosszú időtávon az átlagosnál magasabb hozampotenciállal is bír.

Az Aktív portfólió választása akkor lehet előnyös, ha a pénztártagéletkora alapján várhatóan 5 éven belül nem éri el a nyugdíjkorhatárt és így vagyona hosszú távon kerül befektetésre, és/vagyigényei között a hozamelvárás az elsődleges és ezen cél elérése érdekében vállalja az átlagosnál magasabb befektetési kockázatot.Az aktív portfólió magasabb kockázati szinthez kapcsolódó potenciális előnyei hosszú távon érvényesülhetnek, összhangban a pénztári megtakarítás általában hosszabb távú jellegével.

Benchmark

Az Aktív portfólió benchmarkja az alábbi tőkepiaci indexekből az alábbi súlyokkal kialakított összetett referencia index:

Index Súly
RMAX 5%
MAX 45%
MSCI World 20%
BUX 5%
CETOP20 15%
MSCI Emerging Markets 10%
Index
RMAX
Súly
5%
Index
MAX
Súly
45%
Index
MSCI World
Súly
20%
Index
BUX
Súly
5%
Index
CETOP20
Súly
15%
Index
MSCI Emerging Markets
Súly
10%

RMAX: Az Államadósságkezelő Központ által publikált magyar állampapír index, mely a 3 hónap – 12 hónap közötti futamidővel rendelkező magyar állampapírokat tartalmazza, piaci súlyuk arányában. Az index ezen állampapírok teljesítményének mérésére alkalmas index. (BBG kód: MAX RMAX Index)
MAX: Az Államadósságkezelő Központ által publikált állampapír index, mely a 12 hónapnál hosszabb futamidejű állampapírokat tartalmazza, piaci súlyuk arányában. Az index ezen állampapírok teljesítményének mérésére alkalmas index. (BBG kód: MAX IDX Index)
MSCI World: Az MSCI World Index a fejlett világ részvénypiacain kereskedett részvények piaci kapitalizáció súlyozású indexe. (BBG kód: MXWO Index)
BUX: A BUX Index a magyar részvénypiacon kereskedett részvények piaci kapitalizáció súlyozású indexe. (BBG kód: MXWO Index)
CETOP20 Index: A CETOP20 index Közép-Európa részvénypiacain kereskedett 20 blue-chip részvény piaci kapitalizáció súlyozású indexe. (BBG kód: CETOP20 Index)
MSCI Emerging Markets: Az MSCI Emerging Market Index a feltörekvő világ részvénypiacain kereskedett részvények piaci kapitalizáció súlyozású indexe. (BBG kód: MXEF Index)
A kompozit referencia index teljesítményének számítása során a külföldi devizában denominált indexeknek magyar forintban kifejezett értékét kell figyelembe venni

A Pénztár befektetési politikája itt érhető el!


Budapest bebiztosító portfólió

Bebiztosító portfólió elsősorban az átlagosnál alacsonyabb kockázatú, jellemzően rövidebb átlagos futamidővel rendelkező kamatozó eszközöket, értékpapírokat és állampapírokat tartalmaz, befektetéseinek általános jellemzője a biztonságra törekvés. A portfólióban lehetőség van külföldi devizában kibocsátott eszközök vásárlására, azonban az ezekből származó devizakockázatot a vagyonkezelő származtatott eszközök felhasználásával korlátok között tartja. A portfólióban lehetőség van származtatott eszközök alkalmazására, amennyiben az a portfólió kockázatát csökkenti, vagy a portfólió befektetési stratégiájának hatékonyabb kialakítását segíti elő. Normál piaci körülmények között a portfólióban szereplő befektetési eszközök árfolyam-ingadozása alacsony, ami rövidebb időtáv tekintetében is alkalmassá teszi a portfóliót az értékőrzésre, azonban az alacsony kockázati szinttel összhangban a hosszú távú befektetési politikák előnyei kevésbé érvényesülhetnek. A portfólió tőkevesztésének kockázata csekély, ugyanakkor a hozama az állampapírok hozamát várhatóan nem fogja meghaladni.

Ez a portfólió azon Pénztártag számára lehet előnyös, aki:rövidebb (néhány éves) távon is inkább a kockázatok csökkentését tartja fontosnak, és/vagyha közel áll a nyugdíjkorhatárhoz és szeretné enyhíteni annak kockázatát, hogy éppen egy átmeneti tőzsdei mélypont közelében venné igénybe a nyugdíjszolgáltatást.Bebiztosító portfólió esetében a Pénztár figyelmet fordít arra, hogy a kötelezettségállomány és a befektetések devizakitettsége összhangban legyen. A portfólió kamatozó értékpapírokból álló részének átlagos hátralévő futamideje (duration) az 5 évet nem haladhatja meg.

Benchmark

A Bebiztosító portfólió benchmarkja az alábbi tőkepiaci indexekből az alábbi súlyokkal kialakított összetett referencia index:

Index Súly
RMAX 75%
MAX 25%
Index
RMAX
Súly
75%
Index
MAX
Súly
25%

RMAX: Az Államadósságkezelő Központ által publikált magyar állampapír index, mely a 3 hónap – 12 hónap közötti futamidővel rendelkező magyar állampapírokat tartalmazza, piaci súlyuk arányában. Az index ezen állampapírok teljesítményének mérésére alkalmas index. (BBG kód: MAX RMAX Index)
MAX: Az Államadósságkezelő Központ által publikált állampapír index, mely a 12 hónapnál hosszabb futamidejű állampapírokat tartalmazza, piaci súlyuk arányában. Az index ezen állampapírok teljesítményének mérésére alkalmas index. (BBG kód: MAX IDX Index)

A Pénztár befektetési politikája itt érhető el!