Kedves Ügyfeleink!

2020. január 17-től a Budapest Bank telefonos ügyfélszolgálatának menürendszere megváltozik, így könnyebbé és gyorsabbá válik a megfelelő menüpont kiválasztása.

Üdvözlettel:Budapest Bank

Közérdekű adatok

Manapság a biztonságos, nyugodt nyugdíjas évek érdekében egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az öngondoskodásra. A Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár azzal a céllal jött létre 1998-ban, hogy optimális megoldást nyújtson azok számára, akik hosszú távú nyugdíjcélú megtakarításra és tudatos öngondoskodásra törekednek. Ugyanis, csak az időben elkezdett nyugdíjcélú megtakarításokkal biztosíthatjuk, hogy megszokott életszínvonalunk ne csökkenjen jelentősen a nyugdíjba vonulással. De az önkéntes nyugdíjpénztár nem csak egy nyugdíjcélú megtakarítás, hanem adókedvezménnyel támogatott, kedvező hozamot ígérő, alacsony költséget tartalmazó megtakarítási forma is.

Indítsa el az Önkéntes Nyugdíjpénztár belépést online

Egyszerűen és kényelmesen otthonról!

Gondolkodjon már most nyugdíjas éveiről, lépjen be online a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár tagjai közé!

  1. Belépési nyilatkozat kitöltése otthonában
  2. Kitöltött dokumentumok eljuttatása hozzánk

Szervezeti felépítés

Az önkéntes nyugdíjpénztár az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. alapján önkormányzati elven működik. A pénztárra vonatkozó alapvető döntések meghozatalára kizárólag a pénztártagok jogosultak. A pénztár szervei a Közgyűlés (küldöttgyűlés, részközgyűlés), az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság.

Vezetői testületek

Küldöttközgyűlés

A Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár legfőbb döntéshozója.

Igazgatótanács tagjai

Gémes Imre elnök

Bogár Miklós

Gigacz Attila

Farkas Ferenc Tamás

Paragi Zoltán

Ellenőrző Bizottság

Jászter Beáta elnök

Jankó-Brezovay Zsuzsanna

Várszegi György

Alkalmazottak

Adatvédelmi felelős/tisztviselő

Belső ellenőr

Vezető folyamatszervező

Tanácsadó

Szerződéses partnerek

Vagyonkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Számlavezető: Budapest Bank Zrt.

Pénztárszolgáltató: Első Hazai Pénztárszolgáltató és Működtető Zrt.

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Könyvvizsgáló: Circulum Audit Kft. - Karikás Judit

Jogász: Dr. Kolma Ügyvédi Iroda

Szervezeti felépítés

Az önkéntes nyugdíjpénztár az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. alapján önkormányzati elven működik. A pénztárra vonatkozó alapvető döntések meghozatalára kizárólag a pénztártagok jogosultak. A pénztár szervei a Közgyűlés (küldöttgyűlés, részközgyűlés), az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság.

Vezető testületek

Gazdálkodási adatok / számlaszámok

Az egyéni befizetés bankszámlaszáma

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár 10101511-57844901-01000001

FIGYELEM! A közlemény rovatba: adóazonosító jel, vagy tagi azonosító szám!

További számlaszámok munkáltatók számára

Munkáltatói tagdíjbefizetés esetén: 10101511-57844901-02000004

Munkáltatói támogatás, adomány: 10101511-57844901-03000007

Munkáltató utalja az egyéni tagdíjat: 10101511-57844901-04000000

Befizetések felosztása 2015.01.01-től

Valamennyi jogcímen befizetett tagdíj (naptári évenként) Fedezeti tartalék (egyéni számla) Működési tartalék Likviditási tartalék
10.000 Ft-ig 91% 9% 0%
10.001 – 200.000 Ft-ig 95% 5% 0%
200.001 – 500.000 Ft-ig 96% 4% 0%
500.001 Ft-tól 98% 2% 0%
Valamennyi jogcímen befizetett tagdíj (naptári évenként)
10.000 Ft-ig
Fedezeti tartalék (egyéni számla)
91%
Működési tartalék
9%
Likviditási tartalék
0%
Valamennyi jogcímen befizetett tagdíj (naptári évenként)
10.001 – 200.000 Ft-ig
Fedezeti tartalék (egyéni számla)
95%
Működési tartalék
5%
Likviditási tartalék
0%
Valamennyi jogcímen befizetett tagdíj (naptári évenként)
200.001 – 500.000 Ft-ig
Fedezeti tartalék (egyéni számla)
96%
Működési tartalék
4%
Likviditási tartalék
0%
Valamennyi jogcímen befizetett tagdíj (naptári évenként)
500.001 Ft-tól
Fedezeti tartalék (egyéni számla)
98%
Működési tartalék
2%
Likviditási tartalék
0%

2019. január 1-jétől a minimum havi tagdíj mértéke 4.000 Ft valamennyi tagra egységesen.

A Pénztárba belépő tagok első havi tagdíja (4.000 Ft) a működési alapba kerül.