Kedves Ügyfeleink!

2020. január 17-től a Budapest Bank telefonos ügyfélszolgálatának menürendszere megváltozik, így könnyebbé és gyorsabbá válik a megfelelő menüpont kiválasztása.

Üdvözlettel:Budapest Bank

Munkáltatóknak

A munkáltató is jelentős szerepet vállalhat munkavállalói jövőbeni nyugdíjának megteremtésében. A pénztártag befizetéseit a tag munkáltatója rendszeresen vagy eseti jelleggel kiegészítheti, illetve részben vagy egészben átvállalhatja. Jogi szempontból két lényegesen különböző támogatási forma a rendszeres munkáltatói tagdíj-hozzájárulás, és az eseti, vagy rendszeres támogatás (támogatói adomány).

Rendszeres munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

A munkáltató minden munkavállalóra egységesen megállapított hozzájárulási mérték (pl. egységes összeg, a jövedelmek egységes százaléka, vagy ún. cafetéria keret) meghirdetésével kezdeményezi, majd a munkáltató és a pénztár a tagdíj-hozzájárulás módjáról és lebonyolításáról szerződést köt (Munkáltatói szerződés).
A munkáltatói tagdíj-hozzájárulást a szerződésben foglaltak szerint kell a pénztár felé teljesíteni. Azon dolgozók számára, akik 15 éven belül elérik a nyugdíjkorhatárt, az általánostól eltérő mértéket is megállapíthat a munkáltató.

Támogatói adomány

Alkalomszerű jutalmazásra, vagy a dolgozók egy szűkebb körének eseti, vagy rendszeres premizálására alkalmazható. A támogató cég és a pénztár ebben az esetben is szerződést köt a támogatás lebonyolításáról és az átutalt összeg felosztásáról. Ebben az esetben a munkáltató Támogatási Szerződést köt a pénztárral, amelyben rögzíteni kell a támogatott dolgozók körét és a felosztás módját. A támogatás mértékét és a támogatott dolgozók körét egységes szabályok szerint kell megállapítani, a lehetséges megkülönböztetéseket dolgozók között az Alapszabály tartalmazza. A munkáltatói támogatást a szerződésben foglaltak szerint kell a pénztár felé teljesíteni.

Munkáltató teendői

  • Rendszeres munkáltatói tagdíj esetén: Munkáltatói Szerződést, támogatói adomány esetén: Támogatói Szerződést kell kötnie a pénztárral, 2 példányban aláírva a pénztár részére elküldeni.
    Amennyiben a 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet 18.§ 13. pontja alapján elsődlegesen egyszerűsített ügyfélátvilágítási kötelezettsége nem teljesíthető – kijelenti, hogy nyilvános cégadatbázis alapján is igazolhatóan stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban működő tulajdonosi körhöz nem kapcsolódik, és vállalja, hogy a pénztártag egyéni számlája javára az Európai Unión belül működő pénzintézeten keresztül teljesít befizetést – szükséges a
    Munkáltatói azonosítási adatlap kitöltése is.
  • Összesítő lista küldése a pénztár részére, melyben fel kell tüntetnie a jogosult pénztártag(ok) nevét, pénztári azonosítóját, vagy adószámát és a jogosult(ak) részére jóváírandó összeget.
  • A mellékelt összesítő lista alapján (melyet a szerződések mellékletben tartalmaznak) tudja jóváírni a pénztár a pénztártagok egyéni számláin az őket megillető befizetéseket. Az utaláshoz szükséges listát kiállíthatja a szerződések mellékletében szereplő adatlapokon is, de küldheti más formátumban is. Ami fontos, hogy a kért adatok hiánytalanul megadásra kerüljenek.
Pénzmosás azonosítással kapcsolatos teendők

Ügyfélszolgálat

A munkáltatói partnereinkkel történő kapcsolattarást közvetlenül a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár adminisztrációs szolgáltatója, az Első Hazai Pénztárszervező és Működtető Zrt. biztosítja.

levélcím: 1245 Budapest Pf.: 1052
telefon: +36 1 888 - 4250
fax: +36 1 888 - 4227
e-mail cím: budapestonkentes@ehprt.hu
levélcím:
telefon:
1245 Budapest Pf.: 1052
+36 1 888 - 4250
levélcím:
fax:
1245 Budapest Pf.: 1052
+36 1 888 - 4227
levélcím:
e-mail cím:
1245 Budapest Pf.: 1052

Kérdés esetén kollégáink készséggel állnak szíves rendelkezésére a fenti elérhetőségeken!