A Magyarország Kormánya által 2020. március 18-án bejelentett 47/2020. (III. 18.) kormányrendelet értelmében megkezdtük az egyeztetéseket, és dolgozunk a részleteken, tekintettel arra, hogy ez üzletpolitikai, kockázatkezelési és rendszerbeállítási szempontból számos döntést igényel a bank részéről. Bankunk mindent elkövet annak érdekében, hogy a kormány szándékaival összhangban segítsünk ügyfeleinken, addig is kérjük ügyfeleink türelmét, időben tájékoztatni fogjuk Önöket a konkrétumokról.

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS

A koronavírus hazai megjelenése miatt, pénztárunk is arra törekszik, hogy minimalizálja a személyes kontaktusok számát. Így arra kérjük pénztártagjainkat, hogy ügyeiket elsősorban elektronikus csatornákon, illetve számlájukkal kapcsolatos kérdéseiket telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül, a 1440-es telefonszámon intézzék. Papíralapú pénztári nyilatkozataikat, amennyiben lehetőségük van, postai úton juttassák el pénztárunkhoz a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár 1245 Budapest, Pf: 1052. postacímre.
Azon pénztártagjaink számára, akik személyes azonosítása 2017. október  29-e után megtörtént, a Pénztár visszavonásig a postai úton beérkező nyugdíjszolgáltatásra, 10 éves várakozási idő eltelte utáni kifizetésre irányuló igényeiket is teljesíti.
Az online bejelentkezési felületen (www.bpnyugdij.hu/onyp.login-online) tagjaink ellenőrizhetik, hogy személyes azonosításuk megtörtént-e.

Belépés és átlépés

Belépés

Önnek nem kell mást tennie, mint kitölteni Belépési Nyilatkozatunkat, melyet a Budapest Bank bármely fiókjában leadhatja, vagy elküldheti postán a Pénztár 1245 Budapest, Pf.: 1052. címére.
A belépési nyilatkozat feldolgozását követően tagsági okirattal értesítjük a tagsági jogviszonyának létrejöttéről. Ezen található meg majd az Ön önkéntes nyugdíjpénztári ügyfélazonosító száma, a továbbiakban erre az ügyfél-azonosítóra kell hivatkoznia a nyugdíjpénztári ügyek intézésénél.
Első fizetésével nem kell megvárnia a tagsági okiratot, már a belépési nyilatkozat kitöltésével egy időben is utalhat pénztári számlájára az adószámának feltüntetésével a közlemény rovatban.

Most már online is kezdeményezheti a belépést!

Belépek

Átlépés

Ön beléphet akár több önkéntes nyugdíjpénztárba is, de lehetősége van arra is, hogy átlépéssel megtakarítását másik önkéntes nyugdíjpénztárból áthozza a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárba.

 • Amennyiben Ön a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárnak még nem tagja, és át kíván lépni hozzánk, úgy a Belépési Nyilatkozatunkat kell kitöltenie.
 • Amennyiben Ön már tagja a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárnak és egy másik önkéntes nyugdíjpénztárból kívánja megtakarítását áthozni, úgy az Átlépési nyilatkozatot kell kitöltenie.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a nyomtatványokon található kitöltési útmutatót is! A kitöltött nyilatkozatot bármelyik Budapest Bank fiókban leadhatja, vagy elküldheti postán a Pénztár 1245 Budapest, Pf.: 1052. címére. Fontos, hogy átlépési szándékáról a jelenlegi nyugdíjpénztárát is értesítse!
Ezután már a két érintett Pénztár intézi a szükséges minden egyéb elszámolási- és adminisztratív teendőt.

A Munkáltató értesítése

Amennyiben az Ön munkáltatója önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást fizet a dolgozóinak, vagy cafetéria rendszerében választható elemként szerepel az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás is, a belépést követően a tagsági okiratának másolatával értesítse a munkáltatóját arról, hogy Ön a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja lett, annak érdekében, hogy munkáltatója az Ön nyugdíjpénztári számlájára az átutalást megkezdhesse. 

Amennyiben Ön lenne az első olyan munkavállaló cégüknél, aki a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárt választotta, kérje meg munkáltatóját, hogy szerződéskötés céljából vegye fel a kapcsolatot pénztárunkkal az alábbi elérhetőségeken.

A munkáltatói partnereinkkel történő kapcsolattarást közvetlenül a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár adminisztrációs szolgáltatója, az Első Hazai Pénztárszervező és Működtető Zrt. biztosítja. Az adatszolgáltatás zökkenőmentessége érdekében kérjük, hogy a jövőben a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárral történő munkáltatói kapcsolattartás során az alábbi elérhetőségeket szíveskedjenek használni:

bb-icon-phone.svg

+36 1 477-7777

Hívja az üzleti vonalat

bb-icon-phone.svg

Központi telefonszám

+36 1 888-4250

Befizetés és felhalmozás

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítását egyéni és munkáltatói (pl. cafetéria) befizetésekkel egyaránt gyarapíthatja, sőt egyéni befizetései után 20%-os adókedvezményt is igénybe vehet. Így akár évi 150.000 forintos adójóváírással is növelheti egyéni számlájának egyenlegét.

Befizetés

A minimális megtakarítási összeg (egységes tagdíj) havi 4.000 Ft, éves szinten 48.000 forint.
A pénztártagjaink a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárba történő tagdíj befizetési módokat itt találják:

Részletek

Adójóváírás és adóbevallás

20% adójóváírás

jelentős adókedvezményt is igénye vehet, amennyiben Ön is úgy dönt, hogy ezt a nyugdíjcélú megtakarítást választja.

 • Részletek

  Önkéntes nyugdíjpénztári tagként a Pénztárba teljesített egyéni tagdíjbefizetései, munkáltatói hozzájárulásai valamint az Ön egyéni számlájára támogatói adományként befizetett összegek után jár az évi 20%-os adójóváírás. Így összesen évi 150.000 Ft*-ot igényelhet vissza a tárgyévben befizetett személyi jövedelemadójából nyugdíjpénztári egyéni számlájára, melyet a Pénztár 100%-ban ír jóvá.

  *Az évi 150.000 Ft-os összegnél, kérjük, vegye figyelembe más önkéntes pénztárba (nyugdíj-, egészség-, önsegélyező) teljesített egyéni tagdíjbefizetéseit, munkáltatói hozzájárulásait illetve a kapott támogatói adományokat is. Amennyiben önkéntes pénztári tagsággal, nyugdíjbiztosítással és nyugdíj-előtakarékossági számlával (NYESZ) is rendelkezik, arra is figyelnie kell, hogy az együttesen visszaigényelhető személyi jövedelemadó maximuma évi 280.000 Ft. (1995.évi CXVII. (Szja) tv. 44/A; 44/D §-ok)

Adóbevallás

Ne feledje az adóbevallás kitöltésekor figyelembe venni az önkéntes nyugdíjpénztári befizetései után járó 20%-os adójóváírást!

 • Részletek

  Az éves személyi jövedelemadó bevallás kitöltéséhez szüksége lesz az önkéntes nyugdíjpénztár által küldött adóigazolásra, amely az összes szükséges információt tartalmazza. Az adóigazolás a tárgyévet követő év február 15-ig kerül kiküldésre.

  - Befizetés után járó adójóváírás igénylését a személyi jövedelemadó bevallás „Rendelkező nyilatkozatok az adóról” című oldalán, a „Rendelkezés az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárhoz utalandó összegről” szóló részben kell megtenni.

  - Itt az önkéntes nyugdíjpénztártól kapott adóigazoláson szereplő összegeket kell beírni a megadott cellákba. Amennyiben több önkéntes pénztár tagja és több helyről kapott adóigazolást, úgy az összegeket össze kell adni.

  - A rendelkező rész végén meg kell adni annak a pénztárnak az adatait, amelynél vezetett egyéni számlájára az adótámogatás összegét kéri:
  Pénztár neve: Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár
  Adóazonosító jele: 18087664-1-41
  Bankszámlaszáma: 10101511-57844901-05000003
  Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti bankszámlaszám kizárólag az igénybe vehető kedvezmény NAV általi visszautalására szolgál!

Költségek

A beérkező befizetések az alábbiak szerint kerülnek felosztásra a Pénztár tartalékai között:

Valamennyi jogcímen befizetett tagdíj (naptári évenként) Fedezeti tartalék (egyéni számla) Működési tartalék Likviditási tartalék
évi 10.000 Ft-ig 91% 9% 0%
10.001 – 200.000 Ft-ig 95% 5% 0%
200.001 – 500.000 Ft-ig 96% 4% 0%
500.001 Ft-tól 98% 2% 0%
Valamennyi jogcímen befizetett tagdíj (naptári évenként)
évi 10.000 Ft-ig
Fedezeti tartalék (egyéni számla)
91%
Működési tartalék
9%
Likviditási tartalék
0%
Valamennyi jogcímen befizetett tagdíj (naptári évenként)
10.001 – 200.000 Ft-ig
Fedezeti tartalék (egyéni számla)
95%
Működési tartalék
5%
Likviditási tartalék
0%
Valamennyi jogcímen befizetett tagdíj (naptári évenként)
200.001 – 500.000 Ft-ig
Fedezeti tartalék (egyéni számla)
96%
Működési tartalék
4%
Likviditási tartalék
0%
Valamennyi jogcímen befizetett tagdíj (naptári évenként)
500.001 Ft-tól
Fedezeti tartalék (egyéni számla)
98%
Működési tartalék
2%
Likviditási tartalék
0%

A Pénztárba belépő tagok első havi egységes tagdíja (4000 Ft) a működési alapba kerül.

Hozzáférés

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (link: http://www.njt.hu/) 10 évben állapítja meg azt a várakozási időt, amelynek elteltét követően a pénztártag legkorábban hozzáférhet számlaegyenlegéhez. Ez alól kivételt csak a nyugdíjszolgáltatás igénybevétele jelent, mely szolgáltatás a várakozási időtartamtól függetlenül igényelhető.

 • Ha eltelt 10 év

  Ön az alábbi lehetőségek közül választhat, ha úgy dönt, hogy részben vagy teljes egészében kifizetést igényel Pénztárunktól:

  1. Nyugdíjpénztári megtakarításának a hozamrészének felvételére 3 évente van lehetőség, így
  - a felvett hozam után ugyan nincs SZJA- és SZOCHO fizetési kötelezettség,
  - de megtakarításának csak a tőkerészét őrzi meg, így lemond a felvett hozamrész további kamatadó- és SZOCHO mentes gyarapításáról.

  2. A hozamrésznél nagyobb összeget, vagy az egész megtakarítást felveszi, így
  - jelenbeli fogyasztással gyakorlatilag feléli hosszú távú anyagi biztonságának fedezetét.
  - emiatt megtakarításának jelentős részét az adófizetési kötelezettség miatt ELVESZÍTHETI,
  - a kifizetés tőkerésze miatt személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás (SZOCHO) fizetési kötelezettsége keletkezhet.

  Az adófizetési kötelezettség szabályait a nem nyugdíjszolgáltatásnak minősülő, tőkét is érintő kifizetések esetében:
  - a 2007. december 31-ig jóváírt tőkeösszegek felvétele esetében
   a kifizetéskor fennálló pénztártagsági jogviszony hosszától függően a kifizetett összeg egyre csökkenő hányada után kell jövedelemadót fizetni. Azaz ha az adott tőkeösszeg kifizetése a pénztárba történő belépéstől számított 10. és 11. évben történik, akkor a felvett tőkeösszeg 100%-át kell egyéb jövedelemként leadózni, a 12. évben 90%-a, a 13. évben 80%-a, és így tovább. A 20. év után a teljes összeg adómentessé válik.
  - a 2008. január 1-jét követően jóváírt tőkeösszegek felvétele esetében az adott összeg jóváírási dátumára nézve kell ugyanezen szabályokat alkalmazni a kifizetett összeg egyre csökkenő hányada után kell jövedelemadót fizetni. Azaz ha az adott tőkeösszeg kifizetése a jóváírását követő 11. év végéig történik meg, akkor a 100%-át kell egyéb jövedelemként leadózni, a jóváírás évét követő 12. évben 90%-a, a 13. évben 80%-a, és így tovább. A 20. év után a teljes összeg adómentessé válik. Fontos, hogy az adóelőleg levonását a Pénztár a kifizetéskor érvényesíti a kifizetés által eredményezett SZOCHO bevallási és befizetési kötelezettség az igénybevevő pénztártagot terheli.

  Nyomtatvány

  Tagsági jogviszonyát megtarthatja a teljes megtakarítása felvétele után is, így az újrakezdett nyugdíjcélú megtakarítása után ugyan úgy igénybe vehető az adójóváírás is.

  VAN MÁS MEGOLDÁS!
  Ne élje fel jelenbeli fogyasztással a hosszú távú anyagi biztonságának fedezetét, amikor van más megoldás is!
  A nyugdíjpénztári megtakarításának akár 50%-át felhasználhatja fedezetként a Budapest Bank által éppen erre a célra kialakított Tagi lekötés fedezetű személyi kölcsönéhez, melynek kamatozása úgy lett kialakítva, hogy az esetek döntő többségében jobban megéri ezt a megoldást választani, ígya megtakarítását teljes egészében megőrzi, továbbra is él a kedvező nyugdíjpénztári befektetés lehetőségével, növeli nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát. Ugyanakkor hitel formájában szabadon felhasználhatja egyéni számláján nyilvántartott megtakarítási összegének a felét is, ésnem merül fel SZJA- és SZOCHO fizetési kötelezettség, ugyanakkor a hitelként felvett összeget vissza kell fizetni a kamatokkal együtt.
  Tagi fedezetű személyi kölcsön

 • Nyugdíjasként

  Amennyiben Ön betöltötte az irányadó nyugdíjkorhatárt, vagy nyugdíjhatározat alapján nyugdíjba vonult, úgy a következő nyugdíjszolgáltatások közül választhat:

  1. Egyösszegű szolgáltatást igényel:
  A teljes számlaegyenleg kifizetését kéri egyéni számlájának megtartásával. A teljes számlaegyenleg kifizetését kéri egyéni számlájának lezárásával. A számlaegyenlegének egy részösszege alapján kéri a kifizetést az egyéni számlájának megtartásával. Ekkor dönthet arról is, hogy a tagdíjat tovább fizeti vagy sem.

  2. Járadékszolgáltatást igényel:
  A számlaegyenlegének egy részét egyösszegben, a fennmaradó részt pedig járadékként kéri kifizetni. A teljes számlaegyenlege alapján járadékszolgáltatást igényel.
  A számlaegyenlegének egy részösszege alapján járadékot kér és a tagdíjat tovább fizeti. A számlaegyenlegének egy részösszege alapján járadékot kér és a tagdíjat tovább nem fizeti.
  Ön két járadéktípusból választhat:
  - a futamidőt határozza meg (minimum 5 évben) a járadék összegét határozza meg, de itt is figyelnie kell arra, hogy minimum 5 évre teljesíthető járadékot igényeljen.
  - a járadék összegét határozza meg, de itt is figyelnie kell arra, hogy minimum 5 évre teljesíthető járadékot igényeljen.

  Igénybejelentő nyomtatvány