arrow arrow-dropdown bb-logo-color bb-logo-symbol calculator-minus calculator-plus close datepicker-calendar datepicker-clock guarantee-loans-top map-pin mark-check mark-wrong product-features-01 product-features-02 product-features-03 product-features-04 product-features-05 product-features-top thankyou-message useful_documents-announcements useful_documents-documents useful_documents-message useful_documents-switching_banks useful_documents-telephone youtube-player

ESETI KÖLCSÖN
Hidd el, lehetséges!

Az Eseti Kölcsön ideális megoldást jelent
a kisvállalkozások forgóeszköz vagy beruházás finanszírozási,
illetve hitelkiváltási igényeire.

Forgóeszköz finanszírozás

Beruházás finanszírozás

gép, berendezés és egyéb tárgyi eszköz
beszerzésének finanszírozása, ingatlan vásárlása,
építése, bővítése, felújítása

Más banknál fennálló kölcsön kiváltása

Spórolja meg a sorban állást!

Spórolja meg a sorban állást! Foglaljon időpontot bármelyik fiókunkba!

Kérjük adjon meg cégnevet!

Még 50 karaktert írhat be.


Kérjük adja meg telefonszámát!
+36

Még 50 karaktert írhat be.


Kérjük adja meg mobiltelefonszámát!
+36

Még 50 karaktert írhat be.


Még 50 karaktert írhat be.


Kérjük adja meg adószámát!

Még 50 karaktert írhat be.Részletes fiók információk

Még 50 karaktert írhat be.Adatok küldése
Kérjük olvassa el Adatkezelési tájékoztatónkat! Az "Adatok küldése" gombra való kattintással Ön tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat és egyúttal hozzájárul az Ön által megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez. * Kötelezően kitöltendő mezők.

Eseti kölcsön


Közös termékjellemzők

 • tárgyi fedezet nélkül, AVHGA kezességgel igényelhető
 • igényelhető kölcsönösszeg: 1 millió forinttól 50 millió forintig
 • Kamat: 1 havi BUBOR + 4,5% éves szinten
 • Kezelési költség, adminisztrációs díj nem kerül felszámításra
 • Futamidő: minimum 3 hónap – maximum 84 hónap
 • Elvárt működési múlt: minimum 18 hónap működési múlt és legalább egy teljes lezárt évről szóló pénzügyi beszámoló
 • A Bank által egyedileg előírt minimális számlaforgalom teljesítése a Banknál vezetett pénzforgalmi számlán
 • Tőketörlesztés: egyenletes tőketörlesztés, a gyakorisága havi vagy negyedéves

Forgóeszköz és Beruházás finanszírozás kölcsöncél

 • Rendelkezésre tartási idő: maximum 6 hónap
 • Rendelkezésre tartási díj: 1 % éves szinten
 • Türelmi idő: maximum 6 hónap

Beruházás finanszírozás kölcsöncél

 • saját erő elvárás: a beruházás tervezett nettó költségének 20%-a, de a kölcsönbírálat során a Bank magasabb mértéket is meghatározhat
 • A kölcsön lehívásához számlát, vagy más számviteli bizonylatot szükséges benyújtani
 • Folyósítási jutalék: 10.000 Ft az egyes számlabenyújtásokhoz kapcsolódó lehívás alkalmával

A Kölcsönök biztosítékai

 • Magánszemély készfizető kezességvállalása,
 • Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) 80%-os intézményi kezességvállalása1
 • Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás a kölcsönigénylő vállalkozás, valamint a kezesek más banknál vezetett bankszámláira

Ez a hirdetés nem minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek. A Budapest Bank Zrt. („Bank”) a kölcsönt a kölcsönbírálat feltételei alapján pozitív ügyfél- és/vagy ügyletminősítést követően nyújtja.

A szerződéskötési díj a kölcsön keretösszegének 1%-a, de minimum 30 000 Ft.

A Banknál történő pénzforgalmi számla megnyitása a kölcsön nyújtásának feltétele.

Budapest Banknál fennálló más kölcsön kiváltására (refinanszírozására) nem vehető igénybe .

Az Ön/Vállalkozása által igényelhető kölcsönösszegről bankfiókjainkban kaphat teljes körű tájékoztatást.

A hirdetés az érintett szolgáltatások/ termékek főbb jellemzőit tartalmazza a teljesség igénye nélkül. A kölcsön igénybevételének részletes feltételeit és kondícióit a mindenkor hatályos, Kamat- és díjtáblázat kisvállalkozások részére, illetve a megkötendő kölcsönszerződés tartalmazzák.

A kölcsön esetében szükséges az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 80%-os intézményi kezességvállalása. Eseti Forgóeszköz és Hitelkiváltás célú ügylet esetében a kezességvállalási díj évenkénti mértéke a kezességgel biztosított összegre vetítve 1,1%, 80 %-os mértékű kezességvállalás mellett. Eseti Beruházási célú ügylet esetében a kezességvállalási díj évenkénti mértéke a kezességgel biztosított összegre vetítve 0,6%, 80 %-os mértékű kezességvállalás mellett. Éven túli kölcsön esetében az AVHGA kezességvállalása mögött Üzletszabályzatában foglaltak szerint COSME viszontgarancia áll és a kezességvállalás nem minősül állami támogatásnak. Éven belüli kölcsön vagy kiváltás célú kölcsön esetén az AVHGA a kezességet állami viszontgarancia és nem COSME viszontgarancia mellett vállalja. A COSME viszontgaranciát a COSME Program (Programme for Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) és az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) az Európai Beruházási Terv keretében biztosítja. Az ESBA célja produktív beruházások finanszírozásának és végrehajtásának támogatás-elősegítése az Európai Unióban, és a finanszírozáshoz való hozzájutás mértékének növelése.A meghirdetett termék az alábbi kizárással nem érintett kisvállalkozások által vehető igénybe. A Bank kisvállalkozásnak tekint minden olyan vállalkozást (gazdálkodási formára való tekintet nélkül), amelynek az utolsó lezárt pénzügyi év nettó árbevétele nem haladja meg az 200 millió forintot, illetve árbevételi adatoktól függetlenül valamennyi társasházat. A termék nem igényelhető, amennyiben a kölcsönigénylő: őstermelő, közös őstermelő, családi gazdálkodó, szövetkezet; illetve ügyfél jogi tevékenységet folytató vállalkozás (TEAOR 6910).

Felkeltettük érdeklődését?

Keressen minket bizalommal!