Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

MFB-NHP Földhitel

MFB-NHP Földhitel

Közlemény az MFB-NHP Földvásárlási Hitelprogram keretében a hitelkérelmek benyújtásáról, a szerződéskötési feltételek teljesítéséről és a szerződéskötésről

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban MFB Zrt.) tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy az MFB Zrt. az MFB-NHP Földvásárlási Hitelprogram (továbbiakban Hitelprogram) keretében az ügyféligények legteljesebb körű kiszolgálása érdekében lehetőséget biztosít arra, hogy új kölcsönkérelem benyújtására, a szerződéskötési feltételek teljesítésére és a kölcsönszerződés megkötésére az MFB Zrt. rendelkezésére álló NHP3-keret kimerüléséig, de legkésőbb 2017. március 30-ig kerüljön sor.

Budapest, 2017. március 29.

MFB Közlemény az MFB-NHP Földvásárlási Hitelprogram szerződéskötési határidejének meghosszabbításáról

Megjelent az MFB-NHP Földhitel Hitelkérelmi nyomtatványa.

Pontosították az MFB Földvásárlási Hitelprogram feltételeit.

Megjelent az Egyszerűsített Tájékoztató az MFB-NHP Földhitel Hitelprogramról.

Gyakran Ismételt Kérdések a Földhitellel kapcsolatban.

Földhitel sajtóközlemény: hitelígérvénnyel licitálhatnak a gazdálkodók.

A Magyar Fejlesztési Bank szerződött közvetítő partnereként kizárólag a Budapest Bank fiókjaiban érhető el az MFB-NHP Földhitel Hitelprogram.

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatja az ügyfeleket, hogy a Kormány döntése alapján kidolgozta és meghirdeti az MFB-NHP Földhitel Hitelprogramot.

A Hitelprogram célja, hogy a „Földet a gazdáknak!” Program keretében az árverés útján értékesített földrészletek megvásárlását finanszírozza.

A 150 milliárd forint keretösszegű hitelprogram célja a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által a „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéshez szükséges intézkedésekről szóló 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozat alapján árverés útján értékesített földrészletek megvásárlásának finanszírozása.

A hitel devizaneme forint, futamideje legfeljebb 20 év.

A hitel kamatozása az első tíz évében fix 1,95%/év. Azt követően az akkor elérhető legmagasabb kamattámogatás mellett kaphatnak hitelt a Hitelprogram résztvevői.

A hitelt az ügyfelek egyszerűsített hitelbírálati eljárás keretében vehetik igénybe.

A Hitelprogramban az a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szerint termőföld vásárlásra jogosult belföldi természetes személy vehet részt, aki földműves őstermelő vagy földműves egyéni vállalkozó, valamint nyertes árverezőként a Magyar Nemzeti Bank által elindított Növekedési Hitelprogram második szakaszára vonatkozó terméktájékoztató szerinti kritériumoknak megfelel, és aki az 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozat alapján árverésen értékesített földrészlet megvásárlására a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel adásvételi szerződést kötött.

A hitel legkisebb igénybe vehető összege 3 millió forint, és ügyfelenként nem haladhatja meg a 300 millió forintot.

Amennyiben a hitelfelvevő a megvásárolni kívánt földrészlet haszonbérlője, vagy a földrészletre vonatkozó megkötött jövőbeni haszonbérleti szerződéssel, illetve az Nfatv. 18. § (4) és (5) bekezdése szerinti megbízási szerződéssel rendelkezik, akkor a hitelfelvételhez szükséges sajáterő mértéke a földrészlet vételárának 10%-a. Minden más esetben a szükséges sajáterő mértéke a vételár 20%-a.

Az MFB a késedelmi kamaton, az ügyfelek által kezdeményezett szerződésmódosításhoz kapcsolódó díjon és késedelmes hitelekhez kapcsolódó behajtási költségátalányon túl egyéb díjat és költséget nem számít fel.

A hitel a szerződés teljes futamideje alatt díjmentesen előtörleszthető.

A hitelről és igénybevételének részletes feltételeiről az első árverési időpontot követően, 2015. november 16-tól a Budapest Bank fiókjaiban, a Budapest Bank és az MFB honlapján, illetve ügyfélszolgálatán az alábbi elérhetőségeken lehet további információkat kapni.

Budapest Bank: 06-1-4777-777, foldhitel@budapestbank.hu, Fiókkereső

Magyar Fejlesztési Bank: 06-40-555-555, ugyfelszolgalat@mfb.hu, www.mfb.hu

A részletes hitelfeltételeket lásd a termékleírásban.