Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

Pénzügyi fogalmak

A

 • akkreditív : lásd. okmányos meghitelezés
 • akkreditív megbízás : Az ügyfél (vevő) írásbeli megbízása bankjának egy akkreditív nyitására. Értesítés legtöbbször egy másik kapcsolatban lévő bankon keresztül történik.
 • akkreditív nyitás : A megbízó bankjának levele, amelyben értesíti a kedvezményezettet az akkreditív megnyitásáról.
 • aktívák/eszközök : Egy vállalatnak a mérlegben feltüntetett vagyoni értékei: rendelkezésére álló (pénz) eszközök, követelések, készletek, befektetések, részesedések, stb.
 • amortizáció : Értékcsökkenési leírás.
 • annuitás : Az adósnak tőke- és kamat-törlesztőrészből álló éves ráfordítása, mely a törlesztési idő alatt változatlan marad. Ezen belül a kamat fokozatosan csökken, és a tőke-törlesztőrész növekszik.

Á

 • Általános Szerződési Feltételek : Mint kiegészítő szerződési jogként kötelező alapelvek, amelyek szerint az ügyfelek ás a bank közötti forgalom lebonyolódik.

B

 • bankgarancia : Az ügyfél megbízása alapján a Bank fizetési kötelezettséget vállal az ügyfél egyéb, garanciális kötelezettségei (pl. jólteljesítési, ajánlattételi stb.) teljesítésére a kedvezményezett felé.
 • bankzsiró (Giro) : Bankok közötti átutalás.
 • befektetési alap : Egy speciális szakértelemmel rendelkező cég befektetési jegyek kibocsátásával a kis- és nagybefektetők megtakarításait összegyűjti, így hatékonyan kezelhető tőkévé kovácsolja a kisebb-nagyobb összegeket.
 • beszedési megbízás : ld. Inkasszó
 • bruttó hozam : Befektetések hozama az esedékes levonások, költségek vagy adóterhelések figyelembevétele nélkül
 • bruttó kamat : A kamat bármilyen a kamat eredetét terhelő adó levonása előtt.

É

 • éjszakai trezor : Trezor-berendezés (értékörző készülék), melyet a bank ügyfelei bármikor, tehát a pénztári órák után is igénybe vehetnek készpénz befizetésére. Használatát írásbeli szerződés szabályozza.

F

 • fedezet : Egy hitel vagy egyéb kötelezettség biztosítéka, pl. áruk, értékpapírok, ingóság, ingatlan stb. feletti rendelkezési jogról történő átmeneti lemondás.
 • forgalmi jutalék : A fizetési számla forgalma után számított jutalék.

G

 • garancia : Az ügyfél megbízása alapján a Bank önálló fizetési kötelezettséget vállal a kedvezményezett felé.

H

 • hitelképesség : A bank ügyfelének fizetőképessége és egyéb pozitívan értékelendő tulajdonsága.
 • hitelköltségek : Az összes költség, mely a hitel felvevőjét a hitel igénybevételével kapcsolatban terheli.

I

 • inkasso : Egy olyan fizetési forma, ahol a kedvezményezett kezdeményezi a fizetésre kötelezett számlájának megterhelését.

J

 • jövedelmezőség : Egy vállalat teljesítőképessége, amit egy időszak alatt elért eredmény és a befektetett (igénybevett ) tőke viszonyszámával mérnek. Szűkebb értelemben: a kigazdálkodott eredmény és a saját tőke viszonya.

K

 • kamat : A rendelkezésre bocsátott tőkéért járó térítés.
 • kamatláb : A tőke egy évre kiszámított, százalékban kifejezett kamatának mértéke.
 • kamatos kamat : Kamat, mely akkor keletkezik, ha egy meghatározott időtartam kamatját a tőkéhez csatolják és ezáltal ez is kamatot hoz.
 • késedelmi kamat : Az a kamat, melyet az adós a hitelezőnek törvény alapján vagy megegyezés szerint fizet ki akkor, ha késedelembe esik.
 • kezesség : Olyan, az adósért szerződében vállalt jövőbeni fizetési kötelezettség, amely akkor lép életbe, ha az adós a hitelezőjével szemben nem teljesít.
 • klíring : Olyan elszámolási mód, amelynél az egymással szembeni követelések fennmaradó egyenlegét kell megtéríteni.
 • konvertibilitás : Egy pénznem átválthatósága egy másik pénznemre.

L

 • likvid eszközök : Rendelkezésre álló, azonnal, vagy rövid időn belül mobilizálható eszközök, pl. készpénz, követelések
 • likviditás : A vállalat képessége fizetési kötelezettségeinek határidőnek megfelelő teljesítésére.
 • likviditási mutató : Rövidlejáratú kötelezettségek likvid eszközökkel történő teljesíthetőségének arányszáma.
 • lízing : Berendezések és beruházási javak (pl. gépek, járművek) bérbevétele. A lízing lehetővé teszi a beruházási tevékenység likviditást kímélő közép- és hosszúlejáratú finanszírozását.
 • lombard - hitel : Hitelnyújtás értékpapírok, betétek letétbe- ill. óvadékba helyezése ellenében

O

 • okmányos meghitelezés : Az akkreditívet nyitó bank az ügyfél kérésére és utasításai szerint cselekszik, az előírt dokumentumok átadása fejében harmadik félnek (kedvezményezett), vagy annak rendelkezésére kifizetést teljesít.
 • okmányos inkasszó : Az exportor megbízása a bankjának, hogy a megfelelő követelését behajtsa, ill. egy partner bankon keresztül behajtassa.
 • óvadék : Meghatározott (pénz)eszközök zárolása biztonságul valamely kötelezettség keletkezése esetére, mely egy jog megsértése esetén következik be, pl. egy szerződés megszegésekor.

R

 • részvény : Az az értékpapír, amely tulajdonosi jogokat testesít meg egy részvénytársaságban.
 • Rendelkezére tartási jutalék : A Bank által az ügyfél rendelkezésére bocsátott hitelösszeg ügyfél által ki nem használt részére felszámított díj

S

 • saját tőke : Egy vállalat tiszta vagyona

V

 • Viber : Valós idejű átutalások. Az átutalás bonyolítása a Giro-n keresztül perceken belül megtörténik.

Zs

 • Zsiró (Giro) : Bankok közötti átutalási rendszer.