Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS AUTÓFINANSZÍROZÁSHOZ

Ön a finanszírozás mellé igénybe veheti a csoportos hitelfedezeti biztosítást, amely váratlan élethelyzetek (munkanélküliség, keresőképtelenség, rokkantság, haláleset) esetén nyújt segítséget. A Biztosító a biztosítási feltételekben foglaltak szerint munkanélküliség, keresőképtelenség esetén megfizeti a törlesztőrészleteket, míg rokkantság és halál esetén megtéríti a biztosítási esemény időpontjában fennálló teljes tartozást. Ezáltal Ön egy bizonyos időre, vagy akár teljesen mentesülhet a fizetési kötelezettség alól.

Milyen esetekben nyújt anyagi védelmet a Hitelfedezeti Biztosítás?

 • Munkanélküliség
  A Biztosító havonta megfizeti a havi törlesztőrészletek összegét a Bank részére legfeljebb 6 hónapon keresztül.
 • Keresőképtelenség
  A Biztosító havonta megfizeti a havi törlesztőrészletek összegét a Bank részére legfeljebb 6 hónapon keresztül.
 • Baleseti rokkantság
  Legalább 70%-os rokkantság esetén a Biztosító megfizeti az esemény időpontjában fennálló teljes tartozást.
 • Bármely okú halál
  A Biztosító megfizeti a halál napján fennálló teljes tartozást.

MILYEN SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK VÁLASZTHATÓK, ÉS MENNYIBE KERÜL A BIZTOSÍTÁS?

Választható szolgáltatási csomagok:

"A" csomag "B" csomag "C" csomag
Haláleset igen igen
Rokkantság (min. 70%-os baleseti) igen igen
Keresőképtelenség igen igen
Munkanélküliség igen igen

Biztosítási díjak (a havi törlesztőrészlet %-ában):

"A" csomag "B" csomag "C" csomag
3% 4% 6%

A biztosítás Önre áthárított díját kényelmesen, a havi törlesztőrészlettel egyidőben fizetheti meg.

Hitelkalkulátorunk segítségével kiszámolhatja az Önre vonatkozó díjat.

KI VEHETI IGÉNYBE A BIZTOSÍTÁST?

A biztosítás igénylésekor 18 és 60 év közötti életkorú természetes személy, aki nem részesül öregségi nyugdíjban, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban.

Az „A” csomagot ajánljuk, ha Ön:
 • egyéni vállalkozó
 • GYES-en / GYED-en van
 • munkanélküli
 • őstermelő
 • próbaidőn van
 • felmondás alatt áll
Az „B” vagy „C” csomagot ajánljuk, ha Ön:
 • határozatlan idejű munkaviszonnyal rendelkezik
 • nincs próbaidőn
 • nem áll felmondás alatt
A BIZTOSÍTÁS NEM IGÉNYELHETŐ:
 • 15 millió Ft feletti finanszírozott összeg esetén
 • Nyílt végű pénzügyi lízing igénylése esetén

HOGYAN IGÉNYELHETŐ A BIZTOSÍTÁS?

A hitel- ,vagy lízingszerződés részleteinek pontosítása során kérjük, jelezze telefonos tanácsadónknál, hogy igénybe kívánja venni a biztosítást. A biztosítás partner gépjármű-kereskedéseinknél nem érhető el.

MIKORTÓL ÉRVÉNYES A BIZTOSÍTÁS?

 • A Biztosítotti Nyilatkozat megtételét, vagy beérkezését követő nap 0 órától
 • A finanszírozási szerződés aláírása után telefonon tett nyilatkozatot követő nap 0 órától

A munkanélküliségi fedezet csak a biztosítás érvényességének kezdetétől számított 91. napon lép hatályba.

MILYEN ESETEKBEN NEM NYÚJT SZOLGÁLTATÁST A BIZTOSÍTÓ?

A Biztosító – többek között – nem nyújt szolgáltatást az alábbi esetekben:
 • Meglévő betegségek (a Biztosítotti Nyilatkozat megtétele előtt is fennálló betegségek), és azok következményei
 • Határozott idejű munkaviszony megszűnése
 • Munkaviszony közös megegyezéssel történő, Biztosított által kezdeményezett megszűnése
 • Munkaviszony próbaidő alatti megszűnése

MI A TEENDŐ KÁR ESETÉN?

 • CARDIF Életbiztosító Zrt. (haláleset esetén)
 • CARDIF Biztosító Zrt. (egyéb esetekben)
 • Kárrendezési osztály – 1033 Budapest, Kórház u. 6-12.
 • Telefon: (1) 501-2354

A Biztosító elküldi a szolgáltatási igénybejelentőt az Ön részére. Kérjük, ezt kitöltve, a szükséges mellékletekkel együtt küldje vissza a Biztosító részére.

A szolgáltatási igénybejelentő és a szükséges dokumentumok beérkezése után a Biztosító legkésőbb 15 napon belül elbírálja a kárt. A Biztosító írásban értesíti Önt az elbírálás eredményéről.

Ön köteles a törlesztő-részleteket mindaddig fizetni a Bank felé, amíg a Biztosító a szolgáltatási igényről döntést nem hoz.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Ha a hitelfedezeti biztosítással kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kollégáink a Budapest Bank Autófinanszírozás Infóvonalán: a (06-1) 450 0000 telefonszámon készséggel állnak rendelkezésére.

Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül a biztosítás ajánlásának, ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást az Biztosítási Feltételekben talál.

A Hitelfedezeti biztosítás igénylése opcionális, a finanszírozási bírálatot nem befolyásolja.

Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül a biztosítás ajánlásának, ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a vonatkozó Biztosítási Feltételekben talál. A Budapest Bank a Cardif Biztosító Zrt. és a Cardif Életbiztosító Zrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el, mely tevékenységéért javadalmazásban részesül, amit a biztosítás díja magában foglal.