Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

Áruhitelek Hitelfedezeti Biztosítás

A termék 2016.10.01.-től nem igényelhető.

A Hitelfedezeti Biztosítási Szolgáltatás biztonságot nyújt, mert bizonyos váratlan élethelyzetek esetén mentesíti Önt a törlesztőrészletek fizetése alól, illetve egyes esetekben az aktuális tőketartozást is megtéríti Ön vagy örökösei helyett.

Milyen esetekben nyújt anyagi védelmet a biztosítás?

Ha Ön alkalmazott:

  • Munkanélküliség vagy tartós betegállomány esetén: a 60. nap után esedékes törlesztőrészleteket a biztosító maximum 12 hónapon keresztül átvállalja.
  • Baleseti rokkantság, balesetből eredő, legalább 50%-ot meghaladó maradandó egészségkárosodás esetén a biztosító a teljes fennálló tőketartozást téríti meg Ön helyett.
  • Természetes és baleseti halál esetén a halál bekövetkezésének időpontjában fennálló aktuális tőketartozást téríti meg a biztosító Ön helyett.

Ha Ön nem alkalmazott:

  • Baleseti rokkantság, balesetből eredő, legalább 50%-ot meghaladó maradandó egészségkárosodás esetén a biztosító a teljes fennálló tőketartozást téríti meg Ön helyett.
  • Természetes és baleseti halál esetén a halál bekövetkezésének időpontjában fennálló aktuális tőketartozást téríti meg a biztosító Ön helyett.

Fontosabb mentesülések és kizárások

A biztosító nem nyújt szolgáltatást, ha

  • a káresemény összefüggésben áll a kockázatviselés kezdetét megelőzően már fennálló betegséggel, rokkantsággal, illetve annak egészségügyi következményével,
  • a munkaviszony a biztosítás első 90 napjában, vagy a próbaidő alatt szűnik meg,
  • és az anyasággal kapcsolatos keresőképtelenségtelenség esetén.

Mennyibe kerül a szolgáltatás, és hogyan történik a fizetés?

A Hitelfedezeti Biztosítási szolgáltatás díja a Bank által nyújtott hitelösszeg 0,5%-a / hó. A szolgáltatás díját hitelének törlesztőrészletével együtt a Budapest Banknak kell befizetnie.

Mi a teendő kár esetén?

Káresemény bekövetkeztekor kérjük, szíveskedjen kapcsolatba lépni a Generali Biztosító Zrt.-vel a biztosítási eseményt követő 15 napon belül a következő címen és telefonszámon:

Generali Biztosító Zrt. Generali Biztosító Zrt. Dokumentumkezelő Központ
7602 Pécs Pf. 888
Fax: 06-1-451-3857
Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333.

Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül a biztosítás ajánlásának, ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a vonatkozó Biztosítási Feltételekben talál. A Budapest Bank a Generali Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el, mely tevékenységéért javadalmazásban részesül, amit a biztosítás díja magában foglal.