Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

Budapest Életbiztosítás

Hitelkártya Hitelfedezeti Biztosítás Plusz

A Hitelfedezeti Biztosítás Plusz segíti Önt abban, hogy hitelkártyája használata során mindig biztonságban érezze magát. A szolgáltatás segítségével bizonyos váratlan élethelyzetekben a Biztosító megtéríti Ön vagy családja helyett a fennálló hiteltartozást, de legfeljebb 1 millió Ft-ot.

MILYEN ESETEKBEN NYÚJT ANYAGI VÉDELMET A BIZTOSÍTÁS?


Munkaviszonyban* álló Biztosítottak esetén:

 • Haláleset
 • Min. 70%-os bármely okú rokkantság
 • 30 napon túli munkanélküliség
 • 30 napon túli keresőképtelenség (táppénz)

Ha Ön nem áll munkaviszonyban*

 • Haláleset
 • Min. 70%-os bármely okú egészségkárosodás
 • 5 napot meghaladó kórházi kezelés (bármely okú)
 • 30 napon túli keresőképtelenség (táppénz) – olyan Biztosítottak esetében, akik kereső tevékenységet végeznek és társadalombiztosítási jogviszonnyal is rendelkeznek

MENNYIBE KERÜL A SZOLGÁLTATÁS, ÉS HOGYAN TÖRTÉNIK A FIZETÉS?

A csoportos biztosítás díját a Bank, mint szerződő fizeti meg a Biztosítók részére, majd azt áthárítja Önre. Az áthárított díj a hó végi fennálló tartozás 1%-a, azaz 50 000 forintos tartozás esetén napi 17 forint. Ha Önnek az adott hónap végén nem áll fenn hiteltartozása, akkor az adott hónapra vonatkozóan a biztosítási szolgáltatás nem kerül pénzbe.

FONTOSABB MENTESÜLÉSEK ÉS KIZÁRÁSOK:

A biztosító nem nyújt szolgáltatást:

 • ha a biztosítási esemény összefüggésben áll a kockázatviselés kezdetét megelőzően már fennálló betegséggel, rokkantsággal, illetve annak egészségügyi következményével (az első 2 évben),
 • ha a munkaviszony a biztosítás első 3 hónapjában, vagy a próbaidő alatt szűnik meg, vagy a munkaviszony megszüntetését a munkavállaló kezdeményezte,
 • anyasággal kapcsolatos keresőképtelenségtelenség esetén.

HOGYAN VEHETŐ IGÉNYBE A HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS PLUSZ SZOLGÁLTATÁS?

A szolgáltatás igényelhető a Budapest Bank bármelyik fiókjában személyesen, vagy telefonon is, a 1440 telefonszámon.

Mi a teendő kár esetén?

Káresemény bekövetkezésekor kérjük, szíveskedjen kapcsolatba lépni az érintett Biztosítóval a biztosítási eseményt követő 15 napon belül, a következő címen és telefonszámon: CARDIF Életbiztosító Zrt. (haláleset esetén) / CARDIF Biztosító Zrt. (egyéb esetekben) 1033 Budapest, Kórház u. 6-12., Tel: 06-1/501-2352

Vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a következő telefonszámon:
06 1 4777 777

Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül a biztosítás ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást az Általános Biztosítási Feltételekben talál. A hitelfedezeti biztosítást a haláleseti szolgáltatást illetően a CARDIF Életbiztosító Zrt., egyéb esetekben a CARDIF Biztosító Zrt. (a továbbiakban együttesen: Biztosítók) nyújtja. A csoportos biztosítás szerződője a Budapest Bank Zrt. A Bank a hitelfedezeti biztosítással kapcsolatban a Cardif Biztosító Zrt. és a Cardif Életbiztosító Zrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el, mely tevékenységéért a Biztosítótól díjazásban részesül. A biztosítási díj magában foglalja a Bank, mint biztosításközvetítő javadalmazását is.