Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

Budapest Életbiztosítás

Hitelkártya Hitelfedezeti Biztosítás Plusz

A Hitelfedezeti Biztosítás Plusz segíti Önt abban, hogy hitelkártyája használata során mindig biztonságban érezze magát. A szolgáltatás segítségével bizonyos váratlan élethelyzetekben a Biztosító megtéríti Ön vagy családja helyett a fennálló hiteltartozást*.

MILYEN ESETEKBEN NYÚJT ANYAGI VÉDELMET A BIZTOSÍTÁS?

A Biztosító megtéríti Ön helyett a Banknak egyszeri kifizetéssel, egy összegben a fennálló hiteltartozást az alábbi események bekövetkezésekor.


Munkaviszonyban** álló Biztosítottak esetén:

 • Haláleset
 • Balesetből eredő végleges, min. 50%-os egészségkárosodás
 • 60 napon túli munkanélküliség
 • 60 napon túli keresőképtelenség (táppénz)

Ha Ön nem áll munkaviszonyban**

 • Haláleset
 • Balesetből eredő végleges, min. 50%-os egészségkárosodás
 • Balesetből eredő kórházi kezelés
 • 60 napon túli keresőképtelenség (táppénz) – olyan Biztosítottak esetében, akik kereső tevékenységet végeznek és társadalombiztosítási jogviszonnyal is rendelkeznek

MENNYIBE KERÜL A SZOLGÁLTATÁS, ÉS HOGYAN TÖRTÉNIK A FIZETÉS?

A szolgáltatás díja a hó végi fennálló tartozás 1%-a, azaz 50 000 forintos tartozás esetén napi 17 forint, amivel a Budapest Bank a hitelkártya egyenlegét havonta megterheli, de csak abban az esetben, ha Önnek az adott hónap végén hiteltartozása áll fenn.

FONTOSABB MENTESÜLÉSEK ÉS KIZÁRÁSOK:

A biztosító nem nyújt szolgáltatást, ha

 • a biztosítási esemény összefüggésben áll a kockázatviselés kezdetét megelőzően már fennálló betegséggel, rokkantsággal, illetve annak egészségügyi következményével (az első 2 évben),
 • a munkaviszony a biztosítás első 3 hónapjában, vagy a próbaidő alatt szűnik meg, vagy a munkaviszony megszüntetését a munkavállaló kezdeményezte,
 • és az anyasággal kapcsolatos keresőképtelenségtelenség esetén.

HOGYAN VEHETŐ IGÉNYBE A HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS PLUSZ SZOLGÁLTATÁS?

Amennyiben igénybe kívánja venni a szolgáltatást, hívja a Budapest Bank Telebankot a 1440-es telefonszámon. A hitelfedezeti biztosítást a CARDIF Biztosító Zrt. és (a haláleseti szolgáltatást illetően) a CARDIF Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban együttesen: Biztosítók) nyújtja. A hitelfedezeti biztosítással kapcsolatban a Budapest Bank a Biztosítók függő biztosításközvetítőjeként jár el.

Mi a teendő kár esetén?

Káresemény bekövetkezésekor kérjük, szíveskedjen kapcsolatba lépni az érintett Biztosítóval a biztosítási eseményt követő 15 napon belül, a következő címen és telefonszámon: CARDIF Biztosító Zrt. / CARDIF Életbiztosító Zrt.1033 Budapest, Kórház u. 6-12., Tel: 06-1/501-2352

Vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a következő telefonszámon:
06 1 4777 777

Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül a biztosítás ajánlásának, ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a vonatkozó Biztosítási Feltételekben talál. A Budapest Bank a Cardif Biztosító Zrt. és a Cardif Életbiztosító Zrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el, mely tevékenységéért javadalmazásban részesül, amit a biztosítás díja magában foglal.