Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

Szabadon felhasználható készpénz kritikus, előre nem látható helyzetekben

Személyi Kölcsönhöz Kapcsolódó Hitelfedezeti Biztosítás

Szabadon felhasználható készpénzzel segíti Önt a Biztosító kritikus, előre nem látható helyzetekben, és emellett kölcsöne visszafizetésében is segítséget nyújt.

MELY FEDEZETEK VONATKOZNAK ÖNRE?

A fedezetek az Ön aktuális élethelyzetéhez igazodnak, melyet az alábbi táblázatban foglaltunk össze:

„A" csomag „B" csomag
Csatlakozási életkor 18-65 év 18-78 év 66-78 év
Élethelyzet Alkalmazotti munkaviszonnyal rendelkező Alkalmazott munkaviszonnyal NEM rendelkező Bárki Nyugdíjas
Haláleset igen igen igen igen
Baleseti Rokkantság igen igen igen igen
Munkanélküliség (ha a biztosított rendelkezik a munkanélküliségi KBF 6.3 pontja szerinti munkaviszonnyal) igen nem nem nem
Keresőképtelenség igen igen nem nem
Baleseti kórházi napidíj (ha a biztosított nem rendelkezik a munkanélküliségi KBF 6.3 pontja szerinti munkaviszonnyal) nem igen igen igen


A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA

Keresőképtelenség vagy munkanélküliség esetén a Biztosító havonta az Ön törlesztő részletének KÉTSZERESÉT téríti, így Ön SZABADON FELHASZNÁLHATÓ KÉSZPÉNZhez is jut! A Biztosító a szolgáltatást a keresőképtelenség vagy regisztrált munkanélküliség ideje alatt nyújtja, annak 61. napját követően, legfeljebb 6 hónapon keresztül.

Halál vagy baleseti rokkantság esetén a Biztosító az eredetileg felvett kölcsön TELJES ÖSSZEGÉT fizeti meg, azaz az Ön által a Bank felé már megfizetett tőke összegét Ön, illetve örökösei részére megtéríti, míg a Bank felé megfizeti a fennálló tőketartozást.

Balesetből eredő, 3 napot meghaladó kórházi tartózkodás esetén a Biztosító NAPI 10 000 FT-OT TÉRÍT ÖNNEK a kórházi tartózkodás időtartamára, annak 4. napjától kezdődően, legfeljebb 30 napon keresztül.

FONTOSABB MENTESÜLÉSEK ÉS KIZÁRÁSOK

  • Meglévő betegség következményei a csatlakozást követő első 2 évben
  • Amennyiben a Biztosított munkaviszonyának megszüntetését nem a munkáltató kezdeményezte, vagy a munkaviszony a próbaidő alatt szűnt meg
  • Munkanélküliség esetén a heti 30 órát el nem érő munkaidőre vonatkozó munkaviszony, vagy határozott idejű munkaviszony megszűnése

A biztosítás részleteit, köztük a mentesüléseket és kizárásokat megtalálja a Biztosítási feltételekben.

HOGYAN LEHET IGÉNYELNI A BIZTOSÍTÁST?

A hitelszerződés kitöltésekor kérjük, szíveskedjen hiteltanácsadónknál jelezni, hogy igénybe kívánja venni a szolgáltatást, és a "választható hitelfedezeti biztosítás" résznél az "igen" mezőt megjelölni! Ezen kívül semmilyen más teendője nincs, mint aláírni a biztosítotti nyilatkozatot.

MENNYIBE KERÜL A SZOLGÁLTATÁS, ÉS HOGYAN TÖRTÉNIK A FIZETÉS?

„A” csomag esetén:

Amennyiben Ön a biztosítotti nyilatkozat megtételekor még nem töltötte be a 66. életévét, úgy a jóváhagyott hitelösszeg 0,35%/hó

„B” csomag esetén:

Amennyiben Ön a biztosítotti nyilatkozat megtételekor már betöltötte a 66. életévét, úgy a jóváhagyott hitelösszeg 0,55%/hó.
Amennyiben Ön a biztosítotti nyilatkozat megtételekor még nem töltötte be a 66. életévét, úgy a jóváhagyott hitelösszeg 0,2%/hó

A szolgáltatás díját a kölcsön törlesztésével együtt tudja a Budapest Bank felé megfizetni, ugyanolyan módon, ahogyan a törlesztést is fizeti.

KÁRBEJELENTÉS

A biztosítást a Cardif Biztosító Zrt. és Cardif Életbiztosító Zrt. nyújtja.
CARDIF Életbiztosító Zrt. (haláleset esetén), vagy CARDIF Biztosító Zrt. (egyéb esetekben).
Cardif Biztosító Zrt.

Kárrendezési osztály; 1033 Budapest, Kórház u. 6-12.
Tel: (1) 501-2352

A fenti szolgáltatás a 2018.január 1-től jóváhagyott kölcsönök esetén érvényes. Ha Ön ezt megelőzően csatlakozott a hitelfedezeti biztosításhoz, a DOKUMENTUMOK alatt találhatja meg az Önre vonatkozó, hatályos Biztosítási Feltételeket.

Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül a biztosítás ajánlásának, ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a vonatkozó Biztosítási Feltételekben talál. A Budapest Bank a Cardif Biztosító Zrt. és a Cardif Életbiztosító Zrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el, mely tevékenységéért javadalmazásban részesül, amit a biztosítás díja magában foglal.


 


Dokumentumok