Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

Budapest Jövedelembiztosítás

Budapest Jövedelembiztosítás

Munkahelyének elvesztése vagy egy hosszabb ideig tartó keresőképtelenség esetére nyújt segítséget a Budapest Jövedelembiztosítás, mely az Ön által előre választott összeget fizeti meg. Ráadásul Ön szabadon eldöntheti, hogy mire költi a kapott összeget.

Milyen esetekben nyújt anyagi védelmet a Budapest Jövedelembiztosítás?

 • Munkanélküliség (60 napot meghaladó regisztrált munkanélküliség)
 • Keresőképtelenség (60 napot meghaladó táppénzes állapot)

Melyek a Budapest Jövedelembiztosítás választható csomagjai?
(A fedezett kockázatok és a biztosítási összegek)

Fix 50 Fix 100
Munkanélküliség
Keresőképtelenség
50.000 Ft 100.000 Ft

Mik a Budapest Jövedelembiztosítással kapcsolatos egyéb fontos tudnivalók?

A Biztosító 60 napot meghaladó keresőképtelenség (betegállomány), illetve 60 napot meghaladó regisztrált munkanélküli állapot esetén térít, legfeljebb 6 egymást követő hónapon keresztül.

A Biztosító által kifizetett szolgálatási összeg nem haladhatja meg a Biztosított utolsó 6 havi nettó átlagbérének 65%-át!

A Biztosító térítésének feltétele, hogy a Biztosított

 • keresőképtelenség esetén a térítés időpontjában igazoltan keresőképtelen (táppénzes állományban) legyen. A jogosultságot minden hónapban igazolni kell;
 • munkanélküliség esetén a regisztrált munkanélküliség első 60 napjában jogosult legyen álláskeresési járadékra vagy álláskeresési segélyre.

A munkanélküliségi kockázatnál 90 nap a várakozási idő. Ha a Biztosított munkaviszonya a várakozási idő alatt szűnt meg, vagy a munkaviszonyát megszüntető írásbeli jognyilatkozat a várakozási idő alatt kelt, úgy a Biztosító az emiatt bekövetkezett munkanélküliség esetében nem nyújt biztosítási szolgáltatást.

A munkanélküliségi kockázat területi hatálya kizárólag Magyarország területére korlátozódik.

Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül a biztosítás ajánlásának, ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a vonatkozó Biztosítási Feltételekben talál. A Budapest Bank a Cardif Biztosító Zrt. és a Cardif Életbiztosító Zrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el, mely tevékenységéért javadalmazásban részesül, amit a biztosítás díja magában foglal. 

Mennyibe kerül a Budapest Jövedelembiztosítás, és hogyan történik a díj megfizetése?

A Budapest Jövedelembiztosítás havidíja:

Fix 50 Fix 100
1.500 Ft 3.000 Ft

A biztosítási díj fizetése Budapest Bankos folyószámláról vagy bankkártyáról, csoportos beszedés útján történik.

Hol igényelhető a Budapest Jövedelembiztosítás?

A biztosítások igényelhetőek a Budapest Bank bármelyik fiókjában személyesen, vagy telefonon is, a 1440 telefonszámon.

Ki igényelheti a Budapest Jövedelembiztosítást?

Biztosított lehet minden magánszemély, aki

 • életkora 18 és 60 év közötti, és
 • legalább heti 30 órás, határozatlan tartamú munkaviszonnyal rendelkezik, és
 • nem öregségi vagy rokkantnyugdíjas, illetve nem részesül rehabilitációs járadékban, és
 • a Budapest Banknál lakossági forint folyószámla, hitelkártya vagy befektetési kártya szerződéssel (továbbiakban együtt: Fizető Számla) rendelkezik.

Kizárólag főkártyatulajdonos, illetve a számla felett teljes joggal rendelkező személy lehet Biztosított. Egy Biztosított csak egy Fizető Számla szerződésen keresztül csatlakozhat, azaz egyidőben csak egy jövedelembiztosítási csomaggal rendelkezhet.

Mi szükséges a Budapest Jövedelembiztosítás igényléséhez?

Az igényléshez mindössze a leendő Biztosított személyazonosításra alkalmas igazolványa szükséges, így a biztosítás pár perc alatt megköthető.

Milyen előnyöket kínál Önnek a Budapest Jövedelembiztosítás?

 • Valódi segítség átmeneti nehézségek idején
  Egy váratlan betegség vagy a munkahely elvesztése esetén óriási segítséget nyújt a biztosítás, így nem marad kifizetetlen egyetlen számlája sem.

 • Szabadon felhasználható térítés
  A kapott pénzt Ön arra fordítja, amire szeretné, legyen az egy közüzemi számla kifizetése, bevásárlás vagy bármi más.

 • Egyszerűen és gyorsan igényelhető
  Az igényléshez mindössze egy személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal kell rendelkeznie, az igénylés mindössze pár percet vesz igénybe.

 • Stabil Biztosító partner
  A Budapest Jövedelembiztosítást a hitelfedezeti biztosítások szakértője, a Cardif Biztosító Zrt. nyújtja, mely Európa egyik legnagyobb bankcsoportja, a BNP Paribas tagja.

 • Kényelmes díjfizetés
  Önnek csupán egyszer, a biztosítás igénylésekor kell megadnia a felhatalmazást a biztosítási díjak beszedésére. Ezt követően Önnek a díjfizetés kapcsán nincs teendője.

Mely esetekben nem térít a Biztosító?

Legfontosabb kizárások és mentesülések, amely esetekben a Biztosító nem fizet:

Munkanélküliségi kockázat esetén:

 • a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűnése (kivéve: a munkáltatónál történt átszervezés, alkalmazotti létszámcsökkentés; vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnése; vagy a munkavállaló tartós keresőképtelensége);
 • határozott tartamú munkaviszony megszűnése;
 • a munkaviszony Biztosított általi rendes felmondása, vagy a munkáltató általi rendkívüli felmondása;
 • a munkaviszony próbaidő alatti megszűnése,
 • kölcsönzött munkaerő jogviszonyának megszűnése;
 • a Biztosított nyugdíjazása.

Keresőképtelenségi kockázat esetén:

 • pszichiátriai vagy pszichológiai kezeléssel, depresszióval, rehabilitációval, gyógytornával, fizio- és fizikoterápiával, masszázzsal, fürdőkúrával kapcsolatos keresőképtelenség;
 • orvosilag nem indokolt, a Biztosított által kezdeményezett beavatkozásokkal (pl. kozmetikai, plasztikai beavatkozások) kapcsolatos keresőképtelenség;
 • anyasággal összefüggő keresőképtelenség.

Mindkét kockázat esetén:

 • ha a biztosítási esemény meglévő betegség következménye (meglévő betegség: a kockázatviselés kezdetekor a Biztosított tudott a betegségéről);
 • a Biztosított szándékos magatartása vagy súlyos bűncselekménye következtében történt a biztosítási esemény;
 • öngyilkossági kísérlet, alkoholizmus, alkoholos befolyásoltság, kábító- vagy bódítószer alkalmazása okozta a biztosítási eseményt.

A kizárások és mentesülések pontos felsorolását az Általános Biztosítási Feltételek 17. és 18.§-ai, valamint a keresőképtelenségre vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek 4.§-a, illetve a munkanélküliségre vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek 5.§-a tartalmazza.

Mi a teendő kár esetén?

Káresemény bekövetkeztekor kérjük, szíveskedjen kapcsolatba lépni a Cardif Biztosító Magyarország Zrt.-vel a biztosítási eseményt követő 15 napon belül a következő címen és telefonszámon:

Cardif Cardif Biztosító Magyarország Zrt.
Kárrendezési osztály
1033 Budapest, Kórház u. 6-12.
Tel.: 06 1 501 2377

Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül a biztosítás ajánlásának, ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a vonatkozó Biztosítási Feltételekben talál. A Budapest Bank a Cardif Biztosító Zrt. és a Cardif Életbiztosító Zrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el, mely tevékenységéért javadalmazásban részesül, amit a biztosítás díja magában foglal.

 

Kérjen visszahívást


Adja meg vezetéknevét

Még 50 karaktert írhat be.


Adja meg keresztnevét

Még 50 karaktert írhat be.


Elsődleges telefonszámát
+36

Még 50 karaktert írhat be.Részletes fiók információk

Adja meg email címét

Még 50 karaktert írhat be.


Megjegyzés

Még 50 karaktert írhat be.Adatok küldése
Kérjük olvassa el Adatkezelési tájékoztatónkat! Az "Adatok küldése" gombra való kattintással Ön tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat és egyúttal hozzájárul az Ön által megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez. * Kötelezően kitöltendő mezők.

 


Hirdetmények és Kondíciók