Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

Budapest Jövedelembiztosítás

Budapest Jövedelembiztosítás

Munkahelyének elvesztése vagy egy hosszabb ideig tartó keresőképtelenség esetére nyújt segítséget a Budapest Jövedelembiztosítás, mely az Ön által előre választott összeget fizeti meg. Ráadásul Ön szabadon eldöntheti, hogy mire költi a kapott összeget.

Milyen esetekben nyújt anyagi védelmet a Budapest Jövedelembiztosítás?

 • Munkanélküliség (30 napot meghaladó regisztrált munkanélküliség)
 • Keresőképtelenség (30 napot meghaladó táppénzes állapot)

Melyek a Budapest Jövedelembiztosítás választható csomagjai?
(A fedezett kockázatok és a biztosítási összegek)

Fix 50 Fix 100*
Munkanélküliség
Keresőképtelenség
50.000 Ft 100.000 Ft

* A „Fix 100” csomag csak abban az esetben igényelhető, ha a csatlakozáskor Ön havi 150 ezer Ft nettó jövedelemmel rendelkezik, vagy az elmúlt 6 hónap során átlagosan legalább havi nettó 150 ezer Ft-os jövedelemmel rendelkezett

Melyek a Budapest Jövedelembiztosítással kapcsolatos egyéb fontos tudnivalók?

A Biztosító 30 napot meghaladó keresőképtelenség (betegállomány), illetve 30 napot meghaladó regisztrált munkanélküli állapot esetén a választott csomag szerinti fix biztosítási összeget téríti az Ön kapcsolódó fizetési számlájára.

Egy biztosítási esemény kapcsán legfeljebb 6 egymást követő hónapon keresztül a biztosítás tartama alatt kockázatonként összesen maximum 12-12 hónapig.

A Biztosító térítésének feltétele, hogy a Biztosított

Keresőképtelenség és munkanélküliség esetén egyaránt:

 • A térítés időpontjában igazoltan keresőképtelen (táppénzes állományban), vagy regisztrált munkanélküli legyen.
 • A jogosultságot minden hónapban igazolni kell;

Munkanélküliség esetén továbbá:

 • c. munkanélküliség esetén a munkanélkülivé válást megelőzően min. 6 hónapig folyamatos, min. heti 20 órás, munkaviszonnyal rendelkezzen.

A munkanélküliségi kockázatnál 90 nap a várakozási idő. Ha a Biztosított munkaviszonya a várakozási idő alatt szűnt meg, vagy a munkaviszonyát megszüntető írásbeli jognyilatkozat a várakozási idő alatt kelt, úgy a Biztosító az emiatt bekövetkezett munkanélküliség esetében nem nyújt biztosítási szolgáltatást.

A biztosítás területi hatálya: Magyarország.

Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül a biztosítás ajánlásának, ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítási szolgáltatást a BNP Paribas Cardif Biztosító Zrt. nyújtja. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a vonatkozó Biztosítási Feltételekben talál. A Budapest Bank a BNP Paribas Cardif Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el, mely tevékenységéért javadalmazásban részesül, amit a biztosítás díja magában foglal.

Mennyibe kerül a Budapest Jövedelembiztosítás, és hogyan történik a díj megfizetése?

A Budapest Jövedelembiztosítás havidíja:

Fix 50 Fix 100
1.500 Ft 3.000 Ft

A csoportos biztosítás díját a Bank, mint szerződő fizeti meg a Biztosítók részére, majd azt áthárítja Önre. Az áthárított biztosítási díj teljes összegét a Bank minden hónap 8-án szedi be az Ön kapcsolódó folyószámlájáról. Az első biztosítási díj a csatlakozást követő hónap 8. napján fizetendő.

Hol igényelhető a Budapest Jövedelembiztosítás?

A biztosítások igényelhetőek a Budapest Bank bármelyik fiókjában személyesen, vagy telefonon is, a 1440 telefonszámon.

Ki igényelheti a Budapest Jövedelembiztosítást?

Biztosított lehet minden magánszemély, aki

 • életkora 18 és 60 év közötti, és
 • legalább heti 20 órás munkaviszonnyal rendelkezik, és
 • „Fix 100” csomag csak abban az esetben igényelhető, ha (i) a csatlakozáskor Ön havi 150 ezer Ft nettó jövedelemmel rendelkezik, vagy (ii) az elmúlt 6 hónap során átlagosan legalább havi nettó 150 ezer Ft-os jövedelemmel rendelkezett
 • nem öregségi vagy rokkantnyugdíjas, illetve nem részesül rehabilitációs járadékban, és
 • a Budapest Banknál lakossági forint folyószámla, hitelkártya vagy befektetési kártya szerződéssel (továbbiakban együtt: Fizető Számla) rendelkezik.
 • a számla felett teljes joggal rendelkező személy.
 • a csatlakozás időpontjában nem rendelkezik más jövedelembiztosítási csomaggal.

Mi szükséges a Budapest Jövedelembiztosítás igényléséhez?

Az igényléshez mindössze a leendő Biztosított személyazonosításra alkalmas igazolványa szükséges, így a biztosítás igénylése mindössze pár percet vesz igénybe.

Milyen előnyöket kínál Önnek a Budapest Jövedelembiztosítás?

 • Valódi segítség átmeneti nehézségek idején
  Egy váratlan betegség vagy a munkahely elvesztése esetén óriási segítséget nyújt a biztosítás, így nem marad bevétel nélkül a nehéz időszakok alatt sem.

 • Szabadon felhasználható térítés
  A kapott pénzt Ön arra fordítja, amire szeretné, legyen az egy közüzemi számla kifizetése, bevásárlás, hitel törlesztése vagy bármi más.

 • Egyszerűen és gyorsan igényelhető
  Az igénylés csupán pár percet vesz igénybe, ehhez mindössze egy személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal kell rendelkeznie.

 • Stabil Biztosító partner
  A Budapest Jövedelembiztosítást a BNP Paribas Cardif Biztosító Zrt. nyújtja, mely Európa egyik legnagyobb bankcsoportja, a BNP Paribas tagja.

 • Kényelmes díjfizetés
  Önnek csupán egyszer, a biztosítás igénylésekor kell megadnia a felhatalmazást az áthárított biztosítási díjak beszedésére. Ezt követően Önnek a díjfizetés kapcsán nincs teendője.

Mely esetekben nem térít a Biztosító?

Legfontosabb kizárások és mentesülések, amely esetekben a Biztosító nem fizet:

Munkanélküliségi kockázat esetén:

 • a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűnése amennyiben a munkavállaló kezdeményezte;
 • a munkaviszony Biztosított általi felmondása, vagy a munkáltató általi azonnali hatályú felmondása;
 • a munkaviszony próbaidő alatti megszűnése,
 • kölcsönzött munkaerő jogviszonyának megszűnése;
 • a Biztosított nyugdíjazása.

Keresőképtelenségi kockázat esetén:

 • pszichiátriai vagy pszichológiai kezeléssel, depresszióval, rehabilitációval, gyógytornával, fizio- és fizikoterápiával, masszázzsal, fürdőkúrával kapcsolatos keresőképtelenség;
 • orvosilag nem indokolt, a Biztosított által kezdeményezett beavatkozásokkal (pl. kozmetikai, plasztikai beavatkozások) kapcsolatos keresőképtelenség;
 • anyasággal összefüggő keresőképtelenség.

Mindkét kockázat esetén:

 • ha a biztosítási esemény meglévő betegség következménye (meglévő betegség: a kockázatviselés kezdetekor a Biztosított tudott a betegségéről) – az első két évben kizárás;
 • a Biztosított szándékos magatartása vagy súlyos bűncselekménye következtében történt a biztosítási esemény;
 • öngyilkossági kísérlet, alkoholizmus, alkoholos befolyásoltság, kábító- vagy bódítószer alkalmazása okozta a biztosítási eseményt.

A kizárások és mentesülések pontos felsorolását az Általános Biztosítási Feltételek 17. és 18.§-ai, valamint a keresőképtelenségre vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek 4.§-a, illetve a munkanélküliségre vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek 5.§-a tartalmazza.

Mi a teendő kár esetén?

Káresemény bekövetkeztekor kérjük, szíveskedjen kapcsolatba lépni a Cardif Biztosító Zrt-vel a biztosítási eseményt követő 15 napon belül a következő címen és telefonszámon:

Cardif BNP Paribas Cardif Biztosító Zrt.
Kárrendezési osztály
1062 Budapest, Teréz krt. 55-57.
Tel.: 06 1 501 2377

A kárrendezésről további információkat az alábbi oldalon találhat: https://bnpparibascardif.hu/karrendezes
Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül a biztosítás ajánlásának, ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítási szolgáltatást a BNP Paribas Cardif Biztosító Zrt. nyújtja. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a vonatkozó Biztosítási Feltételekben talál. A Budapest Bank a BNP Paribas Cardif Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el, mely tevékenységéért javadalmazásban részesül, amit a biztosítás díja magában foglal.

 

Kérjen visszahívást


Adja meg vezetéknevét

Még 50 karaktert írhat be.


Adja meg keresztnevét

Még 50 karaktert írhat be.


Elsődleges telefonszámát
+36

Még 50 karaktert írhat be.Részletes fiók információk

Adja meg email címét

Még 50 karaktert írhat be.


Megjegyzés

Még 50 karaktert írhat be.Adatok küldése
Kérjük olvassa el Adatkezelési tájékoztatónkat! Az "Adatok küldése" gombra való kattintással Ön tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat és egyúttal hozzájárul az Ön által megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez. * Kötelezően kitöltendő mezők.

 


Hirdetmények és Kondíciók