Budapest Bank

Internetbank Befektetés

Lakás Célú Hitelek
 


Lakáscélú Hitelek

Egy új helyre, új lakásba költözni senkinek sem egyszerű feladat. Döntések sorozatát kell meghozni, aggódni - vajon miből telik majd rá, nem is beszélve a sok utánajárásról. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani Önnek! Célunk, hogy Ön minél könnyebben és zökkenő mentesebben tudja megvásárolni álmai lakását, vagy ha már rendelkezik saját otthonnal, akkor annak bővítése, vagy akár meglévő lakáshitelének refinanszírozása is megvalósulhasson.

Milyen célra használhatja a lakáscélú kölcsönöket?

 • Lakásvásárlásra : Új vagy használt lakás vagy családi ház megvásárlására igényelhető jelzáloghitel.
 • Refinanszírozásra: Meglévő lakáshitelének kiváltására igényelheti ezt a típusú jelzálogkölcsönt, amennyiben lakáshitelének utolsó 6 havi törlesztését igazolja Bankunk felé
 • Meglévő ingatlan bővítésére: Bővítési kölcsöneink olyan építési munkákra igényelhetőek, amelyek eredményeképpen a lakás alapterülete bővül, vagy tetőtér beépítésre.

Néhány érv, amiért megéri lakáscélú kölcsöneinket választania:

 • Ha több ingatlant ajánl fel fedezetként, kölcsönből fedezheti a kiszemelt ingatlan akár teljes vételárát!
 • Amennyiben még a kölcsönigénylési kérelem beadása előtt meg szeretné tudni, hogy jövedelmi helyzete alapján mennyi hitelre jogosult, lehetősége van előzetes hitelképesség vizsgálatot kérni.

Vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a következő telefonszámon:
06 1 4777 777Egyenlítő hitelünkkel egy olyan konstrukcióban veheti fel lakáshitelét, vagy válthatja ki meglévő jelzálogkölcsönét 6 hónapos, illetve 5 és 10 éves kamatperiódus esetén, melynél a futamidőt folyamatosan csökkentheti a fizetési számláján tartott pénzével. Így pénze Önnek dolgozik.

Hogyan működik?

Az Egyenlítő Hitel egy jelzáloghitelből és egy hozzá kapcsolódó fizetési számlából áll, mely kombináció lehetővé teszi, hogy a hitelhez tartozó fizetési számlán elhelyezett bármilyen pénzösszeg - legyen az havi rendszeres jövedelem, vagy megtakarítás - kamatozás szempontjából csökkentse a tőketartozást és ezzel a Bank felé fizetendő kamatok összegét. Tekintve, hogy minden jelzáloghitelünk törlesztéséhez szükséges fizetési számla, az Egyenlítő Hitel konstrukció anélkül biztosítja ezen előnyöket, hogy Önnek bármiféle többlet kötöttséget kéne vállalnia. Sőt, a Budapest Bank minden 5 millió Ft vagy afeletti lakáscélú jelzáloghitele igényelhető Egyenlítő Hitel konstrukcióval.

Példa

Standard hitel Egyenlítő hitel
Igényelt hitelösszeg 10 000 000 Ft 10 000 000 Ft
Kölcsön kamatlába (6 hónapos BUBOR + 3,65%) 4,17% 4,17%
Eredeti futamidő 240 hónap 240 hónap
Fizetendő havi törlesztőrészlet 61 564 Ft 61 564 Ft
Fizetendő havi törlesztőrészlet száma 240 197
Fizetési számlára érkező havi átlagjövedelem 250 000 Ft
Rendszeres havi megtakarítás 20 000 Ft
Éves egyszeri megtakarítás 500 000 Ft
Hitel lejárat 240 hónap után 195 hónap után
Teljes visszafizetett összeg 14 775 444 Ft 12 067 820 Ft
Díj, költség, jutalék, adó, melyet a teljes visszafizetett összeg tartalmaz 4 775 444 Ft 2 067 820 Ft
THM 4,3% 2,4%


A jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre. Az Adósnak rendelkeznie kell az ingatlanra vonatkozó lakásbiztosítással és a banknál vezetett fizetési számlával.

AKCIÓ - TULAJDONI LAP, ÉS TÉRKÉPMÁSOLAT DÍJÁNAK ELENGEDÉSE, ÉRTÉKBECSLÉSI ÉS KÖZJEGYZŐI DÍJ VISSZATÉRÍTÉSE, KAMATKEDVEZMÉNYEK

Tulajdoni lap, és térképmásolat díjának elengedése

2015. július 1-től az akció visszavonásáig befogadott hitelügyletek esetén a Budapest Bank átvállalja a hiteligénylőtől a tulajdoni lap, valamint a térképmásolat lekérdezésének díját.

Értékbecslési díj visszatérítése

2015. július 1-től az akció visszavonásáig befogadott hitelügyletek esetén a Bank visszatéríti a lakóingatlan értékbecslési díját (több ingatlanfedezet esetén mindegyik lakóingatlan értékbecslési díját) minden benyújtott és jóváhagyott 5.000.000 Ft, vagy afölötti hitelösszegű jelzálog alapú hitel igénylés esetén. A visszatérítésre a kölcsön folyósításával egyidejűleg kerül sor. A visszatérítés feltétele, hogy az ügyfél az ingatlan értékbecslésről készült számlát, vagy annak másolatát legkésőbb a kölcsön folyósításáig a Bank részére benyújtsa. A Bank a számlán, vagy annak másolatán szereplő összeget írja jóvá kedvezményként az ügyfél fizetési számláján.

2016. augusztus 1-től az akció visszavonásáig befogadott hitelügyletek esetén A Bank visszatéríti a lakóingatlan értékbecslési díját (több ingatlanfedezet esetén mindegyik lakóingatlan értékbecslési díját), amennyiben az ügyfél Előzetes hitelképességi vizsgálata alapján hitelképesnek minősült, de a Hitelképességi vizsgálat eredményéről szóló nyilatkozat kiállítását követő 90 napon belül benyújtott hitelkérelmét a Bank elutasítja.

A visszatérítésre csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben nem állnak fenn az Ügyfél részére átadott Előzetes hitelképességi tájékoztatón rögzített kizáró feltételek. A visszatérítés feltétele, hogy az ügyfél az ingatlan értékbecslésről készült számlát, vagy annak másolatát a Bank részére benyújtsa. A Bank a számlán, vagy annak másolatán szereplő összeget írja jóvá kedvezményként az ügyfél fizetési számláján.

Közjegyzői díj akció

2012.02.01-től az akció visszavonásáig befogadott hitelügyletek esetén a Bank visszatéríti a Kölcsön és Zálogszerződés egyoldalú közjegyzői okiratba foglalásának hiteligénylő által megfizetett költségét ügyletenként maximum 40.000 forint erejéig minden benyújtott és jóváhagyott 5.000.000 Ft, vagy afölötti hitelösszegű igénylés esetében. A visszatérítésre a kölcsön folyósításával egyidejűleg kerül sor. Szakaszos folyósítású ügyletek esetén az első szakasz folyósításakor kerül sor a díj visszatérítésére. A visszatérítés feltétele, hogy az ügyfél a közjegyzői okiratról készült számlát, vagy annak másolatát legkésőbb a kölcsön folyósításáig a Bank részére benyújtsa. A Bank a számlán, vagy annak másolatán szereplő összeget írja jóvá kedvezményként az ügyfél fizetési számláján. Az akció forint alapú lakáshitelre (vásárlásra, bővítésre), Otthonteremtő hitelre (használt lakás vásárlásra), illetve Enyhítő hitelre terjed ki.

Kamatkedvezmények

Mi értékeljük, ha aktívan használja a Budapest Bank szolgáltatásait! A több szolgáltatás kapcsán is Budapest Bankot választó ügyfeleink bizalmát 2015. július 1-től a visszavonásig tartó akció keretében kamatkedvezményekkel háláljuk meg:

Kamatkedvezmény Kamatkedvezmény 1 Kamatkedvezmény 2 Kamatkedvezmény 3
Kedvezmény alapjául szolgáló feltétel Vállalt feltételhez kapcsolódó leírás
Késedelemmentesség Az ügyfél a jelzáloghitele futamideje alatt nem esik 30 napnál nagyobb fizetési késedelembe.
Rendszeres jóváírás

Az ügyfél Budapest Banknál vezetett, jelzálogkölcsönhöz tartozó törlesztési számlájára az ügyfél havi jövedelmével  megegyező, de legalább 110 000 Ft havi jóváírás érkezik (amelybe a Bankon belüli saját számlák közötti átutalások, és a pénztári készpénz befizetések nem számítanak bele).

A Bank a havi jóváírás tényleges teljesülését minden hónapban vizsgálja.
Csoportos beszedési megbízás

Az ügyfél a törlesztési számlájához legalább 2 db csoportos beszedési megbízást teljesít, amelyek a jelzálogkölcsön futamideje alatt minden hónapban teljesülnek.

A Bank a csoportos beszedési megbízás tényleges teljesülését minden hónapban vizsgálja. A Banknál fennálló hitel törlesztését, valamint az adott konstrukcióhoz kapcsolódó biztosítási díj rendezését, mint csoportos beszedési megbízást nem veszi figyelembe. Az ügyfél akkor is jogosult a kamatkedvezményre, ha a közüzemi megbízások a jelzálogkölcsön folyósítását követő két törlesztési esedékességig nem teljesülnek.
Biztosítás -

Budapest Életbiztosítás

Az ügyfél a Budapest Banknál igényelhető Budapest Életbiztosítás csomagok valamelyikét megköti, továbbá a biztosítási díj megfizetésre kerül.

Budapest Lakásbiztosítás

Az ügyfél a Budapest Banknál igényelhető Lakásbiztosítási csomagok közül legalább “ALAP” vagy “PLUSZ” kategóriájú csomagot köt, továbbá a biztosítási díj megfizetésre kerül. Több adós esetén a biztosítási szerződést a főadós köteles megkötni

-
Kamatkedvezmény mértéke 0,50% (50 bázispont) 1,0% (100 bázispont)


A kamatkedvezményre vonatkozó feltételek vizsgálatát a Bank az alábbi szabályok mentén végzi.

 • A Bank a feltételek teljesítését első alkalommal a kölcsön folyósítását követő hónap 10. napjától
  • amennyiben a kölcsön folyósítására minden év április hó tízedik és október hó 10. napja között kerül sor, úgy a folyósítást követő október 9. napján, illetve
  • amennyiben a kölcsön folyósítására minden év október hó tízedik és a következő év április hó 10. napja között kerül sor, úgy a folyósítást követő április 9. napján
 • majd ezt követően 6 hónapos időközönként vizsgálja. A vizsgált időszak hónapja adott hónap 10. napjától következő hónap 9. napjáig terjedő időszak.

Amennyiben a fent megjelölt feltételek a vizsgált időszak valamely hónapjában nem teljesülnek, úgy a Bank a kedvezményt megvonja, és a következő vizsgált időszak első napjától a normál, azonos hitelcélú, hitelösszegű és kamatperiódusú standard kamatozású konstrukció kondícióinak megfelelően számítja fel az ügyleti kamatláb mértékét. A kedvezmény megvonásáról a Bank írásban értesíti az ügyfelet.

Kamatkedvezménybe történő visszalépésre nincs lehetőség, a feltételeknek való újra megfelelés esetén sem. Az ügyfél minden olyan esetben elveszti a kamatkedvezményt mértékét, amikor az Önhibáján kívüli okból nem tudja teljesíteni a feltételeket. A fentiekből eredő kamatváltozás nem tekintendő a bank részéről egyoldalú szerződésmódosításnak. Amennyiben az ügyfél már rendelkezik a Budapest Banknál a kamatkedvezményes konstrukciók feltételéül szabott termék(ek) valamelyikével úgy azt a Budapest Bank teljesített feltételnek veszi. A termékek meglétének vizsgálata a hitel futamideje alatt ebben az esetben is fentiek szerint történik.

Kamatkedvezmény 3 konstrukció kizárólag az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt., a NOGEA Kft., illetve a Gerencsér és Társa Kft., illetve ezek alvállalkozóinak személyes közreműködésével létrejött AEGON forint alapú piaci kamatozású jelzáloghitel esetén igényelhető.

A hiteligénylés általános feltételei

 • Igényléskor betöltött 18. életév
 • Személyazonosító dokumentum, mely lehet személyi igazolvány, útlevél vagy plasztik jogosítvány (amennyiben a lakcím adatok nem a személyi igazolványban vannak nyilvántartva, lakcímkártya is szükséges)
 • Állandó lakcím
 • 3 hónapos folyamatos munkaviszony a jelenlegi munkahelyen
 • Igazolt rendszeres havi jövedelem, amely legalább a mindenkori minimálbérnek megfelelő összeg, az ügylet összes szereplőjének jövedelme összesen minimum nettó 110.000 Ft
 • Vállalkozók esetében 1 lezárt üzleti év
 • A munkáltatójának rendelkeznie kell vezetékes telefonnal vagy előfizetéses mobiltelefonnal (a cég vagy cégtulajdonos nevére és a cég címére kell szólnia)
 • Elérhetőségi telefonszám megadása, mely lehet vezetékes vagy mobiltelefon is.
 • Nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben negatív információ az ügyféllel kapcsolatban.

Amennyiben a hitelügyletbe jövedelmükkel bevont ügyfelek életkora a hitel lejáratakor több lesz, mint férfi igénylők esetén 70 év, női igénylők esetén 78 év, a Bank előírhat a hitelbírálat során kiegészítő biztosítékot. Ez lehet különösen: társigénylő bevonása, vagy plusz ingatlanfedezet felajánlása, azonban a bank fenntartja magának a jogot, hogy más, a fent felsoroltakon kívüli, egyéb kiegészítő biztosítékot is előírjon. Amennyiben a bank a fent konkrétan felsorolt kiegészítő biztosítékoktól eltérő biztosítékot kér, azok köréről kölcsönigénylést megelőzően kaphat tájékoztatást. Kérje ügyintézőnk tájékoztatóját az aktuális kiegészítő biztosítékokról. Az ilyen ügyleteket a Bank egyedileg bírálja el.

A fedezetül felajánlott ingatlannal kapcsolatos feltételek:

 • Az ingatlan forgalmi értéke minimum 5 millió forint
 • Fedezet lehet: lakás, családi ház, közművesített építési telek, üdülő, nyaraló (az ingatlanok típus szerinti befogadhatóságával kapcsolatban kérje munkatársaink segítségét)
 • A fedezetül felajánlott ingatlan önállóan forgalomképes és első helyi jelzálogjoggal terhelhető (amennyiben bármilyen teher van az ingatlanon, kérdezze munkatársainkat a feltételekről)

A hitelügyintézés főbb folyamatlépései

Az első találkozás alkalmával munkatársunk teljes körű információt nyújt a kölcsönről és a benyújtandó dokumentumokról.

Elvégez egy előzetes törlesztő részlet kalkulációt az igényelt kölcsönösszeg és futamidő alapján.

Az igénylési folyamat részét képezi az Ön által fedezetként felajánlott ingatlan értékének meghatározása is. A kölcsönigénylés beadását megelőzően kerül megrendelésre a kölcsön igényléséhez szükséges értékbecslés.

Az értékbecslés megrendelés után a Bank által kijelölt értékbecslő fogja Önt telefonon megkeresni, hogy egyeztessen az ingatlan megtekintésének időpontjáról. Az értékbecslés díját Ön fizeti ki közvetlenül az értékbecslőnek, a helyszíni szemle alkalmával. Az értékbecslésből Ön nem kap példányt, csak ha ezt külön írásban kéri. A Bank által elfogadott végleges forgalmi érték meghatározása a helyszíni szemle elvégzését követően maximum két munkanapon belül történik meg. Az értékbecslés díját elutasítás esetén nem kapja vissza.

A díj mértékét az aktuális kondíciós lista tartalmazza.

Amint beszerezte az összes benyújtandó dokumentumot, és megkötötte a megvásárolni kívánt ingatlanra az adásvételi szerződést (mely megfelel a Banki elvárásoknak), kérjük adja át személyes hiteltanácsadójának.

Csak a teljes dokumentáció beérkezése után kezdődhet el a kölcsön elbírálása. A benyújtott igénylés 60 napig él.

Refinanszírozó hitel esetén a bankkölcsön kiváltó igazolásnak kötelezően tartalmaznia kell a következő információkat:

 • ügyfél adatai (név, személyazonosító dokumentum száma, születés dátuma, lakcím)
 • hitelt folyósító pénzintézet adatai (név, cím)
 • hitel adatai (típusa, hitelfelvétel dátuma, hitel összege, törlesztőrészlet összege, esedékessége, jelzálog fedezetű hitel esetén a fedezeti ingatlan címe, helyrajzi száma, fennálló tartozás összege (akár részletezve, akár egyben), végtörlesztés díja, esetleges elmaradás(ok) összege, számlaszám, amire utalni lehet a kiváltó összeget, kiállítás dátuma, hitelt folyósító pénzintézet aláírása, bélyegzője).

Amint az igényléshez szükséges összes dokumentumot megkapta Bankunk és megérkezett az értékbecslés eredménye, elkezdődik a kölcsönigény elbírálása.

A kölcsönkérelem elbírálásának eredményéről Önt tanácsadója fogja értesíteni.
Amennyiben elfogadja az ajánlatot, úgy annak megfelelően a Bank elkészíti a szerződést.

Pozitív hitelbírálat esetén Ön átadja tanácsadójának a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat.

Szerződéskötéskor szüksége van a Bankunknál megnyitott lakossági fizetési számlára a törlesztéshez.

Ezt követően a Bank elkészíti a szerződéseket, melyeket a szerződéskötési feltételek teljesülése után előre egyeztetett időpontban írhat alá. Ezen kívül közjegyző előtt tett tartozáselismerő nyilatkozat is szükséges, melyet az Ön által választott közjegyző előtt írhat alá, melynek díja Önt terheli.

A folyósításhoz az alábbi főbb feltételeknek kell teljesülnie:

 • a szerződések (kölcsön, jelzálog) minden szereplő által aláírva,
 • Ön által aláírt, közokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat,
 • tulajdoni lap, melyet a Bank szerez be, és amelyen:
  • a Bank jelzálogjoga,valamint elidegenítési és terhelési tilalma széljegyezve van
  • az esetleges nem megengedett terheket a földhivatal határozattal törölte
 • fedezetül felajánlott ingatlanokra megkötött vagyonbiztosításra vonatkozó Fedezetigazolás benyújtása, melyben kedvezményezettként a Bank van megjelölve
  (Minimum a hitelösszeg erejéig kell megkötni (legalább tűz és elemi kár kockázatára), és a teljes kölcsönösszeg + járulékai erejéig kérjük a Fedezetigazolást. Telkes ingatlan esetén elég a felépítmény forgalmi értékének erejéig megkötni a biztosítást.
 • amennyiben van haszonélvezeti jog, és jogosultja nem kötelező társigénylő az ügyletben, akkor az arról történő lemondó nyilatkozat (ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyzői okiratba foglalt földhivatali érkeztetéssel ellátva)
 • a forint fizetési számlájára be kell fizetnie a földhivatali eljárás igazgatási szolgáltatás díját (ennek mértékét a kölcsönszerződés tartalmazza).
 • Lakásvásárlási hitel esetén a Földhivatal által érkeztetett, végleges adásvételi szerződés a Bankhoz benyújtásra került
 • Lakásvásárlási hitel esetén a Földhivatal által érkeztetett tulajdonjog bejegyzési kérelem és bejegyzési engedély egy-egy eredeti példánya a Bankhoz benyújtásra került
 • Lakásvásárlási hitel esetén az adásvételi szerződésben meghatározott vételár hitelen felüli részét Ön az eladó részére hiánytalanul megfizette, és az Ön által Banknak benyújtott teljes bizonyító erejű magánokiraton az eladó ezt aláírásával igazolta
 • Az egyéb, itt nem részletezett egyedi feltételekről hiteltanácsadója fogja tájékoztatni.