Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

Euronics hitelkártya

 Euronics hitelkártya

A Budapest Bank az Euronics-szal való együttműködés keretében alakította ki Euronics Hitelkártyáját, melynek használata során Ön folyamatos vásárlási kedvezményekben részesül.
2020.01.20-től a Euronics hitelkártya főkártyaként újra igényelhető az Euronics áruházakban.

Milyen előnyei vannak a Euronics Hitelkártyának?

 • Visszatérítés: Kártyájával érdemes vásárolnia, hiszen valamennyi vásárlási tranzakció 1%-ának egészrészét kedvezményként visszatérítjük Önnek.3 A visszatérítést a Budapest Bank havonta egyszer, egy összegben, a zárás utáni hónap 1-jén bocsájtja rendelkezésre a kártyaszámláján.
 • Hitelkeretét bármikor, bármilyen célra felhasználhatja, legyen az vásárlás, készpénzfelvétel itthon, külföldön vagy az interneten, mobiltelefon-egyenleg feltöltés, de akár közüzemi számláit is fizetheti vele.
 • Kamatmentesség: rugalmasan kezelheti pénzügyeit, hiszen hitelkeretét akár 53 napig használhatja kamatmentesen.2 A törlesztés havi esedékességekor Ön határozhatja meg, hogy a kártyával az adott hónapban elköltött összeget egy összegben, vagy részletekben fizeti vissza. mennyiben a hitelkártya teljes havi tartozását a fizetési határidő lejárta előtt visszafizeti, vásárlásai után nem kell kamatot fizetnie. Elkölthető hitelkerete minden befizetéssel visszatöltődik és ismét felhasználható. A részletekben történő törlesztés választása esetén az elköltött összegeket a költések napjától hitelkamat fogja terhelni, amely kamat mértékéről a mindenkor hatályos Hitelkártya Hirdetményben tájékozódhat.
 • Egyszerű igénylés: igényeljen díjmentesen Euronics Hitelkártyát1  a Euronics áruházaiban és a hitelbírálat eredményét 30 percen belül megtudhatja! (A hitelbírálati követelmények betartása érdekében az igénylés jóváhagyásának ideje bizonyos esetekben ettől eltérhet.) Előzetes hitelbírálatot is kérhet, a dokumentumokat ráér később elhozni.
 • Ezen felül minden mást tud, amit egy jobb hitelkártya! Kapcsolódó választható, kiegészítő szolgáltatások, melyek növelik az Ön kényelmét és biztonságát:

Csoportos beszedési megbízás: Közüzemi számláit ezentúl hitelkártyájáról is fizetheti, csoportos beszedési megbízással. Így elkerülhető a sorban állás a postán, és egyszeri átutalásokkal sem kell bajlódnia. A szolgáltatás a Budapest Bank bankfiókjaiban igényelhető!

 • Társhitelkártya :
 • Egyszerűen igényelhető: A Társhitelkártya igénylése egyszerű, mert mindössze személyi igazolvány és lakcímkártya kell hozzá.
 • Akár 3 Társkártya: Az Ön Főhitelkártyájához akár 3 Társhitelkártyát is lehet igényelni, így akár az egész család ugyanazt a hitelkeretet felhasználva költhet.
 • Kártyahasználat: Önhöz hasonlóan a Társhitelkártya birtokos kártyáját vásárlásra és készpénzfelvételre is használhatja.
 • Hitelkeret: A Társkártya birtokos is az Ön hitelkeretéből gazdálkodik az Ön által meghatározott napi limit mértékéig.
 • Társhitelkártyás Mobilbank: A havidíj ellenében igényelhető szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a Társhitelkártya-birtokos saját tranzakcióiról rövid szöveges üzenet (SMS) formájában értesítést kapjon.
 • Limit állítás: A Társhitelkártya-birtokos napi vásárlási és készpénzfelvételi limitét Ön bármikor módosíthatja, akár Mobilbankon keresztül is.

Társkártyát igényelni a Főkártya igénylés után lehetséges bármely Budapest Bank fiókban, a Fő-és Társkártyás együttes jelenlétével.

Bővített Mobilbank Info: szolgáltatásunkkal még biztonságosabbá teheti Fő kártyája használatát. Kártyás tranzakcióiról (vásárlás, készpénzfelvétel) rövid szöveges üzenetben (SMS) értesítést kaphat. A szolgáltatás segítségével Ön bármikor felfüggesztheti és újra érvényesítheti kártyáját egy SMS elküldésével. A szolgáltatást Internetbankon keresztül is igényelheti. A Bővített Mobilbank Info szolgáltatás díját a bank mindenkori, hatályban lévő Kamat- és Díjtáblázata tartalmazza.

 • Internetbank: szolgáltatásunkkal egyszerűen és gyorsan lekérdezheti hitelkártyája aktuális egyenlegét, a számlához kapcsolódó tranzakcióit (beleértve a társhitelkártya tranzakcióit is), valamint megtekintheti, letöltheti vagy akár ki is nyomtathatja hitelkártyája kivonatát.

Hitelfedezeti Biztosítási Szolgáltatás Plusz, mely nem csak halál, illetve balesetből eredő végleges, 50%-ot meghaladó rokkantság esetén, de tartós munkanélküliség valamint keresőképtelenség esetén is megtérítheti Ön helyett a teljes fennálló hiteltartozását. Nyugdíjasok és vállalkozók számára kiegészítő szolgáltatás a balesetből eredő (5 napot elérő) kórházi kezelés esetén a fennálló tartozás átvállalása.
Utasbiztosítás, mely külföldi utazása során nyújt Önnek biztonságot komoly anyagi következmények nélkül, ha egészségével vagy poggyászával történne valami. A biztosítást akár az utazást megelőző napon is igényelheti, és a szolgáltatást családi csomag választásával házas-/élettársára és gyermekeire is kiterjesztheti.

A Hitelfedezeti Biztosítási Plusz Szolgáltatás, valamint a Vienna Life Utasbiztosítás feltételeiről részletes leírást (például kizárásokat, mentesüléseket, felmondás, lemondás) a Terméktájékoztatóban és Biztosítási Feltételekben talál, amelyet szíveskedjen figyelmesen elolvasni, lásd Kapcsolódó Oldalak.

2016.06.23-től megkötött szerződésekre érvényes THM: 39,89%

Reprezentatív példa:

Hitelkamat mértéke évi 34,41%
Hitelkamat típusa: A kamat típusa rögzített (a bank jogosult az Üzletszabályzatban részletezett esetekben egyoldalúan módosítani).
Hitel teljes díja: 81 260Ft
Hitel teljes összege: 375 000 Ft
Hitel futamideje: 1 év 
Teljes hiteldíj mutató: 39,89%
Fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 456 260 Ft
Törlesztőrészletek összege: 38 022 Ft


A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

 • 18 év feletti életkor;
 • bejelentett magyarországi állandó lakóhely;
 • MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább havi nettó 50 000 Ft, MasterCard Standard és Gold (dombornyomott) kártyák esetében legalább havi nettó 60 000 Ft összegű rendszeres jövedelem;
 • Saját vezetékes vagy mobil telefon (a szabályok a dokumentumok alatt találhatóak);
 • nyilvános munkahelyi vezetékes vagy mobil telefonszám, amely a munkahely vagy cégjegyzésre jogosult nevére és címére szól;
 • ha Ön alkalmazott: legalább 6 hónapos, folyamatos munkaviszony (jelenlegi munkahelyén minimum 3 hónap), amely munkahely már legalább 12 hónapja működik;
 • ha Ön vállalkozó: legalább 12 hónapos folyamatos magyarországi tevékenység igazolása, azonos iparágon belül.
 • Amennyiben az ügyfél a hitelkártya igénylésekor nem él az adott kártyához kapcsolódó lehetséges hitelkeret kiválasztásával, a kitöltendő Igénylőlapon az igényelt hitelkeret összege 0 Ft értékkel jelenik meg.

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK1

 • érvényes személyi igazolvány vagy útlevél;
 • KÜLFÖLDI állampolgárok esetén:
  • Ha az igénylő 4 évnél régebbi ’AK’ végződésű vagy ’BA’ kezdetű személyi igazolvánnyal rendelkezik, nem szükséges egyéb dokumentum.
  • Ha a személyi igazolvány kiállítása óta eltelt idő kevesebb, mint 4 év, akkor a következő dokumentumok valamelyike szükséges:
   • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy legalább 4 éve Magyarországon tartózkodik, VAGY
   • állandó tartózkodási kártya, VAGY
   • regisztrációs kártya, amely igazolja, hogy legalább 4 éve Magyarországon tartózkodik.
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány;

TOVÁBBÁ:

 • ha Ön alkalmazott: 1 utolsó havi, az Ön nevére szóló, rendszeres és jogcím alapján beazonosítható jövedelmet tartalmazó fizetésiszámlakivonat2, vagy munkáltatói igazolás;
 • ha Ön vállalkozó vagy egyéni vállalkozónál alkalmazott: NAV által kiállított jövedelemigazolás és együttes adóigazolás4;
 • ha Ön őstermelő: NAV által kiállított jövedelemigazolás és együttes adóigazolás4 valamint az őstermelői igazolvány és érvényes betétlap.
 • ha Ön nyugdíjas:
  • 2014.12.30-ig történő igénylés esetén nyugdíjas igazolvány vagy éves nyugdíjas igazolás, továbbá legutolsó havi nyugdíjszelvény, vagy 1 utolsó havi, az Ön nevére szóló, rendszeres jövedelmet tartalmazó fizetési számlakivonat2. és 57 év alatti nyugdíjasok esetén szükséges a nyugdíjas határozat bemutatása
  • 2015.01.01-tól történő igénylések esetén: NYUFIG év elejei összesítő, mely kiváltható saját tulajdonú fizetési számlakivonattal2, amelyen beazonosítható a nyugdíj + nyugdíjas igazolvány (vagy olyan dokumentáció, mely a nyugdíjas törzsszámot tart almazza), és 57 év alatti nyugdíjasok esetén szükséges a nyugdíjas határozat bemutatása
 • külföldi alkalmazotti jövedelem esetén: kétnyelvű munkáltatói igazolás, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által lefordított munkaszerződés és utolsó havi fizetési számlakivonat
 • külföldi vállalkozói jövedelem esetén: külföldi adóhatóság által kiállított jövedelemigazolás és igazolás a közteher megfizetéséről Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítással, valamint a 3 utolsó havi belföldi fizetési számla kivonata, melyre a külföldi vállalkozói jövedelem érkezik
 • külföldi nyugdíj esetén: a nyugdíjról szóló határozat Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítással, valamint belföldi fizető számlakivonat, melyre a külföldi nyugdíj érkezik

A TÁRSHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

 • 18 év feletti életkor;
 • bejelentett magyarországi állandó lakóhely.

A TÁRSHITELKÁRTYA IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK3

 • érvényes személyi igazolvány vagy útlevél;
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYA IGÉNYLÉSI KORLÁTOZÁSOK

 • A hitelkártya szerződés felmondása esetén a megszüntetéstől számított 2 hónapon belül nem igényelhető a megszüntetett kártyával azonos típusú hitelkártya.

06-1 450-7782

Hívja a hitelvonalat

Hirdetmények és Kondíciók