Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

Ügyfélmegtartó hitelkártya használatösztönző promóció

Az alábbi oldalon összefoglalásra kerül valamennyi információ a hitelkártya ügyfélmegtartó promócióival kapcsolatosan. Amennyiben mégis kérdése merülne fel, kérjük hívja a 1440-es telefonszámot.

A promóció valamennyi pontjára vonatkozóan egységesen értelmezendő szabályok:

  • Amennyiben a kedvezmény elfogadását követően, a kedvezmény bank általi rendelkezésre bocsátás dátuma előtt, bármilyen okból megszűnik a promócióban részt vevő hitelkártya számla, ez esetben Ön nem jogosult a visszatérítésre, függetlenül attól, hogy teljesítette-e a visszatérítésre vonatkozó feltételeket.
  • Nem kaphat visszatérítést az a kártyabirtokos, akinek a hitelkártya számláján a promóciós időszak alatt bármikor 30 napot meghaladó fizetési késedelem mutatkozik; illetve akinek a hitelkártyáján csalás gyanúja merült fel, vagy a hitelkártya számlája felmondás alatt van.
  • Amennyiben a lenti kedvezmények feltételeit teljesíti és a bank a vállalt határidőn belül a kedvezményt az Ön rendelkezésére bocsátja, úgy nincs lehetőség a promócióban történő újabb részvételre.

A kártyák kedvezményeinek feltételeit a Kedvezmény szabályzat illetve Hitelkártya Pontgyűjtő Szabályzat tartalmazza, amely a Budapest Bank fiókjaiban, valamint a Bank honlapján (www.budapestbank.hu) található meg.

A promóció egyes pontjaira vonatkozóan értelmezhető szabályok:

1. Éves kártyadíj kedvezmény

Hitelkártya megszűntetés kezdeményezése esetén, ha a főkártya birtokos a szerződést mégsem szünteti meg a következő egy évben és erről nyilatkozatban kötelezettséget vállal a kedvezmény Bank általi felajánlásakor, valamint a nyilatkozat megtételét követő 30 napon belül összesen legalább 10.000 Ft értékben tranzakciót hajt végre (személyes vásárlás, online vásárlás, készpénzfelvét vagy csoportos beszedési megbízás), vagy igénybe veszi a Bank Telehitel vagy Részletformáló szolgáltatását, akkor az éves kártyadíj összegét visszatérítjük a főkártya birtokos hitelkártya számlájára. 

Kivételt képez az az eset, amennyiben a már adott naptári évben beterhelt éves kártyadíj összege bármely okból már a promóció igénybevétele előtt visszatérítésre került. 

A kedvezmény nyújtója a Budapest Bank, amelyet a Bank a Hitelkártya birtokosoknak a hitelkártya számlán utólag bocsát rendelkezésre, az ajánlat elfogadásától számított második teljes naptári hónap végéig. 

Amennyiben a főkártya birtokos az előzőekben ismertetett vállalásának nem tesz eleget, vagyis Hitelkártyáját az adott időn belül megszünteti, úgy a Bank jogosult a visszatérített éves kártyadíj összegét – a szerződésmegszüntetési szándék Ügyfél általi bejelentésével egyidejűleg - felszámítani a Hitelkártya-szerződéshez tartozó hitelszámla terhére, Ön pedig a visszatérített éves kártyadíj összegének Bank általi felszámítása esetén köteles azt legkésőbb a Hitelkártya-szerződés megszűnésével egyidejűleg megfizetni a Bank részére.

Nem jogosultak az éves kártyadíj visszatérítésére a Budapest Bank és/vagy annak leányvállalatainak alkalmazásában álló személyek. 

A kedvezmény kizárólag a Főkártya éves díjára vonatkozik, a Társhitelkártya éves díjára nem.

2. 3 havi pénz visszatérítési akció

Hitelkártya számláján az ajánlat elfogadásától számított 3 teljes naptári hónapon keresztül az érintett hónaponként 5% kedvezmény kerül visszatérítésre a hitelkártyával végrehajtott vásárlási tranzakciók (személyes vásárlás, online vásárlás) összértékéből, a megtartást követő második teljes naptári hónap végétől, havi rendszerességgel, 3 naptári hónapon keresztül, így a visszatérítések a második, harmadik, illetve negyedik teljes naptári hónap utolsó napjáig történik meg. A főkártya birtokos vállalja, hogy a szerződést mégsem szűnteti meg az ajánlat elfogadásától számított negyedik teljes naptári hónap végéig. 

A kedvezmény nyújtója a Budapest Bank, amelyet a Bank a Hitelkártya birtokosoknak a hitelkártya számlán utólag bocsát rendelkezésre. Az akció ideje alatt a kedvezményként visszatéríthető összeg maximális értéke 3.000 Ft/hó, azaz összesen 9.000 Ft a 3 hónap során.  

A Magyar Államkincstári tranzakciók után (MCC 9399) nem jár a kedvezmény!

Nem jogosultak a háromhavi pénzvisszatérítésre a Budapest Bank és/vagy annak leányvállalatainak alkalmazásában álló személyek. 

3. 3 havi Clubcard pont visszatérítési akció – kizárólag Tesco Vásárlókártya és Tesco Családi Vásárlókártya esetén igénybe vehető kedvezmény. 

Az akció 2016.04.01.-től – 2018.07.13.-ig között igényelhető, ezt követően nincs lehetőség ezen kedvezmény igénybevételére

Hitelkártya számláján az ajánlat elfogadásától számított 3 teljes naptári hónapon keresztül az érintett hónaponként a hitelkártyával Tescoban végrehajtott vásárlási tranzakciók (személyes vásárlás) összértékéből 20.000 Ft-onként 1.000 Clubcard pont kerül visszatérítésre, a megtartást követő második teljes naptári hónap végétől, havi rendszerességgel, 3 naptári hónapon keresztül, így a visszatérítések a második, harmadik, illetve negyedik teljes naptári hónap utolsó napjáig történik meg A főkártya birtokos vállalja, hogy a szerződést mégsem szűnteti meg az ajánlat elfogadásától számított negyedik teljes naptári hónap végéig. 

A Clubcard pontokat a TESCO-GLOBÁL Áruházak Zrt. biztosítja. A Budapest Bank kizárja a felelősségét a Clubcard pont nyújtója és az Ügyfél közötti jogvitából. Az akció ideje alatt a kedvezményként visszatéríthető pontok maximális értéke 3.000 Clubcard pont/hó, azaz összesen 9.000 Clubcard pont a 3 hónap során, melyhez havonta minimum 60.000 Ft Tesco Vásárlókártyával végrehajtott vásárlási tranzakció szükséges.  A kedvezmény személyes vásárlás esetén érvényes. 

A Magyar Államkincstári tranzakciók után (MCC 9399) nem jár a kedvezmény!

4. Részletformáló szolgáltatás

A „Részletformáló” a Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó, kiegészítő szolgáltatás, amely alapján fizetési hátralékkal nem rendelkező Főkártya-birtokosnak lehetősége van arra, hogy az élő hitelkártya szerződése alapján fennálló hitelkártya tartozását vagy annak egy részét több egyenlő részletben, fix futamidő alatt fizesse vissza. A Részletformáló szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályozást a mindenkor hatályos Hitelkártya Általános Szerződés Feltételek elválaszthatatlan részét képező ’Kiegészítő feltételek a Budapest Bank hitelkártyáin elérhető részletformáló szolgáltatáshoz’ elnevezésű dokumentum tartalmazza, amely elérhető a Budapest Bank fiókjaiban, valamint a http://www.budapestbank.hu honlapon.

A Hirdetmény hatályba lépésétől kezdődően a Bank kizárólag telefonos ajánlat alapján a Főkártyabirtokosnak nyújt lehetőséget arra, hogy az ajánlattételt követő második hónap utolsó napjáig, minimum 50.000 Ft összértékben végzett vásárlás, készpénz-felvétel vagy csoportos beszedési megbízás esetén, a Főkártyabirtokos, az általa meghatározott, fix futamidő alatt, az alábbiakban meghatározott konstrukció szerint havi fix törlesztőrészlettel fizetheti vissza 50.000 – 1.000.000 Ft közötti kintlévőségét, maximum a hitelkeret mértékéig.

A Részletformáló iránti igényét az erre jogosult ügyfél kizárólag telefonon keresztül jelezheti.

A hitelkártya megtartási folyamatban felajánlott Részletformáló szolgáltatás bank általi együttes ajánlata esetén, éves kamata:

Folyósított Hitelösszeg Éves kamat THM
50.000 Ft – 1 000 000 Ft 14,9% 16,20%

Futamidő: 12-60 hónap; Részletformáló felvételi díj: 0 Ft

A promóció ideje alatt végzett vásárlási és készpénzfelvételi tranzakciókból, illetve csoportos beszedési megbízásból származó tartozás a terhelés napjától a Részletformáló szolgáltatás igénybevételének napjáig a hitelkártya szerződés feltételei szerint kamatozik, illetve a hitelkártya szerződés szabályai szerint minimum fizetendő összeg kerül meghatározásra.

5. Késedelmi díj visszatérítés

Hitelkártya megszűntetés kezdeményezése esetén, ha a főkártya birtokos a szerződést mégsem szűnteti meg a következő egy évben és erről nyilatkozatban kötelezettséget vállal a kedvezmény Bank általi felajánlásakor, valamint a nyilatkozat megtételét követő 30 napon belül összesen legalább 10.000 Ft értékben tranzakciót hajt végre (személyes vásárlás, online vásárlás, készpénzfelvét vagy csoportos beszedési megbízás), vagy igénybe veszi a Bank Telehitel vagy Részletformáló szolgáltatását, akkor egyszeri alkalommal, egy havi - a kedvezmény felajánlását megelőzően Bank által felszámított - késedelmi díj összegét visszatérítjük a főkártya birtokos hitelkártya számlájára, az ajánlat elfogadásától számított második teljes naptári hónap végéig.

Amennyiben a főkártya birtokos az előzőekben ismertetett vállalásának nem tesz eleget, vagyis Hitelkártyáját az adott időn belül megszünteti, úgy a Bank jogosult a késedelmi díj összegével – a szerződésmegszüntetési szándék Ügyfél általi bejelentésével egyidejűleg - megterhelni a Hitelkártya-szerződéshez tartozó hitelszámlát, az ügyfél pedig a visszatérített késedelmi díj összegének Bank általi beterhelése esetén köteles azt legkésőbb a Hitelkártya-szerződés megszűnésével egyidejűleg megfizetni a Bank részére.

6. 10 000 Ft Clubcard pont visszatérítési akció - – kizárólag a Tesco Vásárlókártyákra és Tesco Családi Vásárlókártyára érvényes 2018.07.13.-tól

Hitelkártya számláján az ajánlat elfogadásától számított 3 teljes naptári hónapon keresztül az érintett hónaponként, amennyiben az ügyfél legalább 1 db POS tranzakciót (a tranzakció értékétől függetlenül) végrehajt minden teljes naptári hónapban, a 4. naptári hónap végéig 10 000 Clubcard pontban részesül. A kedvezményre történő jogosultság vizsgálatakor a tranzakció időpontja kerül figyelembevételre és csak a sikeres tranzakciók kerülnek figyelembevételre. A Clubcard pontokat a TESCO-GLOBÁL Áruházak Zrt. biztosítja. A Budapest Bank kizárja a felelősségét a Clubcard pont nyújtója és az Ügyfél közötti jogvitából. A Bank által kezdeményezett felmondás esetén nem válik jogosulttá a visszatérítésére.  A Magyar Államkincstári tranzakciók után (MCC 9399) nem jár a kedvezmény!


THM: 28,2%-63,8%