MIFID - BEFEKTETŐ VÉDELEM

2018. január 3-án hazánkban is életbe lépnek az Európai Uniós MiFID 2 irányelv szabályai, amelyek jelentősen megváltoztatják a befektetési szolgáltatók kötelezettségeit.

A BEFEKTETŐ-VÉDELEM ÚJ SZABÁLYAI : MIFID2

2018. január 3-án hazánkban is életbe lépnek az Európai Uniós MiFID 2 irányelv szabályai, amelyek többek között a piacok szabályozottságának és átláthatóságának növelését, ill. a befektető-védelem erősítését is célozzák. Az új előírások jelentősen megváltoztatják a befektetési szolgáltatók kötelezettségeit, többek között a tájékozódási, valamint az eszközök jellemzőivel és költségeivel kapcsolatos ügyfél-tájékoztatási teendőkre vonatkozóan.

Ezzel összefüggésben a Budapest Bank (a továbbiakban: Bank) megújítja a befektető-védelmi felmérésének folyamatát annak érdekében, hogy az új előírásoknak megfelelően megítélhesse, hogy egy adott pénzügyi eszköz az Ön számára megfelelő/alkalmas, vagy sem.

Az új felmérés folyamán az eddig megszokott módon egy tesztet kell kitöltenie, ahol az Ön által megadott információ természetesen szigorú bank- és értékpapírtitkot képez, a megismert adatok kizárólag a befektetéseinek megfelelő elhelyezését támogatják. A befektető-védelmi felmérést a következő szempontok vizsgálatával végezzük el: az Ön befektetésekkel kapcsolatos ismeretei, tapasztalatai, veszteségviselő képessége, a befektetés időtávjára vonatkozó tervei, befektetésének célja, a befektetéseihez való hozzáférést érintő elvárása, valamint a kockázatviselő képessége.

A válaszok alapján meghatározzuk a vizsgált szempontok szerint az Ön befektetésekkel kapcsolatos jellemzőit, majd ezeket összevetjük az értékpapírok kibocsátói által meghatározott jellemzőkkel, amelyek leírják, hogy az adott pénzügyi eszközt milyen befektetői kör számára tartják megfelelőnek/alkalmasnak. Az Ön számára megfelelőnek/alkalmasnak tekinthető pénzügyi eszközök köre azon eszközöket jelenti majd, amelyek esetében a felmérés alapján Ön rendelkezik a javasolt befektetői kör jellemzőivel. Az egyes eszközök jellemzőiről 2018. januártól a Bank mindenkor hatályos Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Hirdetményéből tájékozódhat.

FONTOS kiemelni, hogy 2018. január 3-tól bankfiókban csak abban az esetben kezdeményezhet értékpapír tranzakciót, ha az új befektető-védelmi tesztet kitöltötte.

A TESZT KITÖLTÉSE
A teszt kitöltését 2018. január 3-tól személyesen a Bank bármely fiókjában végezheti el.
A személyes ügyintézés gyorsításában kérjük szíves együttműködését: a teszt előzetes kinyomtatásával és kitöltésével sok időt takaríthat meg.
A teszt megtalálható a jobb oldalon a DOKUMENTUMOK között, vagy az alábbi linkekre kattintva: Megfelelési teszt

Privátbanki Ügyfélként befektetési tanácsadás igénybevétele esetén Önnek a szélesebb körű információkat biztosító ún. Alkalmassági tesztet szükséges kitöltenie, amely a befektetési tanácsadás nyújtásának feltétele. A teszt megtalálható a jobb oldalon a DOKUMENTUMOK között, vagy az alábbi linkekre kattintva: Alkalmassági teszt
Kérjük, a teszt kitöltésével kapcsolatban forduljon bizalommal az Ön személyes Money+ bankárához!

Jogi személyiséggel rendelkező ügyfeleink esetében felhívjuk a figyelmet, hogy a teszt kitöltésére olyan személy jogosult, aki az adott jogi személy Budapest Banknál vezetett értékpapír számlája felett rendelkezési joggal bír.
A kitöltés folyamán kérjük figyelembe venni, hogy a kérdések nagy része a képviselt társaságra vonatkozik, a kivételeket az adott kérdés után jelöltük.

2017.DECEMBER 31-IG A FELMÉRÉS A MIFID JELENLEG HATÁLYOS SZABÁLYAI ALAPJÁN TÖRTÉNIK:

(1) Ügyfél-kategóriák

A befektetési szolgáltatóknak - így Bankunknak is - minősíteniük kell az ügyfeleiket. A jogszabály az alább felsorolt három alapvető kategóriát nevesíti:

 • lakossági minősítésű ügyfél: számára a legrészletesebb tájékoztatást kell nyújtani, ebben az esetben a legkifinomultabbak a tájékozódási, tájékoztatási kötelezettségek;
 • szakmai minősítésű ügyfél: számára már nem szükséges a fenti kategóriára jellemző részletes információ biztosítása, a tájékoztatási kötelezettség lényegesen kisebb mértékű;
 • elfogadható partner minősítésű ügyfél: szakmai minősítésű ügyfelek egy szűkebb köre, a részükre nyújtandó tájékoztatás mélysége és mértéke a legkisebb

Ügyfeleink jellemzően a "lakossági" minősítésű ügyfélkategóriába kerültek besorolásra.

A jogszabály pontosan megfogalmazza, hogy mely ügyfelek lehetnek szakmai minősítésű ügyfelek, és azt is, hogy ezeken közül melyek lehetnek elfogadható partner minősítésűek (pl.: bankok, befektetési alapkezelők, biztosító társaságok) és rögzíti, hogy a nem szakmai minősítésű ügyfelek egységesen a lakossági minősítésű ügyfél kategóriába tartoznak. Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bszt. lehetőséget biztosít arra, hogy az Ügyfél kérje besorolásának módosítását, lásd: Ügyfélminősítési tájékoztató.

(2) AZ ÜGYFELEK KOCKÁZATVISELŐ KÉPESSÉGÉNEK, PIACI ISMERETEINEK FELMÉRÉSE 2017. DECEMBER 31-IG

A Bank köteles a szerződés megkötését, illetőleg keretszerződés esetében a megbízás végrehajtását megelőzően tájékozódni arról, hogy az adott szolgáltatás alkalmas-e az ügyfél befektetési céljainak megvalósítására, a kockázat mértéke megfelel-e az ügyfél pénzügyi teherviselő képességének, illetőleg az ügyfél megfelelő ismeretekkel rendelkezik-e a tevékenységből adódó kockázatokra vonatkozóan.

A Bank e jogszabályi kötelezettség alapján meghatározott pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízás esetén kérheti, az ún. "megfelelési" illetve "alkalmassági" teszt kitöltését.

A megfelelési teszt rövid kérdéseket tartalmaz az ügyfél befektetésekkel kapcsolatos ismereteiről, tapasztalatairól, a kockázatvállalási hajlandósággal összefüggő információkról.

Befektetési tanácsadási szerződéskötés esetében a bővebb kérdéskört tartalmazó felmérés, az alkalmassági teszt kitöltésére kerül sor. A Bank ez esetben az ügyfél befektetési céljait, pénzügyi helyzetét, pénzügyi teherviselő és kockázatviselő képességét is áttekinti.

A válaszok alapján meghatározásra kerül az ügyfél ún. felmért kockázatvállalási hajlandósága. Jelölésére alacsony, közepes ill. magas kategóriákat használjuk. A cél, hogy ezeket a kategóriákat össze lehessen vetni a forgalmazott értékpapírok kockázati besorolásával, ahol szintén ezeket a kategória neveket használjuk.

(3) A BUDAPEST BANK ÁLTAL FORGALMAZOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KOCKÁZATI (MIFID) BESOROLÁSA 2017. DECEMBER 31-IG

 1. Alacsony kategória:
 2. - magyar állampapírok

  - a pénzpiaci-vagy kötvényalapként meghatározott befektetési alapok, kivéve azon kötvényalapokat, amelyek esetében a megcélzott portfolió-összetételt megvalósító eszközökhöz a kategória jellemző kockázati szintjét szignifikánsan meghaladó potenciális járulékos kockázatok társulnak

 3. Közepes kategória:
 4. - a befektetési alapok közül minden olyan kötvényalap, ami nem sorolható az Alacsony kategóriába

  - a tőkevédett típusú befektetési alapok

  - minden olyan egyéb befektetési alap, amely nem a Magas kategóriába tartozó származtatott alapként vagy egyéb speciális kockázatú alapként kerül meghatározásra

 5. Magas kategória:
 6. - az olyan egyéb befektetési alap, amelyet a befektetési alapokat szabályozó jogszabályok származtatott alapként határoznak meg, és befektetési politikája vagy kockázati megítélése szerint a tiszta részvényalapoknál magasabb kockázati szintet céloz meg.