Budapest Bank

Internetbank Befektetés

MIFID - BEFEKTETŐ VÉDELEM

A „MiFID” Európai Uniós irányelv a befektetési szolgáltatásokról, melyet Magyarországon a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. Törvény (Bszt) léptetett hatályba.

A MIFID irányelv fő célkitűzése, hogy:

 • az Európai Unión belül egységessé tegye a befektetési szolgáltatás nyújtását, és ezáltal az Ön - mint befektető - érdekeit védje a befektetési piacon,
 • átláthatóbbá tegye ezen termékek kínálatát,
 • biztosítsa a befektetők érdekeinek maximális védelmét és az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálását.

A törvény kötelezővé teszi, hogy a befektetési szolgáltatóknak ügyfeleiket ún. ügyfél kategóriákba kell sorolniuk. Ennek a besorolásnak az alapját az ügyfeleknek a befektetési termékekkel, illetve azoknak működésével és kockázataival kapcsolatos ismeretei képezik. A célkitűzés pedig az, hogy a meghatározott ügyfélkategóriákba tartozó Ügyfelek számára szakmai ismereteiknek illetve kockázatviselési képességüknek

(1) Ügyfél-kategóriák

A befektetési szolgáltatóknak - így Bankunknak is - minősíteniük kell az ügyfeleiket. A jogszabály az alább felsorolt három alapvető kategóriát nevesíti:

 • lakossági minősítésű ügyfél: számára a legrészletesebb tájékoztatást kell nyújtani, ebben az esetben a legkifinomultabbak a tájékozódási, tájékoztatási kötelezettségek;
 • szakmai minősítésű ügyfél: számára már nem szükséges a fenti kategóriára jellemző részletes információ biztosítása, a tájékoztatási kötelezettség lényegesen kisebb mértékű;
 • elfogadható partner minősítésű ügyfél: szakmai minősítésű ügyfelek egy szűkebb köre, a részükre nyújtandó tájékoztatás mélysége és mértéke a legkisebb.

Ügyfeleink jellemzően a "lakossági" minősítésű ügyfélkategóriába kerültek besorolásra.

A jogszabály pontosan megfogalmazza, hogy mely ügyfelek lehetnek szakmai minősítésű ügyfelek, és azt is, hogy ezeken közül melyek lehetnek elfogadható partner minősítésűek (pl.: bankok, befektetési alapkezelők, biztosító társaságok) és rögzíti, hogy a nem szakmai minősítésű ügyfelek egységesen a lakossági minősítésű ügyfél kategóriába tartoznak. Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bszt. lehetőséget biztosít arra, hogy az Ügyfél kérje besorolásának módosítását, lásd: Ügyfélminősítési tájékoztató.

(2) Az ügyfelek kockázatviselő képességének, piaci ismereteinek felmérése

A Bank köteles a szerződés megkötését, illetőleg keretszerződés esetében a megbízás végrehajtását megelőzően tájékozódni arról, hogy az adott szolgáltatás alkalmas-e az ügyfél befektetési céljainak megvalósítására, a kockázat mértéke megfelel-e az ügyfél pénzügyi teherviselő képességének, illetőleg az ügyfél megfelelő ismeretekkel rendelkezik-e a tevékenységből adódó kockázatokra vonatkozóan.

A Bank e jogszabályi kötelezettség alapján meghatározott pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízás esetén kérheti, az ún. "megfelelési" illetve "alkalmassági" teszt kitöltését.

A megfelelési teszt rövid kérdéseket tartalmaz az ügyfél befektetésekkel kapcsolatos ismereteiről, tapasztalatairól, a kockázatvállalási hajlandósággal összefüggő információkról.

Befektetési tanácsadási szerződéskötés esetében a bővebb kérdéskört tartalmazó felmérés, az alkalmassági teszt kitöltésére kerül sor. A Bank ez esetben az ügyfél befektetési céljait, pénzügyi helyzetét, pénzügyi teherviselő és kockázatviselő képességét is áttekinti.

A válaszok alapján meghatározásra kerül az ügyfél ún. felmért kockázatvállalási hajlandósága. Jelölésére alacsony, közepes ill. magas kategóriákat használjuk. A cél, hogy ezeket a kategóriákat össze lehessen vetni a forgalmazott értékpapírok kockázati besorolásával, ahol szintén ezeket a kategória neveket használjuk.

Fontosnak tartjuk, hogy a termékek összhangban legyenek az ügyfelek igényeivel, hogy a befektetetők a döntéseiket az önmaguk számára megismerhető, feldolgozható, értelmezhető információkra alapozva körültekintően, felelősen, tudatosan tudják meghozni, azaz tisztában legyenek a számukra kínált szolgáltatás jellemzőivel. Az ügyfelek igényeinek és kockázatvállalási hajlandóságának még pontosabb megismerése érdekében júniustól megújulnak a felmérést szolgáló Mifid-tesztek, melyek elérhetőek a dokumentumok között.

(3) Az ügyfél számára lehető legkedvezőbb teljesítés előírása

A Bank köteles az ügyfelei megbízását az ügyfél számára a lehető legkedvezőbb módon végrehajtani.

A Banknak ezen előírás figyelembevételével a megbízások ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtására vonatkozóan szabályzattal kell rendelkeznie, ez az ún. "végrehajtási politika", amely megtalálható a bank Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatában.

(4) A BUDAPEST BANK ÁLTAL FORGALMAZOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KOCKÁZATI (MIFID) BESOROLÁSA

 1. Alacsony kategória:
 2. - magyar állampapírok

  - a pénzpiaci-vagy kötvényalapként meghatározott befektetési alapok, kivéve azon kötvényalapokat, amelyek esetében a megcélzott portfolió-összetételt megvalósító eszközökhöz a kategória jellemző kockázati szintjét szignifikánsan meghaladó potenciális járulékos kockázatok társulnak

 3. Közepes kategória:
 4. - a befektetési alapok közül minden olyan kötvényalap, ami nem sorolható az Alacsony kategóriába

  - a tőkevédett típusú befektetési alapok

  - minden olyan egyéb befektetési alap, amely nem a Magas kategóriába tartozó származtatott alapként vagy egyéb speciális kockázatú alapként kerül meghatározásra

 5. Magas kategória:
 6. - az olyan egyéb befektetési alap, amelyet a befektetési alapokat szabályozó jogszabályok származtatott alapként határoznak meg, és befektetési politikája vagy kockázati megítélése szerint a tiszta részvényalapoknál magasabb kockázati szintet céloz meg.