Budapest Bank

Internetbank Befektetés

Befektető védelem - a Bszt. rendelkezései alapján (MiFiD)

2007. december 1-jétől hatályba lépett a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.), amely az Európai Unió ún. MiFID irányelve alapján készült.

A MIFID irányelv fő célkitűzése célja, hogy az Európai Unión belül egységessé tegye a befektetési szolgáltatás nyújtását, és ezáltal az Ön - mint befektető - érdekeit védje a befektetési piacon, valamint átláthatóbbá tegye ezen termékek kínálatát.

Az alábbiakban arról közlünk információt, hogy az törvény milyen változásokat hoz Önnek, a bankunkkal való kapcsolatában. A törvény kötelezővé teszi, hogy a befektetési szolgáltatóknak ügyfeleiket un. ügyfél kategóriákba kell sorolniuk. Ennek a besorolásnak az alapját az ügyfeleknek a befektetési termékekkel, illetve azoknak működésével és kockázataival kapcsolatos ismeretei képezik. A célkitűzés pedig az, hogy a meghatározott ügyfélkategóriákba tartozó Ügyfelek számára szakmai ismereteiknek illetve kockázatviselési képességüknek megfelelő befektetővédelmet biztosítsunk.

 1. ügyfél-kategóriák kialakítása;
 2. ügyfelek kockázatviselő képességének, piaci ismereteinek felmérése;
 3. az ügyfél számára lehető legkedvezőbb teljesítés előírása.

(1) Ügyfél-kategóriák

A Bszt. előírja, hogy a befektetési szolgáltatóknak - így Bankunknak is - minősíteniük kell az ügyfeleiket. A jogszabály az alább felsorolt három alapvető kategóriát nevesíti:

 • lakossági minősítésű ügyfél: számára a legrészletesebb tájékoztatást kell nyújtani, ebben az esetben a legkifinomultabbak a tájékozódási, tájékoztatási kötelezettségek;
 • szakmai minősítésű ügyfél: számára már nem szükséges a fenti kategóriára jellemző részletes információ biztosítása, a tájékoztatási kötelezettség lényegesen kisebb mértékű;
 • elfogadható partner minősítésű ügyfél: a szakmai minősítésű ügyfelek egy szűkebb köre, a részükre nyújtandó tájékoztatás mélysége és mértéke a legkisebb.

Ügyfeleink jellemzően a "lakossági" minősítésű ügyfélkategóriába kerültek besorolásra.

A jogszabály pontosan megfogalmazza, hogy mely ügyfelek lehetnek szakmai minősítésű ügyfelek, és azt is, hogy ezeken közül melyek lehetnek elfogadható partner minősítésűek (pl.: bankok, befektetési alapkezelők, biztosító társaságok) és rögzíti, hogy a nem szakmai minősítésű ügyfelek egységesen a lakossági minősítésű ügyfél kategóriába tartoznak. Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bszt. lehetőséget biztosít arra, hogy az Ügyfél kérje besorolásának módosítását, lásd: Ügyfélminősítési tájékoztató.

(2) Az ügyfelek kockázatviselő képességének, piaci ismereteinek felmérése

A Bszt. alapján a Bank köteles a szerződés megkötését, illetőleg keretszerződés esetében a megbízás végrehajtását megelőzően tájékozódni arról, hogy az adott szolgáltatás alkalmas-e az ügyfél befektetési céljainak megvalósítására, a kockázat mértéke megfelel-e az ügyfél pénzügyi teherviselő képességének, illetőleg az ügyfél megfelelő ismeretekkel rendelkezik-e a tevékenységből adódó kockázatokra vonatkozóan.

Továbbá tájékoztatjuk, hogy a Bank e jogszabályi kötelezettség alapján kizárólag ún. "alkalmassági" teszt kitöltését követően nyújthat befektetési tanácsot Ügyfelei részére. Tájékoztatjuk, hogy a Bank a fenti jogszabályi kötelezettség alapján meghatározott pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízás esetén kérheti, az ún. "megfelelési" teszt kitöltését.

(3) Az ügyfél számára lehető legkedvezőbb teljesítés előírása

A Bank a Bszt. alapján köteles az ügyfelei megbízását az ügyfél számára a lehető legkedvezőbb módon végrehajtani.

A Banknak ezen előírás figyelembevételével a megbízások ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtására vonatkozóan szabályzattal kell rendelkeznie, ez az ún. "végrehajtási politika", amelynek összefoglalójáról tájékoztatást kérhet bármely bankfiókunkban, illetőleg megismerheti azt a Bank honlapján.

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Budapest Bank Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzata a Bszt. előírásainak megfelelően módosításra került, amely a bankfiókjainkban és internetes oldalainkon érhető el.

Kapcsolódó dokumentumok Kondíciók Üzletszabályzat A BB Zrt. által kiszervezett tevékenységeket végzők jegyzéke A BB Zrt. által igénybe vett közvetítők jegyzéke Panaszkezelési Szabályzatt Ügyfélminősítési Tájékoztató Termék-megfelelőségi kérdőív Best execution Végrehajtási Politika Összeférhetetlenség Összeférhetetlenségi Politika

(4) A BUDAPEST BANK ÁLTAL FORGALMAZOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KOCKÁZATI (MIFID) BESOROLÁSA

 1. Alacsony kategória:
 2. - magyar állampapírok

  - a pénzpiaci-vagy kötvényalapként meghatározott befektetési alapok, kivéve azon kötvényalapokat, amelyek esetében a megcélzott portfolió-összetételt megvalósító eszközökhöz a kategória jellemző kockázati szintjét szignifikánsan meghaladó potenciális járulékos kockázatok társulnak

 3. Közepes kategória:
 4. - a befektetési alapok közül minden olyan kötvényalap, ami nem sorolható az Alacsony kategóriába

  - a tőkevédett típusú befektetési alapok

  - minden olyan egyéb befektetési alap, amely nem a Magas kategóriába tartozó származtatott alapként vagy egyéb speciális kockázatú alapként kerül meghatározásra

 5. Magas kategória:
 6. - az olyan egyéb befektetési alap, amelyet a befektetési alapokat szabályozó jogszabályok származtatott alapként határoznak meg, és befektetési politikája vagy kockázati megítélése szerint a tiszta részvényalapoknál magasabb kockázati szintet céloz meg.