Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

Partner Plusz Program

 


Kedves leendő ügyfelünk!

Egy ismerőse, meghívta Önt Partner Plusz Programunkba, így egyedi, garantált kedvezményben részesül, azaz díjmentes fő- és társkártyát, valamint havidíjmentes számlavezetést kap az első évre, amennyiben Komfort Extra / Zéró Extra számlacsomagot nyit, amelyet ÖN programunkon belül érhet el. Nincs más dolga, mint kinyomtatni a meghívókártyát, vagy online kezdeményezni a számlanyitást.

Print IDŐPONT EGYEZTETÉS
Kedvezménykártya
Budapest Bank Partner Plusz Program
Termék:

Komfort Extra és Zéró Extra1 csomag

 • Havidíjmentes számlavezetés az első évben,
 • díjmentes fő- és társkártya az első évben,
 • díjmentes közüzemi megbízások teljesítése,
 • kézpénzfelvételi nyilatkozattal díjmentes havi 300.000 Ft-nyi kézpénz felvételi lehetőség.
  EBKM: 0,00%
Neki köszönhetem: 
Komfort Extra és Zéró Extra1 számlacsomag (EBKM: 0,00%)

Ha a Partner Plusz Program keretében igényel bankfiókunkban lakossági fizetési számlát, akkor a következő kedvezményeket kapja:

 • Havidíjmentes számlavezetés az első évben,
 • díjmentes fő- és társkártya,
 • díjmentes közüzemi megbízások teljesítése,
 • készpénzfelvételi nyilatkozattal ATM-ből díjmentes havi 300.000 Ft készpénz felvételi lehetőség.

Amit cserébe kérünk:

 • Komfort Extra számlacsomagnál havonta a minimálbérnek megfelelő rendszeres jóváírás.
 • Zéró Extra számlacsomagnál havonta 150.000 Ft-nak megfelelő rendszeres jóváírás.

HOGYAN NYITHATOK BUDAPEST BANK LAKOSSÁGI FORINT FIZETÉSI SZÁMLÁT ILL. KEZDEMÉNYEZHETEK SZÁMLANYITÁST?

Nálunk már online is kezdeményezheti forint fizetési számlájának megnyitását. Ezt követően a kiválasztott Budapest Bank fiókba kell személyazonosító dokumentumaival személyesen befáradni, és a fizetési számla szerződést megkötni.

HOL NYITHATOK BUDAPEST BANK KOMFORT EXTRA / ZÉRÓ EXTRA SZÁMLACSOMAGOT?

Bármely Budapest Bank fiókban.

NYITÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUM

Az alább felsorolt igazolványok bármelyike elfogadható az azonosítás elvégzéséhez.

 • Személyi igazolvány + lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Kártya formátumú vezetői engedély + lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Útlevél + lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Budapest Bank (továbbiakban Szervező) a Partner Plusz Lakossági Ügyfélajánló Program keretében 2017. február 1-től 2018. január 31-ig ajánlási promóciót hirdet a Budapest Bank lakossági termékkel rendelkező lakossági ügyfelei számára.
Az ajánlás akkor valósul meg, ha az Ajánlott - a promóció ideje alatt- új lakossági fizetési számlát nyit és a számlanyitást követő 2 hónapon belül számlájára legalább a számlacsomag feltételének megfelelő összegű – ennek hiányában a minimálbérnek megfelelő összegű – jóváírás érkezik, ennek hiányában a Bank jogosult a Komfort Extra esetén a minimálbér 1,4%-nak, Zéró Extra csomag esetében a minimálbér 2%-nak megfelelő korrekciós díjat felszámítani.

1Komfort Extra, Zéró Extra számlacsomag EBKM: 0,00% A számlacsomagokra és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó díjakról és egyéb költségekről, részletes tájékoztatást a mindenkori Lakossági számlavezetés hirdetmény és a Lakossági forint, vagy deviza fizetési számla általános szerződési feltételek ; továbbá az Üzletszabályzat tartalmazza, és a jelen Hirdetményben nem szabályozott egyéb esetekben ezek rendelkezései az irányadóak.
A számlacsomag extra kedvezményeit (Komfort és Zéró csomagoktól eltérő első éves kedvezményeket) a bank a számlanyitástól számított 12 hónapig biztosítja, melynek feltétele, hogy havonta a Komfort Extra csomag esetén a mindenkori nettó minimálbérnek, Zéró Extra számla esetén havi 150,000 forintnak megfelelő jóváírás érkezzen a számlára. Amennyiben bármely - az Lakossági forint számlavezetés hirdetménymeghatározott - elszámolási időszakban nem érkezik a bankszámlára havi rendszerességgel jóváírás, a Bank az adott elszámolási időszakra a Zéró Extra csomag esetén a mindenkori bruttó minimálbér 2%-ának (2220,- Ft.), Komfort Extra csomag esetén a mindenkori bruttó minimálbér 1,4%-ának (1554,- Ft.) megfelelő korrekciós díjat számít fel. A számlacsomagok a számlanyitástól (csomagváltástól) számítottan 1+3 évig élnek. Ezen időszakot követően a „Lakossági forint számlavezetés hirdetmény és kapcsolódó szolgáltatások” hirdetmény Komfort, illetve Zéró számlacsomagra meghatározott kondíciók az irányadóak.
Számlaforgalom nélkül a számla egyenlegének a hirdetményben meghatározott minimum összegben rendelkezésre kell állnia. Amennyiben a számlán nincs forgalom és a minimum egyenleg feltétel sem teljesül a hirdetmény szerinti minimum egyenleg alatti számla díj kerül felszámításra.

Nem minősülnek ajánlásnak a hitelközvetítői hálózaton keresztül indított termékigénylések (pl. jelzáloghitel konstrukció-igénylések). Ebben az esetben sem az ajánlónak, sem az ajánlottnak nem jár a kedvezmény.

A kedvezmény juttatója a Budapest Bank Zrt, melyek utáni adófizetési, adóbevallási kötelezettségének – szükség esetén – a Bank tesz eleget a mindenkor hatályos adójogszabályokban foglaltaknak megfelelően.

Az ajánlóprogram részletes leírása és feltételei a program lebonyolítása, illetve az abban való részvétel az „Budapest Bank Partner Plusz Lakossági Ügyfélajánlási program részvételi feltételeiről szabályzat” és a Lakossági ügyfelek részére szóló Budapest Bank Partner Plusz Lakossági Ügyfélajánló Program promóciós hirdetmény szerint történik. Az Ajánlókártya a program teljes tartama alatt a Budapest Bank fiókhálózatában és a bank honlapján érhető el.