Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

Ajánlóprogram

 


BUDAPEST BANK AJÁNLÓPROGRAM

Hívja meg ismerősét az Ajánlóprogramba, hogy próbálja ki a Budapest Bankot!

Osztozzanak a kedvezményeken! Sikeres ajánlásonként Ön és ismerőse együtt 20 000 Ft-ban részesülhetnek.

A kapott kedvezményt pedig költsék el kedvük szerint!

BÁTRAN OSSZA MEG A LEHETŐSÉGET ISMERŐSEIVEL!
ÖN CSAK A KEDVEZMÉNY LEHETŐSÉGÉT NYÚJTJA

Elérhető termékek
és azok kedvezményei ismerősének és Önnek.

Válasza ki melyiket ajánlja részére,
majd töltse ki az ajánlókártyát és
válasszon egyet a meghívási formák közül.

 
Lakossági bankszámla
Sikeres ajánlásonként 10.000 Ft
(diákszámla 5.000 Ft)

Ismerőse bármely lakossági számlacsomag közül választhat, a feltételek teljesítését követően Önhöz hasonlóan 10.000 Ft kedvezményben részesül!

Sikeres ajánlás feltétele:

 • 2 hónapon belül teljesül a számlacsomag jóváírási feltétele, vagy annak hiányában legalább a mindenkori minimálbérnek megfelelő jóváírás érkezik a számlájára.
 • Ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozat megadása.
 • Diákszámla nyitásakor (Hello BB) legalább 30.000 Ft jóváírás teljesítése a feltétel és nem szükséges ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozatot tenni.
 • Ajánló és ajánlott fizetési számlája sem hátralékos.

Az Ön kedvezménye sikeres ajánlásonként: Diákszámla esetén 5.000 Ft, míg minden más lakossági számla esetében 10.000 Ft.

Jelzáloghitel
Sikeres ajánlásonként 25.000 Ft

 • Ismerőse igényeljen Jelzáloghitelt és jogosulttá válik a hitel 1 havi törlesztőrészletének megfelelő összegű kedvezményre, de maximum 25.000 Ft utólagos visszatérítésére.

Az Ön kedvezménye 25.000 Ft sikeres ajánlásonként.

bővebben
Kisvállalkozói számla
Sikeres ajánlásonként 20.000 Ft,
kiemelt számlacsomag
esetén 40.000 Ft

 • Ismerőse jogosulttá válik az Ajánlóprogramban szereplő Kisvállalkozói Számlacsomagok beépített kedvezményeinek igénybevételére.

Az Ön kedvezménye 20.000 Ft vagy 40.000 Ft sikeres ajánlásonként Ismerőse által választott számlacsomagtól függően.

bővebben
Személyi kölcsön1
Sikeres ajánlásonként 20.000 Ft

 • Ismerőse a Személyi kölcsönének folyósítása esetén (Budapest Bank fizetési számla megléte vagy a személyi kölcsön igényléssel egyidejű nyitása esetén), jogosulttá válik a hitel 1 havi törlesztőrészletének megfelelő összegű, de maximum 20.000 Ft utólagos visszatérítésére.

Az Ön kedvezménye 20.000 Ft sikeres ajánlásonként.

x
Önkéntes Nyugdíjpénztár
Sikeres ajánlásonként 10.000 Ft

 • Ismerőse lépjen be a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárába, adjon meg minimum 10.000 Ft értékben csoportos beszedési megbízást a Budapest Banknál vezetett számlájáról a nyugdíjpénztár javára, így jogosulttá válik az első hónapban számlájáról levont összeggel megegyező értékű, de maximum 20.000 Ft kedvezményre, melyet Budapest Banknál vezetett számlájára írunk jóvá.

Az Ön kedvezménye 10.000 Ft sikeres ajánlásonként.

MIT KELL TENNIE, HOGY MEGKAPHASSA A KEDVEZMÉNYT?

 
1
Adja meg az Ön adatait!
Adja meg az Ön adatait, hogy a sikeres
ajánlásokért el tudjuk számolni
az Ön kedvezményét.

Bankkártya hiányában a GIRO számlaszáma 9-24 karakterét tudja megadni.

2
Meghívó
küldésének módja:

Válassza ki, hogy szeretné
értesíteni ismerősét
a kiválasztott termékről.
A bank hívja fel ismerőseimet
Letöltöm és átadom
 
3
Válasszon a fenti
lehetőségek valamelyikéből!
A bank hívja fel ismerőseimet
Ha szeretné, hogy a Bank tájékoztassa
ismerősét a kedvező ajánlatokról,
adja meg ismerőse nevét és telefonszámát.
Megosztom a lehetőséget
Szeretné ismerőseit értesíteni a kedvező
ajánlatunkról? Ossza meg velük
a részleteket online!
Letöltöm és átadom
Ha személyesen szeretné ismerősét
tájékoztatni, töltse le az ajánlókártyát
és adja át neki. Ismerőse a kitöltött
ajánlókártyával tudja igényelni a
kiválasztott terméket bármely bankfiókunkban.

Köszönjük meghívását!

Munkatársaink hamarosan felhívják ismerősét, hogy tájékoztassák kedvezményprogramunkról.

Adja meg ismerőse nevét és telefonszámát.
A sikeres ajánlást követően az Önnek járó kedvezményt a Bank a Budapest Bank Partner Plusz Lakossági Ügyfélajánló Program Hirdetményben megjelölt határidőre elszámolja.

további ismerős hozzáadása
OK

Ossza meg ezt a lehetőséget még több ismerősével:

Promóciónk 2020. február 1. és. 2021. január 31. között leadott ajánlásokra vonatkozik.

Budapest Bank a fenti időszakban ajánlási promóciót hirdet a Budapest Bankban lakossági, vagy kisvállalkozói termékkel rendelkező ügyfelei számára.

Az ajánlóprogram részletes leírása és feltételei, a program lebonyolítása a Budapest Bank Ajánlóprogram promóciós hirdetmény szerint történik. Érvényes ajánlás csak a bankfiókban leadott – mindkét résztvevő által aláírt és kitöltött – ajánlókártyával vagy a bank erre a célra kialakított online ajánlási felületén kezdeményezhető.

Egy ügyfél az ajánlóprogramban maximálisan 10 kedvezményre jogosult, mely a tárgyévben és az azt megelőző 2 évben adott ajánlások alapján összesítve értendő.

A kedvezmény juttatója a Budapest Bank Zrt., a kedvezmény magánszemélyek esetén az SZJA tv 1. melléklet 8.14 pontja alapján adómentes, vállalkozásoknak (ide értve az egyéni vállalkozókat is) a rájuk vonatkozó számviteli illetve adószabályok szerint kell kezelniük a kedvezményt. Az adókezelés a jogszabályok változása esetén módosulhat.

Az Ajánló esetleges az Ajánlott részére történő – a Bank termékeire vonatkozó – hibás tájékoztatása miatt a Bank felelősséget nem vállal. A Bank termékei szabályainak helyes tartalmára a Bank Hirdetményei az irányadóak.

Új számlanyitásnak minősül azon ügyfél (Ajánlott) számlanyitása, aki a számlanyitást megelőző 6 hónapban nem rendelkezett lakossági fizetési számával. Az Ajánlás kizárólag Lakossági fizetési számla termékre történő Ajánlókártya alapján kerül elszámolásra.
EBKM: 0,00% A számlacsomagokra és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó díjakról és egyéb költségekről, feltételekről részletes tájékoztatást a mindenkori „Lakossági számlavezetés” hirdetmény, valamint a „Lakossági Általános Szerződési Feltételek forint vagy deviza fizetési számla nyitására és vezetésére, bankkártya szolgáltatásokra, valamint folyószámlahitelre ” és az Üzletszabályzat tartalmaz, és a jelen tájékoztatóban nem szabályozott egyéb esetekben ezek rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben az Ajánlott az ügyfélajánlási akció időszaka alatt új Budapest Bank Jelzáloghitel konstrukciót igényel, továbbá a kölcsön az ajánlást követő 6 hónapon belül folyósításra kerül, és az Ajánlott a szerződés szerint esedékes első törlesztőrészletet késedelemmentesen törleszti a Budapest Bank forint számlájáról, akkor a Bank az Ajánlottnak a jelzáloghiteléhez kapcsolódó Budapest Banknál vezetett forint számlájára, az ajánlás folytán igényelt és folyósított jelzáloghitele – a visszatérítés időpontjában érvényes - 1 havi törlesztőrészletének megfelelő összegű kedvezményt, de maximum 25.000 Ft-ot utólag visszatérít (a továbbiakban: Kedvezmény).
Az Ajánlónak - Budapest Bank ügyfél – ajánlása(i) után abban az esetben jár(nak) Kedvezmény(ek), ha az Ajánlott teljesíti az előírt feltételeket.
A fent említett feltételek megléte mellett, a jelen ügyfélajánlási akcióban részt vevő ügyfélkörre (Ajánlóra és Ajánlottra) vonatkozóan a Kedvezményre való jogosultság további feltételei:
- Ajánlott lehet a Jelzáloghitel főigénylője és társigénylője is lehet.
- Az Ajánló ajánlhat több ügyfelet is, ilyen esetben - a jelen Hirdetménynek az „Kedvezmény az Ajánló(k) részére” bekezdésben meghatározottak szerint - a megvalósult ajánlásai számának megfelelő Kedvezményekre jogosult. Az Ajánló azonban ugyanazt az ügyfelet a promóció ideje alatt csak egyszer ajánlhatja Jelzáloghitel konstrukcióra.
- A jelen ügyfélajánlási akció keretében ugyanaz az ügyfél csak egyszer ajánlható Jelzáloghitel konstrukcióra, ilyen esetben az időrendben a legkorábban megvalósuló ajánlás szerinti Ajánlójának jár Kedvezmény a feltételek teljesítése mellett.
- Nem minősül ajánlásnak, ha az Ajánlott a Budapest Banknál meglévő jelzáloghitelét váltja ki.

Jelen a Jelzáloghitelre vonatkozó ügyfélajánlási promóció keretében a Résztvevők részére nem jár a promóciós időszakban az Ajánlott által a jelzáloghitelhez újonnan nyitott lakossági forint számla után meghirdetett Kedvezmény, továbbá az Ajánlónak a számlaajánlás után meghirdetett Kedvezmény.

6 hónapos kamatperiódusú hitelek esetén a 2019.06.01-én vagy azt követően beadott, jóváhagyott ügyletek első kamatperiódusra vonatkozó árazásának meghatározásakor a Budapest Bank a 2019.05.29-én érvényes 6 havi BUBOR értéket, (0,29%) az azt követő kamatperiódusok esetén pedig a kamatperiódus fordulónapját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia kamatláb értéket veszi figyelembe.
5 és 10 éves kamatperiódusú hitelek esetén az első kamatperiódusra vonatkozó árazást a hirdetmény tartalmazza. A Bank az ügyleti kamat mértékét kizárólag a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett, 5 éves kamatperiódus esetén H3K5, 10 éves kamatperiódus esetén H3K10 számú kamatváltoztatási mutató (a továbbiakban: kamatváltoztatási mutató) alapján változtathatja az egyes kamatperiódusok lejártával.
THM lakáshitelek és Enyhítő 1 hitel esetén:
- 6 hónapos kamatperiódussal: 3,5% - 4,9%
- 5 éves kamatperiódussal: 4,4% - 5,8%
- 10 éves kamatperiódussal: 4,9% - 6,4%

A teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM 5 millió forintra, 20 éves futamidejű hitelekre vonatkozik. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A hitel igényléséhez a fedezeti ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás és a Banknál vezetett fizetési számla megléte vagy megkötése szükséges. A kalkuláció eredményei kizárólag figyelemfelkeltés céljára szolgálnak, és nem minősülnek a Ptk. 6:64.§-a szerinti ajánlattételnek. Az aktuális feltételeket és kondíciókat a Bank mindenkor hatályos Lakáscélú Kölcsönre vonatkozó hirdetményei tartalmazzák. A bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat feltételei alapján nyújtja. Reprezentatív példa Standard konstrukció kamatkedvezmény nélkül: hitelösszeg 5 000 000 Ft, 240 hó futamidő, 4,41%-os kamat és 31 736 Ft havi törlesztővel a visszafizetendő teljes összeg 7 573 530 Ft, a hitel teljes díja, ideértve annak részét képező díjat, jutalékot, költséget és adót 2 573 530 Ft, a kamat típusa változó, a THM: 4,7%. A törlesztőrészletek száma: 240. A jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra zálogjog kerül bejegyzésre. Az Adósnak rendelkeznie kell az ingatlanra vonatkozó lakásbiztosítással és a banknál vezetett fizetési számlával. Hitelező: Budapest Bank Zrt.

Azon Ajánlott ügyfelek, akik új Kisvállalkozói fizetési számlát nyitnak jogosulttá válnak az e-Üzleti, vagy a Határtalan számlacsomagban az alábbi kedvezmény igénybe vételére.

Budapest e-Üzleti Számlavezetési Csomag esetében a számlanyitást követően 24 hónapig díjmentes elektronikus eseti átutalást igényelhetnek a NAV meghatározott költségvetési célszámláira. Budapest Határtalan Számlavezetési Csomag esetében a számlanyitást napjától számított 3 hónapig a havi csomagdíj (9.900 Ft) nem kerül felszámításra, valamint az elektronikus csatornán indított belföldi forint eseti utalások esetében 24 hónapig a bank kizárólag csak a tranzakciós illeték mértékével megegyező díjat számít fel.

Az ajánlás akkor minősül sikeresnek, ha az Ajánlott - a promóció ideje alatt – új Kisvállalkozói fizetési számlát nyit E-Üzleti, vagy Határtalan számlacsomagban és a számlanyitást követő 2 naptári hónapon belül (Pl. október 4.-én nyitott számla esetén december 31.-ig) legalább 3 db, - a számlavezető általa indított - terhelési tranzakciót végez a számlán. Jelen akció keretében nem számít terhelési tranzakciónak a fiókban, vagy ATM-en keresztül indított készpénzfelvétel.

A Bank kisvállalkozásnak tekint minden olyan vállalkozást (gazdálkodási formára való tekintet nélkül), amelynek az utolsó lezárt pénzügyi év nettó árbevétele nem haladja meg a 200 millió forintot, illetve árbevételi adatoktól függetlenül valamennyi társasházat.

A bankszámlaszerződés feltételei, díjai, költségei és egyéb kondíciói vonatkozásában - a jelen Hirdetmény eltérő rendelkezése hiányában – a Forint számlavezetési hirdetmény kisvállalkozások részére, valamint Budapest Fix Számlavezetési Csomagokra vonatkozó, illetve azok helyébe lépő mindenkori hirdetményeinek rendelkezései az irányadók.

A Bank a számlanyitási kérelmet minden esetben elutasítja, amennyiben az Ajánlott Vállalkozás ellen végrehajtási, csőd-, felszámolási, kényszertörlési vagy végelszámolási eljárás indult, vagy ezen eljárások bármelyikét kezdeményezik.

A Budapest Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az ajánlati és számlanyitási kötöttséget kizárja.

További feltételek:

A díjmentes adóhatósági átutalás feltétele ún. célszámla szerződés megkötése, amelyben a vállalkozások által leggyakrabban megjelölt adóztatási számlaszámok kerültek feltüntetésre. Felhívjuk figyelmét, hogy kisadózók tételes adója (KATA) és a kisvállalkozói adó (KIVA) megfizetéséhez szükséges számlaszámot a szerződés nem tartalmazza!

Azon ajánlott ügyfelek, akik új Jóljáró csomagot igényelnek jogosulttá válnak a Jóljáró csomag kedvezményeinek igénybevételére.

Az ajánlás akkor minősül sikeresnek, ha az Ajánlott - a promóció ideje alatt – új Jóljáró csomagot igényel, annak részeként elérhető számlacsomagban lakossági fizetési számlát nyit vagy arra csomagot vált, ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozatot tesz és a számlanyitást/ váltást követő 2 hónapon belül számlájára legalább a számlacsomag feltételének megfelelő összegű jóváírás érkezik. További feltétel, hogy a Jóljáró csomag igénylése hiánytalan dokumentációval történjen meg a Jóljáró csomagban elérhető további termékek vonatkozásában és azok igénylése ne kerüljön visszavonásra.

1Referencia megtakarítás az első évben: 30.056 Ft. Az eredmény tájékoztató jellegű, kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja. A kedvezmény és a pénzvisszatérítés összege az ügyfél fizetési számla, Extra megtakarítási számla, illetve Go! hitelkártya használati szokásaitól függ, a fizetési számla JÓLJÁRÓ csomagon kívüli díjtételeihez képest, Go hitelkártya esetén pénzvisszatérítéssel nem rendelkező hitelkártyához képest, valamint az Extra megtakarítási számlán elhelyezett egyenleg fizetési számlaegyenlegéhez képest. A fentiekben bemutatott kedvezmény értékének meghatározásakor, az első évre vonatkozóan, a következő költési szokásokat, Extra megtakarítási számlán elhelyezett összeget, valamint fizetési számlahasználatot vette a Bank figyelembe: GO! hitelkártyával az első évben: Havi tankolás összege 18.000 Ft, élelmiszer áruházban elköltött összeg havonta: 45.000 Ft; havonta egyéb vásárlásra fordított költés összege: 12.000 Ft, és a visszatérítés összegéből levonásra került az éves kártya díj, valamint az éves számlavezetési díj. Extra megtakarítási számlán elhelyezett összeg: 700.000 Ft. Fizetési számla esetén a Zéró számlacsomag feltételeiben meghatározott jóváírási feltétel teljesítése valamint MasterCard Dombornyomott kártya választása szerepel a kalkulációban.

2JÓLJÁRÓ csomagban Komfort, Zéró és Prémium Plusz (PP1) csomagok érhetőek el. A Lakossági számlavezetés Hirdetményhez képest a JÓLJÁRÓ csomagban a Komfort és a Zéró számlacsomagok tartalmaznak kedvezményeket a JÓLJÁRÓ csomag hirdetményben és a lentiekben foglaltak szerint. A pénzügyi rezsicsökkentésről szóló jogszabályban meghatározott két ingyenes készpénzfelvételt a Bank a számlanyitást követő 12 hónapban a jogszabályban szereplő 150.000 Ft-os maximum összeg helyett 300.000 Ft-ig biztosítja bankautomatából (ATM) amennyiben az ügyfél az erről szóló nyilatkozatot a Budapest Banknál vezetett Zéró, Komfort vagy Prémium Plusz (PP1) számlacsomagban lévő fizetési számlájára adja meg és a számlacsomagját a kedvezményes időszak alatt nem módosítja. Az emelt összegű kedvezmény lejáratát követően a bank a jogszabályban meghatározott kedvezményt biztosítja. A kedvezmény más kedvezményekkel nem vonódik össze, a kettőnél több vagy 300.000 Ft-ot meghaladó készpénzfelvétel esetén, illetve a promóció lejáratát követően a Hirdetményben meghatározott díjazás az irányadó. Zéró számlacsomag: Amennyiben bármely – a Lakossági számlavezetés hirdetményben meghatározott – elszámolási időszakban nem érkezik a fizetési számlára havi rendszerességgel legalább 150.000 Ft összegű rendszeres jóváírás a fizetési számlára, A Bank az adott elszámolási időszakra a mindenkori bruttó minimálbér 2%-ának (jelenleg 2.760 Ft) megfelelő korrekciós díjat számít fel. Az első évet követően a számlavezetés alap havidíja 282 forint. Az alapdíj összegét csökkentheti az elektronikus kivonat kedvezménye (103 Ft/hó), illetve havonta az elszámolási időszakban a 30.000 forint összegű bankkártyás vásárlás kedvezménye (185 Ft/hó). Komfort számlacsomag: Amennyiben bármely – a Lakossági számlavezetés hirdetmény meghatározott – elszámolási időszakban nem érkezik a fizetési számlára havi rendszerességgel legalább a nettó minimálbérnek megfelelő összegű jóváírás a fizetési számlára, a Bank az adott elszámolási időszakra a mindenkori bruttó minimálbér 1,4%-ának (jelenleg 1.932 Ft) megfelelő korrekciós díjat számít fel. Az első évet követően a számlavezetés alap havidíja 585 forint. Az alapdíj összegét csökkentheti az elektronikus kivonat kedvezménye (103 Ft/ hó), illetve havonta az elszámolási időszakban a 30.000 forint összegű bankkártyás vásárlás kedvezménye (185 Ft/hó). Prémium számlacsomag: A 0 Ft-os havi számlavezetési díj feltétele, hogy a fizetési számlakivonat kézbesítési módja elektronikus kivonat legyen az adott elszámolási időszakra vonatkozóan, valamint a tárgyhónapban a bankkártyás vásárlások könyvelt összege elérje, vagy meghaladja a 30.000 Ft-ot. A számlacsomag számlavezetési díja papír alapú kivonattal és minimum 30.000 Ft-os bankkártyás vásárlással 103 Ft, elektronikus kivonattal, de a minimum 30.000 Ft-os bankkártyás vásárlás hiányában 185 Ft, míg papír alapú kivonattal és a minimum 30.000 Ft-os bankkártyás vásárlás hiányában 282 Ft. Amennyiben bármely – a Lakossági számlavezetés hirdetményben meghatározott – elszámolási időszakban nem érkezik a fizetési számlára havi rendszerességgel, legalább 250.000 Ft összegű rendszeres jóváírás a fizetési számlára, a Bank az adott elszámolási időszakra a mindenkori bruttó minimálbér 3%-ának (jelenleg 3825 Ft) megfelelő korrekciós díjat számít fel. A Budapest Bank a számlacsomagban nem számít fel díjat a külföldi bankkártyás vásárlásért, azonban a külföldi kereskedő vagy elfogadó bank felszámolhat díjat, költséget, azonban erről a fizetést megelőzően tájékoztatnia kell a Kártyabirtokost. A Zéró és Komfort számlacsomag a számlanyitástól (csomagváltástól) számítottan 4 évig él, a Prémium Plusz (PP1) csomag a számlanyitástól (csomagváltástól) számítottan 3 évig él. A Zéró és Komfort számlacsomagok az első éves kedvezmények biztosítása érdekében Komfort Extra (KFE) és Zéró Extra (ZRE) számlacsomagokban nyílnak. Már meglévő Komfort Extra és Zéró Extra számlacsomagok lejáratát Jóljáró Csomag konstrukció igénylése nem módosítja. A KFE és ZRE számlacsomag csak egyszer vehető igénybe, kivéve, ha korábban nem Jóljáró csomagban történt annak nyitása és most történik Jóljáró csomag igénylése, illetve ha korábban Jóljáró konstrukcióban Komfort Extra csomag nyílt, ami helyett most Zéró Extra igénylése történik. 2016. március 1-től igényelt Jóljáró Csomag esetében a választott számlacsomag fent részletezett első éves kedvezményeit a Bank csak abban az esetben biztosítja, ha az Ügyfél a Jóljáró Csomagban:
• a hitel(ek) bírálata előtt nem lép vissza az igényléstől.
• a hitel(ek) jóváhagyása esetén, a csomagban foglalt folyószámlahitel, hitelkártya az első kedvezményes év alatt nem szűnteti meg.

Ellenkező esetben a kedvezmények biztosítása érdekében megnyílt Komfort Extra és Zéró Extra számlacsomag visszaállításra kerül Komfort és Zéró számlacsomagra, melyek lejárati ideje a visszaállítástól számított 3 évre változik az eredeti igényléstől számított 4 évről. Emellett az igényléstől jogtalanul igénybe vett díjkedvezmények az ügyfél számláján azonnal esedékessé válnak, azokat a bank utólag beterheli. 2016. február 29-ig igényelt Jóljáró Csomag a lakossági fizetési számla esetén a hiteligényléstől való visszalépés vagy a hitel első évben történő megszüntetése nem befolyásolja a számlacsomag kedvezményeit. Ezen időszakot követően a „Lakossági számlavezetés hirdetmény” hirdetmény Bázis számlacsomagra meghatározott kondíciói az irányadóak.

Amennyiben a számlán nincs forgalom, és a minimum egyenlegre vonatkozó feltétel sem teljesül, a hirdetmény szerinti minimum egyenleg alatti számladíjat számítjuk fel.

3JÓLJÁRÓ csomag keretében igényelt és jóváhagyott Főkártyák esetében a főkártya Bank általi elfogadásától számított 12 hónapig, • minden hazai vagy külföldi benzinkútnál történt vásárlás után az összeg 3%-nak egészértékét, havi 30.000 Ft költésig havi maximum 900 Ft-ot,
• minden élelmiszer áruházban (hiper- és szupermarketekben, pékségekben, valamint tej- és édességboltokban) történő vásárlás után az elköltött összeg 2%-nak egészértékét, havi 45.000 Ft költésig, havi maximum 900 Ft-ot;
• minden egyéb hazai vagy külföldi vásárlás után pedig az összeg 1%-nak egészértékét, havi 500.000 Ft költésig, havi maximum 5.000 Ft-ot
• valamint kizárólag Biztosítotti Nyilatkozat megtétele esetén. 12 hónapig ingyenes Hitelkártyához kapcsolódó

Hitelfedezeti Biztosítás Plusz-t (utólagos visszatérítéssel) ad kedvezményként a Bank. A biztosítás díja a hó végén fennálló tartozás 1%-a. Az ingyenes időszakban a biztosítási díjat az elszámolási időszak utolsó napján a hitelszámlán a Bank beterheli, majd legkésőbb az ezt követő hónap 10. napjáig beterhelés napi értéknappal automatikusan visszatéríti. A Főkártyához igényelt Társkártyával végzett vásárlások után a 3% +2%, illetve 1%-os kedvezmény csak azon naptári napig végrehajtott és lekönyvelt vásárlások után jár, amely naptári napig a Főkártyás vásárlásai után is jár ez a kedvezmény. Ezen naptári nap után mind a Főkártyával, mind a Társkártyával végzett vásárlások után 3% jár minden hazai vagy külföldi benzinkútnál történt vásárlás után, illetve minden egyéb hazai vagy külföldi vásárlások és minden élelmiszer áruházban (hiper- és szupermarketekben, pékségekben, valamint tej- és édesség-boltokban) történő vásárlás után 1% kedvezmény jár, függetlenül attól, hogy a Társkártya Bank általi elfogadásától számítva eltelt-e a 12 hónap.
A 12 hónapot követően:
• minden hazai vagy külföldi benzinkútnál történt vásárlás után az összeg 3%-nak egészértékét, havi 30.000 Ft költésig, havi maximum 900 Ft-ot,
• minden egyéb hazai vagy külföldi vásárlások élelmiszer áruházban (hiper- és szupermarketekben, pékségekben, valamint tej-és édességboltokban) történő vásárlás után pedig az összeg 1%-nak egészértékét, havi 500.000 Ft költésig, havi maximum 5.000 Ft-ot ad kedvezményként a Bank.

Pl.: a benzinkútnál történt vásárlás értéke: 5630 Ft; az elköltött összeg 3%-a= 168,9 Ft; rendelkezésre bocsátott kedvezmény összege (elköltött összeg 3%-nak egészértéke) = 168 Ft. 12 hónapot követően a biztosítás díja a hó végén fennálló tartozás 1%-a. Az ingyenes időszak után a biztosítási díjat az elszámolási időszak utolsó napján a hitelszámlán a Bank beterheli. A Biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást az Általános Biztosítási Feltételekben talál, melyek megtalálhatók a Bank honlapján (www.budapestbank.hu/biztositás). A Biztosítást a Cardif Biztosító Zrt. és Cardif Életbiztosító Zrt. nyújtja.

Az üzlet típusát a Bank a hitelkártyát elfogadó bank által meghatározott kereskedelmi kategória kód (ún. MCC kód) alapján határozza meg. Az üzlet típusát a Bank a hitelkártyát elfogadó bank által meghatározott kereskedelmi kategória kódok illetve a jelen kedvezmény részletes leírása megtalálható a mindenkor hatályos Hitelkártya hirdetményben és Kedvezmény szabályzatban.

THM 39,88%. A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem.

A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez.
2016.06.23-tól megkötött szerződésekre érvényes reprezentatív példa:
Hitelkamat mértéke: évi 34,16%, hitelkamat típusa: A kamat típusa rögzített (a bank jogosult az Üzletszabályzatban részletezett esetekben egyoldalúan módosítani), hitel teljes összege: 375.000 Ft, hitel futamideje: 1 év, teljes hiteldíj mutató: 39,88%, hitel teljes díja: 78.095 Ft, , fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 453.095 Ft, törlesztőrészletek összege: 37.758 Ft. THM: 39,88%

4Az Extra Megtakarítási Számla „standard kamatozással” vagy „extra kamatozással” kamatozhat, az alábbiak függvényében: A számlacsomagokra és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó díjakról és egyéb költségekről, részletes tájékoztatást a mindenkori Budapest Bank Lakossági számlavezetés hirdetmény és a Lakossági forint, vagy deviza fizetési számla általános szerződési feltételek; továbbá az Üzletszabályzat tartalmazza, és a jelen Hirdetményben nem szabályozott egyéb esetekben ezek rendelkezései az irányadóak. „Extra kamatozás” váltja fel a „standard kamatozást” azon az Extra megtakarítási számlán, amelynél az adott JÓLJÁRÓ csomaghoz tartozó GO! hitelkártyával az ügyfél az aktiválás utáni első sikeres tranzakciót végrehajtotta. Amennyiben az első sikeres tranzakció a hónap 15-ig megtörténik, úgy az azt követő hónap első napjától Extra kamatozás váltja fel a standard kamatozást. Amennyiben az első sikeres tranzakcióra a hónap 15-e után kerül sor, az azt követő második hónap első napjától kerül átállításra a megtakarítási számla kamata az „extra kamatozásra”. Az „extra kamatozás” mindaddig jár az adott Extra megtakarítási számlára, ameddig az ügyfél ugyanazon JÓLJÁRÓ csomag keretében kapott és használt GO! hitelkártyája nem kerül megszüntetésre. 2016.03.02. után nyitott Extra megtakarítási számlák esetében az „extra kamatozás” mindaddig jár az adott Extra megtakarítási számlára, ameddig az ügyfél ugyanazon JÓLJÁRÓ csomag keretében kapott és használt GO! hitelkártyája, vagy a Budapest Banknál fennálló (Jóljáró csomagban vagy attól függetlenül korábban, vagy Jóljáró csomagban elutasított, de későbbi igénylés esetén jóváhagyott) Lakossági Folyószámlahitel szerződése nem kerül megszüntetésre. GO! hitelkártya és/vagy a Folyószámlahitel szerződés megszüntetése esetén az ’extra kamatozás’ visszaáll „standard kamatozásra” az alábbiak figyelembe vételével: Amennyiben a GO! hitelkártya és/vagy a Folyószámlahitel szerződés megszüntetése a hónap 15-ig megtörténik, úgy az azt követő hónap első napjától a hatályos „standard kamatozás” váltja fel a hatályos „extra kamatozást”. A hónap 15-e utáni megszüntetés esetében a megszűnést követő második hónap első napjától kerül visszaállításra a „standard kamatozás”. Az 1 millió Ft-ot meghaladó egyenleg éves kamata 0,25%.

5Lakossági Folyószámlahitel: THM: 39,9% (2019. szeptember 13-tól).

A Bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat alapján nyújtja. A THM számítása a Bázis-H (BAH) csomagban nyílt 0 Ft-os számlavezetési díj figyelembe vételével történik. A Bázis-H (BAH) csomagban a 0 Ft-os számlavezetési díj feltétele az elektronikus kivonat és a minimum 30.000 Ft-os bankkártyás vásárlás. Kamatozás típusa: referencia-kamatlábhoz kötött kamatozás

Reprezentatív példa: A hitelkamat mértéke: jegybanki alapkamat referencia-kamatláb és 32,68% kamatfelár együttes összege: 33,58%. A hitelkamat típusa: referencia-kamatlábhoz kötött kamatozás. A hitel teljes díja ideértve annak részét képező díjat, jutalékot, költséget és adót: 31 918 Ft. fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 406 918 Ft, a törlesztőrészletek összege: 135 639 Ft. (A törlesztőrészlet számítása a kerekítés szabályaival lettek meghatározva.) A reprezentatív példa 375.000 Ft teljes hitelösszeg 3 hónapos futamidő alatti teljes lehívásának feltételezésével került kiszámításra.

A Budapest Bank Zrt. az Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. közvetítő partnereként jár el. A kizárások és esetleges korlátozások teljes listájáért, valamint a biztosítás egyéb szabályaiért kérjük, tekintse meg a Biztosítási Feltételeket, melyet elér a www.budapestbank.hu honlapon.

Ez a hirdetés nem minősül a Ptk. 6:64. § szerinti ajánlattételnek. A JÓLJÁRÓ csomag részletes leírását és teljes körű feltételeit a JÓLJÁRÓ Csomag Hirdetmény, a Lakossági számlavezetés hirdetmény és a Lakossági forint, vagy deviza fizetési számla, valamint a Betéti általános szerződési feltételek és az Üzletszabályzat tartalmazza. A JÓLJÁRÓ csomag a hirdetményben meghatározott újonnan, egy időben igényelt lakossági forint fizetési számlát, fizetési számlával már rendelkező ügyfelek esetében díjcsomagváltást, folyószámlahitelt, Extra megtakarítási számlát és GO! hitelkártyát tartalmaz.

Azon Ajánlott ügyfelek, akik főigénylőként Személyi Kölcsön igényelnek és ezzel egyidejűleg a Budapest Banknál forint fizetési számlát nyitnak, vagy már azzal rendelkeznek, jogosulttá válnak a hitel 1 havi törlesztőrészletének megfelelő összegű kedvezményre, de maximum 20.000 Ft utólagos visszatérítésére.

Az ajánlás akkor minősül sikeresnek, ha az Ajánlott részére legkésőbb az ajánlást követő 3 hónapon belül folyósításra kerül a Személyi Kölcsön és annak első törlesztőrészlete késedelemmentesen kerül megfizetésre az ügyfél forint fizetési számlájáról. Nem minősül Budapest Bank Partner Plusz Program szerint sikeres ajánlásnak, ha az Ajánlott a Budapest Banknál meglévő személyi kölcsönét váltja ki.

A kedvezmény rendelkezésre bocsájtása az Ajánlott Személyi Kölcsönéhez kapcsolódó Budapest Banknál vezetett forint fizetési számlájára történik meg, az ajánlás alapján igényelt és folyósított Személyi Kölcsönének a visszatérítés időpontjában érvényes törlesztőrészlete alapján.

Az Ajánló sikeres Személyi Kölcsön ajánlás esetén csak egy termékre, a Személyi Kölcsönre vonatkozóan jogosultak a fenti táblázat szerinti kedvezményre, a Személyi Kölcsön igényléshez megnyitott fizetési számla ajánlása után további kedvezmény nem jár.

Az Ajánló, amennyiben egy ügyfelet többször is ajánl Személyi Kölcsön igénylésére, akkor is csak egyetlen sikeres ajánlás alapján jogosult kedvezményre, ebben a tekintetben az első sikeresnek minősülő ajánlás alapján kerül részére a kedvezmény elszámolásra.

1THM: 7,9%-24,9% (2020.02.01-én) A Személyi Kölcsönre vonatkozóan a mindenkor hatályos „Személyi kölcsön termékcsalád hirdetményben” és a „Személyi Kölcsön díjhirdetményben” foglaltak az irányadóak.
A 7,9%-os THM Különleges feltételei:

 • 3 millió Ft feletti folyósított kölcsönösszeg
 • Budapest Bank Lakossági bankszámla megléte vagy Prémium Plusz Számlacsomag nyitása
 • min. nettó 250.000 Ft jövedelem
 • min. 3 éves munkaviszony vagy vállalkozói múlt

A Prémium Plusz számlacsomag 0Ft-os havidíjának feltételei: - min. 250 000 Ft havi rendszeres jóváírás - elektronikus kivonat - min. 30 000 Ft-os havi bankkártyás vásárlás. A további részleteket a Bank hatályos Lakossági forint számlavezetési hirdetménye tartalmazza. EBKM: 0,00%.

A hirdetés a 2017.05.15 – 2017.08.31. között igényelt alábbi konstrukciókra vonatkozik: - Prémium Kölcsön Számlával, amely Budapest Bank fiókokban vagy a weboldalon keresztül igényelhető - Tesco Prémium Kölcsön, amely a Tesco Pénzügyi Partner Pulttal rendelkező hipermarketekben érhető el. A kölcsön törlesztésének módja: csoportos beszedési megbízás vagy állandó átutalás.

Reprezentatív példa: hitelösszeg 3.000.000 Ft, 60 hó futamidő, 7,5%-os kamat és 60.644 Ft havi törlesztővel a visszafizetendő teljes összeg 3.638.640 Ft, a hitel teljes díja, ideértve annak részét képező díjat, jutalékot, költséget és adót 638.640 Ft, a kamat típusa rögzített, a THM: 7,9%.

Ez a hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Az aktuális feltételeket és kondíciókat a Bank mindenkor hatályos Budapest Bank és Tesco Személyi Kölcsön Termékcsaládra vonatkozó hirdetményei tartalmazzák. A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja. A Tesco-Global Áruházak Zrt. a Budapest Bank Zrt. függő ügynöke. A pénzügyi szolgáltató a Budapest Bank Zrt. A Tesco Pénzügyi Partner pulttal rendelkező hipermarketek listája:
www.tescoszolgaltatasok.hu.

Azon Ajánlott ügyfelek, akik belépnek a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárba, vagy más pénztárból új ügyfélként átlépnek, kitöltik a „Felhatalmazás adatátadáshoz a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár részére” pénztári nyomtatványt jogosulttá válnak egy havi általuk vállalt csoportos beszedési megbízással teljesült befizetés, maximum 20.000 Ft utólagos visszatérítésére.

Az ajánlás akkor minősül sikeresnek, ha az Ajánlott a belépést/átlépést követően a banknál vezetett forint fizetési, annak hiányában hitelkártya számlájuk terhére és a Budapest Nyugdíjpénztár javára csoportos beszedést megbízást adnak, minimum 10 000 Ft értékben a nyugdíjpénztári számlájukra, mely alapján indított beszedés teljesül.

A kedvezmény visszatérítése az Ajánlott Budapest Banknál vezetett forint fizetési, annak hiányában hitelkártya számlájára történik meg, a teljesült csoportos beszedési megbízás alapján.

Az Ajánló sikeres Önkéntes Nyugdíjpénztári ajánlás esetén csak egy termékre, az Önkéntes nyugdíjpénztár ajánlására vonatkozóan jogosultak a fenti táblázat szerinti kedvezményre, az belépéssel/átlépéssel egy időben megnyitott fizetési számla után további kedvezményt nem kapnak.

Az Önkéntes Nyugdíjpénztárra vonatkozóan a mindenkori hatályos „Alapszabály” rendelkezései az irányadóak.

Az Ajánlott ügyfelek az ajánlóprogramban szereplő új Kisvállalkozói fizetési számlák nyitása közül tudnak választani. Az ajánlóprogramban elérhető számlacsomagok „A Budapest Fix számlavezetési csomagra, vonatkozó hirdetmény kisvállalkozások részére” c. hirdetmény IV és V. pontjában foglalt számlacsomagok. Az Ajánlóprogram keretében a Bank kiemelt számlacsomagnak tekinti a Határtalan, e-Könyvelő, e-Paragrafus, vagy a Paragrafus számlacsomagot, ha az ajánlott ügyfél teljesíti a számlacsomag igénylési feltételeit.

A Kedvezmény elszámolása:

A kedvezmény feltételének teljesítését követően kerül sor a Kedvezmény elszámolására. Az adott naptári hónap utolsó munkanapjáig megvalósult feltétel teljesítés esetén a Bank a feltétel teljesítés után járó kedvezményt a soron következő naptári hónap 20. napjáig bocsátja rendelkezésre az ügyfél promóció keretében megnyitott kisvállalkozói számláján.

A vállalkozása által kapott díjkedvezmény utáni adózásnak a rá irányadó adószabályok alapján új ügyfelünknek kell eleget tennie.

A kisvállalkozói számlacsomagokra és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó díjakról és egyéb költségekről részletes tájékoztatást a mindenkori „Budapest fix számlavezetési csomagokra vonatkozó hirdetmény kisvállalkozások részére” c. hirdetmény valamint a kisvállalkozások részére irányadó fizetési számlavezetésre kötött mindenkori Keretszerződésben foglalt hirdetmények és egyéb előírások tartalmazzák, és a jelen Hirdetményben nem szabályozott egyéb esetekben ezek rendelkezései irányadóak. Az egyes számlacsomagok fenntartásának alapfeltételére vonatkozó részletes információt a Budapest fix számlavezetési csomagokra vonatkozó hirdetmény kisvállalkozások részére c. hirdetmény, valamint a mindenkori hatályos Vállalati ügyfelek és Kisvállalkozások részére szóló forint- és devizaszámla vezetési hirdetmény, továbbá a mindenkor hatályos Nem lakossági ügyfelek részére szóló Számlavezetési keretszerződés kártya hirdetmény tartalmazza.

Azon Ajánlott ügyfelek, akik új Kisvállalkozói fizetési számlát nyitnak jogosulttá válnak az e-Üzleti, vagy a Határtalan számlacsomagban az alábbi kedvezmény igénybe vételére.

Budapest e-Üzleti Számlavezetési Csomag esetében a számlanyitást követően 24 hónapig díjmentes elektronikus eseti átutalást igényelhetnek a NAV meghatározott költségvetési célszámláira, erre irányuló szerződés megkötésével. Budapest Határtalan Számlavezetési Csomag esetében a számlanyitást napjától számított 3 hónapig a havi csomagdíj (9.900 Ft) nem kerül felszámításra, valamint az elektronikus csatornán indított belföldi forint eseti utalások esetében 24 hónapig a bank kizárólag csak a tranzakciós illeték mértékével megegyező díjat számít fel.

Az ajánlás akkor minősül sikeresnek, ha az Ajánlott - a promóció ideje alatt – új Kisvállalkozói fizetési számlát nyit E-Üzleti, vagy Határtalan számlacsomagban és a számlanyitást követő 2 naptári hónapon belül (Pl. október 4.-én nyitott számla esetén december 31.-ig) legalább 3 db, - a számlavezető általa indított - terhelési tranzakciót végez a számlán. Jelen akció keretében nem számít terhelési tranzakciónak a fiókban, vagy ATM-en keresztül indított készpénzfelvétel.

A Bank kisvállalkozásnak tekint minden olyan vállalkozást (gazdálkodási formára való tekintet nélkül), amelynek az utolsó lezárt pénzügyi év nettó árbevétele nem haladja meg a 200 millió forintot, illetve árbevételi adatoktól függetlenül valamennyi társasházat.

A Bank a számlanyitási kérelmet minden esetben elutasítja, amennyiben az Ajánlott Vállalkozás ellen végrehajtási, csőd-, felszámolási, kényszertörlési vagy végelszámolási eljárás indult, vagy ezen eljárások bármelyikét kezdeményezik.

A Budapest Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az ajánlati és számlanyitási kötöttséget kizárja.

További feltételek:

Az e-Üzleti Csomagot és a díjmentes NAV utalást, továbbá a Határtalan számlacsomagot a Bank kizárólag annak igénylését megelőzően a Banknál pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkező kisvállalkozások számára biztosítja.

Az e-Üzleti Csomagra és a díjmentes NAV utalásra, valamint a Határtalan csomagra vonatkozó kondíciók az igényléstől számított 2 évig érvényesek. Az e-Üzleti Csomag és a Határtalan Csomag kedvezményes időszakot követő érvényes havi díját, egyéb kondícióit, igénybevételének és fenntartásának feltételeit a Budapest Fix Számlavezetési Csomagokra vonatkozó hirdetmény kisvállalkozások részére, a Forintszámla-vezetési hirdetmény kisvállalkozások részére, valamint az azok helyébe lépő mindenkor hatályos Hirdetmények tartalmazzák.

Azon Ajánlott ügyfelek, akik új Kisvállalkozói fizetési számlát nyitnak jogosulttá válnak az e-Üzleti, vagy a Határtalan számlacsomagban az alábbi kedvezmény igénybe vételére.

Budapest e-Üzleti Számlavezetési Csomag esetében a számlanyitást követően 24 hónapig díjmentes elektronikus eseti átutalást igényelhetnek a NAV meghatározott költségvetési célszámláira. Budapest Határtalan Számlavezetési Csomag esetében a számlanyitást napjától számított 3 hónapig a havi csomagdíj (9.900 Ft) nem kerül felszámításra, valamint az elektronikus csatornán indított belföldi forint eseti utalások esetében 24 hónapig a bank kizárólag csak a tranzakciós illeték mértékével megegyező díjat számít fel.

Az ajánlás akkor minősül sikeresnek, ha az Ajánlott - a promóció ideje alatt – új Kisvállalkozói fizetési számlát nyit E-Üzleti, vagy Határtalan számlacsomagban és a számlanyitást követő 2 naptári hónapon belül (Pl. október 4.-én nyitott számla esetén december 31.-ig) legalább 3 db, - a számlavezető általa indított - terhelési tranzakciót végez a számlán. Jelen akció keretében nem számít terhelési tranzakciónak a fiókban, vagy ATM-en keresztül indított készpénzfelvétel.

A Bank kisvállalkozásnak tekint minden olyan vállalkozást (gazdálkodási formára való tekintet nélkül), amelynek az utolsó lezárt pénzügyi év nettó árbevétele nem haladja meg a 200 millió forintot, illetve árbevételi adatoktól függetlenül valamennyi társasházat.

További feltételek:

Az e-Üzleti Csomagot és a díjmentes NAV utalást, továbbá a Határtalan számlacsomagot a Bank kizárólag annak igénylését megelőzően a Banknál pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkező kisvállalkozások számára biztosítja.

Az e-Üzleti Csomagra és a díjmentes elektronikus NAV utalásra, valamint a Határtalan csomagra vonatkozó kondíciók az igényléstől számított 2 évig érvényesek. Az e-Üzleti Csomag és a Határtalan Csomag kedvezményes időszakot követő érvényes havi díját, egyéb kondícióit, igénybevételének és fenntartásának feltételeit a Budapest Fix Számlavezetési Csomagokra vonatkozó hirdetmény kisvállalkozások részére, a Forintszámla-vezetési hirdetmény kisvállalkozások részére, valamint az azok helyébe lépő mindenkor hatályos Hirdetmények tartalmazzák.