Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

Villám Kölcsönök - Cégóvadékkal Fedezett Kölcsönök

A Cégóvadékos Kölcsön olyan forint vagy deviza kölcsön, amelynek a biztosítékát maga a kölcsönfelvevő vállalkozás helyezi el óvadékként.

Bővebb információért és egyedi igényei egyeztetéséért kérjük, keresse Partnerbankárát!
Vagy kérjen visszahívást!

Felhasználási cél

A kölcsön szabadon felhasználható!

A vállalkozás szükséges működési múltja

 • Jogerősen bejegyzett létező vállalkozásnak kell lennie, aki rendelkezik legalább egy lezárt pénzügyi évről szóló beszámolóval.

A Cégóvadékos Kölcsön előnyei

 • Szabad felhasználású kölcsön - a kölcsöncélt nem vizsgálja a Bank.
 • Rendkívül gyors hitelezési idő (akár 2 nap alatt folyósít a Bank).
 • Max. 15 éves futamidő.
 • Felhasználható Eseti, Rulírozó, és Folyószámlakölcsönként.
 • Lekötött befektetéseiből nem kell idő előtt kiszállni, az fedezetként felhasználható a vállalkozás finanszírozásában.
 • A kölcsön terhei a vállalkozás költségei között elszámolhatóak.

Kölcsönösszeg

 • Nincs felső határa! A kölcsön nagyságát a betét összege határozza meg.

Futamidő

 • Min. 1 hónap - max. 15 év.

Türelmi idő

 • Éven belül nincs!
 • Éven túl:
  • 12-36 havi futamidő esetén max. 6 hónap,
  • 37-60 havi futamidő esetén max. 12 hónap,
  • 61-120 havi futamidő esetén max. 24 hónap,

Igénybevétel devizaneme

 • HUF, EURO, USD.

Befogadható fedezeti elemek köre

 • Cégóvadék: A Budapest Bank Zrt-nél elhelyezett betét vagy dematerializát értékpapír (BB által kibocsátott Befektetési jegy.

Elbírálási idő**

 • 1 munkanap.

Törlesztési ütemezés

A kölcsön típusától függően:

 • Folyószámlakölcsön / Rulírozó kölcsön esetén lejáratkor egy összegben.
 • Eseti kölcsönnél a türelmi idő letelte után egyenlő részletekben:
  • éven belüli futamidő esetén havonta,
  • 60 hónapos futamidőig havonta, vagy negyedévente,
  • 60 hó felett negyedévente.

Kamatfizetés gyakorisága

 • Havonta.

Árfolyamtartalék devizafinanszírozás esetén

 • A finanszírozáson felül a biztosítéknak az árfolyamtartalékra is fedezetet kell nyújtania.

Kondíciók

 • A kamatokat és díjtételeket a vállalkozó Partnerrel történő egyeztetések során a Bank ügyletenként egyedileg határozza meg!

Folyósítási feltételek

 • A felajánlott óvadék zárolásra került a Budapest Bank Zrt-nél.