Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

Villám Kölcsönök - Eseti Kölcsön

Bővebb információért és egyedi igényei egyeztetéséért kérjük, keresse Partnerbankárát!
Vagy kérjen visszahívást!

Felhasználási cél

Elsősorban a vállalkozások tartós beruházási igényeinek finanszírozására szolgál! Ha az Ön vállalkozása gép-, berendezés-, ingatlan, vásárlást vagy egyéb nagyobb volumenű beruházást tervez, (melynek várható megtérülése több év), és ehhez szüksége van külső forrásokra, akkor jó választás a BBB Eseti kölcsön konstrukciója.

A vállalkozás szükséges működési múltja

 • A vállalkozás tulajdonában álló ingatlanfedezet esetén legalább 2 lezárt pénzügyi év (min. 18 hónap).
 • Magáningatlan fedezet esetén legalább 3 hónapos működési múlt szükséges.

Az Eseti Kölcsön előnyei

 • Szabad felhasználású kölcsön - nem vizsgálunk kölcsöncélt.
 • Nincs szükség üzleti tervre, és egyéb beruházással kapcsolatos dokumentumokra.
 • A bírálat egyszerűsítetten zajlik a Villám Hitel keretén belül.
 • Éven belüli, és hosszú távú igényekre is megoldást jelenthet a kölcsön.
 • A hosszú futamidővel a törlesztés összege jelentősen csökkenthető.
 • Fedezetet nyújthat a kölcsönfelvevő vállalkozás, magánszemély, vagy akár a kölcsönfelvevőtől eltérő vállalkozás is.
 • Az ingatlanok széles köre elfogadott fedezetként.
 • Felhasználható más banknál meglévő kölcsönök kiváltására.

A vállalkozás szükséges működési múltja

 • A magán, vagy a vállalkozás tulajdonában álló ingatlanfedezet esetén legalább 2 lezárt pénzügyi év (min. 18 hónap).

A kölcsönösszeg mértéke

 • 1-80 millió Ft között lehet.

Futamidő

 • Min. 3 hónap - max. 15 év.

Türelmi és rendelkezésre tartási idő

Futamidő Türelmi idő Rendelkezésre tartási időszak
Éven belül Nincs Max. 3 hónap
12-24 hónap Max. 6 hónap Max. 6 hónap
25-60 hónap Max. 12 hónap Max. 6 hónap
61-120 hónap Max. 24 hónap Max. 6 hónap

Igénybevétel devizaneme

HUF, EURO, USD.

Szükséges fedezeti elemek köre

 • Ingatlan (vagyonbiztosítással rendelkezik legalább a kölcsön és járulékai erejéig).
 • Futamidőtől, összegtől és a vállalkozó Partner minősítésétől függően szükséges lehet a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása.

Elbírálási idő (hiánytalan dokumentáció benyújtása esetén!)

Egyszerűsített ügyletek esetében 8 munkanap (tartalmazza az értékbecslést is)!

Törlesztési ütemezés

A türelmi idő lejáratát követően egyenlő részletekben,

 • éven belüli futamidő esetén havonta,
 • 60 hónapos futamidőig havonta, vagy negyedévente,
 • 60 hó felett negyedévente.

Kamatfizetés gyakorisága

Havonta.

Árfolyamtartalék devizafinanszírozás esetén

A finanszírozáson felül a biztosítéknak az árfolyamtartalékra is fedezetet kell nyújtania.

Kondíciók

A kamatokat és díjtételeket a vállalkozó Partnerrel történő egyeztetések során a Bank ügyletenként egyedileg határozza meg!

Folyósítási feltételek

Minden esetben:

 • A Budapest Bank Zrt. jelzálogjoga és a Bank ezirányú igénye esetén a terhelési és elidegenítési tilalomra vonatkozó bejegyzés legalább széljegyen jelenjen meg az ingatlanfedezet tulajdoni lapján.
 • Rendelkezésre áll az érvényes ingatlanbiztosítás, melyen Társbiztosítottként a Budapest Bank Zrt is szerepel, vagy a biztosítási összegre, mint követelésre alapított zálogjognak a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba történő bejegyzését igazoló dokumentum.
 • A szerződések közokiratba foglalása.

Ügylettől függően szükségesek lehetnek még a következő feltételek:

 • Nyilatkozat az ingatlan-tulajdonosok ranghely fenntartásról való lemondásáról.
 • Ingatlanra vonatkozó jogerős használatbavételi engedély.
 • Haszonélvezeti/özvegyi jogról való feltételes lemondó nyilatkozat (ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közokiratba foglalt).
 • Felhatalmazó levél a más banknál meglévő számlá(k)ról.
 • Futamidőtől, összegtől és a vállalkozó Partner minősítésétől függően a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása.
 • Egyéb, az ügylettől, és a döntéstől függő feltételek.