Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

Villám Kölcsönök - Folyószámla Kölcsön

Felhasználási cél

Átmeneti likviditászavarok finanszírozása. Amennyiben az Ügyfélnek nincsenek tartós finanszírozási gondjai, de előfordulnak rövidebb (pár napos, esetleg egy-két hetes) időszakok, amikor pénzre lenne szüksége vállalkozásának, jó megoldás lehet ez a finanszírozási forma!

A vállalkozás szükséges működési múltja

 • Magáningatlan fedezete mellett min. 3 hónapos működési múlt.
 • Számlaforgalom és Cégingatlan fedezete mellett 2 lezárt pénzügyi év (min. 18 hónapról szóló pénzügyi beszámoló).

A Folyószámla Kölcsön előnyei

 • Szabad felhasználású kölcsön - a kölcsöncélt nem vizsgálja a Bank.
 • Éven belüli finanszírozás, mely alkalmas:
  • Átmeneti forráshiányok kezelésére
  • A váratlan helyzetekre biztonsági tartalékként
 • A bírálat egyszerűsítetten zajlik a Villám Hitel keretén belül.
 • A keret a futamidő alatt a visszatöltést követően újra felhasználható.
 • A fizetési számlára érkező pénzekkel a keret automatikusan visszatöltődik.
 • Nyugodt hátteret biztosít a mindennapi üzletmenetnek.

Kölcsönösszeg

 • Csak fedezetlen (számlaforgalom alapú) kölcsön nyújtás esetén max. 50 millió Ft.
 • Számlaforgalommal, és egyéb befogadható biztosítékkal fedezett kölcsönnél max. 130 millió Ft.

Futamidő

 • Min. 3 hónap - max. 12 hónap.

Rendelkezésre tartási idő

 • Max. 12 hónap.

Igénybevétel devizaneme

 • HUF, EURO, USD.

Befogadható fedezeti elemek köre

A szükséges fedezeteket a bírálat során határozza meg a Bank!

 • Számlaforgalom
 • Cég- vagy tulajdonosi készfizető kezesség (arra a kölcsönrészre, amit a számlaforgalom fedez),
 • Cég által vállalt garancia,
 • Ingatlan (vagyonbiztosítással rendelkezik legalább a kölcsön és járulékai erejéig)
 • Óvadék
 • Összegtől és a vállalkozó Partner minősítésétől függően a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása.

Elbírálási idő (hiánytalan dokumentáció benyújtása esetén!)

 • Ha a biztosítékok között szerepel ingatlan, akkor 8 munkanap (tartalmazza az értékbecslést is).
 • Egyéb esetekben 3 munkanap.

Törlesztési ütemezés

 • Lejáratkor egy összegben (Legkésőbb a véglejárat napján a kihasznált részt vissza kell tölteni!).

Rendelkezésre tartási időszak

 • A szerződéskötést követő naptól, a véglejárat napjáig.

Kamatfizetés gyakorisága

 • Havonta.

Árfolyamtartalék devizafinanszírozás esetén

 • A finanszírozáson felül a biztosítéknak az árfolyamtartalékra is fedezetet kell nyújtania.

Kondíciók

 • A kamatokat és díjtételeket az Ügyféllel történő egyeztetések során a Bank ügyletenként egyedileg határozza meg!

Folyósítási feltételek

Ingatlanfedezet esetén:

 • A Budapest Bank Zrt. jelzálogjoga és a Bank ezirányú igénye esetén a terhelési és elidegenítési tilalomra vonatkozó bejegyzés legalább széljegyen jelenjen meg az ingatlan fedezet tulajdoni lapján.
 • Rendelkezésre áll az érvényes ingatlan biztosítás, melyen Társbiztosítottként a Budapest Bank Zrt is szerepel, vagy a biztosítási összegre, mint követelésre alapított zálogjognak a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba történő bejegyzését igazoló dokumentum.
 • A szerződések közokiratba foglalása.

Óvadék fedezet esetén:

 • Az óvadék elhelyezése és zárolása a Banknál.

Készfizető kezesség esetén:

 • Ha a Bank előírta, akkor a kezességi szerződés közokiratba foglalása.
 • Ha a kezes cég, akkor szükséges a Felhatalmazó levelek bekérése a kezes más banknál vezetett bankszámláira.

Cég által vállalt garancia esetén

 • Ha a Bank előírta, akkor a garanciaszerződés közokiratba foglalása 

Ügylettől függően szükségesek lehetnek, még a következő feltételek:

 • Nyilatkozat az ingatlan tulajdonosok ranghely fenntartásról való lemondásáról.
 • Ingatlanra vonatkozó jogerős használatbavételi engedély.
 • Haszonélvezeti/özvegyi jogról való feltételes lemondó nyilatkozat (ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közokiratba foglalt).
 • Felhatalmazó levél a más banknál meglévő számlá(k)ról.
 • Összegtől és a vállalkozó Partner minősítésétől függően a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása.
 • Egyéb, az ügylettől, és a döntéstől függő feltételek.