Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

Villám Kölcsönök - Lombard Kölcsön

A Lombard Kölcsön olyan forint vagy deviza kölcsön, amelynek a biztosítékát természetes személy helyezi el. Ez lehet például a vállalkozás tulajdonosa vagy vezetője, vagy akár a vállalkozástól független magánszemély.

Felhasználási cél

A kölcsön szabadon felhasználható!

A vállalkozás szükséges működési múltja

 • Nincs minimális működési múlt! (Jogerősen bejegyzett, létező vállalkozásnak kell lennie.)

A Lombard Kölcsön előnyei

 • Szabad felhasználású kölcsön - a kölcsöncélt nem vizsgálja a Bank.
 • Nincs pénzügyi minősítés.
 • A hitelezési idő rendkívül gyors (akár 1 nap alatt folyósít a Bank).
 • Max. 10 éves futamidő!
 • Igénybe vehető Eseti vagy Rulírozó kölcsön formájában.
 • A kölcsönfelvevő, és az óvadékot adó személye elválik egymástól!
 • Előnyös a fedezetet adó számára, mert:
  • saját vagyonát nem szükséges a vállalkozásba fektetni (a fedezet jogilag az óvadékot adóé marad, ő kapja a betét hozamát is)
  • lekötött befektetéseiből nem kell idő előtt kiszállni, az fedezetként felhasználható a vállalkozás finanszírozásában
  • konstrukciótól függően kiemelt, a piaci kamatozásnál jóval magasabb kamatot tud elérni a betéteire.
 • Előnyös a kölcsönfelvevő számára, mert:
  • a kölcsön terhei a vállalkozás költségei között elszámolhatóak
  • kezdő cégek is finanszírozhatóak
  • felhasználható a kölcsön meglévő tagi kölcsön kiváltására.

Kölcsönösszeg

 • Nincs felső határa! A kölcsön nagyságát a betét összege határozza meg.

Futamidő

 • Min. 1 hónap - max. 15 év.

Igénybevétel devizaneme

 • HUF, EURO, USD.

Befogadható fedezeti elemek köre

 • Magánóvadék: A Budapest Bank Zrt-nél elhelyezett betét vagy értékpapír (BB által kibocsátott Befektetési jegy. Befektetési alap, Állampapír, Kincstárjegy).

Elbírálási idő (hiánytalan dokumentáció benyújtása esetén!)

 • 1 munkanap.

Törlesztési ütemezés

 • Lejáratkor egy összegben.

Rendelkezésre tartási időszak

 • Véglejárat napján.

Kamatfizetés gyakorisága

 • Havonta.

Árfolyamtartalék devizafinanszírozás esetén

 • A finanszírozáson felül a biztosítéknak az árfolyamtartalékra is fedezetet kell nyújtania.

Kondíciók

 • A kamatokat és díjtételeket a vállalkozó Partnerrel történő egyeztetések során a Bank ügyletenként egyedileg határozza meg!

Folyósítási feltételek

 • A felajánlott óvadék zárolásra került a Budapest Bank Zrt-nél.