Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

Villám Hitelek - biztosítékok köre, alapfeltételek, a kölcsönezés folyamata

Vállalkozásának kölcsönre van szüksége, de nem tudja, milyen megoldást válasszon? Örülne, ha egyedi igényeire igazított finanszírozást kaphatna, akár többféle kölcsön kombinációját is választhatná, mindezt gyorsan, megbízhatóan és pontosan? A Budapest Bank Business az Ön vállalkozásának partnere ebben is! Forduljon Partnerbankárához és érdeklődjön a Budapest Bank Villám Hitelek iránt, amely mindezt egyszerre tudja!

Bővebb információért és egyedi igényei egyeztetéséért kérjük, keresse Partnerbankárát!
Vagy kérjen visszahívást!

Biztosítékok

Az egyes finanszírozási típusoknál eltér a biztosítékok köre, itt csak általánosan a Villám Hitelek keretén belül befogadható biztosítékokat soroljuk fel! (a konkrét fedezeti szükséglet az egyes típusoknál megtalálható!)

 • Cég- vagy Magánóvadék: Budapest Bank Nyrt-nél elhelyezett betét, vagy dematerializált értékpapír (BB által kibocsátott Befektetési jegy, Befektetési alap, Állampapír, Kincstárjegy)
 • Cég- vagy Magáningatlan:
  • Lakáscélú ingatlan
  • Beépíthető építési telek
  • Üdülő, nyaraló
  • Iroda
  • Kereskedelmi, szolgáltatási létesítmény
  • Vendéglátóipari létesítmény
  • Ipari telephely, üzem, műhely, gazdasági létesítmény
  • Raktár, tároló
  • Mezőgazdasági művelés alatt álló föld, major
 • Számlaforgalom
 • Cég- vagy tulajdonosi készfizető kezesség
 • Cég által vállalt garancia
 • Saját váltó
 • A Budapest Bank által elfogadott Bankgarancia (belföldi és külföldi)
 • Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása (termékparaméterek függvényében)

A hitelezés folyamata

A hitlezés alapfeltételei

 • Saját tőke: Legalább a törvényi minimumot érje el!
 • BAR (KHR) lista: Nem lehet késedelmes élő kölcsöne a vállalkozásnak.
1. Finanszírozási igény, kérelem benyújtása
 • Amennyiben az Ön vállalkozásának finanszírozásra van szüksége, és
  • már rendelkezik a Budapest Banknál vezetett fizetési számlával, kérjük, keresse fel számlavezető bankfiókját;
  • nem rendelkezik a Budapest Banknál vezetett fizetési számlával, kérjük, töltse ki a kapcsolatfelvétel űrlapot, és az Ön Partnerbankára felkeresi Önt.
 • A kapcsolatfelvételt követően kollégánk megismerteti Önnel a Budapest Bank Business szolgáltatásait, és közösen választják ki a vállalkozásának legmegfelelőbb finanszírozási formát.
 • Ezt követően kell kitölteni a kérelmi nyomtatványt és csatolni hozzá a szükséges dokumentációt. Partnerbankáraink segítenek a megfelelő kitöltésben, és ismertetik a dokumentumokról a legfontosabb tudnivalókat (hol szerezhető be, milyen tartalmi követelményeknek kell megfelelnie).

2. A kölcsönigénylés bírálata

 • A teljes dokumentáció beadását követően kezdődik meg a kölcsönbírálat. A Bank ellenőrzi a dokumentumok hatályosságát, formai és tartalmi megfelelőségét, illetve, hogy a vállalkozó Partner eleget tesz-e a kiválasztott finanszírozás feltételeinek. Ellenőrzi továbbá a felkínált biztosítékokat, és ingatlan fedezet esetén megrendeli annak értékbecslését. (Ezt követően keresi fel Önt a Bank által kirendelt értékbecslő.)
 • Ha a kölcsönigénylés megfelel a választott finanszírozás kritériumainak, és rendelkezésre áll a szükséges fedezet, a Bank elbírálja a kölcsönkérelmet.

3. Szerződéskötés

 • Pozitív bírálatot követően a Bank elkészíti a szerződéseket:
  • Finanszírozási szerződés
  • Biztosítéki szerződés(ek)
  • Egyéb esetlegesen szükséges dokumentumok (nyilatkozatok, váltó stb.)
 • A szerződések egy előre egyeztetett időpontban kerülnek aláírásra, azok feltételeinek valamennyi érintett féllel történt részletes megtárgyalását követően.
 • A szerződéseket szükség esetén közjegyzői okiratba kell foglalni (a szükségesség a terméktípusoknál van feltüntetve).

4. Folyósítás

A szerződéskötést követően a folyósítási feltételek teljesülése után a szerződésben megállapodottak alapján folyósítható a kölcsön!

5. Monitoring

A folyósítást követően a Bank bizonyos gyakorisággal ellenőrizheti az alábbiakat:

 • A fedezet:
  • továbbra is rendelkezésre áll,
  • állaga nem romlott,
  • jogi állapota változatlan,
  • újabb terhelés nem érinti,
 • A vállalkozó Partner:
  • pénzügyi helyzete stabil,
  • árbevétele jelentősen nem csökkent,
  • továbbra is képes a kölcsön járulékainak fizetésére,
 • A vállalkozó Partner jogi helyzete:
  • nem áll csőd-, felszámolás, vagy végelszámolás, kényszertörlés, illetve egyéb megszűnést eredményező eljárás alatt,
  • nem követett el szerződésszegést a kölcsönlel kapcsolatban,
 • Egyéb:
  • Nem áll fenn a szerződésben megfogalmazott bármely felmondási ok.