Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

Villám Kölcsönök - Rulírozó Kölcsön

Bővebb információért és egyedi igényei egyeztetéséért kérjük, keresse Partnerbankárát!
Vagy kérjen visszahívást!

Felhasználási cél

A kölcsön célja alapvetően éven belüli forgóeszköz finanszírozása, és az átmeneti forráshiány pótlása. Ennek érdekében a Bank egy kölcsönkeretet nyit meg, melyből az Ügyfél igény szerint lehívhat, és ha pillanatnyilag nincsen szüksége a lehívott részre vissza is tölthet!

A vállalkozás szükséges működési múltja

 • 2 lezárt pénzügyi év (min. 18 hónapról szóló pénzügyi beszámoló).

A Rulírozó Kölcsön előnyei

 • Szabad felhasználású kölcsön - a kölcsöncélt nem vizsgálja a Bank.
 • Éven belüli finanszírozás, mely alkalmas:
  • Átmeneti forráshiányok kezelésére
  • Hirtelen adódó üzleti lehetőségek kihasználására
  • Forgóeszköz növelésre, finanszírozásra
  • A váratlan helyzetekre biztonsági tartalékként szolgálhat
  • A körbetartozások áthidalására.
 • A bírálat egyszerűsítetten zajlik a Villám Hitel keretén belül.
 • A keret a kölcsön futamideje alatt a visszatöltést követően újra felhasználható.
 • Az eseti kölcsönökkel szemben itt minimalizálni lehet a kölcsön kamat költségeit (Mivel a ki nem használt részre csak Rendelkezésre tartási jutalékot kell fizetni, ami a kamat töredéke.).
 • Nyugodt hátteret biztosít a mindennapi üzletmenetnek.
 • Rugalmas megoldás, alkalmazkodik az Ön vállalkozásának finanszírozási igényeihez.
 • Felhasználható más banknál meglévő kölcsönök kiváltására.

Kölcsönösszeg

 • Csak fedezetlen (számlaforgalom alapú) kölcsönnyújtás esetén max. 50 millió Ft.
 • Számlaforgalommal és egyéb befogadható biztosítékkal fedezett kölcsönnél max. 130 millió Ft.

Futamidő

 • Min. 3 hónap - max. 12 hónap.

Rendelkezésre tartási idő

 • Max. 12 hónap.

Igénybevétel devizaneme

 • HUF, EURO, USD.

Befogadható fedezeti elemek köre

A szükséges fedezeteket a bírálat során határozza meg a Bank!

 • Számlaforgalom
 • Cég- vagy tulajdonosi készfizető kezesség (arra a kölcsönrészre, amit a számlaforgalom fedez),
 • Cég által vállalt garancia
 • Ingatlan (vagyonbiztosítással rendelkezik legalább a hitel és járulékai erejéig)
 • Óvadék
 • Összegtől és a vállalkozó Partner minősítésétől függően a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása.

Elbírálási idő (hiánytalan dokumentáció benyújtása esetén!)

 • Ha a biztosítékok között szerepel ingatlan, akkor 8 munkanap (tartalmazza az értékbecslést is).
 • Egyéb esetekben 3 munkanap.

Törlesztési ütemezés

 • Lejáratkor egy összegben (Legkésőbb a véglejárat napján a kihasznált részt vissza kell tölteni!)..

Rendelkezésre tartási időszak

 • A szerződéskötést követő naptól, a véglejárat előtti napig.

Kamatfizetés gyakorisága

 • Havonta.

Árfolyamtartalék devizafinanszírozás esetén

 • A finanszírozáson felül a biztosítéknak az árfolyamtartalékra is fedezetet kell nyújtania.

Kondíciók

 • A kamatokat és díjtételeket a vállalkozó Partnerrel történő egyeztetések során a Bank ügyletenként egyedileg határozza meg!

Folyósítási feltételek

Ingatlanfedezet esetén:

 • A Budapest Bank Zrt. jelzálogjoga és a Bank ezirányú igénye esetén a terhelési és elidegenítési tilalomra vonatkozó bejegyzés legalább széljegyen jelenjen meg az ingatlanfedezet tulajdoni lapján.
 • Rendelkezésre áll az érvényes ingatlan biztosítás, melyen Társbiztosítottként a Budapest Bank Zrt is szerepel, vagy a biztosítási összegre, mint követelésre alapított zálogjognak a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba történő bejegyzését igazoló dokumentum.
 • A szerződések közokiratba foglalása.

Óvadék fedezet esetén:

 • Az óvadék elhelyezése és zárolása a Banknál.

Készfizető kezesség esetén:

 • Ha a Bank előírta, akkor a kezességi szerződés közokiratba foglalása.
 • Ha a kezes cég, akkor szükséges a Felhatalmazó levelek bekérése a kezes más banknál vezetett bankszámláira.

Cég által vállalt garancia esetén

 • Ha a Bank előírta, akkor a garanciaszerződés közokiratba foglalása.

Ügylettől függően szükségesek lehetnek, még a következő feltételek:

 • Nyilatkozat az ingatlan tulajdonosok ranghely fenntartásról való lemondásáról.
 • Ingatlanra vonatkozó jogerős használatbavételi engedély.
 • Haszonélvezeti/özvegyi jogról való feltételes lemondó nyilatkozat (ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közokiratba foglalt).
 • Felhatalmazó levél a más banknál meglévő számlá(k)ról.
 • Összegtől és az Ügyfél minősítésétől függően a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása.
 • Egyéb, az ügylettől és a döntéstől függő feltételek.