Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram

Vállalkozását fejlesztené, eszközt vásárolna és ehhez szüksége lenne megfelelő finanszírozásra? A Budapest Bank Business az Ön vállalkozása partnere ennek megoldásában is! Igényelje a Budapest Banknál az Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitelprogramot, és adjon új lendületet vállalkozásának!

Bővebb információért és egyedi igényei egyeztetéséért kérjük, keresse Partnerbankárát!
Vagy kérjen visszahívást!

Felhasználási célok

 • Tárgyi eszközbe történő beruházáshoz.
 • A beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how vagy nem szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak) vásárlásához, előállításához.
 • A beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásához.

Finanszírozható ügyfelek

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti magyarországi székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, devizabelföldi mikro-, kis-, és középvállalkozások (KKV).

A hitel főbb paraméterei

 • A hitel összege: 10 - 100 M Ft.
 • Saját erő: A saját erő mértéke a beruházás nettó - vagy amennyiben a vállalkozás ÁFA visszaigénylésére nem jogosult, bruttó - bekerülési értékének legalább 15 %-a.
 • Futamidő: A hitelszerződés megkötéstől számított max. 10 év.
 • Türelmi idő: max. 2 év.
 • Rendelkezésre tartási idő: max. 2 év.

Kondíciók

 • Kamat: (3 havi EURIBOR x 0,75 + 0,75 %) + max. 5 %.
 • Folyósítási jutalék: egyszeri max. 1 %.
 • Rendelkezésre tartási jutalék: évi 0,25 %/év.
 • Projektvizsgálati díj: max. 25 000 Ft + a hitelösszeg 0,1 %-a.

A hitel nem használható fel

 • Olyan projektek finanszírozására, amelyek megvalósítási helye a Közép-magyarországi régióban van (Budapest, Pest megye).
 • Más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására.
 • ÁFA finanszírozására, kivéve, ha a hitelfelvevő áfa visszaigénylésére nem jogosult.
 • Az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat létesítéséhez, működtetéséhez, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos finanszírozásra.
 • Az import áruk helyett hazai áruk beszerzését előnyben részesítő beruházás finanszírozása.
 • A teherszállító járművek megvásárlására a közúti teherszállítás (TEÁOR 2003. 60.24, TEÁOR 2008. 49.41) terén működő vállalkozások esetén.
 • Az EK-Szerződés I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó igénylők beruházásához.