arrow arrow-dropdown bb-logo-color bb-logo-symbol calculator-minus calculator-plus close datepicker-calendar datepicker-clock guarantee-loans-top map-pin mark-check mark-wrong product-features-01 product-features-02 product-features-03 product-features-04 product-features-05 product-features-top thankyou-message useful_documents-announcements useful_documents-documents useful_documents-message useful_documents-switching_banks useful_documents-telephone youtube-player

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése
célú Hitelprogram
GINOP-8.3.5

KÖLCSÖN
0%
KAMATTAL

Vágjon bele a technológiai fejlesztésbe egy kiemelkedően kedvező EU-s forrással!

0
 • % ÜGYLETI KAMAT
 • FT SZERZŐDÉSKÖTÉSI DÍJ
 • FT KEZELÉSI KÖLTSÉG
 • FT rendelkezésre tartási jutalék

Kölcsönösszeg: 1 – 150 millió Ft-ig
Devizanem: forint

A kölcsön Magyarországon, a Közép-magyarországi régión kívül bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások által igényelhető. A hitelprogram keretében kizárólag a www.palyazat.gov.hu weboldalon a „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram” termékdokumentációja alatt található Vámtarifa szám (VTSZ) listán szereplő VTSZ számok alá tartozó eszközök beszerzésének költsége támogatható.

Kapcsolattartóink személyesen segítik döntését,

kérje mielőbb visszahívásunkat!

Még 50 karaktert írhat be.


Kérjük adjon meg cégnevet!

Még 51 karaktert írhat be.


Kérjük adja meg adószámát!

Még 50 karaktert írhat be.


Kérjük adja meg telefonszámát!
+36

Még 50 karaktert írhat be.


Még 100 karaktert írhat be.


Még 50 karaktert írhat be.Adatok küldése
Kérjük olvassa el Adatkezelési tájékoztatónkat! A "küldés" gombra való kattintással Ön tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat és egyúttal hozzájárul az Ön által megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez. * Kötelezően kitöltendő mezők.


 • arrow-right A mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, amelynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése a mikro-, kis- és középvállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, ami javítja a technológiai felkészültséget.
 • arrow-right Támogatásra jogosult a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozás. Gazdálkodási formakód szerint: 113 Korlátolt felelősségű társaság, 114 Részvénytársaság, 116 Közkereseti társaság. 117 Betéti társaság, 121 Szociális szövetkezet, 123 Iskola szövetkezet, 124 Agrárgazdasági szövetkezet, 126 Biztosító szövetkezet, 128 Foglalkoztatási szövetkezet, 129 Egyéb szövetkezet, 141 Európai részvénytársaság (SE), 142 Európai szövetkezet (SCE), 228 Egyéni cég, 231 Egyéni vállalkozó (akár KATA- s egyéni vállalkozó is)
 • arrow-right Nem támogatható többek közt:
  • dohány és dohánytermékek, desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása;
  • az alábbi iparágakban megvalósuló projekt: bányászat, koksz-gyártás, kőolaj-feldolgozás, fémalapanyag-előállítás;
  • a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. kölcsön, pénzügyi lízing) finanszírozása;
  • mezőgazdasági termelő vállalkozások - olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki;
  • mikro- és kisvállalkozások élelmiszeripari projektje, amennyiben a támogatott beruházás eredményeként előállított termék az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik;
 • arrow-right Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A Hitelprogram igénybevétele esetén egy vállalkozás egy operatív program keretében többszörösen, illetve több operatív programból egyazon projekten belül azonos célra nem kaphat támogatást. Támogatási kérelem szerinti projekt elszámolható költségei tekintetében további uniós finanszírozás igénybevételére nincs lehetőség.
 • arrow-right Éven túli lejáratú Beruházási Kölcsön.
 • arrow-right Beruházási kölcsön esetében: A Termékleírás 1. számú mellékletében nevesített VTSZ listában megtalálható tárgyi eszközök beszerzése valamint hozzákapcsolódó immateriális javak beszerzése ( önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan támogatható, max. összköltség 20%)
 • arrow-right A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.
 • arrow-right Az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig (vonatkozó VTSZ szám alapján kerül megállapításra) – 24 , 36, 48, 60 vagy 82 hónap.
 • arrow-right Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 9 hónap, ami indokolt esetben 3 hónappal meghosszabbítható (a hosszabbítás a türelmi idő csökkentésének a terhére történhet).
 • arrow-right A rendelkezésre tartás végétől számított max. 3 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 12 hónap.
 • arrow-right A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik. Esedékessége a tárgyhónap 15. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári hónapot követő hónap 15. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt.
 • arrow-right A Végső Kedvezményezett számlával, vagy más számviteli bizonylattal, valamint számlakivonattal/pénztárbizonylattal igazolja a Közvetítő előtt azt, hogy a Saját Forrásnak megfelelő összeget felhasználta. Ügyfél Lehívási Értesítésben a Végső Kedvezményezettnek meg kell határoznia a Folyósítási Időpontot, illetve meg kell határoznia a Kölcsön lehívandó összegrészét (min. 1 millió Ft), valamint folyósítási helyként fel kell tüntetnie a jogosult fizetési számla számát.
  2019.08.08-tól van mód 100% szállítói előleg igénybevételére ( a teljes hitelösszeg előlegszámla terhére folyósítható), a szállító megfelelő minősítése esetén.
  Utófinanszírozás esetén csatolni kell az Ügyfél Lehívási Értesítés alapját képező számla(ák) teljes kiegyenlítését igazoló hivatalos bankszámlakivonatot, hogy a közvetítő ellenőrizhesse a Kölcsön felhasználását. 2019.08.08 –tól Van mód a teljes hitelösszeg utófinanszírozásban történő elszámolására is.
  Devizában kiállított számlák utófinanszírozás során vagy szállítói finanszírozásban is elszámolhatóak. Szállítói finanszírozáshoz ilyen esetekben 5%-os tartalékképzést kell biztosítani.
 • arrow-right Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

  • ingatlan jelzálog
  • ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön, készleten),
  • fizetési számlakövetelésen alapított óvadék,
  • gazdasági társaság és szövetkezet esetén a tulajdonos készfizető kezessége,
  • egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.

  A Beruházás tárgyát kötelező bevonni a biztosítéki körbe. Elvárt fedezettség a kölcsönösszeg 50%-a.
  A beruházás tárgya elegendő az elvárt fedezetségi szinthez.
  Amennyiben a Támogatásra jogosult alanyi áfa-mentes vagy fejlesztés vonatkozásában bruttó elszámoló, a fedezeti érték az eszköz bruttó vételára alapján kerül meghatározásra.
 • arrow-right Nem nyújtható kölcsön a kölcsönkérelem döntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott Beruházás finanszírozására.
 • arrow-right A Projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a szerződéskötést követő 9 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 3 hónappal meghosszabbítható.
 • arrow-right A Kölcsönt a Kölcsönkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával igényelhetik az ügyfelek. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a kölcsönkérelem nem fogadható be.
 • arrow-right A Beruházás tárgyát képező eszközt a fedezeti körből kivonni nem lehet. Amennyiben a Végső Kedvezményezett a kölcsön futamideje alatt fedezeti cserét kezdeményez az csak abban az esetben fogadható el, amennyiben az elvárt fedezettség a fedezet csere után is teljesül.
 • arrow-right A Végső Kedvezményezettnek kötelező vállalni foglalkoztatott létszámára vonatkozó növekedést (FTE). A célértéket, amit vállalt a beruházás megvalósulásának (befejezésének) időpontjához kapcsolódó üzleti évre vonatkozóan kell vállalni. Ha adott év 06.30-ot követő a befejezés, abban az esetben nem beruházás befejezéséhez kapcsolódó üzleti évben, hanem azt követő üzleti év teljes munkaidő egyenértékre átszámított éves átlagos statisztikai állománylétszámát kell jelenteni. Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a kölcsönszerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás arányosan csökkentésre kerül, illetve a végső kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A vállalt célérték lehet 0, ebben az esetben a Végső Kedvezményezett a létszámtartást vállalja.
 • arrow-right Formai ellenőrzés: a kölcsönkérelem benyújtásától számított maximum 20 naptári nap. Tartalmi ellenőrzés, kölcsönbírálat és döntés: a kölcsönkérelem befogadásáról szóló értesítés dátumától számított maximum 60 naptári nap. Szerződéskötés: a szerződéskötési feltételek teljesítésétől számított maximum 30 naptári nap.
 • arrow-right A kölcsönkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező közvetítőhöz nyújtható be. A Budapest Bank az MFB Zrt.-vel szerződésben álló közvetítő.
 • arrow-right Beadható: 2018. szeptember 10-től 2020. november 1-ig


Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen, vállalkozások részére szóló kereskedelmi kommunikációban közölt információ nem minősül a Ptk. 6:64.§-a szerinti ajánlattételnek. A jelen kötelező erő nélküli jognyilatkozat kizárólag tájékoztató jellegű, a teljesség igénye nélkül a hivatkozott termék egyes főbb jellemzőit tartalmazza! A Budapest Bank Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041037) az MFB kiemelt közvetítő partnereként jár el, a kötelezettségvállalás minden esetben egyedi kölcsönbírálat függvénye! A kölcsönszerződés megkötésére a Hitelprogramok keretösszegéig kerülhet sor. Jelen összefoglaló csak tájékoztató jellegű a Hitelprogram részletes feltételeiről és kondícióiról a Budapest Bank MFB Pontokon keresztül, a www.palyazat.gov.hu weboldalon a „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram” termékdokumentációjából kaphat tájékoztatást.

EU Logo MFB Pont Logo Szechenyi 2020 Logo