Az NHP Fix hitelt nálunk nemcsak a kondíciók teszik egyedivé, hanem a személyes kiszolgálás

Nekünk Ön a vállalkozásunk!

MNB által refinanszírozott NHP fix hitelprogram

NHP fix
Kiszámítható, fix kamatozású hitel

Amennyiben az éves árbevétele meghaladja a nettó 200 millió Ft-ot, ajánlatunk Önnek szól


Amennyiben az éves árbevétele nem haladja meg a nettó 200 millió Ft-ot, nézze meg Önnek szóló ajánlatunkat!

Kapcsolattartóink személyesen segítik döntését,
kérje mielőbb visszahívásunkat!

Még 51 karaktert írhat be.


Még 50 karaktert írhat be.


Még 50 karaktert írhat be.


+36

Még 50 karaktert írhat be.


Még 100 karaktert írhat be.Visszahívást kérek
Kérjük olvassa el Adatkezelési tájékoztatónkat! A "Visszahívást kérek" gombra való kattintással Ön tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat és egyúttal hozzájárul az Ön által megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez.
* Kötelezően kitöltendő mezők

Részletek

Hitelprogram

2019.01.02-tól visszavonásig (forráskimerülésig)

Devizanem

HUF

Hitelösszeg

min. 3 M Ft max. 1 Mrd Ft*

Kamat

max. 2,5 %, ami FIX a teljes futamidő alatt.**

* A felső összeghatár a KKV-nak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 4§ (2)-(4) pontja szerinti partnervállalkozásaival és kapcsolódó vállalkozásaival együtt, a programban résztvevő összes hitelintézettől és pénzügyi vállalkozástól kapható maximális összeget is jelentik.

** Egyéb díj, jutalék nem kerül felszámításra, kivéve az ún. harmadik feles díjak, mint pl. garantőr intézmény kezességvállalási díja.

A Program keretében kizárólag új forint kölcsön/lízing nyújtható új beruházás finanszírozásra.
(Beruházási kölcsön alatt a Program alkalmazásában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szmt.) 25. §-a szerint meghatározott immateriális javak és az Szmt. 26. §-a szerint meghatározott tárgyi eszközök beszerzésére, a már meglévő vagy bérelt, illetve lízingelt (amennyiben a beruházás aktiválásra kerül) eszközök átalakítására, korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére nyújtott KKV kölcsönt kell érteni.)

A Program keretében kizárólag a 2004. évi XXXIV. Törvény alapján belföldi KKV-nak minősülő vállalkozások vehetnek igénybe hitelt.

Az MNB nyilatkozata alapján a fentieket az alábbiak figyelembevételével kell alkalmazni:
Az MNB a KKV kritériumok rugalmasabb meghatározásával kívánja elősegíteni a munkaintenzív ágazatokban tevékenykedő vállalatok finanszírozását. Erre tekintettel nyújtható hitel olyan vállalkozásoknak is az NHP Fix hitelprogram keretében, amelyek a terméktájékoztatóban előírt feltételeknek kizárólag a KKV törvényben szereplő létszámkorlát, azaz a 250 fő tekintetében nem felelnek meg.

Rendelkezésre tartási idő: max. 2 év az alábbiak figyelembe vételével Az első lehívásnak a kölcsönszerződés megkötésének napjától számított 1 éven belül meg kell történnie. Amennyiben nem kerül sor az első lehívásra a kölcsönszerződés megkötésének napjától számított 1 éven belül, úgy a rendelkezésre tartás megszűnik.

A türelmi idő nem lehet rövidebb, mint a rendelkezésre tartási idő.

A program keretében nyújtott kölcsönök esetén úgy kell a törlesztési ütemezést kialakítani, hogy a kölcsönszerződés megkötésétől számított futamidő első kétharmadába essen a tőkeösszeg legalább:

  • 50 %-a az 5 évnél hosszabb futamidejű hitelek esetén;
  • 33 %-a az 5 éves vagy annál rövidebb futamidejű hitelek, illetve bármilyen futamidejű pénzügyi lízing esetén.
  • Nem finanszírozhatóak a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek közeli hozzátartozóitól, és mindezen személyek akár résztulajdonában ill. irányítása alatt álló vállalkozásoktól történő, továbbá cégcsoporton belül és a cégcsoport kapcsolt vállalkozásai közötti vásárlások és vevőkövetelések, továbbá mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházások.
  • Üzletrészvásárlás nem finanszírozható.
  • Hitelkiváltás nem lehetséges.
  • Haszonbérletbe adott termőföldvásárlás nem finanszírozható.
  • Saját vállalkozásban végzett („saját rezsis”, azaz számlákkal nem igazolható) beruházási (rész)tevékenység nem finanszírozható a program keretein belül.
  • Az ingatlan-nyilvántartásban az épület fő rendeltetési jellege szerint lakóingatlanként vagy üdülőként nyilvántartott ingatlan, beépítetlen telek, személygépkocsi finanszírozása a program keretén belül nem lehetséges (kivételeket az MNB honlapon lévő Terméktájékoztató tartalmazza).
  • a hitelből finanszírozott beruházásnak a vállalkozás üzleti tevékenységét kell szolgálnia, ezért bérbe, használatba nem adható. (Kivétel a cégcsoporton belüli bérbeadás, vagy ha a tevékenységei közt már 2018. június 30-án is szerepelt a TEÁOR 77-es főcsoport.)

Az NHP Fix hitelprogram részletes feltételeit az alábbi linken elérhető Terméktájékoztató tartalmazza: http://www.mnb.hu/monetaris-politika/novekedesi-hitelprogram-nhp
http://www.mnb.hu/letoltes/nhp-fix-termektajekoztato-20190101.pdf

A jelen kereskedelmi kommunikációban közölt információ nem minősül a Ptk. 6:64. § szerinti ajánlattételnek, kizárólag tájékoztató jellegű és a teljesség igénye nélkül a hivatkozott termék egyes jellemzőit tartalmazza! A Budapest Bank Zrt. az ajánlati kötöttséget ezúton kifejezetten kizárja, a kötelezettségvállalás minden esetben egyedi hitelbírálat függvénye. További információ a Növekedési Hitelprogram Fix keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről szóló Terméktájékoztatóban ismerhetőek meg.