Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

OKMÁNYOS MEGHITELEZÉS (AKKREDITÍV)

Külkereskedelmi ügylete során előfordulhat, hogy partneréről szerzett tapasztalatai, információi hiányosak, az egymás iránti bizalom nem kielégítő vagy a másik fél országának gazdasági, politikai helyzete miatt kockázatai túl nagyok.

Ilyen – és egyéb - esetekben is az Ön számára a legbiztonságosabb fizetési mód a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 600.sz.kiadványa által szabályozott okmányos meghitelezés vagy más néven akkreditív.

Az okmányos meghitelezés áruszállítás, szolgáltatás, anyagi értéket képviselő jog ellenértékének kiegyenlítésére szolgál, a vevő bankjának visszavonhatatlan fizetési ígérete az eladó javára.

ELADÓKÉNT BIZTOS LEHET ABBAN, hogy a vevőtől függetlenül megkapja pénzét, ha az akkreditívben előírt, teljesítést igazoló okmányokat az előírásoknak megfelelően benyújtja.

VEVŐKÉNT BIZTOS LEHET ABBAN, hogy fizetési kötelezettsége csak akkor áll be, ha az akkreditívre benyújtott okmányok mindenben megfelelnek az akkreditív előírásainak.

Az okmányos meghitelezés természeténél fogva önálló jogügylet, mely független az esetlegesen annak alapjaként szolgáló adásvételi- vagy más szerződéstől. Az okmányos meghitelezés lebonyolítása során valamennyi érintett fél kizárólag okmányokkal foglalkozik és nem az áruval, szolgáltatással vagy anyagi értéket képviselő joggal, amelyre az okmányok vonatkoznak.

A benyújtási-, és beérkezési határidőkre, árfolyamokra, egyéb díjakra vonatkozó információk megtalálhatók a honlapunkon közzétett mindenkor hatályos hirdetményekben.