Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

Export, import beszedés

Megbízható banki partnert keres vállalkozása export vagy import beszedéseihez? A Budapest Bank Business az Ön vállalkozása partnere most is! Igényelje a Budapest Bank export, import beszedési szolgáltatását, és akár Ön az eladó, akár a vevő, mindenképpen jól jár!

Bővebb információért és egyedi igényei egyeztetéséért kérjük, keresse Partnerbankárát!
Vagy kérjen visszahívást!

Mit jelent a beszedés?

Mind export, mind import kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódóan közkedvelt fizetési mód, amely során a leszállított áru vagy szolgáltatás ellenértékének beszedésére az eladó bekapcsolja bankját.

A beszedés (angolul: collection) tárgya lehet váltó-, csekk-követelés, illetve kereskedelmi okmányok ellenértékének beszedése. A majdani fizetés kedvezményezettje kezdeményezi az ügyletet azzal, hogy írásban rendelkezik számlavezető bankjának arról, hogy a megbízása címzettjétől, a beszedési megbízásban megadott instrukciók szerint szedje be a csatolt okmányok ellenértékét.

A nemzetközi beszedésre a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 522. brosúrája, a Budapest Bank Zrt. Üzletszabályzata, a hatályos kondíciós lista valamint a nemzetközi gazdasági tevékenység folytatására és devizagazdálkodásra vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak. Váltó illetve csekk esetén a hatályos váltó illetve csekkjogi szabályokat is figyelembe kell venni.

FONTOS MEGJEGYEZNI, HOGY A BANKOK CSAK POSTÁS SZEREPÉT TÖLTIK BE, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSUK NINCSEN!

Szereplők

  • Megbízó (eladó, idegen váltó kibocsátója, az a fél, aki a beszedésre felkéri a bankot).
  • Küldő bank (az a bank, amelyet a megbízó a beszedés végrehajtásával megbízott, általában saját számlavezető bankja).
  • Beszedő bank (bármely más bank, amelyet a beszedési eljárásba bevontak).
  • Bemutató bank (amely a címzettnek bemutatja a beszedés keretében hozzá eljuttatott okmányokat, általában a címzett számlavezető bankja).
  • Címzett (vevő, saját váltó kibocsátója, idegen váltó elfogadója, akinek az okmányokat a beszedési megbízásnak megfelelően be kell mutatni).

Miért előnyös partnerünknek?

Az eladó szempontjából: A Bank lép fel a vevővel szemben, intézi a beszedést, és fizetés esetén a pénz közvetlenül az eladó által megjelölt számlára kerül jóváírásra.

A vevő szempontjából: A szállítás megkezdése előtt fedezet elkülönítést nem igényel.

A beszedés fajtái:

  • Okmányok fizetés ellenében (documents against payment)
  • Okmányok váltóelfogadás ellenében (documents against acceptance).

Import beszedés: A vevő, aki a beszedés címzettje a beszedés Budapest Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci út 193.) hitelintézethez történő megérkezésekor írott kiértesítést kap a beszedés feltételeiről az okmánymásolatokkal kiegészítve.

Import beszedés átutalási megbízása:

  • leadható papír alapon a Budapest Bank Zrt. Fiókjaiban,
  • indítható Business Terminál- ról (fizetés módjánál "Import beszedés"-t kérjük választani),
  • küldhető Internetbankról (szintén beszedés modult kérjük választani). Elektronikusan indított devizaátutalások esetében mindig fel kell tüntetni a beszedés hivatkozási számát (501CI...), vonatkozó rovat hiányában a "Kedvezményezett neve" rovatban megadva.

Export beszedés: Az eladó, aki a beszedési megbízás megbízója, a bank által rendszeresített "Export beszedési megbízás/Collection order" (Ld. Kapcsolódó Dokumentumok) formanyomtatványon adhatja le megbízását (a vonatkozó váltót és/vagy kereskedelmi okmányokat csatolva) a Budapest Bank Zrt. bármelyik fiókjában, illetve postai úton vagy személyesen közvetlenül a Nemzetközi Fizetésekre (NF-Okmányos Műveletek). A Megbízás kitöltése az " Export beszedési megbízás útmutató / instruction for collection order” (Ld. Kapcsolódó Dokumentumok) alapján történik.