Budapest Bank

Internetbank Befektetés

Egyedi árfolyam megállapodás

Örülne, ha nagy összegű deviza átutalásait, átvezetéseit személyre szabott kedvezménnyel honorálná a bankja? A Budapest Bank Business partnereként ezt az előnyt is megkaphatja! Igényelje a Budapest Bank egyedi árfolyam megállapodási szolgáltatását! Partnereinknek EUR 10.000 vagy EUR 10.000-nak megfelelő előző banki munkanapon érvényes MNB középárfolyamon számított deviza-egyenérték feletti konverzió esetén egyedi árfolyamot biztosítunk ügyfeleink átutalási, átvezetési megbízásaira.

Bővebb információért és egyedi igényei egyeztetéséért kérjük, keresse Partnerbankárát!
Vagy kérjen visszahívást!

Igényelhető

  • külkereskedelmi forgalomhoz kapcsolódó átutalási megbízás esetén
  • devizaszámlán deviza-deviza konverziónál
  • devizaszámláról forintszámlára -bankon belüli vagy bankon kívüli irányba - utalásnál.(normál /tárgynapot követő második nap (T+2)/ vagy aznapi (T) teljesítésre is)
  • Import beszedésnél és okmányos műveleteknél nem alkalmazható.

Értéknap: a tárgynapot követő második munkanap (bankon belüli vagy sürgős utalások esetén ettől eltérő értéknap lehet). Tárgynapot követő második munkanapi teljesítés: az összes érintett devizanemben. (Ha az adott deviza anyaországában nincs bankszünnap; ebben az esetben a bankszünetet követő első munkanapon.

Miért előnyös partnereinknek?

  • A felajánlott árfolyam az üzletkötéskor érvényes bankközi piaci kondíciókhoz közelít.
  • Azonnali forintosítás esetén (devizaszámláról forintszámlára utalásnál) az értéknap az üzletkötés napja is lehet.

Lebonyolítás ideje:

Egyedi árfolyam elektronikus csatornán keresztül a benyújtási határidőkön belül, de legkésőbb 14 óráig kérhető. Papíron benyújtott megbízások személyesen fiókban ügyintézőnél, melynek benyújtási határideje 10 óra.
Figyelem: Csak benyújtási határidőn belül kérhető tárgynapra egyedi árfolyam.

Partnerünk teendői:

  • Egyedi árfolyamos ügyfeleknek célszerű elektronikus utalást indítani, mivel a benyújtási határidő hosszabb és folyamatos árfolyam lekérdezhetőség biztosított az ügyfél részére.
  • Egyedi árfolyamot az ügyfél személyesen fiókban ügyintézői rögzítéssel vagy elektronikus csatornán kérhet
  • Egyedi árfolyamot minden esetben árfolyam jóváhagyással kell kérni. Így biztosítható, hogy a megbízás kizárólag ezen az árfolyamon teljesüljön.
  • Egyedi árfolyam a díjakra nem vonatkozik, ezekre a hirdetmény szerinti standard árfolyam érvényes.

Amennyiben partnerünk hibája miatt meghiusúl az ügylet, akkor az ebből származó árfolyam-veszteséget a partner számlájára terheli a Bank!